Kategori

Weekly News

1 Pumps
Hur man gör polyuretanskum?
2 Pannor
Lödnings aluminium radiatorer gör det själv
3 Pumps
Kompakta lågvärme radiatorer
4 Radiatorer
Termostatiska radiatorventiler
Huvud / Bränsle

Funktioner för installation av värmesystemet i ett privat hus. Monteringsanvisningar


Idag faller valet av många av våra landsmän alltmer på ett måttligt och tyst liv utanför staden. Eget hem blir den tysta fristaden där du vill återvända efter en hård dag i en högljudd och gasad megalopolis. Hur varmt (i alla sinnen) kommer mötet med bostaden att vara beroende i stor utsträckning på värmeutrustningens kvalitet. Den rätta installationen av värmesystemet är trots allt inte bara för mysighet och komfort, men också för säkerheten för huset och alla boende.

Krav på installation av värmesystem

Oavsett om ett privathus värmesystem kommer att organiseras från början eller det gamla kommer att moderniseras. Det första som ska börja är att bekanta sig med den regelbundna dokumentationen som gäller drift av utrustning och dess vidare drift. Att ta sig till detta, om än inte så spännande, tar dokumentet inte mer än en halvtimme, men det kommer att skydda dig i många år.

Det finns grundläggande krav som du måste ägna stor uppmärksamhet åt. Det viktigaste att tänka på när man installerar pannor är värme, rör, radiatorer och annan utrustning - brand- och explosionssäkerhet. Därför är det värt att se till att det är fritt tillgängligt för regelbunden övervakning och rengöring av systemet vid installation av värmeutrustning, och vid eventuella elementfel kan det lätt repareras eller bytas ut. Att försumma sådana enkla regler kan leda till allvarliga konsekvenser.

Här är några regler som gör huset varmt och säkert:

 • Kylvätsketemperaturen, om den används i värmesystemet, bör vara 20 ° C lägre än substansens antändnings- / förångningstemperatur. Om du använder vatten med temperatur över 105 ° C som värmebärare, bör det förhindras att kokas upp. Kokpunkten beror på förändringen i vätsketrycket. Så, med ett tryck på 2 atmosfärer, kokar bara vatten vid + 120 ° С.
 • Ytemperaturen för systemets öppna delar får inte överstiga det tillåtna maximala värdet.
 • Termisk isolering av instrument och utrustning i systemet bör organiseras för att skydda mot brännskador, minska värmeförlusten, eliminera kondens och förhindra kylmedel från att frysa i ouppvärmda rum.
 • Det är nödvändigt att isolera systemets heta strukturer om de kan orsaka tändning av gaser, aerosoler och damm i rummet. Temperaturen på isoleringens yta bör vara 20 ° C under självantändningstemperaturen.

Steg för installation av värmesystemet

I det nya privata huset är den allmänna uppfattningen av värmesystemet, dess system och alla nyanser bättre genomtänkt vid byggnadens konstruktion och byggnad. Så du kommer omedelbart att föreställa dig om du behöver ett separat rum för pannrummet, var du ska lägga tekniska nischer för att distribuera systemelement och installera utrustning. Detta kommer att förenkla ytterligare arbete och minska installationstiden. Dessutom, om du ska dölja rören, då bör du ta hand om detta innan de avslutas. Det lämpligaste sättet är att installera uppvärmningsrören innan golvskiktet översvämmas.

Det är möjligt att fortsätta till installationsarbetet först när byggnadens termiska kontur är stängd, det vill säga efter att windows är installerade och taket är täckt. En stor roll spelas av säsongen. Det är bättre att lämna dessa arbeten under den varma perioden av året, eftersom låga temperaturer försämrar svetsningens kvalitet och ökar smidigheten hos element från metallbaserat laminat. Och det är naturligtvis nödvändigt att beräkna installationstiden så att systemet vid början av uppvärmningssäsongen kommer att kontrolleras och startas. Detta kommer att tillåta att möta den hårda ryska vintern i ett varmt och bekvämt hem.

Hela installationen av hushållsuppvärmning kan delas upp i flera steg:

 • systemval, design och designarbete;
 • urval och inköp av material och utrustning;
 • konstruktion av ett pannrum och installation av dess komponenter eller installation av en panna i ett annat rum (om den valda modellen tillåter det);
 • installation av radiatorer;
 • driftsättning.

En viktig fråga som ska lösas är valet av värmesystemet. Det finns flera av dem: luft, elektrisk, öppen och traditionell med en flytande värmebärare.

I ett luft system är kylvätskan, som namnet antyder, uppvärmd luft som sluts in från utsidan och fördelas genom kanalsystemet i hela rummen. Detta är det säkraste systemet. Men det är komplext och kostsamt när det gäller installation och underhåll, och har också låg värmeöverföring.

Kanske är det mest opretentiösa i drift och miljövänligt elvärmesystemet. Här kan värmebäraren vara elektriska konvektorer, autonoma oljor och infraröda batterier, fläktvärmare, elektriska eldstäder. Nackdelen med ett sådant system är uppenbart - stora elräkningar och fullständigt beroende av det stabila utbudet av det senare.

I öppna system för uppvärmning av ugnar och eldstäder används i eldstaden där de släcker. Effektiviteten hos sådana system är ganska låg, och de är endast lämpliga för små hus.

Ett traditionellt värmesystem med flytande kylmedel, som innehåller en värmekälla (panna), värmepanna och värmeanordningar (radiatorer) anses vara traditionell. I mitten av det klassiska systemet finns en värmepanna. Hans val bör behandlas särskilt noggrant, och väger alla fördelar och nackdelar för varje modell.

Värmepannor för ett privathus varierar beroende på bränsle: gas, flytande bränsle, fast bränsle (kol, trä, briketter, biogranuler) och el. Innan du gör ett val till förmån för en viss typ, bör du överväga vilka av bränslealternativen som är ekonomiskt bärkraftiga. Finns det en gasledning som går bredvid huset? Finns det några problem med strömförsörjningen? Finns flytande eller fast bränsle i regionen?

Så, de mest enkla att upprätthålla och billiga elektriska pannor beaktas, men uppvärmning av ett stort hus på detta sätt skulle vara extremt dyrt. Det är ekonomiskt fördelaktigt att värma ett privat hus med nätgas, men installationen av en gaspanna kräver en stor ansträngning och finansiella investeringar när de utfärdas i relevanta myndigheter. Om det är beslutat att använda flytande eller fast bränsle, kommer det att vara nödvändigt att lösa problemet inte bara med arrangemanget av ett separat pannrum, men också med lagring av ved, dieselbränsle etc. Samma problem uppstår om flytande gas används istället för elgas.

När den centrala delen av ditt husets värmesystem har bestämts kan du börja utveckla ett schema och projektdokumentation. Det är möjligt att självständigt skapa systemet för installation av värmesystemet, speciellt om vi talar om ett litet hus. Det måste ange:

 • pannans monteringsplats;
 • monteringsplats för radiatorer;
 • En detaljerad plan för distribution av rörledningen, med angivande av kranar, rördelar och andra delar.
 • Beskrivning av systemet för eliminering av förbränningsprodukter, om några.

Värmesystemets projekt kan beställas från organisationen eller konstruktören som har tillstånd att utföra denna typ av verksamhet. Sällan tillhandahålls sådana tjänster av företag som installerar värmesystem och säljer nödvändig utrustning. Således kommer det att vara möjligt att fullständigt lösa "uppvärmningsproblemet" i ditt privata hus. Vid utgången får klienten ett dokument som innehåller textdel, diagram och ritningar. Projektet stavar ut alla nyanser som behövs för genomförandet av installationsarbetet: Allmänt nätverkskonfiguration, typ av ledningar, värmegeneratorns och pipelines egenskaper, dimensioner och placering av värmeanordningar och annan utrustning, deras specifikationer. Dessutom kommer projektet att innehålla krav på pannan, värmeanordningar, automationsutrustning och termisk kontroll, pumpar, grenrör, skorstenar, rörledningar etc. Eventuellt kan du beräkna kostnaden för installation och material.

Nu har du beväpnat projektdokumentationen och systemet för värmesystemet, kan du gå vidare till nästa steg - den direkta installationen av enskilda element. Och du bör börja med ett varmt "hjärta" av huset - pannan. Modeller med låg effekt (upp till 60 kW) kan installeras i alla hushåll: i köket, i pantry eller hall. För en mer kraftfull enhet måste bygga ett speciellt pannrum med ett bra ventilationssystem. Installation av pannan i huset utförs enligt kraven, som vanligtvis anges i utrustningsmanualen. Men det finns allmänna regler.

På framsidan av pannan är det nödvändigt att lämna minst en meter och på sidorna och baksidan - 0,7 m. Om du behöver betjäna pannan från baksidan eller sidan under drift, var god att lämna 1,5 m. Pannan ska vara placerad inte närmare än 0,7 m i förhållande till annan utrustning. Mellan två pannor ska lämna ett avstånd på minst en meter eller minst två meter om de ligger mittemot. För installation av en väggmonterad värmepanna är kraven mer sparsamma, det räcker bara för att lämna den nödvändiga passagen framför för enkel användning.

Så, pannan är installerad, det är dags att tänka på skorstenen, vilket kommer att leda till förbränningsprodukterna. Fel i organiseringen av skorstenen har många konsekvenser: förekomst av brand och kolmonoxidförgiftning. Skorstenen kan vara gjord av tegel, metall eller keramik.

 • Tegelstenar används tillsammans med fasta bränslepannor. Fördelarna med tegelkonstruktioner innefattar låg värmeavledning, men endast en erfaren mördare kan göra en högkvalitativ installation av en sådan skorsten. Dessutom fyller tegelskorstenen ytterligare grunden.
 • Metallens "bror" har större motstånd mot kemiska och mekaniska effekter och är därför inte kontraindicerat i moderna gas- och vätskekedjor. Eftersom sådana skorstenar är monterade från moduler, kan deras installation ske självständigt, enligt anvisningarna till utrustningen. Men, i motsats till tegelsten, kännetecknas metallskorstenar av stora värmeförluster.
 • Den gyllene medelvärlden är keramikens skorstenar. De kombinerar en modulär design och låg värmeöverföring. Denna skorsten kostar dig mer än en metall, men billigare tegelsten. Den enda begränsningen av keramisk skorsten är dess strikta vertikala konfiguration.

Dessutom skiljer skorstenar sig i placeringsmetoden. Extern skorsten ut på yttersidan av väggen närmast pannan. Denna metod att organisera en skorsten brukar användas om en värmekälla är installerad i huset, som inte var avsedd för designen. Trots det faktum att externa skorstenar inte är populära i Ryssland, är processen med installationen ganska enkel och sparar utrymme inne i huset. Den inre skorstenen måste ledas genom takflöden och taket, men denna metod minskar värmeförlusten och bränsleförbrukningen under drift.

Oavsett skorstenen är vald måste du följa ett antal regler när det är byggt:

 • skorstenen måste sluta med en visir för att undvika inåtkomst av fukt och främmande föremål;
 • Den runda formen av skorstenen är att föredra: så förbränningsprodukterna ackumuleras mindre;
 • skorstenen ska sluta 0,5-1,5 m över åsen och 0,5 m över takets plana yta;
 • Antalet varv (om konstruktionen tillåter) av skorstenen får inte överstiga tre;
 • yttre skorsten visas upp på ett avstånd av minst 0,5 m från taket.

Installationen av rör för uppvärmning av ett privathus beror på vilket system som väljs i konstruktionsstadiet: enrör eller tvårör. I det första fallet är radiatorerna anslutna i serie, längs ett rör, som bildar en ond cirkel. I ett tvårörsystem kommer kylvätskan till radiatorerna genom ett rör, och återkomsten sker genom den andra. Vid första anblicken verkar det första alternativet vara billigare, eftersom du kan spara på material. Men det är faktiskt mindre tillförlitligt, och det finns alltid risk för att det sista batteriet i kedjan blir kallt. Men i ett litet hus är organisationen av ett rörsystem helt berättigat.

När det gäller materialet finns det idag flera typer av metall- och plaströr på marknaden. Installation av uppvärmningsrör av koppar och rostfritt stål kommer att kosta dig ganska mycket, men dessa material är de mest tillförlitliga och hållbara. Det bästa alternativet är polyeten- och metallplaströr. De är dyrare än till exempel polypropen, men mindre nyckfulla under installationen, har ett mer attraktivt utseende och en god tillförlitlighet.

Ett av de sista stegen är anslutningen av radiatorer. Att ditt hus inte förlorade värme, är det viktigt att hitta dem rätt under ett fönster. Vid installation av värmeväxlarens radiatorer, observera följande avstånd:

 • till golvet - 8-12 cm;
 • till fönsterbrädan - 10-12 cm;
 • 3-5 cm till väggen;

Dessutom måste radiatorn uppta minst 70% av fönsteröppningen, annars bildas kondens på fönstren.

Det finns två typer av radiatoranslutningar: botten och sida. Dessutom kan sidokopplingen vara diagonal och ensidig (när kylvätskan levereras till radiatorn från toppen och baksidan kommer ut från botten), och en sadelanslutning är också möjlig. För det första alternativet är de största värmeförlusterna karaktäristiska, men med en sådan anslutning kan rör läggas på golvet eller helt dolda i screed.

Så är värmesystemet i huset monterat och klart att starta. Men framför allt måste det upplevas. Idrifttagning omfattar krympning, testkörning och felsökning. Efter provkörning måste värmesystemet noggrant inspekteras. Vid läckage bör du korrigera bristerna och försöka igen.

Installation av ett privathus uppvärmningssystem är en lång process som inte bara kräver fysiska ansträngningar och materialkostnader utan också uppmärksammar många detaljer. Någon föredrar att bara utrusta sitt hem med egna händer och kasta huvudet i denna fråga. Andra litar på installationen av värmesystemet till specialister, och föredrar endast att styra processen. Det finns också mellanliggande alternativ, när en del av arbetet utförs av en specialiserad organisation, och du åtar dig lättare steg. Vilket alternativ att välja är upp till dig, det är viktigt att komma ihåg att högkvalitativ organisation av värmesystemet inte bara är en garanti för värme i ditt hem utan också en säkerhetsfråga.

Var kan jag köpa utrustning för organisation av värmesystemet

Vi bad om att ge en kommentar till denna fråga till en representant för varuhandeln för varor för uppvärmning och vattenförsörjning "Teplomatika.Ru":

"Du kan köpa utrustning för uppvärmning av ett privat hus i butiker som specialiserat sig på att sälja varor för uppvärmning och vattenförsörjning, samt på stormarknader och på byggmaterialmarknader. Dessutom kan du köpa all nödvändig utrustning och komponenter till värmesystemet i nätbutiken utan att lämna ditt hem. Sådana platser kännetecknas av ett brett utbud av varor, utformade för olika ekonomiska möjligheter. Om du föredrar denna typ av "shopping" måste du se till att det företag du valt är pålitligt och att alla varor som presenteras är licensierade.

Idag är specialbutiker för uppvärmningsutrustning redo att erbjuda sina kunder inte bara ett stort utbud av produkter från ledande inhemska och utländska tillverkare, utan också ett brett utbud av tjänster relaterade till installationen av ett värmesystem. Detta är praktiskt om kunden inte har möjlighet att personligen engagera sig i ett så komplicerat och ansvarsfullt arbete och föredrar att överlåta det till proffs. Till exempel utför vår online-butik "Teplomatika" hela sortimentet av design och idrifttagning av värmesystemet. Beroende på behoven, tekniska och materiella möjligheter, väljs en individuell variant av värmesystemets organisation. Detta kan vara utformning och installation av ett pannrum och ett värmesystem från början eller restaurering av ett system baserat på befintlig utrustning och ledningar. Dessutom kan våra certifierade specialister utföra installation och idrifttagning med produktion av utrustning för årligt underhåll. "

P.S. Du kan se en lista över all utrustning för att organisera uppvärmning av ett privat hus på www.teplomatica.ru

Komplexa tjänster för konstruktion och installation av värmesystem gör det möjligt att välja det bästa alternativet för kunden, beroende på hans behov.

Värmepannor för ett privat hus efter typ av bränsle är vanligtvis uppdelade i gas, olja, fast bränsle (kol, trä, briketter, biogranuler) och el.

För att värmesystemet med flytande kylmedel ska kunna tillgodose förväntningarna är det viktigt att noggrant välja pannan och radiatorerna.

Installation av värmesystemet kräver speciellt en professionell skorstensinstallation. Designen kan vara gjord av tegel, metall eller keramik.

Installation av hushållsuppvärmning omfattar inte bara urval och inköp av material och utrustning utan även design och designarbete.

Testsystemet för värmesystemet kan utföras endast vid en temperatur som inte är lägre än 5 ° C för att undvika överkylning av värmebäraren.

Installationssystem för uppvärmning i ett privat hus

Varje utvecklare ställer sig förr eller senare inför valet av värmesystemet (CO) i det framtida hemmet. Från TV-skärmarna och reklamskyltarna hälls en stor mängd information på det, om nya uppvärmningsmetoder, som bara är marknadsföring av säljare. I denna publikation beskrivs arbetssystemen för uppvärmningssystem i ett privat hus, deras fördelar och nackdelar, betraktat de val som valts för ett lanthus.

Varianter och metoder

Som ni vet finns det tre huvudalternativ för autonom uppvärmning av egna hem: vatten, luft och elsystem. I praktiken sker allt som följer:

 • Om byggnaden är belägen nära gasledningen, är problemet vanligtvis löst för vattenuppvärmning med installation av en gaspanna.
 • Om det inte finns någon möjlighet att ansluta gasen, får de flesta utvecklare värmegeneratorer med fast bränsle med en vattenkrets.
 • Om det är omöjligt att leda gas och pannan på fast bränsle är oacceptabelt på grund av den låga automatiseringsgraden, är de flesta av dem utrustade med samma vattenvärmesystem, men kompletta med elvärmare.

Och endast i fallet då dessa alternativ inte är lämpliga väljer utvecklaren el, och ännu mer luften som kylvätska. Varför väljer de flesta vatten CO hemma? Eftersom det är den mest beprövade och effektiva tekniken för att lösa problemet. Men effektiviteten i vattenuppvärmning beror inte bara på kvalitetsmaterial och utrustning med hög effektivitet. Det är mycket viktigt att välja rätt layout. Enheten i värmesystemet i ett privathus förutsätter att det finns ett strikt definierat system för att lägga och ansluta rörledningen, radiatorer och annan utrustning.

Monteringsalternativ

Idag skiljer experter mellan två tekniker för att skapa en JI:

 • Systemet med ett rörsystem i ett privathus innebär att alla batterier (inlopp och utlopp) ansluts till ett rör, vilket är både tillförsel och retur.

Denna teknik har använts sedan början av förra seklet. Vissa experter anser att denna teknik har blivit populär efter andra världskriget, som ett alternativ till brist på material. Även om många experter förutspådde avvisningen av det på 70-talet av XX-talet, används det med framgång i våra dagar.

 • När ett tvårörsuppvärmningssystem i ett privat hus går in i batteriet genom ett rör och återgår till pannan genom den andra.

Denna teknik anses vara den mest moderna, varigenom det är möjligt att avsevärt förbättra effektiviteten hos CO, men kräver mer komplexa installations- och hydrodynamiska beräkningar. Trots detta är idag nästan alla bostadshus, kontor och offentliga byggnader utrustade med CO, tillverkad med hjälp av denna teknik.

Valet av ett två-rörs eller ett-rörsuppvärmningssystem av ett privathus beror på många faktorer: rumsarea och arkitektur, antal våningar i byggnaden och utrustning som är involverad i CO.

Enkelt rör

Detta system med vattenuppvärmning är en sluten slinga, som inkluderar pannanordningen, huvudledningen, värmeväxlarenheter (radiatorer, registren), expansionstanken. Vid gravitation CO uppträder cirkulationen av kylmediet på grund av de olika densiteterna av uppvärmt och kylt vatten.

Principen för uppvärmning med den naturliga rörelsen av vatten i kretsen är följande: Värmemedlet som värms upp i pannan stiger längs stigaren, i den övre delen av vilken expansionstanken är installerad. Därefter kommer vatten in i accelerationsgrenröret, varför trycket som krävs för cirkulation är skapat.

Denna CO-layout är inte avsedd för flervåningsbyggnader och envåningshus i ett stort område.

Tips: Oavsett närvaron och höjden på överstegsuppsamlaren rekommenderas att man skapar en lutning på huvudledningen 5 ° för att kylmediet ska fungera bra. på matarledningen till radiatorerna; på returröret - i riktning mot pannan.

Vid mekanisk cirkulation av vatten behövs inte ett accelerationsgrenrör, dess funktion utförs av en cirkulationspump. Den är monterad på kretsens returledning, direkt i närheten av pannanläggningen.

Figuren visar en variant av enkelrör CO med horisontell ledning och tvångsflöde av kylvätskan. Detta system används framgångsrikt för envåningsbyggnader, med antalet radiatorer 5-7 st.

Vertikal monotube CO med övre ledningar, konstruerad för byggnader med flera våningar, är ganska populär. Kan ha följande implementeringar:

 • Gravitations, öppen.
 • Stängt med tvångsrörelse.

För att besvara frågan om vilket värmesystem som är mer effektivt än en-rör eller två-rör, är det nödvändigt att studera dem i detalj.

Två-rörsdesign

Den huvudsakliga designfunktionen för att uppvärma ett privathus med denna metod för utförande är att var och en av radiatorerna är ansluten till en annan rörledning: leverans och retur. Detta, enligt många "professionella", ökar väsentligt kostnaden för värmesystemet. Faktum är att den här konstruktionen gör det möjligt att spara på antalet rördelar och på ledningarnas diameter.

Det finns flera system för genomförandet av tvårörsuppvärmning:

 • Horisontell.
 • Vertikal, med toppledningar.
 • Vertikal, med lägre kylvätska.

I sin tur kan den horisontella tvårörsversionen ha tre implementeringar:

A. Dödlås eller räknare.
V. passerar
C. Med radiell fördelning eller kollektor.

Figur A visar skillnaden mellan ett rörsystem och ett rörsystem med två rör, trots en liknande horisontell genomförande.

Strukturellt ser den enklaste horisontella tvårörskretsen ut så här: Från värmegeneratorn lämnar kylmedelsförsörjningsröret, vilket ingår i varje radiator. Det kylda kylmediet från batterierna släpps ut genom det andra röret - returledningen, som returnerar det till pannan.

Vattencirkulation ger cirkulationspump; expansionsbehållaren kompenserar för expansion av kylvätskan när den upphettas; säkerhetsventil ger skydd mot högt tryck i kretsen; radiatorventiler för demontering av den senare; en luftventil krävs på toppen av kretsen för att förhindra att systemet sänder luft.

Horisontella CO-typer är relevanta för envåningsbyggnader. Var och en av dem har sina fördelar och nackdelar:

 • Dead-end-ledningar har låg förbrukning av dyra rör. Nackdelen är konturens stora längd.
 • I förbigående är det enkelt att genomföra justeringen av JI. Nackdelen är den höga förbrukningen av material.
 • I kollektorkablarna är varje uppvärmningsanordning ansluten till pannan med ett eget rör, tillförsel och retur, vilket gör det enkelt att justera uppvärmningen av en viss radiator. Nackdelen är den höga förbrukningen av rör och deras ganska komplicerade installation.

Vertikala två-rörs SO med nedre och övre ledningar visade sig perfekt i två till tre våningar privata hus. Med den övre ledningen stiger kylvätskan genom tillförselröret till kretsens högsta punkt, varefter det fördelas till returstigarna, passerar genom alla radiatorer och återgår till pannanläggningen. Den främsta fördelen med de övre ledningarna är att skapa ett högre tryck i kretsen.

Vid vertikal nedre ledning levereras kylvätskan från huvudledningen under golvet på nedre våningen eller i källaren av huset. Vidare rör sig kylmediet längs de vertikala stigarna och radiatorerna som är monterade på dem. Stiger till toppunktet, det kylda vattnet i batterierna längs omvänd stigare kommer in i pannan. Fördelen med detta tillvägagångssätt är en högre temperatur av kylmediet som kommer in i radiatorerna. Nackdelen är den möjliga konturering av luft.

Välja det bästa systemet för ett privat hus

När det finns en allmän uppfattning om vilka typer av värme och alternativ som finns för anslutning av kretsen, återstår det att bestämma vad man ska välja, ett rör eller två-rörs värmesystem?

Det finns en åsikt att de första är mer ekonomiska, lättare att installera och reparera, och kräver att mindre material ska säljas. Faktum är att dessa fördelar är ganska kontroversiella. När exempelvis sådan CO används, kommer kylmediet som redan har svalnat i de föregående att komma in i batteriet i slutet av batteriet. För att behålla den önskade lufttemperaturen i lokalerna i slutet av kretsen är det nödvändigt att öka antalet sektioner och dessa är extra kostnader. Och allt detta mot bakgrund av den fullständiga omöjligheten att automatisera, vilket kommer att vara ansvarigt för att bibehålla temperaturbalansen som är nödvändig för bekvämt boende.

I två-röret är kylvätskans temperatur som matas till batterierna samma, så det är inte nödvändigt att öka antalet sektioner av långdistansradiatorer i kretsen. Separationen av leverans- och returgrenarna möjliggör automatisering med hjälp av termostatventiler.

Det är viktigt! Faktum är att både enrörs och tvårörs ledningar har rätt att existera. Det bör förstås att valet är för utvecklaren, men endast en erfaren specialist kommer att bidra till att göra rätt val av systemet för uppvärmning av ett privat hus.

Uppvärmning av ett privat hus - diagram och installation

Ett effektivt värmesystem gör livet i alla hem mer bekvämt. Tja, om uppvärmningen kommer att fungera väldigt dåligt, kommer komfortnivån inte att sparas av någon designglädje. Därför kommer vi nu att prata om scheman och regler för installation av delar av ett system som värmer hemmet.

Varje värmesystem består av tre grundläggande komponenter:

 • värmekälla - i denna roll kan vara en panna, spis, öppen spis;
 • värmeöverföringsledningar - vanligtvis är det rörledningen genom vilken kylvätskan cirkulerar;
 • värmeelement - i traditionella system är det en klassisk radiator som omvandlar kylvätskans energi till värmestrålning.

Utformningen av pannrummet i huset

Naturligtvis finns det system som utesluter den första och andra delen av den här kedjan. Till exempel, den kända spisvärmen, när källan också är ett värmeelement, och värmeöverföringsledningen är frånvarande i princip. Eller konvektionsuppvärmning, när kylaren är utesluten från kedjan, eftersom källan värmer luften i huset till önskad temperatur. Ugnsskemat ansågs dock föråldrat i början av 1900-talet, och konvektionsvarianten är mycket svår att genomföra med egna händer utan speciell kunskap och specifika färdigheter. Därför byggs de flesta hushållssystemen utifrån en varmvattenpanna och en vattenkrets (pipeline-distribution).

Som ett resultat, för systemets konstruktion, behöver vi en panna, flera radiatorer (vanligen deras antal är lika med antalet fönster) och rördelar för rörledningen med tillhörande beslag. Dessutom, för att samla upp uppvärmning av ett privat hus måste du själv göra det för att ansluta alla dessa komponenter inom ett system. Men innan det skulle vara trevligt att förstå parametrarna för varje element - från pannan till rören och radiatorer, för att veta vad man ska köpa för huset.

Vattenuppvärmning drar energi från en speciell panna, vars förbränningskammare är omgiven av en jacka fylld med värmeöverföringsvätska. I det här fallet kan alla produkter brinna i eldstaden - från gas till torv. Därför, innan du monterar systemet, är det väldigt viktigt att välja inte bara kraften utan även typen av värmekälla. Och du måste välja mellan tre alternativ:

 • Gaspanna - det återvinns för värmehuvud eller ballongbränsle.
 • Fast bränslevärmare - den matar på kol, trä eller pellets (pellets, briketter).
 • Elektrisk källa - den omvandlar el till värme.

Det bästa alternativet av allt ovan är en gasvärmegenerator som arbetar på huvudbränslet. Det är billigt att driva och drivs i kontinuerligt läge, eftersom bränsleförsörjningen utförs automatiskt och i godtyckligt stora volymer. Dessutom har sådan utrustning faktiskt inga brister, med undantag för hög brandfare, som är inneboende i alla pannor.

Ett bra alternativ för en värmegenerator, uppvärmning av ett privat hus utan gasledning, är en solid bränslepanna. Speciellt modeller konstruerade för lång bränning. Bränsle för sådana pannor kan hittas var som helst, och den speciella konstruktionen gör det möjligt att minska belastningsfrekvensen från två gånger om dagen till en påfyllning av eldstaden om 2-3 dagar. Men även sådana pannor sparar inte från periodisk städning, så det här ögonblicket är den största nackdelen med en sådan värmare.

Val av värmepanna, baserat på rummets volym

Det värsta valet av allt möjligt är en elektrisk panna. Nackdelarna med detta förslag är uppenbara - omvandlingen av el till kylvätskans energi är för dyr. Dessutom behöver den elektriska pannan frekvent byte av värmaren och arrangemanget av en förstärkt ledning av elektriska ledningar samt jordning. Det enda pluset med detta alternativ är den fullständiga frånvaron av förbränningsprodukter. Elektrisk panna behöver inte en skorsten. Därför väljer de flesta hushåll antingen alternativet gas eller fast bränsle. Men förutom typen av bränsle måste husägaren också uppmärksamma värmegeneratorns parametrar, eller snarare till sin kapacitet, vilket borde kompensera för värmeförlusten av bostaden under vinterperioden.

Valet av pannkapacitet börjar med att räkna upp bilderna på uppvärmda lokaler. Dessutom bör varje kvadratmeter ha minst 100 watt termisk effekt. Det vill säga att rymma 70 kvadrater behöver du en panna för 7000 watt eller 7 kW. Dessutom skulle det vara trevligt att sätta i pannan på 15%, vilket är användbart under svårt kallt väder. Som ett resultat, för ett hus på 70 m 2 behöver du en panna på 8,05 kW (7 kW 15%).

Mer noggranna beräkningar av värmaren på värmaren arbetar inte med kvadrater i området och husets volym. I detta fall anses energikonsumtionen för uppvärmning av en kubikmeter 41 watt. Och ett hus på 70 m 2 med ett 3 meter högt tak ska värma en värmegenererande enhet med en kapacitet på 8610 watt (70 × 3 × 41). Med hänsyn till 15% kraftreserven för allvarlig förkylning bör den maximala värmekapaciteten hos en sådan panna vara 9901 watt eller, med hänsyn till avrundning, 10 kW.

För att utföra värmesystemet runt huset behöver vi rör och radiatorer. Den senare kan väljas, även på grundval av estetiska preferenser. I ett privat hus finns det inte mycket tryck i systemet, därför finns det inga restriktioner på radiatorernas styrkaegenskaper. Kraven på batteriets värmegenereringskapacitet kvarstår emellertid fortfarande. Därför kommer valet av radiatorer att fokusera inte bara på utseendet utan även på värmeöverföringen. Värmelementets effekt måste trots allt matcha rummets rumsytan eller volymen. Till exempel ska ett batteri (eller flera radiatorer) med en effekt på 1,5 kW placeras i ett 15-kvadratkammare rum.

Med rör blir det svårare situation. Här måste du beakta inte bara den estetiska komponenten utan även möjligheten att utföra nätverksinstallation på egen hand med minimal kunskap och ansträngning från homebrew-montören. Därför, som kandidater för rollen som en idealisk förstärkning för ledningar, kan vi bara överväga tre alternativ:

 • Kopparrör - de används i arrangemanget av både hushålls- och industrivärmesystem, men de är mycket dyra. Dessutom är sådana fittings kopplade genom lödning, och denna operation är inte bekant för alla.
 • Polypropylenrör - de är billiga, men för deras installation krävs en speciell svetsmaskin. Men även ett barn kan behärska en sådan enhet.
 • Metallrör - ett sådant system kan monteras med en skiftnyckel. Dessutom kostar metallplast inte mer än polypropenrör och låter dig spara på hörnbeslag.

Privatuppvärmning med polypropenrör

Som ett resultat är självhushållning bättre att samla på grund av metallplastbeslag, eftersom det inte kräver att entreprenören ska kunna hantera en svetsmaskin eller ett lödstryk. I sin tur kan man även montera hylsans beslag av metallplastledningen för hand, vilket hjälper dig med skiftnycklar endast de senaste 3-4 varv. När det gäller inredningens dimensioner, eller snarare borrdiametern, har erfarna experter i uppvärmningssystemets uppfattning följande åsikt: För ett system med en pump kan du välja ett rör ½ tum - det är tillräckligt med diameter för hushållssystemet med överskott.

Tja, om tryckutrustningen inte kommer att användas (vattnet kommer att strömma genom röret genom gravitation, inducerad av gravitations- och termisk konvektion), då för ett sådant system kommer tillräckligt med rör för 1¼ eller 1½ tum. Det är inte nödvändigt att köpa förstärkning med större diameter under sådana omständigheter. Och vilken ledning som ska väljas - tryck eller icke-tryck, vi kommer att diskutera det senare i texten samtidigt som vi diskuterar de optimala systemen för anslutning av batterier till pannan.

Hemuppvärmning bygger på två system: en-rör och två-rör. Dessutom kan hushållsledningar byggas på en kollektorbasis, men det är svårt för nybörjare att montera ett sådant system. Vi kommer därför inte att överväga det här alternativet i texten, med fokus på endast enkla och dubbla rörversioner.

Enrörsledningarna antar följande kylvätskebehandlingsplan: det heta flödet lämnar pannans jacka och hälls genom röret in i det första batteriet, från vilket det går in i den andra och så vidare till den yttersta radiatorn. Returledningen i ett sådant system är praktiskt taget frånvarande - det ersätts av en kort sektion som förbinder det extrema batteriet och pannan. Och vid registrering av det enrörsförskjutna systemet på denna del är tryckutrustningen (cirkulationspulsgivaren) placerad.

Ett sådant system är väldigt enkelt att montera. För att göra detta måste du installera en panna, hänga batterierna och vidarebefordra en enda ledning mellan varje förinstallerad del av värmekretsen. För enkel installation måste dock det saknas mekanismer för styrning av värmeöverföringsradiatorer. I det här fallet är det möjligt att reglera temperaturen i rummet endast genom att ändra intensiteten hos bränsletillförseln i pannan. Och inget annat.

Naturligtvis, med tanke på den höga kostnaden för bränsle, kommer denna nyans att passa bara några husägare, så de försöker inte använda enkelkonturledningar i rum som sträcker sig från 50 kvadratmeter. För små byggnader är denna layout dock bara perfekt, såväl som till det naturliga systemet för cirkulering av kylvätskan, när trycket genereras på grund av temperatur och gravitationsimpulser.

Samlarledningar av värmesystemet

Tvårörssystemet är lite annorlunda. I detta fall fungerar följande system av kylmedelsrörelsen: vatten lämnar pannajakten och går in i tryckkretsen, från vilken den strömmar in i den första, andra, tredje batteriet osv. Avkastningen i detta system implementeras som en separat krets, som är parallell med tryckgrenen och värmeöverföringsmediet som passerar genom batteriet slår samman i returledningen och återgår till pannan. Det vill säga i tvåkretsschemat ansluts radiatorerna till tryck- och returledningarna med hjälp av specialgrenar inbäddade i två huvudlinjer.

För att göra en sådan krets måste du använda flera rör och rördelar, men alla kostnader kommer att löna sig inom en snar framtid. Dubbelkretsversionen föreslår möjligheten att justera värmeöverföringen av varje batteri. För att göra detta är det tillräckligt att montera en avstängningsventil ansluten till radiatorgrenen från tryckledningen, varefter det blir möjligt att styra volymerna hos kylmediet pumpat genom batteriet utan att störa den allmänna cirkulationen. Tack vare detta kan du skydda dig inte bara från överhettning av luften i ett visst rum, utan också från de meningslösa överutgifterna för bränsle och personliga medel som tilldelats för inköpet.

Denna variant av layouten har bara en nackdel: det är mycket svårt att montera ett effektivt system baserat på kylvätskans naturliga cirkulation. Men vid basen av pumpen fungerar det mycket bättre än enkel-loop-motparten. Därför kommer vi i nedanstående text att överväga steg-för-steg-instruktioner för att montera ett enkel-slingningssystem på den naturliga cirkulationen och ett två-slingigt nätverk om obligatorisk inducering av kylmedelsrörelsen.

Byggandet av ett naturligt cirkulationssystem börjar med val av en plats för installation av pannan. Värmekällan ska vara i hörnrummet, som ligger vid ledningens lägsta punkt. När allt kommer omkring kommer batterierna att gå längs den inre omkretsen, längs lagerväggarna, och till och med den sista radiatorn ska placeras något ovanför pannan. När pannan har valts kan du fortsätta till installationen. Därför är väggen i placeringsområdet fodrad med kakel, och antingen ett galvaniserat ark eller en platt skifferpanel fylls på golvet. Nästa steg är installationen av skorstenen, varefter du kan installera pannan själv, anslut den till skorstenen och bränsleledningen (om det finns en)

Ytterligare installation utförs i kylmediets riktning och implementeras enligt följande. Först hänger batterierna under fönstren. Dessutom bör det sista rörets övre rör placeras ovanför tryckuttaget från pannan. Storleken på höjden beräknas på grundval av proportionen: en linjär mätare av ledningar är lika med två centimeter höjd. Den näst sista radiatorn är hängd 2 cm över den sista, och så vidare, upp till det första batteriet i kylriktningens riktning.

När det erforderliga antalet batterier väger redan på husets väggar kan du gå vidare till ledningsaggregatet. För att göra detta måste du fästa en 30-cm-sektion av en horisontell rörledning till tryckporten (eller monteringen) på pannan. Vid sidan av det här avsnittet dockas vertikalt rör, höjt till takets nivå. I det här röret lindas en tee på en vertikal linje, som ger en övergång till en horisontell lutning och organiserar expansionstankens bindningsläge.

Principen för driften av värmesystemet med tvungen cirkulation

Vid montering av tanken används en lodrät tejpfitting och en andra horisontell sektion av tryckröret skruvas på den fria kranen, som dras under en lutning (2 cm per 1 m) till den första radiatorn. Där passerar den horisontella linjen in i den andra vertikala sektionen, som går ner till radiatorröret, med vilket röret är sammanfogat med hjälp av en hylsanslutning med gängad körtel.

Därefter måste du ansluta det övre röret på den första radiatorn med motsvarande kontaktdon i den andra kylaren. För att göra detta, använd ett rör av lämplig längd och två beslag. Därefter ansluts de lägre rören till radiatorer på samma sätt. Och så vidare, innan du kopplar ihop det näst sista och sista batteriet. I slutändan är det nödvändigt att montera Mayevsky-kranen på det sista batteriet i den övre frianslutningen och anslut ett returrör till den nedre fria kontakten på denna radiator vilket leder till kedjens nedre grenrör.

För att fylla systemet med vatten i returröret kan du utrusta en bindningsbox med en kulventil på sidoutloppet. Vi kopplar kranen från vattenförsörjningssystemet till den fria änden av denna ventil. Därefter kan systemet fyllas med vatten och inkluderar pannan.

Installering av en pump i värmesystemet kommer att motiveras vid enkelriktad ledning. Den maximala effektiviteten hos systemet med tvångsflöde kommer dock att tillhandahålla endast två ledningsdragningar, utrustade med följande regler:

 1. 1. Pannan kan installeras på golvet eller hängas på väggen i något rum utan att spåra värmarens placering.
 2. 2. Vidare sänks två rör till golvsnivån från pannans tryck- och returledningar med hjälp av antingen kopplingar eller vinkelbeslag.
 3. 3. Till ändarna av dessa rör monterar du två horisontella linjer - tryck och bakåt. De löper längs husets stödväggar, från pannan till det extrema batteriläget.
 4. 4. I nästa steg måste du hänga ut batterierna, utan att uppmärksamma munstyckets placering i förhållande till den närliggande radiatorn. Ingång och utgång på batteriet kan placeras på samma nivå eller på olika nivåer, detta faktum påverkar inte värmeeffektiviteten.
 5. 5. Därefter skär vi in ​​trycket och vänd grenarna på tee, placera dem under ingång och utgång på varje batteri. Därefter ansluter vi tryckrörets tee till ingången till batteriet och anslutningen på returledningen - till uttaget. Dessutom måste denna åtgärd göras med alla batterier. I ett liknande mönster i systemet installerar vi också böjar för att ansluta ett uppvärmt golv.
 6. 6. I nästa steg installerar vi en expansionstank. För att göra detta skär vi en t-shirt i sektionen av tryckledningen mellan pannan och det första batteriet, vars kran är ansluten med ett vertikalt rör till ingången till expansionstanken.
 7. 7. Då kan du göra installationen av cirkulationspumpen. För att göra detta, i returlinjen mellan det första batteriet och pannan monterar vi ventilen och två teer och samlar bypassen för pumpen. Sedan från teerna tar vi bort två L-formade segment, mellan vilka ändar vi monterar pumpen.
 8. 8. I slutändan sätt utloppet för att fylla systemet med vatten. För att göra detta måste du bädda in en annan tee mellan pumpen och pannan, koppla en slang från vattenförsörjningssystemet till uttaget.

Genom att helt enkelt följa de enkla stegen kan du själv få första gången ett arbetssystem.

Åtgärder i denna plan kan du montera en två-rörslayout i ett hus av alla storlekar. Trots allt är utformningen av ett sådant system inte beroende av antalet batterier. Installationsprincipen kommer att vara identisk för både två och 20 radiatorer.

För att öka effektiviteten hos hushållssystemen används antingen värmeackumulatorer eller förbikopplingar. De första är monterade i ett stort pannrum, det andra - i små rum där, förutom pannan, finns annan utrustning. En värmeackumulator är en vattenfylld behållare inuti vilken ett tryck och returledning av värmesystemet läggs. Normalt placeras sådan kapacitet omedelbart bakom pannan. Säkerhetsventiler, expansionstankar och cirkulationspumpar kan inbäddas i tryck- och returledningarna mellan värmaren och batteriet.

I detta fall värms tryckledningen upp vattnet i tanken, och returlinjen upphettas från vätskan som hälls i batteriet. När kedjebrännaren är avstängd kan systemet därför arbeta en viss tid från en värmeackumulator, vilket är mycket fördelaktigt om bränslepannor används i kretsen som genererar överflödig energi i början av att bränna en del av ved eller kol som är inbäddad i ugnen. Värmekapaciteten bestäms av förhållandet 1 kW kedeldrift = 50 liter tankvolym. Det är för en 10 kW värmare, du behöver ett 500-litersbatteri (0,5 m 3).

En bypass är ett bypass-rör som är svetsat mellan tryck- och returgrenarna. Diametern bör inte överskrida huvudlinjens radie. Dessutom är det bättre att sätta in en stoppventil i omloppets kropp som blockerar kylvätskans cirkulation.

När ventilen är öppen går inte en del av det heta flödet in i tryckkretsen utan omedelbart in i returledningen. På grund av detta är det möjligt att sänka uppvärmningstemperaturen med 10 procent, vilket minskar volymen av värmebäraren pumpad genom radiatorn med 30%. Som ett resultat kan du använda bypassen, så att du kan justera radiatorns funktion i dubbel-krets- och enkätskabeln. I det senare fallet är detta särskilt sant eftersom bypassen inbäddad i de två första batterierna ger en starkare uppvärmning av den sista radiatorn i linjen och gör det möjligt att styra temperaturen i rummen, men inte med sådan effektivitet som vid tvårörsledningar.

Installation av ett privathus uppvärmningssystem: det grundläggande systemet

Oberoende installation av uppvärmning av ett privat hus i början kan tyckas mycket svårt. Men inget är omöjligt. Det viktigaste är att korrekt förstå de grundläggande principerna för denna process och försiktigt förbereda sig för det.

Korrekt installation av uppvärmning av stuga eller hus börjar med en exakt beräkning av värmeutrustningens nödvändiga effekt och val av den mest effektiva varianten av värmesystemet i ett visst fall. För att inte misstas måste du få expertråd. Korrigering av fel kommer att vara mycket svårt och dyrt.

Vad är ett värmesystem?

I bostadshus görs installation av värmesystem individuellt. Huvuddelen av systemet är en vätska, ånga eller gas som överför värme till värmeanordningarna genom rör. Ångvärme baseras på ångans cirkulation som genereras av värmevatten. När det gäller kondensat rör sig ångan från värmaren till pannan och värms sedan upp igen. Ett sådant system har liten effektivitet och skapar många problem. Därför är det nu förbjudet att installera ångvärme i bostadshus.

Luftvärme är först och främst "varmt golv". Det kräver stora energikostnader, installationen av detta system är inte alltid möjligt.

Vattenuppvärmning är det mest praktiska och effektiva sättet att värma ett privat hus just nu. Installation av värme av denna typ kan utföras oberoende.

Vattenuppvärmning

Installation av värme, vattenförsörjning, avloppsvatten i en stuga eller hus under uppförande utförs parallellt. Eftersom teknikerna är likartade är verktygen och utrustningen densamma.

För uppställning av värme med en flytande värmebärare krävs det:

 • varmvattenpanna;
 • en cirkulär hydraulpump som driver vätskan genom systemet från pannan till radiatorn, frostskyddspump kräver en högre kraftpump;
 • spjälltank reglerar flödet av vätska på grund av det elastiska membranet, vilket böjer under vattentrycket;
 • Värmekretsen består av batterier och uppvärmda vattenledningar;
 • värmeanordningar - batterier mm
 • primära mätgivare (sensorer och regulatorer) för att övervaka den interna systemtemperaturen och säkerställa oavbruten uppvärmning.

För att arbeta behöver du följande verktyg:

 • elektrisk borr eller hammarborr;
 • en hammare;
 • skruvmejsel;
 • måttband;
 • byggnadsnivå;
 • uppsättning justerbara nycklar.

Typ av pannor

Typen av värmepanna bestäms av bränslet som det används på. För att välja rätt energibärare måste du bekanta dig med de viktigaste egenskaperna hos pannor i olika kategorier.

Uppvärmningskedjor som arbetar på briketter eller pallar, det vill säga fastbränsle, installeras vanligen i byggnader med en yta på högst 100 m². Fasta bränslen - torv, trä, pallar eller kol är överkomliga. Det kräver dock en lagringsplats. När allt kommer omkring, måste förbränningskammaren i en fast bränslepanna fyllas var 10-12 timmar. En sådan panna kräver periodisk rengöring.

Pyrolys är en modern version av fast bränsle. Pyrolyskedjan kan fungera utan manuell påfyllning i flera dagar, eftersom bränslet levereras automatiskt. Effektiviteten av uppvärmning under pyrolys ökar på grund av förbränningen av inte bara bränslet, utan även avgiven gas.

Flytande bränsle - fotogen, diesel eller eldningsolja, som ofta används i steppområdena. Eldningsoljekedjor kräver inte frekvent belastning. De är gjutna av gjutjärn, så de är ganska tunga. För att lagra bränslet du behöver enligt GOST 1510-84.

I närvaro av en gasledning är det mer lämpligt att installera en gasvärmepanna. Gas är det billigaste bränslet. Om det inte finns någon central gasförsörjning i huset, är det möjligt att installera pannor för uppvärmning med bio eller flytande gas. Sådana pannor är nödvändigtvis registrerade i Rostekhnadzor. De bör installeras endast av experter.

Huvudschemat för värmesystemet bostäder

Vattenkylare med enkrets används endast för uppvärmning av rum. För varmt vatten installeras en specialpanna. På grund av dubbelkretsen är uppvärmning och varmvattenförsörjning tillhandahållen.

Ledningar utan cirkulation ger inte dränering av kylt vatten. Batterierna värms ojämnt. Temperaturen i dem minskar med avstånd från pannan. Effektiviteten hos ett sådant system är lågt, det är nästan omöjligt att fastställa den erforderliga temperaturen.

Gör det själv

Att organisera uppvärmning med egna händer är en svår uppgift, men genomförbar. Detta kommer att kräva minimal kunskap om VVS, liksom kompetens hos en svetsare och en byggare. När allt kommer omkring måste rörläggningen göra hål i väggarna, och rören själva är lödda. Resten är viktig - att organisera processen korrekt!

Välja en panna för värmesystemet

Uppvärmningssystemet beror inte på vilken typ av panna som väljs, men det är ett centralt element i värmesystemet i ett privat hus. Valet av valet beror på kostnaden för uppvärmning, underhåll av pannan och tiden för återfyllning.

Gas, fast bränsle eller el?

Typen av panna beror på tillgången på olika typer av bränsle. Således är installationen av en gaspanna endast möjlig om det finns en gasledning och är ansluten till den i hemmet. Detta kommer att kräva ytterligare kostnader och uppnå tillstånd, och pannan kan endast anslutas till värmesystemet av en specialist. En sådan panna kräver ett ventilationssystem och en skorsten.

Fastbränslepannor garanterar fullständig autonomi från externa faktorer. Men det måste organisera en plats för att lagra bränsle, och lastning av pannan tar mycket tid. När allt kommer omkring måste även långbrännande pannor laddas en gång var tredje dag. Skorsten och ventilation behövs också.

Den billigaste och enkla att använda är el. Men elräkningar kan skrämma bort även mycket lata ägare. Denna panna är lämplig för ett mildt klimat, ett litet hus och helst med solpaneler och en vindturbin.

Enkel och dubbel krets?

Tvåkretskedjor utför två funktioner samtidigt - de värmer upp rummet och värmer vattnet. Det är mycket mer ekonomiskt och kräver inte installation av extra utrustning. Men på sommaren är deras användning olönsam, den enda utvägen är gas-dubbelkretspannor. De har möjlighet att stänga av värmekretsen och bara arbeta i varmvattenläge.

Med fasta bränslepannor kan du komma ur situationen genom att stänga värmekretsen med hjälp av kranar. Så värme kommer endast att spenderas på vattenuppvärmning, vilket avsevärt minskar bränsleförbrukningen. Det enda besväret - att ladda pannan behövs även på sommaren.

Vid användning av en kretskedja är det nödvändigt att dessutom installera en panna eller en kolonn, men i vissa fall kommer ett sådant system att vara mer lönsamt. Till exempel genom att installera en indirekt värmepanna, på vintern kommer vattenuppvärmningen fortfarande att utföras av pannan, vilket sparar el.

Detta svåra val är batterier eller ett varmt golv.

Ett annat dilemma mot ägarna till ett privat hus är valet av värmemetoden. När allt kommer omkring, batterier och uppvärmda golv har sina fördelar. Till exempel är installationen av radiatorer mycket enklare än en golvvärmeanordning, men i fråga om effektivitet är den senare mycket bättre.

Ståljärn, stål eller aluminium radiatorer?

Med tanke på det låga trycket i ett privathus värmesystem är valet av radiatorer inte begränsat till någonting. Gjutjärn är hållbart, opretentiöst för kylvätskans kvalitet och tryckfall. Men gjutjärnsbatterier kan inte användas i system med termoregulering, eftersom de värmer långsamt och svalnar lika långsamt.

Aluminium radiatorer kan anses vara mångsidiga. Det låga priset, snabb uppvärmning och möjligheten att ansluta termostaten gör dem väldigt populära. Men med ökad alkalitet av vatten finns det stor risk för korrosion och läckage mellan sektioner.

Den enda minus av stålbatterier är instabiliteten till vattenhammare, som inte existerar i systemet för ett privat hus. Samtidigt är lågt pris, korrosionsbeständighet och snabb värmeöverföring idealisk för oberoende uppvärmning.

Fördelar och nackdelar med ett uppvärmt golv

Komplexiteten hos det uppvärmda golvvärmeväcket gör det nästan otillgängligt för organisationen med egna händer. Men som ett separat värmeelement är det väldigt bekvämt och relativt enkelt i utförande. Till exempel, i badrummet golvvärme kommer att vara varmt välkommen.

För den här lösningen är endast kollektorkabeln lämplig - den mest tekniska, men också den svåraste att genomföra med egna händer. Samtidigt kan varma våningar vara kontraindicerade av hälsoskäl, till exempel för åderbråck. Men för familjer med små barn är uppvärmda golv den perfekta lösningen.

Uppvärmningssystem - enrör, tvårör och kollektor

Diagram över ett rörsystem med en rörsystem - ekonomiskt men obekväma

Ettrörsuppvärmningssystemet möjliggör en effektivare användning av uppvärmningsröret. Det rör sig om allt bara varmt vatten runt omkretsen. Detta alternativ är lämpligt för små sovrum med 1 sovrum, eftersom varje nästa kylare blir kallare än den föregående.

Dessutom måste du installera en pump som ger tvungen cirkulation av kylvätskan. Och det här gör huset beroende av el, även om pannan går på fast bränsle.

Tvårörsdesign - enkel installation och användarvänlighet.

Om det är ett mål att göra huset helt självständigt, är det möjligt att arrangera uppvärmning med naturlig cirkulation. Men för detta ändamål är det nödvändigt att lägga rör med en höjd av inte mindre än 0,05% så att luftbubblor kommer in i den öppna expansionsbehållaren och kylmediet själv cirkulerar bättre.

Varmt vatten stiger på stigaren till önskad höjd på egen hand, och på golvet bör höjden av rören alltid vara nedåt från stigaren - så det uppvärmda kylvätskan faller in i radiatorerna och från dem som redan kylts ner i pannan. För en tvåvåningsbyggnad är den naturliga cirkulationen inte alltid lämplig, eftersom de nedre våningarna alltid blir kallare än de övre.

Systemet med tvångscirkulation av ett tvårörsystem är mycket enklare. För att organisera uppvärmning med egna händer är det bästa alternativet, eftersom rören kan läggas nedanför väggen och gömd i dekorativa paneler. Detta kräver inte väggskuggning eller golv ovanpå rören.

Samlarprogrammet - i takt med framsteg

I detta fall installeras en kollektor mellan värmare och pannan. Med det kan du optimalt fördela kylvätskan i varje rum, beroende på behoven. Men ett sådant uppvärmningssystem är mycket mer komplicerat och du kan bara göra det med egna händer om du har erfarenhet.

En annan nackdel är den höga kostnaden på grund av den stora mängden förbrukningsbart material. Rör, manifoldskåp, pumpar och filter är obligatoriska element i manifoldvärmekretsen. Men det låter dig kombinera olika värmeanordningar och justera temperaturen i rummen exakt.

DIY värmeinstallation

Efter att ha valt ett uppvärmningssystem, räknar antalet material och köper uppvärmningsutrustning, är den installerad. Det är nödvändigt att observera den korrekta sekvensen:

• installation av pannan;
• anslutning av en pump och andra mätanordningar nära pannan;
• samlarinstallation;
• rörledning;
• Enhet med varma golv
• installation av radiatorer;
• anslutning av alla värmeanordningar och systemstart.

Pannainstallation

Pannan måste installeras i ett separat rum med ventilation. Undantaget är elpannor som kan installeras i bostadshus och gaspannor med en sluten förbränningskammare.

Väggmodeller är fastsatta på en speciell remsa på väggen. Direkt på väggmonteringen är det förbjudet. Golvmodeller monteras också på stativet - på bilden finns en bränslepanna på en tegelstativ. Avstånden från väggar och andra föremål som anges i passet måste följas, och själva rummet är utrustat enligt brandskyddsbestämmelserna.

Cirkulationspumpen är ansluten efter installationen av pannan. Om den valda modellen är utrustad med en expansionstank och en säkerhetsgrupp behöver de inte installeras separat. Även på detta stadium installeras kedjor och reservkedjor, om de tillhandahålls av systemet.

Rörlayout och golvvärmeanordning

Om ett kollektorsystem väljs, installeras kollektorkåpor, och därefter värms upp och läggs upp värmepanna. Installation av rör längs väggarna kan betydligt förenkla uppvärmningen med egna händer. Men i detta fall ökar förbrukningen av material.

Anordningen av uppvärmda golv utförs på två sätt - genom betong eller genom flatting. I det första fallet tar det upp till 4 veckor för betongröret att torka, men golvet värms upp mycket snabbare.

Att använda speciella plast- eller trämoduler är mycket lättare, men de är dyrare och golvet värmer sig långsammare. Men i händelse av fel att upprätthålla sådana golv är det mycket lättare att demontera.

Installation och anslutning av radiatorer

Batterier installeras under varje fönsteröppning och antalet sektioner beräknas beroende på rummets storlek. Radiatorer monteras på parenteser, som är inställda på nivån. Det är viktigt att observera avståndet - från golvet och fönsterbrädan är inte mindre än 6-10 cm, ca 5 cm från väggen.

Anslutning till värmepanna görs efter att batteriet har installerats på fästena. Anslutningen görs med hjälp av adaptrar, så det är inte nödvändigt att anpassa ledningarna för hålen. Dessutom bör elementen i fodret till radiatorerna ha en lutning på 0,5 cm i cirkulationsriktningen per rörmätare. Annars måste den ackumulerade luften i batteriet blåsas ut manuellt.

resultat

Den enklaste versionen är ett två-rörs värmesystem med tvångs cirkulation och installerade radiatorer. Men fortfarande, de som aldrig har stött på installationen av ett värmesystem och inte har byggkunskaper, det är bättre att vända sig till specialister.

Du bör inte glömma att kontrollera artisterna! Allt som en nybörjare "byggare" behöver veta för att ordentligt organisera ett värmesystem beskrivs i videon:

Top