Kategori

Weekly News

1 Eldstäder
Expansionsbehållare för värmesystem
2 Bränsle
Trevägsventil på värmesystemet: drift, urvalsregler, diagram och installation
3 Bränsle
Hur många Gcal i 1 kub av gas? Hur konverterar man gas till gigakalorier?
4 Radiatorer
Processen med isolering av interfloor överlappning på träbjälkar
Huvud / Pannor

Vattenuppvärmning i ett privat hus: regler, regler och möjligheter att organisera


Klimatförhållandena i mittzonen och norra Eurasien kräver isolering av hus, men isolering ensam räcker inte. Värmeförluster måste kompenseras av värmesystemet.

Vattenuppvärmning i ett privat hus är ett gemensamt och mest effektivt sätt. Kvaliteten på sitt arbete beror på designfunktionerna, valet av värmeanordning och typen av ledningar.

Struktur och driftsprincip

Uppvärmningsstrukturer med flytande kylmedel har en liknande uppsättning komponenter:

 • värmeutrustning - panna (gas, flytande eller fast bränsle), spis, öppen spis;
 • en sluten slinga i form av en rörledning som säkerställer kontinuerlig cirkulation av det uppvärmda och kylda kylmediet (frostskyddsmedel);
 • värmeanordningar - metallrör eller släta rör radiatorer, konvektorer, golvvärme
 • stoppventiler, förbikopplingar;
 • enheter för att justera och styra systemets funktion (expansionstank, tryckmätare, avlastningsventiler, etc.);
 • cirkulerande pumpar som används för att skapa en tvingad tillförsel av kylvätska, ibland är en boosterpump installerad för att säkerställa ett stabilt tryck i systemet.

Om en centraliserad gasledning ligger i närheten, är den mest ekonomiska lösningen att installera en gaspanna.

I avsaknad av centrala nät för ett oberoende gasförsörjningssystem måste en gashållare byggas. Detta alternativ är emellertid endast tillämpligt vid uppgörelse av boet på ett tillräckligt stort område.

I stugorna, byggda på små tomter i icke-förgasade områden, säkerställs autonomin hos gasuppvärmningsutrustningen med den vanliga cylindern. Som en alternativ lösning kan du använda ugnar på flytande eller fasta bränslen, och endast som en sista utväg - dyra elektriska apparater.

Förutsättningen för vattenuppvärmning i hus är givet på grund av den enkla driftsprincipen. När det värms upp i en panna till en viss temperatur, strömmar trycksatt vatten i rör som leder till radiatorer eller konvektorer.

Genom typen av kylmedelsrörelse längs värmekretsar är de uppdelade i:

 • Naturlig (gravitation). Kylvätskans cirkulation i dem stimuleras av naturfenomen, enligt vilka det uppvärmda vattnet rusar upp och efter att värmen ges till kylarna och kyls ner, återgår den. Där faller hon igen i pannan för att återuppta cyklisk rörelse.
 • Artificiell (de pumpar eller tvingas). För cirkulation av kylvätskan i tvångskretsarna finns en cirkulationspump, som på den ena sidan av kretsen pumpar det heta kylvätskan och å andra sidan suger det kylda vattnet.

Gravitationsprogrammet är det enklaste och mest prisvärda alternativet för självförverkligande. Den består av ett minimum av utrustning. Dessa är retur- och tillförselledningar, pannan, expansionstank av öppen typ, radiatorer. eftersom kylmedels rörelse behöver inte pumpstimulering, systemen är absolut icke flyktiga.

Fördelarna med naturlig uppvärmning bör innebära obetydliga byggkostnader jämfört med analogpumpen. De behöver inte utrusta komplexa tekniska enheter som inte skiljer sig billigt. Under driften är det ingen kostnad för el.

Den viktiga minusgravitationssystemen ligger i ett extremt begränsat intervall. De kan arbeta i full kraft i en horisontell utsträckning på upp till 30 m. Sådan uppvärmning kommer att "accelerera" under lång tid efter tomgångstiden. Det finns risk för frysning av kylvätskan i den öppna tanken under frostperioden.

Tvingad cirkulation är bra eftersom det fritt behandlar flera våningar hus med ett omfattande och omfattande uppvärmningsnät. Schemat är effektivare än den tidigare typen, men dyrare och svårare att konstruera. Innan dess konstruktion är det nödvändigt att göra kompetenta beräkningar och utveckla ett projekt.

Uppvärmning med konstgjord cirkulation är utrustad inte bara med pumpar utan också med alla typer av tekniska anordningar för att justera värmeöverföring och styra driften av systemet. Bland dem är automatiska och mekaniska luftkanaler, temperaturregulatorer, tryckmätare, säkerhetsventiler för utsläpp av överflödigt kylmedel i avloppssystemet etc.

Tvingad värmeutrustning måste väljas utifrån beräkningar. För att exempelvis flytta kylmediet längs varje 10 m av värmekretsen krävs 0,6 m tryck som genereras av pumpen. För att välja den nödvändiga enheten måste du veta exakt längden på rörledningen och hydraulmotståndet på alla områden.

Det händer ofta att för att utrusta en konstgjord vattenuppvärmning av ett lanthus finns det inte tillräckligt med en pump. Sedan installeras en extra cirkulationspump eller boosterpump.

Den största nackdelen med tvångsuppvärmning är beroende av det kontinuerliga elförsörjningen. Vid avbrott rekommenderas att man lagrar på en generator, som inte heller har ett lågt pris.

Standarder och krav för oberoende uppvärmning

Innan du utformar en uppvärmningsstruktur är det nödvändigt att ta en titt på SNiP 2.04.05-91, som anger de grundläggande kraven för rör, värmeanordningar och ventiler. De allmänna reglerna är att säkerställa ett bekvämt mikroklimat i huset för de personer som bor i det, för att ordentligt utrusta värmesystemet, ha först förberedt och godkänt projektet.

Många krav formuleras som rekommendationer i SNiP 31-02, som reglerar reglerna för byggandet av enfamiljshus och ger dem kommunikation. Separat föreskrivna bestämmelser relaterade till temperatur:

 • värmebärare parametrar i rör bör inte överstiga märken + 90ºС;
 • optimal prestanda är inom + 60-80ºє
 • Temperaturen på den yttre ytan av värmare som ligger i direktåtkomstzonen bör inte överstiga 70ºС.

Värmepipeliner rekommenderas vara gjorda av mässing, koppar, stålrör. I den privata sektorn används främst polymer- och metallplastprodukter, godkända för användning vid konstruktion.

Metoden för att lägga upp värmepanel kan vara:

 • Öppna. Det handlar om att lägga på byggnadsstrukturer med fästklämmor och klämmor. Tillåtet med kontur av metallrör. Användning av polymeranaloger är tillåtet om deras skador från termisk eller mekanisk påverkan är uteslutna.
 • Dold. Det förutsätter placeringen av rörledningar i spåren eller kanalerna som valts i byggnadsbyggnader, i soklister eller bakom skyddande och dekorativa skärmar. Konturmonoliteringen är tillåten i byggnader konstruerade i minst 20 års drift och med en livslängd på rör på minst 40 år.

Den öppna läggningsmetoden prioriteras, eftersom utformningen av rörledningen måste ge fri tillgång till något element i systemet för reparation eller utbyte. I sällsynta fall är rören gömda endast när ett sådant beslut dikteras av teknisk, hygienisk eller konstruktiv nödvändighet, till exempel vid konstruktion av "varma golv" i ett betongrör.

När huvudlinjen är öppen ska sektioner som passerar ouppvärmda lokaler förses med värmeisolering som motsvarar byggnadsregionens klimatdata.

Autonoma värmepipor med en naturlig typ av cirkulation bör installeras i riktning mot kylmedelsrörelsen, så att det uppvärmda vattnet genom gravitation når batterierna och efter kylning på samma sätt flyttas det längs returledningen till pannan. Vägarna i pumpsystem är konstruerade utan höjning, eftersom det är inte nödvändigt.

Vattenuppvärmning av ett privathus: DIY installationssystem

Högkvalitativt värmesystem är en av de viktigaste faktorerna för bekvämt livsstöd i hemmen. Det är svårt att föreställa sig ett hus där det inte finns några värmare. Inte så länge sedan använde de flesta i vårt land brännkammare för att värma sina hem. Naturligtvis, i vår tid av ständig framsteg, har ett sådant system blivit irrelevant och det kommer i allt högre grad att ersättas med modernare vattenuppvärmning, som går på gas.

Vattenuppvärmning i ett privat hus grundar sig på principen om cirkulering av kylvätskan genom rörledningen och värmeelementen. I det här fallet förekommer vattenrörelsen från huvudvärmeelementet - pannan genom alla noder i systemet, varefter det kylda kylmediet återföres till värmaren för återuppvärmning. Samtidigt är uppvärmningsrörsystemet inte så komplicerat och kan därför genomföras för självständigt genomförande. Men innan du behöver bekanta dig med funktionerna i installationsarbetet.

Funktioner vid installation av ett vattenvärmesystem

Först och främst måste du förstå att vattenuppvärmning bygger på fysikens lagar - det heta kylvätskan stiger och det kylda vattnet rinner ner. Enkelt uttryckt kommer kylvätskan att cirkulera med större intensitet med en större temperaturskillnad av vätskan som strömmar från pannan och vatten som återvänder till anordningen genom returrören. Den bästa indikatorn är en temperaturskillnad på 25 ° C. Samtidigt används vissa tekniker för att förbättra denna effekt:

 • pannan bör placeras vid värmningssystemets lägsta punkt ca 2 meter under rören och radiatorerna;
 • stigaren genom vilken kylvätskan cirkulerar måste vara ordentligt isolerad;
 • Längden på rören för vattenuppvärmning av ett hus med en naturlig cirkulationsmetod får inte överstiga 30 m;
 • I ett enhemshus innebär uppvärmningssystemet med naturlig cirkulation att placera returrör i en viss vinkel;
 • Baserat på den totala längden på rören i värmesystemet väljes diametern: ju längre pipeline desto större diameter.

Om vi ​​betraktar de två våningsbyggnaderna, innebär systemet med vattenvärmesystemet hemma att pumpen installeras. Annars kommer det inte att fungera för att värma övre våningen med hög kvalitet.

Välja en värmeanordning

Ett vattenvärmesystem kan genomföras med en gaspanna, en elektrisk analog eller en fast bränsleanordning. Samtidigt anses gasutrustningen vara den mest praktiska och praktiska i drift. Om det inte finns någon möjlighet att leda gas in i huset, så är en elektrisk panna eller dess fastbränsleanalog ett bra alternativ.

Om vi ​​betraktar en panna som går på fast bränsle är dess verksamhet mycket billigare än den elektriska motparten, eftersom den går på billiga resurser - trä, kol eller pellets. Elvärme är optimal för ett hus, där det inte finns något behov av att värma rummet dagligen.

Vattenuppvärmningssystem i små privata byggnader är inte alltid lönsamt, eftersom det ofta är tillräckligt att hänga flera elvärmare. I sin tur, för stora hus behöver du en mycket kraftfull elpanna för att värma vatten, vilket kan påverka kvaliteten på arbetet hos andra elektriska apparater. I en sådan situation är det bättre att använda gas- eller fastbränsleutrustning.

Schema för enkelrörsvattenuppvärmning

Ett rörvärmesystem kan med rätta kallas det enklaste och billigaste och är därför lämpligt för installation med egna händer. Här är allt utomordentligt klart - rörledningen genom vilken vattnet rör sig, förbinder konsekvent alla värmeelement i huset. Efter att värmebäraren har passerat en hel cirkel, återgår den till pannan och cykelupprepningarna.

Ett sådant system är ganska praktiskt, men det finns fortfarande nyanser i det. Uppvärmningsbatterier, som ligger högst upp från pannan, kommer att vara lite varma, i sin tur är närliggande radiatorer heta. Enkelt sagt, temperaturen i avlägsna rum blir svalare än i rummet där pannan är installerad. Det här är naturligtvis ett plus, särskilt när människor bor i huset som inte kan stå på värmen.

Schema för ett två-rörsuppvärmningssystem

Två-rörsuppvärmningssystemet kan knappast kallas enkelt, speciellt för självinkarnation. Detta uppvärmningssystem innebär att två pipar avlägsnas från pannan på en gång. I det här fallet är ett rör utformat för att leverera hett kylvätska till batterierna och den andra för att återföra kylt vatten tillbaka till pannan. I utseende är detta mycket lik ett-rörsuppvärmning, men endast radiatorer kan placeras inte i följd men på ett sätt som är bekvämt för husägaren.

Enligt planen avgår ett rör från pannan, enligt vilken det heta kylvätskan kommer att stiga i enlighet med fysikens lagar. Ett sådant rör utförs ofta på vinden, där det är bekvämt att utföra dolda ledningar. Enkelt uttryckt, levereras ett separat rör till varje radiator. Detta låter dig behålla samma temperatur i varje batteri.

Dessutom innefattar tvårörsledningssystemet installation av ett utloppsrör från varje radiator. Det är genom detta rör att det kylda vattnet kommer att flöda tillbaka i pannan. Returledningen är placerad i varje rum där batteriet är installerat. Vanligtvis är uppvärmningsröret gömt under jord.

För att öka kvaliteten på de två-röriga vattenuppvärmningsspecialisterna rekommenderar vi att installera ett distributionsgrenrör - en speciell enhet som reglerar vattenförsörjningen till varje batteri. Strukturellt liknar en sådan anordning ett rör med flera laterala kranar, vilka i slutet är utrustade med avstängningsanordningar, följt av rör som förbinder pannan med batterier. Tack vare ett sådant system är det möjligt att styra och reglera temperaturparametrarna i varje separat utrymme i huset.

Egenskaper av vattenvärmesystem

När du installerar ett vattenvärmesystem med egna händer, måste du först bestämma dess utseende. För närvarande överväger experter ett värmesystem med naturlig och tvungen cirkulation av kylvätska. I det här fallet skiljer sig en från den andra av närvaron eller frånvaron av en cirkulationspump. Men först överväga fördelarna med uppvärmning med den naturliga cirkulationen av vatten genom rör och radiatorer:

 • Naturligt uppvärmningsalternativ är det billigaste;
 • En sådan utrustning kräver ingen nätanslutning.
 • I ett sådant system kan man använda vilken värmepanna som helst.

Om vi ​​överväger dess brister, vill jag lyfta fram följande problem:

 • låg effektivitet;
 • Värmebäraren på batterierna är ojämnt fördelad;
 • I ett sådant system är expansionstanken installerad;
 • obligatorisk användning av metallrörledningen.

Många kan undra, varför rören av metall? Allting är mycket enkelt, kylvätskan i ett sådant uppvärmningssystem cirkulerar med mycket hög temperatur, särskilt nära pannan. Därför kan inte alla plaströr tåla sådana värmebelastningar.

Med en cirkulationspump sker allting lite annorlunda. Denna metod fördelar kylmediet mer effektivt till radiatorerna. De positiva egenskaperna hos tvångsvattencirkulationen innefattar också användningen av en rörledning med liten diameter. Så, om vi jämför sådana värmesystem, är diametern på rören med kylvätskans naturliga cirkulation nästan hälften av användningen av en cirkulationspump.

Installation av vattenuppvärmning av ett privat hus

Vid det första steget utförs uppvärmningspannan. Den ska placeras på ett stativ, gjutet av cement-sandblandning. Därefter ansluts pannans avgasrör till central skorstenen. Fogen måste förseglas med värmebeständig mastix eller lera, som inte spricker under påverkan av hög temperatur.

Vid nästa steg, installation av värmebatterier. Deras placering bör vara strikt under fönsterkarmarna, vilket gör det möjligt att skapa en termisk barriär som förhindrar penetration av kall luft genom fönsterslitsarna. Installationen av själva radiatorn är ganska enkel och gör det själv. Batteriet är hängt på specialfästen som är fasta i väggen med dyvar. Men trots all tydlig enkelhet finns det nyanser som måste beaktas:

 • Före installationen av radiatorer utförs väggmarkeringar. Alla radiatorer i ett privat hus borde vara placerade på samma nivå och i ett horisontellt läge så att kylvätskan cirkulerar fritt.
 • När du installerar batteriet är det bättre att du inte packar ut det, för att inte skada det under monteringsprocessen.
 • Från botten av batteriet till golvytan ska det finnas ett mellanrum på minst 70 mm, men inte mer än 150 mm.
 • Värmningsradiatorn måste, ligger på ett avstånd av 20 mm från väggen.

Efter installationen av batterierna är rören installerade och de tillhörande komponenterna är installerade.

 1. Töm röret med en kran i slutet för att ta bort vatten från systemet. Den ska installeras på den lägsta punkten i ett privathus värmesystem.
 2. Expansionstankinstallation, som utförs vid värmesystemets högsta punkt, men inte mindre än 3 meter över pannan.
 3. Vid tvångssystem är en cirkulationspump monterad. Specialister rekommenderar att man gör en förbikopplingssektion av rörledningen, vilket i händelse av ett pumpfel tar över lasten.
 4. Med hjälp av kranar är det önskvärt att skydda varje oberoende element i värmesystemet. Detta möjliggör, om det behövs, att reparera någon nod utan att helt dränera kylvätskan.

Om uppvärmningssystemet ger flera steg, måste en balanseringsventil installeras vid de punkter där rörledningen är installerad. Först och främst är det nödvändigt att utjämna skillnaden i hydrauliskt motstånd i olika delar av värmesystemet.

Vad du behöver tänka på när du installerar dig själv

Förutom pannan, rören och radiatorerna vid självständig anslutning av vattenuppvärmning i ett privathus, måste du förbereda relaterade förbrukningsvaror: monteringsfästen, adaptrar, gummipackningar och andra bagage som alltid behövs vid uppvärmning. Plus, för alla, gör arbetet med egna händer, måste du följa följande regler:

 • Det är önskvärt att placera värmebatterier under vindrutetorkar.
 • Mellanrummet mellan golvytan och batteriet ska inte vara mindre än 10 cm.
 • Alla radiatorer i alla rum borde vara placerade på samma nivå.
 • Batteriernas kanter ska alltid placeras vertikalt;
 • I värmesystemet är alltid en avloppsventil monterad vid systemets lägsta punkt för att avlägsna kylvätska.

När allt installationsarbete har slutförts är värmesystemet fyllt med vatten och en provkörning utförs. När radiatorerna värmer upp och maximalt tryck uppträder i systemet, kontrolleras röranslutningar till batterier och andra delar av vattenvärme för läckage. Om någon defekt upptäcks är uppvärmningen avstängd, vattnet dräneras och uppdelningen elimineras.

Efter att ha granskat alla subtiliteter och särdrag hos vattenvärmesystemet kan alla göra egen installation i ett privat hus. Det viktigaste är att ansluta alla komponenter i enlighet med alla säkerhetskrav. Om gasutrustningen är installerad, ska kedjans första uppstart endast utföras av en specialist, eftersom gas är ett explosivt bränsle och eventuella fel kan leda till allvarliga konsekvenser.

Vattenuppvärmning i ett privat hus

I Ryssland, på vintern, börjar allvarligt kallt väder, så det är helt enkelt nödvändigt att ha högkvalitativ vattenuppvärmning i ett privat hus. Ett sådant system har företräde framför de andra, eftersom det under alla år har lyckats visa sig från den bästa sidan. Eldstaden och eldstaden uppvärmning idag är inte längre lika effektiv - det här är bara en hyllning till vår rika historia.

Du kan inte göra utan uppvärmning i kalla och snöiga vintrar...

Principen för drift av vattenuppvärmning

Vattenuppvärmning av ett privat hus har blivit så populärt bland dem som i grunden är en enkel mekanism. Det finns en sluten krets där pannan värmer vattnet till önskad temperatur, vattnet går genom rör i batterier eller radiatorer i rummen och avger värme, varefter det återförs till pannan.

Vattenuppvärmningssystem

Utöver de grundläggande elementen - pannan, rören och radiatorerna, kan systemet även inkludera ytterligare sådana. Överspänningsbehållaren tjänar till att tömma överskottsvattnet som uppträtt vid upphettning. Också tack vare tanken finns inget syre i systemet. Ett annat element är en cirkulationspump. Denna anordning tjänar till att upprätthålla en kontinuerlig vattencykel i systemet, med en sådan pump ökar hastigheten för uppvärmning av rumstemperatur på grund av det faktum att vatten rör sig snabbare. Också i systemet kan vara en tryckmätare, termostat, otvodchik luft, säkerhetsventiler.

Välj utrustning för uppvärmning i ett privat hus

Den viktigaste utrustningen som ordentligt ger vattenuppvärmning i ett privathem är pannan.

Vid inköp av en panna är vanligtvis en kraft på 1 kW per 10 kvadratmeter utrymme som uppvärms.

Det tar också hänsyn till det faktum att takhöjden är taget högst 3 meter. Dessutom beaktas rummets volym, hushållets isolationsnivå, storleken på fönster och ytterligare värmekonsumenter.

Så, med ett område som är uppvärmt, kommer pannaffekten att vara lika med:

 • 60 - 200 kvm - upp till 25 kW
 • 200-300 kvm - 25-35 kW;
 • 300 - 600 kvm - 35-60 kW;
 • 600 - 1200 kvm - upp till 100 kW

För att utrusta vattenuppvärmning i landet eller i ett privat hus kan du välja en elpanna med ett område på 30-1000 kvm. effekt 3-105 kW. Men elektriska pannor har nackdelar - den höga kostnaden för el, ständiga avbrott och droppar av el, dess otillräckliga kapacitet.

Du måste också noggrant välja pipeline. Rör från olika material används, vilka var och en har sina egna fördelar och nackdelar. Tidigare var stålrör de vanligaste. Men idag används de mindre ofta. När allt kommer omkring är sådana rör mer mottagliga för korrosion.

Därför används för närvarande oftare rostfria rör eller galvaniserad.

Kopparrör ökar också popularitet. De kan tåla höga temperaturer, i sig själva - slitstarka, så kopparrör är de mest tillförlitliga. Men de är inte billiga. Dessutom är det alltmer möjligt att träffa vattenuppvärmning i ett trähus med plaströr. Sådana rör är av metallplast eller propen (med deltagande av aluminium). Rör av sådana material är slitstarka, korrosionsbeständiga och det finns inget sediment inuti dem. Men de har en ganska hög expansionskoefficient vid uppvärmning.

Vad är systemen för uppvärmning av ett privat hus

Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus kan vara enkrets och dubbelkrets. Ettkretssystem fungerar endast för uppvärmning av rummet. Detta är ett enklare och billigare system, vilket är lämpligt om du har ett hus upp till 100 kvadratmeter. Ett sådant system innefattar en enkretspanna och atmosfärisk avgasrör, enrörsledningar med rör av stål eller polymerer, gjutjärn, stål eller aluminium radiatorer.

Enkelt och dubbelt vattenvärmesystem

Systemet med enkelkretsuppvärmning kan förbättras genom tvårörsledning, tillsats av en cirkulationspump, termostatventiler på radiatorerna.

Om du vill utrusta ett enkretssystem för uppvärmning av vatten för vardagens behov, bör du ompröva installationen av en kolonn eller panna. I annat fall kan du skapa ett dubbelkretssystem, som inte bara är konstruerat för uppvärmning utan även för uppvärmning av vatten.

Dubbelkretsvattenuppvärmning av ett privat hus är ett mycket bekvämt alternativ.

Här är pannan bekväm med behoven för varmt vatten för en familj på högst 4 personer. Vatten ska vara kran eller mjukat, hårt vatten från en brunn fungerar inte. Du kan utrusta två enkelsystem, varav den första kommer att vara "ansvarig" för rymmeuppvärmning och den andra för vattenuppvärmning. Tack vare detta system, under sommarperioden använder du bara vattenvärmesystemet, och endast 25% av pannkraften spenderas på den.

Rörledning

Vattenuppvärmningssystem i ett privathus innebär användning av tre alternativ för distribution av rörledningen - ett-rörsystem, två-rör och kollektor.

Ett rörsystem är ett system där det uppvärmda kylvätskan (vatten) från pannan går i följd från ett batteri till nästa. Ett sådant system har en stor nackdel - det är mycket svårt att hantera ledningarna, för när vattenförrådet till någon av radiatorerna är blockerat överlappar de andra.

I två-rörsystemet för varje radiator finns ett rör med varmt och kallt vatten. Så med ett sådant system kan vattenuppvärmning hemma justeras mycket bekvämt.

Tvårörs värmesystem

Ett annat system - samlare. Det kallas också strålning. Här fungerar mekanismen på så sätt: från insamlaren (som är en apparat som samlar vatten) levereras två rör till varje uppvärmningsanordning - direkt och bakåt. På grund av detta kan du enkelt montera systemet med dolda ledningsrör, du kan behålla ett visst temperaturläge för ett visst rum och justera det.

Om du har ett hus med två våningar

Idag är vattenuppvärmningssystem för ett tvåhus hus det mest varierande. Det här kan vara ett kollektorsystem, och två ledningar. Enrörsledningar (så att radiatorer är anslutna i serie) idag är mindre benägna att använda både ett vattenuppvärmningssystem för ett våningshus och en två våningar.

Ett två-rörs-system för ett hus med två våningar är ett mångsidigt och praktiskt alternativ.

Två rör går till varje värmeapparat - för tillförsel och urladdning av vatten. Experter rekommenderar att du gör det här: Sätt en kontrollventil framför varje radiator.

Samlarprogrammet i ett hus med två våningar är ganska dyrt. Vattenuppvärmning ett hus med två våningar med ett sådant system är trots detta också populärt. När allt är här, är fördelen på ansiktet - installationen av rörledningen dold, så inredningen försämras inte. I detta fall placeras pannan på första våningen, expansionstanken ligger på den andra. Rörledningen ligger under golvet, taket eller fönsterkarmarna, så det finns en bra möjlighet att gömma den.

Kollektorsystemet är också mycket effektivt eftersom här finns en reglerventil placerad på varje radiator. Detta är mycket bekvämt, eftersom beroende på dina behov kan du ställa in ditt eget klimat.

Uppvärmningssystemets uppvärmningssystem av ett hus med två våningar

Alternativa metoder för vattenuppvärmning av ett privat hus

Förutom traditionell uppvärmning med värmepanna finns det andra typer av vattenuppvärmning av ett privat hus. Sådana moderna system är effektiva som huvudvärmesystemen hemma eller ytterligare.

Mycket ofta idag kan du höra en sådan fras - systemet "varmt golv". I princip är ett varmt golv samma vattenuppvärmning av privata hus, som också kan användas som ett tillägg till huvudvärmen. Uppvärmd golv har fördelar - det finns ett stort område av värmeöverföring. I själva verket är rummet i våningen praktiskt taget en stor radiator. Ja, och luften på ett sådant sätt värms upp rätt - botten är varm och toppen - lite kallare.

Varmvatten golv

Tack vare det varma golvsystemet kan du minska kylvätskans driftstemperatur (högst 55 grader Celsius). Du kan också ställa in värmeffekten i den utsträckning som behövs.

Nackdelarna med ett varmt golvsystem är att det är svårt att installera ett sådant system, och med en redan färdig reparation är det omöjligt, eller du måste höja golvet eller fördjupa det.

Ett annat alternativt alternativt värmevatten - baseboard uppvärmning. I själva verket är sockeluppvärmningen av hus i mitten mellan radiatorsystemet och det varma golvet. I detta fall placeras utrustningen för uppvärmning runt omkretsen av rummet vid plintens nivå. På grund av detta värms både väggarna och golvet jämnt. Inomhusluften är också likformig. Med ett sådant system kan vattenuppvärmning av ett hus eller ett privathus ge dig möjlighet att utrusta interiören utan stora radiatorer, och allt detta utan värmeförlust.

slutsats

Innan du bestämmer dig för att utrusta vattenuppvärmning i ditt privata hus, bör du välja rätt alternativ - traditionell uppvärmning med radiatorer eller moderna metoder. Varje system har fördelar och nackdelar, så för uppvärmning är det bäst att bjuda in specialister som kommer att kunna ta hänsyn till alla detaljer.

Förklaringar i enkelt språk: Vattenuppvärmningssystem för ett privat hus gör det själv

Alla som står inför byggandet av ett privat hus vet hur viktigt det är att utforma, beräkna och installera värmesystemet ordentligt. Med hänsyn till den naturliga cirkulationen är lutningen felaktig och den upphör att fungera med minsta luftning. Tala om tvång - du behöver korrekt beräkning av cirkulationspumpens parametrar. Dagens artikel är användbar för dem som bara planerar vattenuppvärmning av ett privat hus med egna händer. Vi kommer att undersöka systemets system och nyanser av arbetet i detalj, försök att inte "hälla in" vetenskapliga termer, men att förklara dem på ett förståeligt språk.

Läs artikeln:

Vattenuppvärmning av ett privat hus: systemets fördelar och nackdelar

Som någon form av uppvärmning, har vatten supportrar och motståndare. Men vår verksamhet är inte att ta en av parterna, men att noga överväga alla parametrar. Låt oss undersöka fördelarna med att värma huset med vatten.

Användning av kylvätskan: egenskaper hos vatten och frostskyddsmedel

Frågan om vilket kylmedel som är bättre är komplicerat. Å ena sidan innebär inte vattenuppvärmning i ett privathus kostnader. Om huset är uppvärmt på vintern används det, så kommer rören att vara i många år. Om det inte finns någon luft i systemet, kommer inte korrosion att göra rören oanvändbara. Å andra sidan värmer frostskydd upp länge, men det kyler också längre. Och det här är ett plus.

Vilka är kraven för oberoende uppvärmning

Det finns få krav på autonoma vattenvärmesystem. Observera tillgängligheten av använt bränsle, effektivitet i drift och tillförlitlighet hos systemet. Kompaktitet är inte heller på sista plats. Uppvärmning bör utföra funktioner med hög andel effektivitet.

Översätt till enkelt språk. Bränslet som används för att värma kylvätskan (vatten) bör vara billigare än andra typer. För varje region är det annorlunda. Ved är mer tillgänglig i en by, kol i en annan och naturgas i den tredje. Vilka nyanser bör beaktas:

 1. Lönsamhet i drift. Vi återvänder till uppvärmningen av husets väggar: ingen värme läckage - på grund av bränsleekonomi.
 2. Värmesystemets tillförlitlighet. Om cirkulationen slutar tar det tid att starta det. Kylvätskan svalnar, och uppvärmning leder till spill av ved, gas, kol.
 3. Kompakthet. När du installerar vattenvärme beräkna "gyllene medelvärdet". Värmebäraren är för liten - systemet kommer inte att värma huset. I motsatt fall - överdriven bränsleförbrukning och långsam uppvärmning.
Utformningen av värmepanna kan vara ganska komplex.

Nuanser som är inneboende i vattenuppvärmning

Vattenuppvärmning av bostadslokaler innebär obligatorisk installation av värmaren. Detta kan vara en elektrisk panna eller en annan enhet som använder flytande eller fast bränsle. En cirkulationspump kan användas för att flytta kylvätskan genom systemet, men det används inte alltid.

En fast brännkamin kan användas som värmare.

Vad är vattenvärmesystemet

Innan du gör uppvärmning i ett privat hus måste du beräkna den mängd material som krävs. Och det är omöjligt att göra detta utan att veta vilka delar systemet består av. Det finns 5 huvudkomponenter:

 • panna;
 • rör;
 • radiatorer;
 • cirkulationspump (inte alltid);
 • expansionstank.
Expansionsbehållare krävs för alla värmesystem

Fasta bränslepannor som länge bränner med vattenkrets. Fördelar och nackdelar, driftsprincip, urvalskriterier, översyn av de bästa tillverkarna och modellerna, hur man gör en panna med egna händer - läs vår publikation.

Källans roll i värmesystemet i ett privat hus

Pannan är huvudnoden i systemet. Det används för att värma kylvätskan. Källorna är fasta (trä, kol, pellets eller torv), gas eller el. Gaskedjor betraktas som mer ekonomiska än andra, men till och med den nuvarande förgasningen nådde "blått bränsle" inte varje hörn av det enorma Ryssland.

Innan du installerar en värmepanna i ett privat hus, måste du beräkna den kraft som krävs för att värma hela bostadsområdet. För dessa ändamål föreslår vi att använda den praktiska räknaren nedan.

Kalkulator för beräkning av den nödvändiga pannkraften

Rör - cirkulationssystem vid uppvärmning av hemmet

Rören spelar rollen för artärerna genom vilken värmeöverföringsvätskan som är vital för värmesystemet löper. För installation använd sömlösa svetsade rör med en säkerhetsmarginal på 16 atm. Lätta material används också - polypropen, tvärbunden polyeten. Idag erbjuds polypropenprodukter som inte är rädda för frost. Enligt tillverkaren är det omöjligt att tina rören, även när de fryser i sådana vattenledningar.

Olika material används för montering av värmesystemets huvudlinjer.

Varför är installerade vattenpumpar för uppvärmning av ett privat hus

Cirkulationspumpen gör att kylvätskan rör sig genom rören. När pumpen installeras, kommer pannan, även monterad i källaren av ett tvåhus, att fungera som förväntat - det uppvärmda vattnet kommer fortfarande att passera genom systemet. Väl valda cirkulationspump för effekt och prestanda kommer att säkerställa systemets stabilitet och samma behagliga temperatur i alla rum. Speciellt för våra läsare har vi utvecklat praktiska och visuella räknare.

Cirkulationspumpen skapar kylmedlets rörelse på linjerna

Kalkylator för beräkning av cirkulationspumpens nödvändiga tryck

Kalkylator för beräkning av cirkulationspumpens prestanda

Valet av radiatorer till ett privat hus

Igår installerades gjutjärnstrålar i privata och bostadsbyggnader. Om estetik i utseende behövde inte säga. Allt som kunde göras var att måla sektionerna för att matcha väggens färg. Idag är radierna på den ryska marknaden omfattande. Populär bland befolkningen är aluminium eller bimetalliska radiatorer. Deras värmeöverföring på en hög nivå, och vikten är oproportionerligt mindre än gjutjärnets. Och kostnaden är lägre. Det finns både monterade radiatorer och separata sektioner som kan monteras oberoende av vilken längd som helst.

Sektionsradiatorer är den mest populära typen.

Expansionstank: varför behövs det?

Vatten expanderar vid upphettning. Och om du gör ett slutet system utan kylvätskautflöde, så kommer röret helt enkelt att bryta. Detsamma gäller för motsatt effekt av en minskning av volymen efter kylning. I öppna system krävs periodisk påfyllning av vatten i expansionstanken. Tillsammans evaporerar den under drift. Om det inte fylls i, minskar kylvätskans volym när det kyls och luften kommer in i systemet. Om det finns en pump är det lite problematiskt, men om det inte finns kommer systemet "stå upp", vattendroppen kommer att sluta, vilket leder till kylning av radiatorerna och kylning av kylvätskan i värmaren. För att beräkna den minsta tillåtna volymen för expansionstanken, använd räknaren nedan.

I slutna system kan expansionstanken vara placerad i botten

Kalkylator för att beräkna minsta volymen på expansionstanken

Vad är en värmekrets och hur den är monterad

Termisk krets kallas en sluten linje, som börjar vid tillförsel från värmepannan och slutar vid "returledningen" som passerar genom radiatorerna. Beroende på utrustningens och funktionaliteten hos pannan, pumpens effekt och prestanda, kan kretsarna vara 2 eller 3. Det beror på storleken på arean i de uppvärmda lokalerna.

Installation av uppvärmning med egna händer i ett privat hus är en mödosam process som kräver noggrannhet i beräkningar vid planering och strikt överensstämmelse med de beräknade parametrarna i processen. Men även en hantverkare utan yrkeskunskaper kan göra detta. Det viktigaste här - uppmärksamhet och strikt överensstämmelse med reglerna.

"Varm golv" - ett bra sätt att värma rummet

Kriterier för urval av pannor: vad ska man leta efter

Huvudkriteriet för att välja en värmare är den typ av bränsle på vilket pannan kommer att fungera. Det finns flera alternativ:

 1. Gasutrustning - klassisk eller kondenseringskedja.
 2. Elektrisk - Tenovy eller elektrod.
 3. Fast bränsle - Classic (trä, kol, briketter), pyrolys, långbrännare.
 4. Diesel - klassisk kondens (såväl som gas).
Gaspanna Elektrisk panna Solid brännare Dieselutrustning

Det är nödvändigt att tydligt beräkna området för uppvärmda lokaler för att beräkna den önskade effekten. Med en stor mängd utrymme är det bättre att välja en panna med två kretsar - det här låter dig jämnt fördela belastningen på värmaren och så småningom få jämn fördelning av värme.

Typ av vattenvärmesystem och deras användningsområden

Fråga om hur man gör uppvärmning i ett privat hus, hemma hantverkare anser ofta bara system som använder radiatorer. Men sådana system kan dessutom variera i sin cirkulation (naturligt eller tvungen). De kan kompletteras med system som ger ökad komfort i vardagsrummet. Överväg hur man ordnar uppvärmning av ett privat hus.

Alternativ ledningsvärme radiatorer och "varmt golv"

Varmvattenanläggning i ett privat hus "varmt golv"

Många har sagt om "varma våningar", men inte alla vet hur de ordnas. Mannen på gatan är vanligare att höra uttrycket "varmt golv" i kombination med termen "elektrisk". Men i byggandet av ett privathus installeras denna typ av uppvärmning på vattnet, trots processens komplexitet.

Baseboard vattenuppvärmning: systemfunktioner

Plint värmesystem består av ett fördelningsgrenrör, radiatorer och en uppsättning plaströr, varav den ena passar in i den andra. Externt (korrugerad) spelar rollen som ett skydd och tjänar inte bara för skydd utan gör det också möjligt att förenkla utbytet av det inre vid skador.

Sällskapssystemets särdrag är att det inte värmer luften inuti rummet. Principen för operationen är baserad på egenskaperna hos flödet av flöden nära ytorna. Varmt här "sprider" sig på golvet och väggarna, skjuter hinder i form av skåp eller skåp. Denna uppvärmningsmetod har visat sin effektivitet. Och även om det sällan används, växer populariteten hos baseboardvatten (såväl som elektrisk) uppvärmning.

Effekten av baseboardsuppvärmning är ett ganska nytt utseende för Ryssland.

Radiatorer i värmesystem: den klassiska versionen

Radiatoruppvärmning är den mest populära och bekanta med den ryska mannen på gatan. Ja, och installation av denna typ är lättare än enheten "varm golv". Det finns dock vissa nyanser. Det är viktigt att korrekt beräkna antalet radiatorer, platsen och sektionerna i dem på ett sådant sätt att värmen sprids jämnt.

Radiatorer är sektionella, rörformiga och lamellära. Värmeöverföring i olika typer är olika, och därför måste du välja, baserat på rummets design och ekonomiska möjligheter.

Den vanligaste typen av uppvärmning i Ryssland är radiator.

Vilka värmevärmare för en lägenhet är bättre att välja bland hela sortimentet som presenteras på marknaden för värmesystem? Läs alla finesser och expertråd i vår publikation!

Uppvärmningssystem av ett enhus med naturlig cirkulation

Dessa är enkla värmesystem utan pump. Vatten rör sig genom rör enligt fysikens lagar. Vid uppvärmning expanderar kylvätskan, medan densitet och densitet minskar. Installation av uppvärmning med naturlig cirkulation utförs ofta i privata hus på samma våning med små lokaler.

Den största fördelen med naturlig cirkulation är energioberoende. När strömmen är avstängd fortsätter värmen att fungera. Den negativa sidan - kostnaden för rören. De måste vara av stor diameter. På tunna linjer med naturlig cirkulation kommer kylmedel inte att passera.

Uppvärmningsplaner för envåningshus med tvångscirkulation

Fördelen med sådana värmesystem (SO) är installationen av motorvägar med tunna rör och en minskad mängd kylmedel. Pumpen rör sig fritt, en liten mängd som gör att den kan värmas upp snabbare. Härifrån en konklusion - ekonomi på material vid installation och bränsle vilket förbrukning är lägre. CO med tvingad cirkulation gör att du kan ansluta en extra krets (eller flera) och systemet "Varm golv", vars installation är omöjlig med det naturliga.

Innan installationen måste du göra ett detaljerat schema.

Det finns också nackdelar att du bör ta reda på innan du värmer upp i ett privat hus. Om det inte finns något separat rum för pannrummet, kan pumpstörningen vara irriterande. Elförbrukningen för kontinuerlig drift av cirkulationspumpen kommer också att märkas vid mottagande av sedlar. Men det viktigaste är att i händelse av strömavbrott, som regelbundet förekommer i privata sektorer, stannar cirkulationen av kylvätska. I det här fallet är huvudproblemet alternativet med en gas- eller vedkokare - vattnet i det kokar.

Men för att noggrant förstå hur man gör uppvärmning i ett privat hus, låt oss titta på installationsprogrammen.

Det kan finnas flera cirkulationspumpar i systemet.

Vatten uppvärmning ett privat hus med egna händer: diagram och förklaringar

Värmesystemet i ett privat hus är ett-rör eller två-rör. Valet av systemets utformning för uppvärmning av ett hus med händerna beror på lokalerna och upplevelsen av hantverkaren. Låt oss se vad de representerar och hur komplexa de är i enheten.

Ett-rörsuppvärmningssystem av ett privat hus gör det själv

Schemat och proceduren för installation av enrörsuppvärmning är som följer. Ett uppvärmt kylmedel kommer ut ur pannan, som rör sig och går successivt genom systemets radiatorer, varefter det återgår till pannan. Schematiskt kan kylmedlets rörelse ses i figuren nedan.

Enkla rörvärmesystem i schematisk illustration:

Ett sådant uppvärmningssystem är enkelt att utföra. Minus - en ökning av antalet radiatorer leder till det faktum att den första är för varm, och den senare är vice versa kall. Med en sådan cirkulation är temperaturskillnaden i rummen känslig om det uppvärmda området är stort.

Två-rörsuppvärmningsplan i ett privat hus gör det själv

Om det tidigare alternativet inte är lämpligt på grund av det stora området med uppvärmda lokaler, kan du använda ett två-rörsuppvärmningssystem. Här går motorvägen längs en annan "rutt". Både tillförsel och returledning ligger runt omkretsen av rummet. Sålunda fördelas det heta kylmediet jämnt över alla radiatorer, vilket eliminerar temperaturskillnaden. Schematiskt kan arbetet i tvårörsuppvärmningssystemet ses nedan.

Schematisk illustration av installationen av tvårörsystem:

Att välja mellan ett-rör och två-rörsystem är bättre att stoppa valet på det andra alternativet. Trots de höga kostnaderna för installation och inköp av rör, kommer detta system att ge en jämn och bekväm temperatur i hemmet och låta varje radiator justeras separat.

Komplexa system med "varmt golv" kan monteras endast med en två-rörskrets

Uppvärmningsschema av värmebäraren i ett hus med två våningar

För tvåvåningshus är installationen av ett-rörsystem mycket oönskade. Trots komplexiteten att installera ett tvårörssystem och materialförbrukningen är det tillfälliga förluster. Efter att ha monterat ett enkelt ett-rörsystem måste du lida resten av tiden. Speciellt märkbar kommer att vara uppstart av temperaturer i kylan på andra våningen. Här kan du rita en analogi med ekonomen Adam Smiths berömda uttryck, som sa: "Jag är inte rik nog att köpa billiga saker". Detta beror på att det blir dyrt att konvertera ett monterat enrörsystem till en tvårörs-en.

För jämn fördelning av kylvätskan i radiatorer i två våningarshus används en grenrör som fördelar en krets till flera.

Uppvärmningsplanen i ett hus med två våningar är mer komplicerat.

Uppvärmning av ett 2-vånings privat hus. Översikt över ett-rörs och två-rörsystem, Tichelman och Leningradka-system. Termisk beräkning och nyanser av installationen av värme i huset - i vår publikation.

Uppvärmningssystem för uppvärmning av ett privat hus med tvångscirkulation

En kollektor är en cylinder med ett inlopp och flera kranar. Det bryter "flödet från pannan till 2 ÷ 6 kretsar med samma temperatur. Detsamma är installerat på "returröret", men det utför omvänd drift - det samlar konturerna i en och "skickar" det till pannan. Detta system kallas "strålen".

För uppvärmningseffektivitet installeras en separat cirkulationspump på var och en av kretsarna. Ytterligare utrustning är särskilt efterfrågad när värme levereras till andra våningen.

Oövervakad installation av vattenuppvärmning: nyanser och fallgropar

Problemet med en sådan installation kan vara fel val av rördiametrar, prestanda och pumpkraft. Men den viktigaste uppgiften - materialvalet för motorvägen. Det bästa skulle vara användningen av polymerprodukter, men snarare metallplast. Den är hållbar och lätt att installera (lätt att lära sig att lödda). Ett annat argument till fördel för plastinstallation, som inte är förknippad med el- eller gassvetsning. I ett trähus är sådant arbete farligt - det finns risk för brand på grund av obemärkt skala.

Låt oss sammanfatta

Som det förmodligen blev klart från dagens artikel är installationen av varmvattenuppvärmning av ett privat hus med hantverkare möjligt även utan erfarenhet av sådant arbete. Det viktigaste - den exakta beräkningen och efterlevnaden av projektet senare. Kom ihåg att allt är i dina händer. Vi måste börja, och då, om händerna är på rätt plats, kommer allt att träna.

Vi hoppas att dagens artikel var användbar och intressant för vår respekterade läsare. Vi är glada att svara på frågor om de uppstår under behandlingen, i kommentarerna nedan. Fråga, chatta, dela upp erfarenheter. Detta kan hjälpa nybörjare hantverkare.

Och slutligen, traditionellt, en kort men informativ video om dagens ämne:

Vattenuppvärmning i ett privat hus

Att förbereda allt material för att göra vattenuppvärmning med egna händer är kraften hos alla husägare. Om hela byggkomplexet på omorganiseringen av värmesystemet verkar vara ganska komplicerat - det spelar ingen roll! Nu, när det finns datateknik och Internet, finns det en möjlighet att studera den teoretiska delen mer detaljerat.

De främsta fördelarna med vattenuppvärmning

Av alla värmesystem, vatten - den vanligaste. Vatten fungerar som värmebärare. När den värms upp av en värmepanna (hur man väljer en gaspanna) går det in i rör- och radiatorsystemet, där det cirkulerar i en sluten slinga.

Vilka är anledningarna till att välja en vattentyp av uppvärmning:

 1. Det är möjligt att installera ett sådant system både för ett redan färdigt privathus och på byggnadsstadiet.
 2. Förutsatt att avstängningsventilerna och temperaturregulatorerna på batterierna är installerade, är det möjligt att behålla den valda temperaturen för varje rum separat.
 3. Detta är det billigaste och vanligaste kylvätskan.
 4. Vatten, som bärare av värme, kan användas med värmepannor (hur man väljer en elektrisk panna) på vilken typ av bränsle som helst.

Varmuppvärmningssystem

Vattenuppvärmningssystem utmärks enligt principen om vattenrörelse genom ledningar:

 1. naturlig cirkulation
 2. tvingad cirkulation.

Naturligt flöde av vatten

Med naturlig cirkulation passerar vattnet i värmesystemet vägen för vattnets cykelprincip - varmt vatten tenderar att stiga och kallt vatten går ner. Det uppvärmda vattnet efter att värmepannan rör sig självt genom rören till batteriet.

Värmebäraren, som passerar genom hela ytan, värmer upp värmeelementet, vilket avger värme till luften och redan efter det återgår det till pannan med kallare temperatur för att upprepa cykeln.

För drift av ett vattenvärmesystem med naturlig kylning av kylvätskan finns det ett antal tekniska krav för effektivare uppvärmning av rum:

 • installationen av expansionstanken måste utföras vid värmningssystemets högsta punkt;
 • installation av returröret är gjord till botten av vattenvärmeanordningar med en höjdskillnad mellan den sista radiatorn och slutpunkten;
 • rörledningen för returvatten till systemet (retur) måste vara av större diameter än för tillförseln;
 • Returrörets lutning måste strikt verifieras enligt de tekniska kraven.

Det är viktigt! Den största fördelen med vattensystem med naturlig cirkulation är frånvaron av pumputrustning.

Sådana värmesystem gör både öppna och stängda. I den första utföringsformen är vattnet i expansionstanken i direkt kontakt med omgivande luft. I slutna typsystem installeras en expansionstank med specialdesign:

Användningen av en sådan expansionstank eliminerar inloppet av syre i rörsystemet, vilket positivt påverkar hållbarheten hos vattenvärmare.

Pipelines med naturlig cirkulation av kylvätskan är av intresse för konsumenten på grund av deras enkelhet, säkerhet och autonomi.

Det är viktigt! Om så önskas är detta system enkelt att omvandla till ett system med tvångsflöde av kylmediet.

Tvingad cirkulation av kylvätska

Vid tvångscirkulationen av vattencirkulationen genom rör och batterier är pumpen påslagen, vilken styr och ökar kylmedlets rörelse genom systemet.

Utan tvekan är extra utrustning en extra ekonomisk kostnad. Men det ger också ytterligare fördelar:

 • Det finns inget behov av strikt övervakning av rörledningsbackar.
 • rörledningar kan ha samma diameter;
 • det blir möjligt att ansluta till vattensystemet till uppvärmning av lokalerna med hjälp av ett "varmt golv";
 • Temperaturgivare som reglerar temperaturen i varje rum i ett privat hus separat kan inbäddas i systemet;
 • möjliggör användning av plaströr, som är mycket billigare än stålvattenförsörjning;
 • mycket enklare installationsarbete.

Den största nackdelen är beroende av strömavbrott. Det löses genom användning av antingen kombinerade typer av uppvärmning eller installation av backup elektriska generatorer.

Typer av vattenvärmesystem

Förresten är värmare anslutna till rör, det finns två sätt:

 • Enkelt rör Radiatorerna är anslutna efter varandra i serie.

Varmvatten passerar successivt varje uppvärmningsanordning och från den senare går direkt till pannan. Ett sådant vattensystem med ett mindre antal rörledningar är populärhastighet för installationen. Men det bör noteras att uppvärmningen av den sista radiatorn i kedjan minskas avsevärt på grund av den stora värmeförlusten av värmebäraren (vatten).

 • Twin-Tube. Ett mer komplext sätt att organisera uppvärmningen av vattenvärmare, men också mer produktiv. På grund av att leveransen av rör med varmt och kallt vatten till varje radiator är separat, är bärarens värmeförlust mycket lägre.

Också lagt till möjligheten att installera "varmt golv".

Typer av vatten radiatorer

Genom uppvärmning av rummet kan vattenuppvärmningsstrukturer delas in i:

 • värmeelement,
 • "Varmt golv";
 • sockelvärme.

radiator

Typiska för Chrusjtjov, gjutjärnstrålar med vattenuppvärmning, används sällan i modern konstruktion (hur man väljer en värmevärmare för ett privat hus). Nu oftare kan du hitta radiatorer från ett annat material:

 • bimetall;
 • stål;
 • från aluminiumlegeringar.

Sådana radiatorer har visat sig fungera, trots vissa krav på själva vattnet. För långvarig drift måste vatten uppfylla till exempel sådana krav som procentuellt syre, järn och andra föroreningar. Allt detta är listat i RD 34.20.501-95.

Uppvärmd av "varmt golv"

Systemet "varmt golv" installeras ofta som ett tillägg till radiatortypen för uppvärmning av ett hus (isolering av balkongen med egna händer). Trots svårigheten att anordna sådana golv, är deras främsta fördel en stor uppvärmning. Faktum är att hela golvytan fungerar som en stor radiator. Värmeväxlingen av luft i huset sker i det optimalt korrekta läget - den uppvärmda luften i rummet stiger från botten upp och fyller hela utrymmet.

Förutom komfort, med användning av "varmt golv" kan du minska driftstemperaturen för vattnet till 55 ºC.

Men det finns en stor nackdel. Ett sådant uppvärmningssystem är svårt att genomföra i de redan bostadsområdena. För att lägga rörledningar är det nödvändigt att höja nivån på ett befintligt golv och det räcker inte att byta ut dörrar.

Baseboard

En ny riktning i uppvärmningen av huset är ett baseboards värmesystem. Det kombinerar fördelarna med radiatorer och "varmt golv".

All utrustning - både rör och radiatorer - installeras runt omkretsen av rummet på plattformen. På så sätt kan du värma upp både väggarna och golvet samtidigt. Följaktligen värms luften jämnare.

Fördelar med sådana system:

 1. Från det inre av rummet är uteslutna traditionella radiatorer.
 2. Möjligheten att genomföra installation i befintliga bostadsområden.
 3. Det brett färgutbudet av beläggningar av grundplattor gör att du kan designa inredningen i rummet till din smak.

slutsats

Vattenuppvärmning av ett hus är det mest populära sättet att värma upp. Det passerade tidens test. Han är dussintals år. Och modern prestanda är mer raffinerad och förbättrad. Det kan rekommenderas med förtroende för uppvärmning av privata hus.

Titta på videon - enrör / två-rörs värmesystem:

Top