Kategori

Weekly News

1 Radiatorer
Beräkning av stugans värmeffekt - hur man gör det rätt
2 Radiatorer
Kylvätskans hastighet i värmesystemet
3 Bränsle
Installera en bastuugn med egna händer. Grundregler och misstag för nybörjare
4 Pumps
Vilka kranar är bättre att sätta på radiatorer
Huvud / Pannor

Sätt att värma ett hus och deras skillnader från "lägenhet" uppvärmning


Vad som är bra om ett privat hus, i motsats till en lägenhet, är det olika sättet att lösa eventuella problem i samband med arrangemanget och dess uppvärmning. För att säkerställa en tillräcklig uppvärmning av ett privat hus med egna händer kan du ge företräde åt en av de befintliga typerna av uppvärmning, eller du kan välja integrerade metoder som skulle innehålla flera alternativ som kompletterar varandra.

Typer av värmesystem för privata hem

Olika typer av uppvärmning är olika sätt för värmeöverföring, kylvätska och naturligtvis design. Totalt finns det två huvudtyper av uppvärmning: konvektion och strålning. Strålningssystemet är uppvärmning av ytor med infraröd strålkällor, som ofta ligger under taket. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att luften upphettas något, endast senare, och detta är oacceptabelt för bostadshus. Infraröd värme kan endast användas som ett extraalternativ utöver huvuddelen.

Konvektionssystem har blivit vanligare. Bland dem finns följande alternativ:

 1. radiator;
 2. Distribuerad, panel (golvvärmesystem)
 3. Luft genom tvungen ventilation.

När det gäller effektivitet är alla tre alternativen ungefär lika. I vissa fall har denna eller den här metoden vissa fördelar.

Radiatoruppvärmning

Radiatoruppvärmning är det enklaste att installera, det innebär att det inte kräver grundliga reparationer för genomförandet. Det är tillräckligt att bestämma ställen för installation av radiatorer i varje rum, utarbeta en plan för fördelning av rör för tillförsel av kylvätska. Värmekällan kan vara vattenuppvärmningskedjor: gas, fast bränsle (briketter, trä, kol), flytande bränsle eller el. Valet beror på tillgängligheten av en eller annan energibärare i regionen. I närvaro av alla resurser jämför den ekonomiska genomförbarheten, baserat på beräkningarna av förbrukningen av den valda typen av värmare.

Video: Typ och tillämpning av radiatorvärme

Panelvärme. Varm golv

Radiatorer har en stor nackdel - uppvärmning utförs genom att överföra varm luft från en punktkälla till värme. I stora rum kommer zoner med otillräcklig uppvärmning att bildas. Lös problemet kan system med varma golv. Värmaren fördelas över hela rummet, luften värms jämnt. Utformningen av varma golv kan vara följande alternativ:

 • Värmebäraren är vatten (spolar är installerade från rör till screed i alla uppvärmda lokaler);
 • Värmekälla - elvärmeelement (värmeledningselement är monterade i eller på kopplaren);
 • Infraröda filmvärmeelement på golvytan.

Den mest praktiska för ett privat hus är golvvärme. Kylvätsketemperaturen är mycket lägre än vid värmeväxling, värmefördelningen är mycket jämnare. Ett sådant system ensamt kan hantera uppvärmning av ett hus av vilken storlek som helst. Är det i de mest allvarliga frostarna behöver hjälp av ytterligare konvektionsvärmare, om detta inte ingår i kraften i den installerade värmepannan. Dessutom kan du rätt och snabbt justera temperaturen.

Elektrisk golvvärme är mer lämplig för extravärme eller bara för att bibehålla en bekväm temperatur på själva golvytan. De har en stor nackdel - du kan inte ha elektrisk golvvärme under möbler eller andra massiva inslag av inredningen, såväl som mattor. Om det i fråga om vatten som kylvätska helt enkelt minskar värmeffektiviteten, kan elvärmeelementen helt enkelt överhettas och misslyckas. Elektriska uppvärmda golv är attraktiva eftersom det inte finns något behov av att tilldela utrymme eller till och med ett separat rum för installation av relaterad utrustning.

Infraröda filmelement är relaterade till trådbundna. Egentligen har de samma nackdelar och dessutom är de för känsliga för mekanisk skada.

Installation av golvvärme görs bäst under reparationen eller i slutförandet av det nybyggda huset. Oftast läggs värmeelementen i skiktets tjocklek. Skiktet bör följaktligen utföras i flera steg enligt de tekniska kraven för varje typ av golvvärme.

Luftvärme

Den mest omfattande metoden för uppvärmning är luft, som ingår som en integrerad del av tvångsventilation. Genomförandet av luftvärme innebär installation av ett komplett klimatkontrollsystem som utför luftberedning och distribution till alla rum. Det här tillvägagångssättet tillåter inte bara att värma luften, men också för att rengöra den, kontrollera fuktigheten eller kyla den, om den händer i varm sommar. Faktum är att ett sådant uppvärmningsalternativ är det mest effektiva och ekonomiska, men det kräver den mest initiala investeringen för genomförande. För effektivitet används värmeåtervinning och friskluftsåtkomstkontroll. Allt detta minskar avsevärt den totala värmeförlusten, har en positiv effekt på besparingar under drift.

För värmeluft kan vattenkylare, olja, gasbrännare eller elektriska luftvärmare användas. Valet beror igen på tillgången på energi. En betydande fördel med sådana strukturer är huvudutrustningens layout på ett ställe, och i lokalerna finns det bara relativt små luftkanaler som lätt kan döljas i tak eller väggar. För lägenheter kan ett sådant system tvärtom vara oacceptabelt, eftersom det inte alltid är möjligt att tilldela ett separat rum, till och med en liten, för placeringen av utrustningen.

Installation av luftvärme kräver installation av ett distribuerat nät av luftkanaler för tvångsinflöde och luftutsläpp i alla delar av huset. På grundval av detta är installationen av sådana system endast möjlig vid större reparationer eller vid byggandet av ett hus. För lägenheter är sådana alternativ också perfekta, men det kommer bara att vara ett problem med placeringen av huvuddelen av utrustningen.

Utmärkande egenskaper hos värmesystem för lägenheter

Med tanke på det begränsade utrymmet för lägenheter, brandsäkerhetsrestriktioner och tillåtlighet för installation av utrustning, är vissa typer av värmesystem inte tillämpliga. Så definitivt finns det inga alternativ med användning av värmekedjor som verkar på flytande och fasta bränslen. Allt som återstår är gas och el, och då bara med tillgången på tillstånd, till exempel tillräcklig avgas- eller eluttag.

Det bästa alternativet för autonom uppvärmning är användningen av klassisk radiatorvärme eller nymodig panel, det vill säga golvvärme samt kombinationen. Elektrisk golvvärme hjälper till att skapa bekväma förhållanden, även om huvudsystemet misslyckas, och med tanke på de relativt små dimensionerna av lägenheterna i förhållande till ett privat hus, kommer kostnaden för uppvärmning inte att påverka familjebudgeten signifikant. Allt som behövs är behörigheter.

Det mest ekonomiska sättet att värma ett privat hus

Domiotoplenie> Uppvärmning av ett privat hus> Det mest ekonomiska sättet att värma ett privat hus

Sätt att spara på uppvärmning av ett privat hus

När man väljer ett värmesystem för ett privat hus, är en av de viktigaste faktorerna som bör beaktas sin ekonomi.

Hur man väljer den mest lönsamma privata husuppvärmning

För att hitta den mest lönsamma metoden för uppvärmning måste du svara på ett antal frågor som hjälper dig att bestämma vad som är bäst för dig.

Välj den mest ekonomiska uppvärmningen för ett privat hus är nödvändigt, följt av följande regler:

 1. Bestäm hur huset ska användas: permanent eller periodiskt. Beroende på detta, om uppvärmning av huset kommer att fungera permanent eller endast ingå för den tid ägarna stannar i den. Detta påverkar valet av typ av uppvärmning.
 2. Bestäm vad begreppet fördelar är: den låga kostnaden för den ursprungliga installationen eller den låga driftkostnaden.
 3. Bestäm vilken typ av bränsle som ska använda värmesystemet.
 4. Att fastställa rummens placering i huset och dess område.

Typer av bränsle för uppvärmning av ett privat hus

Det första steget är att bestämma typen av bränsle

Ekonomisk panna väljs med en minsta bränsleförbrukning, så du måste först bestämma vilken typ av bränsle som är mest tillgänglig. Dessutom finns tillgången på bränsle av två faktorer:

 • möjligheten till oavbruten leverans
 • bränslekostnad.

Den första faktorn blir avgörande i valet, för i en situation där det nödvändiga bränslet inte är tillgängligt för några pengar kommer det bara vara att skylla på dig själv.

De vanligaste bränslena är:

 • ved;
 • torv och träavfallsbriketter;
 • kol och brunkol
 • flytande bränslen;
 • elektricitet;
 • flytande eller naturgas.

När man köper en värmepanna måste man ta hänsyn till både värmevärdet för varje bränsle och dess förbrukning. Mängden värmevärde beror på hur effektivt det släpper ut energi när det används (bränt).

Vid inköp av en värmepanna är det nödvändigt att överväga flödeshastigheten och värmevärdet för bränslet.

När bränslets värmevärde minskar kan följande rad byggas:

 1. elektricitet;
 2. naturlig och flytande gas;
 3. flytande bränslen;
 4. kol;
 5. ved, pellets och bränslebriketter.

Kostnaden för dessa bränslen i varje region är annorlunda. Men i genomsnitt om alla dessa typer är tillgängliga i regionen är gas det billigaste, ved, pellets och kol är dubbelt så dyra, flytande bränsle är dyrare än gas flera gånger och el är den dyraste bland dem.

Elektricitet anses vara en dyr typ av bränsle, men kanske är det mest lönsamt att använda det för ditt område.

Det är omöjligt att säga exakt vilket bränsle som är mest fördelaktigt när man värmer ett hus. För många enskilda faktorer påverkar denna slutsats. Om vi ​​vänder oss till mycket genomsnittliga beräkningar, då genom att öka kostnaden för uppvärmning kan olika typer av bränsle struktureras enligt följande:

 1. naturgas;
 2. kol;
 3. ved;
 4. pelletar;
 5. flytande gas;
 6. flytande bränslen;
 7. el.

Välj typ av värme

Efter att ha bestämt vilket bränsle som ska användas, måste du välja en ekonomisk metod för uppvärmning, hur du värmer ditt hus:

Elvärme

Uppvärmning av ett hus med el kan vara av flera typer:

Vattenuppvärmning med elpanna, vi ses senare. Var uppmärksam på de tre första sorterna.

Konvektionsuppvärmning

Konvektionsmetod för uppvärmning

Ekonomisk konvektionsmetod för uppvärmning bygger på luftflödescirkulationen i rummet, uppvärmd av ett värmeelement inbyggt i konvektorn. Sådana konvektorer kan vara bärbara eller inbäddade i väggar. (Du kan läsa mer om uppvärmning av ett privathus med konvektorer här och här).

Varmt golv

Bland de elektriska alternativen är ett varmt golv det bästa sättet att organisera den ekonomiska uppvärmningen av ett privat hus med egna händer

Elektrisk golvvärme är en speciell värmekabel med Teflonisolering. När den ansluts till elnätet producerar det värme, värmer golvet. Värmtemperaturen styrs av en enkel regulator. Bland de olika alternativen för uppvärmning med el är det bästa sättet att organisera ekonomisk uppvärmning av ett privat hus med egna händer.

Infraröd uppvärmning

Infraröd uppvärmning har fördelar som kan minska värmekostnaderna.

Principen för drift av infraröd uppvärmning är att omvandla elektricitet till strålning av en särskild del av det elektromagnetiska spektruminfrarödet. Uppvärmning av huset med el med infraröd strålning baseras på det faktum att det inte är luften i rummet som värmer upp, men föremålen som det faller på. Detta är en separat artikel.

Allmän bestämmelse för elvärme

Om vi ​​betraktar den ekonomiska eluppvärmningen av ett privat hus som helhet kan vi utesluta följande fördelar med användningen:

 • enkel installation;
 • ljudlös operation;
 • elektrisk luftvärmare torkar inte luften;
 • enkel underhåll;
 • enkel justering av temperaturer i enskilda rum

Elvärme har ett antal nackdelar:

 • höga kostnader för drift på grund av höga elpriser;
 • förmågan att förbli utan värme vid plötslig strömavbrott.

Den höga kostnaden för drift av elvärme kan överdriva alla befintliga fördelar med detta system, så du måste noga tänka på allt innan du väljer den här typen av uppvärmning.

Vattenuppvärmning

Den allmänna principen om vattenuppvärmning av ett privathus är att värma vatten eller annat kylmedel i pannan, varefter det cirkulerar genom rör som ligger i huset, ger upp den ackumulerade värmen i radiatorerna och återvänder tillbaka till pannan.

Enligt typen av kylmedelscirkulation är en sådan ekonomisk metod uppdelad i tre typer:

 • med naturlig cirkulation:
 • med tvungen cirkulation
 • med kombinerad cirkulation.

Naturlig cirkulationsuppvärmning

Kylmedlets rörelse i system med naturlig cirkulation uppträder på grund av skillnaden i densiteten av varmt och kallt vatten. Varmt vatten är lättare än kallt vatten och förskjuts av det i värmepannan till värmekretsens översta punkt. Kyler ner gradvis, det går ner längs systemet, värmer upp rummen i radiatorerna och går tillbaka till pannan. Medan pannan värmer upp vatten i värmeväxlaren arbetar uppvärmningen kontinuerligt.

Genom att använda naturlig cirkulation kan uppvärmningen minska värmekostnaderna avsevärt.

Egenskaper hos kretsar med naturlig cirkulation, vilket påverkar deras effektivitet positivt:

 • Systemets oberoende från el - cirkulation sker utan användning av en tryckpump;
 • hållbarhet på grund av minsta element som kan misslyckas.

Vid bedömningen av ekonomin är det nödvändigt att ta hänsyn till de negativa aspekterna av sådana system:

 • oförmågan att värma ditt ekonomiska hus med ett område på över 100 kvm. På grund av det långa nätets stora hydrodynamiska motstånd upphör vatten att cirkulera i dem.
 • behovet av konstant arbete av pannan;
 • svårighet att justera temperaturen i rummen.

Tvingad cirkulationsuppvärmning

Sådana system skiljer sig från uppvärmning med naturlig cirkulation genom närvaro av en elektrisk cirkulationspump. Pumpen kan byggas in separat eller innehålla själva värmepannan.

Denna uppvärmningsmetod beror på cirkulationspumpen (vilken drivs med el), men samtidigt ökar värmeförsörjningen med 30%.

Fördelar med system med tvungen cirkulation, vilket ökar effektiviteten:

 • installation kräver rör med mindre diameter än i tyngdkraftsystem;
 • Värmeförsörjningseffektiviteten på grund av pumpens drift ökar med 30%.

Nackdelar med kretsar med tvungen cirkulation.

 • Förutom förbrukningen av huvudbränslet för uppvärmning av kylvätskan förbrukas el för driften av cirkulationspumpen.
 • Vid förlust av el kan systemet inte fungera.

Kombinerad cirkulationsuppvärmning

Uppvärmning med kombinerad cirkulation möjliggör övergång från naturlig cirkulation till tvång

Sådana system är byggda på principen om kretsar med naturlig cirkulation. De har dock en inbyggd cirkulationspump som normalt pumpar kylvätskan. Vid strömavbrott kan systemet fungera utan det, men mindre effektivt. Men systemet är garanterat att sluta, och ett ekonomiskt hus - från kylning.

Fördelarna och nackdelarna med det kombinerade värmeförsörjningsskiktet är desamma som de föregående två, beroende på sättet för dess drift.

Allmän bestämmelse om vattenuppvärmning

Fördelen med vattenvärmesystem är ett stort urval av värmepannor som kan fungera med dem, och nackdelarna är installationens relativa komplexitet jämfört med andra uppvärmningsmetoder.

Luftvärme

Luftvärme är den typ av uppvärmning som du behöver vara uppmärksam på om valet är av ekonomisk orsak.

En sådan ekonomisk metod för uppvärmning är utformad för det faktum att luften värms upp i värmaren eller värmeväxlaren och fördelar den till rummen genom de inbyggda kanalerna. I varje rum, nära golvet finns flera hål, genom vilka varm luft fyller rummet.

De viktigaste fördelarna med systemet, vilket gör det ekonomiskt:

 • Uppvärmningsgraden för lokalerna är mycket hög.
 • Effektiviteten är inte mindre än 90%;
 • Värmeförsörjningsnätet är praktiskt taget inte föremål för slitage och kräver inte interseasonalt underhåll.

Nackdelar med luftvärmesystemet:

 • Sådan uppvärmning kan inte fungera helt tyst. De för vilka prioriteten är tystnad under driften av värmesystemet är en sådan ekonomisk metod för uppvärmning inte lämplig.
 • För installation av en värmegenerator behövs ett ganska stort rum, större än för andra typer av värmesystem.

Mer information om luftvärme finns i denna artikel.

Besparingar på hemplanering

På husets layout kan du också spara om du följer vissa regler

Ekonomiska värmesystem fungerar endast effektivt om de optimala värmeförhållandena observeras.

Vid utformning av ett ekonomiskt hem är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att rum som gränsar till ytterväggen kyls på vintern mer än de som ligger närmare centrum.

Därför, om du planerar att placera rum som kräver högre temperatur, närmare centrum och rum där temperaturen kan vara lägre, närmare husets väggar, kommer värmenätverket att fungera mer sparsamt och inte konsumera mycket energi.

Rum som kräver en termisk regim på 20-25 grader:

Rum där lägre temperaturförhållanden är godtagbara:

 • kök;
 • ett kontor;
 • omklädningsrum;
 • tvättstugor.

Uppvärmning hjälper till att spara

Enkel hemisolering bidrar väsentligt till att spara på uppvärmning.

Montering av ekonomisk uppvärmning av huset med egna händer, vi får inte glömma husets kvalitetsisolering. Det mest effektiva värmeförsörjningssystemet kommer att fungera förgäves om all den värme som levereras till det kommer att lämna huset bort. Även i avsaknad av utkast på ouppvärmda väggar, kommer inte bara luften att kylas, men fukten från den kommer även kondensera. Kall golv kommer att negera komforten i något värmesystem. Dåliga kvalitetsfönster och dörrar kommer också att bidra till detta negativa bidrag.

Självklart, ju lägre temperaturen i området att bygga ett hus, desto mer pengar måste spenderas på dess isolering.

Men välisolerat ekonomiskt hus kräver energi för uppvärmning två gånger mindre än den vanliga strukturen. Följaktligen är besparingarna på bränsle i vilken som helst metod för uppvärmning väldigt signifikant.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till den här faktorn även vid konstruktionen av ett hus och välja material med höga värmeisoleringsegenskaper för sin konstruktion. Men det redan byggda huset kan också framgångsrikt värmas. Nu finns det många olika värmare på försäljning som har låg värmeledningsförmåga och är lämpliga för att göra egna verk.

Ett välisolerat hus kräver två gånger mindre värmekostnader än en konventionell byggnad.

Det kan vara så länge sedan använt material:

Så modern:

 • extruderat polystyrenskum;
 • polyuretanskum;
 • polystyrenskum;
 • mineralull;
 • basalt bomullsull.

Var och en av dessa material har sina fördelar och nackdelar, och användbarheten av vardera beror på användningsplatsen och på väggarnas material. Säljare är vanligtvis väl medvetna om dessa funktioner och kan ge råd om vilken isolering som ska installeras i vilka fall.

Ytterligare sätt att spara

Programmeraren låter dig automatiskt ställa in temperaturen i uppvärmda rum

Med hjälp av moderna apparater kan du göra ditt hem ännu mer ekonomiskt:

 • Programmerare. Med den här enheten kan du automatiskt justera den ekonomiska uppvärmningen i lokalerna, ställa in önskade temperaturförhållanden per dag och tid. Till exempel, under timmarna från värdena från värdarna, kan du ställa temperaturen till 17-18 grader, och vid den tidpunkt de visas, höja till 22-24 grader. I genomsnitt sparar en temperaturminskning på 1 grad 5% energi.
 • Energisparande teknik. Dessa inkluderar kondenseringskedjor, solpaneler och geotermiska värmesystem. Dessa tekniker hjälper dig att spara uppvärmning hemma genom att leverera mycket billig energi, eller till och med en som du inte behöver betala för. Dock kommer dessa system att kräva betydande initialinvesteringar som inte kan löna sig snart.

slutsats

Som du kan se är det inte lätt att välja det mest ekonomiska sättet att värma ditt hem. Endast en fullständig analys av alla dessa faktorer i förhållande till placeringen av huset kommer att bidra till att göra rätt val, och uppvärmning av huset kommer att vara tillförlitligt och billigt.

Värmekostnader kommer inte längre skrämma! Vad är det mest ekonomiska sättet att värma ett hus?

Uppvärmning är den största energiförbrukningen i de flesta hem. Den står för 35-50% av de årliga elräkningarna.

Det mest effektiva sättet att minska dessa räkningar är att minska användningen av energi för uppvärmning.

Värmesystemet kompenserar för värmen som går förlorad genom väggar, fönster, golv och tak i ditt hem.

Sätt för ekonomisk uppvärmning av ett privat hus

Mängden energi som krävs för att återvinna förlorad värme beror på fyra faktorer:

 1. Husets placering (i kallare områden, konsumtionen är större);
 2. byggnadens storlek;
 3. energieffektivitet hemma;
 4. värmeverkets energieffektivitet.

Den första faktorn är den viktigaste, men det beror inte på dig. Ju kallare vädret ute, ju mer energi krävs för att behålla en behaglig temperatur inuti.

Storleken på huset är viktigt. Det rymliga rummet innehåller en betydande mängd luft som behöver värmas upp. Därför kräver ett stort hus stora uppvärmningskostnader.

Ett bra tillfälle att spara energi och pengar är att öka energieffektiviteten hos ett hus och dess värmesystem. Det finns flera sätt att göra detta:

 • välj den optimala typen av värmesystem;
 • förbättra fasadens isolering
 • reparera värmefördelningen (luftkanaler och rör);
 • eliminera värmeläckage genom dörrar, fönster och olika luckor.

Hur man utför fasadisolering

Värmeisolering av fasaden i form av dess isolering är det främsta skyddet av huset mot värmeförlust genom byggnadskroppen. Därför är det mycket viktigt att värma den största delen av huset i området - fasadernas väggar. Isoleringsmaterial minskar värmeförlusten genom att ge en barriär mellan husets insida och en väsentligt annan utetemperatur.

Hus använder olika typer av isolering. De vanligaste är polyuretanskum, polystyrenskum och glasfiber.

Polyuretanskum

Skumisolering är ett spray- eller injektionsskum.

 • Sprutskummet i flytande tillstånd fördelas i de öppna utrymmena i den nya huskonstruktionen. Därefter expanderar skummet, fyller kaviteten och fryser.
 • Injektionsskum pumpas till existerande sprickor, sprickor eller andra hål i väggarna. Detta gör sådant polyuretanskum oumbärligt för att reparera isolering av befintliga bostäder.

expanderad polystyren

Utvidgad polystyren uppträder med öppna eller slutna celler.

 • Utvidgad polystyren med öppna celler är mycket lätt och flexibel. När polystyrenskum skummar, släpper gasen inuti cellerna genom hålen i cellväggen. Denna process bidrar till skapandet av en lätt och flexibel form som komprimeras när den stelnar.
 • Utvidgad polystyren med slutna celler har en mycket mer tät och tung struktur. Den bildar en tät yta som är mer motståndskraftig mot förväxling och temperaturförändringar.

glasfiber

Glasfiber är gjord av läsk, kalksten, sand och strimlat glas och levereras i form av plattor eller i rullar. Den placeras i oavslutade väggar, golv och tak mellan stift, balkar och tvärstänger. På grund av sin fibrösa struktur håller detta material perfekt luften inuti och förhindrar värmeförlust.

Foto 1. En bit glasfiber. Det är ett av de mest populära materialen för hemisolering.

Effektiva pannor för rymmeuppvärmning

För att uppvärma huset effektivt och ekonomiskt är det nödvändigt att välja högkvalitativ värmeutrustning. Oftast används i denna roll pannor.

Gaskondensation

Pannans funktion med kondensgas gör det möjligt att använda all energi som frigörs vid gasförbränning. Alla pannanläggningar distribuerar värme i varmt vatten, vilket avger värme, passerar genom radiatorer eller andra enheter i rum i hela huset. Sedan återföres det kylda vattnet till pannan för återuppvärmning.

I en konventionell panna värms uppvärmningskretsen i processen med att bränna naturgas. Kondenspannan använder den energi som finns i gasförbränningsprodukterna. Dessa produkter innehåller vattenånga. Ånga, kylning, kondenserar och släpper ut värme. Vattnet i värmekretsen värms upp av denna energi. Evakuering av vatten som frigörs under kondensation (kondensat) genomförs genom avloppsnätet.

Det är viktigt! Naturgas är den mest prisvärda energikällan. Därför är kostnaden för att driva kondenskedjan den mest lönsamma.

En sådan panna är lätt att använda, förbrukar mindre bränsle än en vanlig gaspanna och har en effektivitet som ofta överstiger 100%.

pyrolys

Pyrolyskedjan körs på fasta bränslen. När detta inträffar, förbränner inte bara själva träet utan även de gaser som släpps i processen.

Därför är effektiviteten hos sådana pannor upp till 90%. Ved eller specialpellets tillverkade av torkad biomassa bränns i en kammare och avger pyrolysgas.

Under påverkan av hög temperatur kommer gasen genom ett speciellt munstycke in i en annan kammare, i vilken den brinner, blandar med syre.

Värmeenergin som frigörs i denna process är mycket högre än i konventionella pannor, och brinntiden är mycket längre. Pyrolyskedjor kallas därför långa brännkedjor.

Sådana gasgenererande pannor beror inte på närvaron av huvudgasledningen och kan maximera användningen av inköpt bränsle.

Fast bränsle

Den enklaste pannan är en trä- eller kolpanna. Det är helt självständigt och kräver ingen anslutning till en gasledning eller elnät, eller kostnaden för att betala för gas och el. Allt du behöver är ett standardfall som består av en eldstuga (eller en förbränningskammare) och en fläkt och vanlig ved.

Ved brinner i eldstaden på grund av den luft som flyter genom fläkten. Samtidigt utsänds termisk energi. Det värmer upp värmeväxlaren i stål eller gjutjärn i form av en spole, som ligger i ugnen och ökar kylvätskans temperatur. Varmt vatten avger värme när det passerar värmesystemet hemma. Sedan återföres det kylda vattnet till pannan för återuppvärmning.

Elpanna

Funktionen hos en elektrisk panna motsvarar den för andra pannor: vattnet i det värmer upp och cirkulerar sedan i värmesystemets och radiatorns kretsar.

Uppvärmning av vatten i sådana pannor sker med hjälp av elektrisk ström. Det ger hög prestanda och utmärkt uppvärmningsgrad.

Dessutom kräver installationen av en elektrisk panna inte stora kostnader för installation av dyr utrustning, närvaro av en skorsten och ett stort rum.

Varmt golv

Under golvvärme är den äldsta formen av centralvärme. Romarna använde också ett golvvärmesystem som värmde byggnader och bad. Dagens golvvärme ökar popularitet i Ryssland.

Golvvärme är ett system som värmer ett hus genom ett uppvärmt golvbeläggning. Det finns två typer av ett sådant system. I den första typen värmer varmt vatten golvet genom en rörledning som ligger under golvet ("vått" system). På andra våningen blir varm med hjälp av elektriska spolar placerade under det ("torrt" system).

Betonggolvplattor värms upp och värmen utstrålas från golvet in i rummet. Ett "vått" system kan anslutas till en gaspanna för att värma vatten. Detta kommer att bidra till att spara betydligt billigt bensinbränsle.

Varning! För denna typ av uppvärmning kräver omfattande byggnadsarbete. Därför är dess installation bäst utförd under byggandet av huset.

Infraröd värme är ett av de mest ekonomiska sätten.

Det infraröda spektret är en del av det elektromagnetiska spektrumet. Denna form av utstrålad värme är den mest grundläggande. Detta är samma 100% naturliga typ av värme som strålar och absorberar människokroppen dagligen.

Foto 2. Installation av infraröda värmare under taket av huset, med den här metoden för installation kan du helt värma rummet.

Funktionen för infraröd strålning är att den värmer upp föremål och människor på väg utan uppvärmning av det omgivande rummet. Detta gör att infraröd uppvärmning är mycket effektivare än konvektion. Konvektiv värme, som emitteras av konventionella radiatorer och centralvärmesystem, värmer endast luft.

Varm luft fördelas runt rummet, cirkulerar okontrollerbart och lämnar föremål i rummet svalt. Infraröd värme utstrålar direkt värme och värmer allt. Denna typ av uppvärmning ger en lång, bekväm värme till huset, förbrukar mindre energi.

Infraröda värmare kan ge riktningsvärme var som helst, oavsett avstånd. Det betyder att det inte finns något behov av att spendera el för att värma vilket rum som helst, till och med det största området, och värme förloras inte på grund av luftcirkulationen.

Soluppsamlare - billigt och ekonomiskt

Solfångare använder värmen av solljus för att värma vatten, som sedan skickas inuti byggnaden. De består av en panel av värmeabsorberande material, i vilket en blandning av vatten och frostskydd pumpas för att samla upp värme. Denna blandning värmer sedan vattnet i varmvattensystemet, så solcylindrarna måste integreras i det befintliga värmedistributionssystemet.

Foto 3. Soluppsamlare installerade på taket av huset. Enheter måste placeras i en viss vinkel.

Sådana termiska system kan vara användbara inte bara i ett varmt klimat. Även en liten ökning av vattentemperaturen minskar drastiskt den mängd energi som behövs för att värma den. Solfångare skapar gynnsamma förutsättningar för starten på alla värmesystem. Det betyder att mindre energi används överallt.

Hur man värmer ett hus med värmepumpar på vintern och sommaren

Värmepumpar är anordningar för överföring av varmluft med en elektrisk pump. På vintern är den separata luften avskild från utsidan och sprider sig inuti huset. På sommaren ändras värmepumpens flödesriktning, och den varma luften från rummet tas ut. Värmepumpar använder tryckluftförsörjningssystem för att fördela uppvärmd luft genom hela huset.

Det finns två typer av värmepumpar.

geotermisk

Geotermiska pumpar pumpar varm luft från en rörledning som ligger under jord. Temperaturen i denna källa är stabil året runt.

I geotermiska pumpar är samlarens kontur en spole begravd i långa, grunda brunnar eller i vertikala brunnar.

Effekten av värmepumpar är ofta mer än 100%, eftersom de inte används för att skapa värme, men för att flytta den.

luft

Värmepumpar med luftkälla för värmextraktion använder utomhusluft som värmekälla på vintern och som kylfläns på sommaren. Sådana värmepumpar ser och installeras precis som en central luftkonditionering.

Användbar video

Titta på videon, som berättar om det effektiva sättet att värma ett lanthus på finsk typ.

slutsats

Uppvärmning av våra hus är dyrt och varje år blir det dyrare. Eftersom kostnaderna växer söker vi alla efter överkomliga värme- och isoleringsmöjligheter. Lyckligtvis finns det många sådana alternativ. Välj noggrant, kombinera olika typer och system för uppvärmning och kommer att kunna själva välja det bästa alternativet när det gäller pris och effektivitet.

Kylare för hemuppvärmning - välj ditt alternativ

Med början av kallt väder blir frågan om hur och vad man ska värma ett hus mer och mer relevant. Specialister och användare av vårt forum hjälper dig att hitta den bästa lösningen!

På den moderna marknaden finns det många alternativ för uppvärmning av ett privat hus - från fasta bränslepannor för hemuppvärmning och slutar med värmepumpar. De flesta husägare tror att det är lönsamt att värma huset med en gaspanna, men FORUMHOUSE-användare vet att det under vissa förutsättningar inte är den mest optimala lösningen.

På grund av den ständiga ökningen av energipriserna och de höga kostnaderna för anslutningen är många utvecklare oroliga över följande problem.

 • Finns det ett alternativ till stamgas?
 • Vilka funktioner kan finnas i olika värmesystem;
 • Hur man beräknar priset på en viss typ av bränsle;
 • Är det lönsamt att använda fastbränsleuppvärmningssystem;
 • Hur man värmer ett hus med el och inte går sönder
 • Kan en hushålls värmepump ersätta traditionella värmesystem?

Och experterna och användarna av vårt forum hjälper dig att hitta svaren på dessa frågor!

De viktigaste kriterierna för att välja ett värmesystem

Konstruktionserfarenhet tyder på att den autonoma uppvärmningen av ett privathus väljs med hänsyn till många faktorer: graden av tillgång till en viss typ av bränsle, de uppskattade månatliga uppvärmningskostnaderna, klimatförhållandena och värmeförlusten av byggnaden.

Uppvärmning av ett hus i ett tempererat klimat är en uppgift, och mycket olika krav ställs på värmesystemet i regioner med ett jämnare klimat än i Moskva och i månader med uppvärmningssäsong.

Effektiviteten hos uppvärmningssystemet hemma beror inte bara på bränsleens termiska prestanda och pannans effektivitet utan även på husets designegenskaper och graden av värmeförlust.

Ett dåligt isolerat hus negerar arbetet med det mest effektiva värmesystemet!

Därför måste valet av värmesystem och pannutrustning börja i designstadiet i ditt framtida hem. Vilken som helst av de erfarna utvecklarna kommer att hålla med påståendet att det inte finns några bagage här, och eventuella misstag eller utelämnande kan leda till kostsamma omarbetningar.

Först överväga gasuppvärmningen.

Valet av värmesystem beror först och främst på vilken kommunikation som är ansluten till huset. Om huvudgasen redan är ansluten slutar valet av bränsle vanligtvis sedan För närvarande är uppvärmning av huset på bekostnad av huvudgasen erkänd som den bästa lösningen.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till bekvämligheten med att använda värmesystemet i olika bostadsformer: daglig, helgläge, engångsbesök. Bara efter att ha vägt alla fördelar och nackdelar kan du välja det bästa alternativet.

I avsaknad av huvudgasen är det möjligt att värma huset på en flytande gas, den så kallade tanken - en förseglad behållare, begravd i området och i behov av periodisk tankning.

Fördelarna med flytande gas, liksom stamgasen, är ren avgas, möjligheten att installera kompakta skorstenar och små kedjor för uppvärmning av gift.

Med alla fördelar har detta system av autonom uppvärmning av huset flera nackdelar.

Den viktigaste nackdelen med en gastank innefattar: dyr installation, olägenhet, tankning, tillstånd för behov, regelbundet underhåll av högkvalificerad personal. Dessutom tar gastanken mycket utrymme på platsen.

Valet av bränsle, och därmed pannutrustningen, beror på graden av tillgänglighet i en viss region. Om det finns naturgas i huset är valet uppenbart till sin fördel, annars är det nödvändigt att utvärdera kostnaden och tillgängligheten för andra typer av bränsle i området för uppvärmning baserat på detta och installera utrustningen.

Vad ersätter gas

Fördelarna med gas är väl kända, men alla av dem är jämnda med ett extremt högt pris på grund av dess stängning. Tänk på alternativ.

Flytande bränsle

Dieseluppvärmning - kräver installation av dyr och svår att använda utrustning.

Det är nödvändigt att hitta en plats för att installera en tank för bränsle. Dieselbränsle har en märklig och inte alls trevlig lukt. På grund av den ständiga ökningen av kolvätebränslen är uppvärmning med dieselbränsle ett av de dyraste sätten att värma ett hus. Bland de främsta fördelarna med denna typ av uppvärmning kan du markera kedjens automatisering och den utbredda förekomsten av dieselbränsle.

el

Elektriska pannor är lätta att använda, miljövänliga, säkra och tysta.

Men vid låga initialkostnader för inköp av utrustning är det mycket dyrt att värma med el och vid strömavbrott kan du förbli utan uppvärmning och utan varmt vatten. Även den elektriska pannan för uppvärmning av huset kommer att behöva sätta ett separat kabeldragning och om dess kapacitet överstiger 9 kW - ett trefas nätverk av 380 V.

Utöver elpannor finns det värmare som elektriska konvektorer och infraröda emittrar.

Fördelarna med uppvärmning med elektriska konvektorer och infraröda emittrar är minimala initialkostnader och enkelhet hos utrustningen. Du behöver inte hantera pannrumsarrangemanget eller utföra uppvärmningsrör. Det verkar - han tog ut enheten ur lådan, kopplade in den och använde den. Men som praktiken visar är inte allt så enkelt.

Ett välisolerat hus kan endast värmas upp med en elektrisk konvektor om det finns tillräcklig elektrisk kapacitet.

 • hög utrustningseffektivitet;
 • enkel installation;
 • presenterbart utseende;
 • användarskydd;
 • möjlighet att programmera energisparlägen.

Nackdelarna är:

 • extra kostnader för högkvalitativa ledningar;
 • ökade krav på kvaliteten på strömförsörjningselementen.

I motsats till elpanna kräver installation av en konvektor eller någon modell av en IR-emitter inte att man lägger rör och närvaro av värmebärare, vilket leder till att ineffektiva energikostnader för värmevatten (värmebärare), panna och rör reduceras och värmeförluster reduceras.

Här är de viktigaste kriterierna för att välja ett liknande värmesystem.

Oleg Dunaev:

- Vi väljer detta: kraften på en konvektor är upp till 1,5 kW (mer - gafflarna smälter och reläkontakterna brinner ut).

Programmerare - med egen strömkälla (inställningarna sparas när strömmen är avstängd). 10 kvm Området behövs är cirka 1 kW kraft.

Elektricitet - 380V, 3 faser, tillåten effekt - minst 15 kW. Bokningsavsnitt - 3x2,5 kvm. Vi lägger valda konverteringslinjer och ansluter inte mer än tre konvektorer per rad.

Det är bäst att hänga den väggmonterade elektriska konvektorn under ett fönster cirka 15 cm från golvet.

Uppvärmning med el är ett av de dyraste sätten att värma ett hus. Det verkar som att billig eluppvärmning är en myt. Användaren av vårt forum, Aleksandr Fedortsov (smeknamn på det skeptiska forumet), förnekar dock sitt uttalande genom sitt exempel.

Jag byggde själv ett ramhelsisolerat hus på grundval av UWB. Först projektet för uppvärmning av ett hus på 186 kvm. det antogs fast bränslepanna. En liten tanke beslöt jag att jag verkligen inte ville bli brandman, men det var bättre att använda natttariffen och värma vattnet i en pålitlig självgjord värmelagringstank med en volym på 1,7 kubikmeter.

Vatten uppvärmd under natten med elvärmeelement upp till 50 ° C gör det möjligt att framgångsrikt värma huset under vintermånaderna med ett vattenuppvärmt golvsystem. Och du kan övervaka temperaturen med en hemlagad regulator.

Golvmonterad TA i pannrummet Jag lägger på ett ark av polystyren med 35 stycken täthet och 10 cm tjockt. Värmeackumulatorn är välisolerad - 20 cm stenull på tanklocket på väggarna - 15 cm. Jag kan säga att värmekostnaderna för december uppgick till 1,5 tusen. rubel. I januari klarade inte mer än 2 tusen rubel.

Fast bränsle

Ved, kol, bränslebriketter.

En fast bränslepanna (kol, ved) kräver konstant uppmärksamhet, vilket praktiskt taget vänder ägaren till en brandman. Sådana strukturer kan användas på platser där varken gas eller el är ansluten. De är de mest prisvärda och olika billiga. Vid användning av fastbränslepannor är det särskilt viktigt att iaktta brandskyddsåtgärder.

Graden av autonomi hos fastbränslepannor kan ökas genom användning av en värmelagringstank i buffertbehållarens system. Tack vare TA ackumuleras värme och antalet bokmärken i pannan minskar.

I genomsnitt är driftstiden för en fast bränslepanna på en flik minst 3 timmar, högst 12 eller flera timmar. Termostaten styr luftflödet till förbränningskammaren och ett överhettningsskydd för specialventil och värmeväxlare ger skydd mot överhettning.

Vid användning av fasta bränslen är det inte nödvändigt att kommunicera med gasleverantörer och få tillstånd för installation av pannan. Allt styrs av SNiPs, vilket måste följas vid konstruktion och installation av värmeutrustning. Du bör också följa rekommendationerna från tillverkare om brandsäkerhet.

Som backup värmesystem vid strömavbrott är det meningsfullt att installera en flerbränslepanna eller kombinera flera värmeapparater.

En extra panna används ofta för att öka graden av automatisering av en fast bränslepanna, en elektrisk panna eller en eldstad med en vattenkrets är ansluten till kretsen.

Oberoende uppvärmning i ett privat hus genom den kombinerade pannan - ett dyrt alternativ. Dessa typer av pannor kombinerar tre typer av pannor på en gång - fastbränsle, el med gas- eller dieselbrännare och är de dyraste av inhemska pannor. Vid strömavbrott är det bättre att ansluta en avbrottsfri strömförsörjning, vilket gör att utrustningen fortsätter att fungera upp till 48 timmar under ett strömavbrott.

Det är möjligt och till och med nödvändigt att kombinera olika enheter för rymmeuppvärmning, särskilt i de områden där bränsleavbrott är möjliga.

Praktiskt är system där fasta bränslepannor kombineras med vedeldar, det vill säga systemet innehåller en extra värmekälla (öppen spis) som stöder eller accelererar uppvärmningen av systemet.

Fördelen med att använda kedjor med flera bränslen är möjligheten att kombinera två typer av bränsle i samma utrustning. I en panna med två ugnar i en, kan du bränna fast bränsle (trä, kol, briketter), och i det andra kan du installera en brännare (diesel eller pellets). Således kan hyresvärden, beroende på situationen, välja vilken typ av uppvärmning som är lämplig för honom.

Pelletskedjor är också mycket populära idag.

Anatoly Gurin:

- De otvivelaktiga fördelarna med pelletsuppvärmning inkluderar: autonomi, dess billighet i förhållande till el och diesel med propan. Bland nackdelarna kan noteras att det är nödvändigt att hitta en plats för lagring av pellets.

Och pellets av dålig kvalitet på grund av ofullständig förbränning minskar pannans effektivitet.

Pannan själv kräver veckovis uppmärksamhet, för Det är nödvändigt att rengöra brännaren och häll pellets.

Pannans kontinuerliga drift kan ökas avsevärt genom att installera en extra pelletsbunker.

Under de senaste åren har alternativa hemvärmesystem byggt på värmepump etc. blivit alltmer populära (se diagram).

Anatoly Gurin:

-Principen för arbetet är enkelt: en värmepump transporterar varm luft från gatan till huset. Det är lättast att föreställa sig en värmepump som kylskåp: frysen är i marken och kylaren är i huset.

Erfarenheten av att använda ett sådant uppvärmningssystem visar att genom att spendera endast 1 kW el får vi 5 kW värme.

Trots det faktum att ett sådant uppvärmningssystem har varit känt i mer än ett dussin år, stoppas många av de höga initialkostnaderna som behövs för installationen.

Värmesystemet är en långsiktig investering i ditt hem, och lägre initialkostnader nivelleras ytterligare av höga bränsle- och pannrumsavgifter.

Fördelarna med att använda en värmepump:

 • låg, 5 gånger mindre än vid uppvärmning av ett hus med el, kostnaden för uppvärmning;
 • När luften cirkuleras från gatan in i huset finns det inga avgaser.
 • systemet behöver inte underhåll
 • driftens autonomi: värmepumpen kräver endast elektricitet, och när eln kopplas från kan värmepumpen enkelt drivas från gasgeneratorn.

Mer om alternativ uppvärmning finns i en speciell samling.

Hur man förstår de mer lönsamma för att värma huset

Priset på uppvärmning är kostnaden för bränsle. Universalbränsle, lika lämpligt för varje region eller hem, existerar inte. Därför är det nödvändigt att göra en beräkning baserad på den specifika situationen.

När du väljer ett bränsle kan du inte styra endast med kortsiktig vinst, du måste fokusera på lång sikt.

Det finns ingen gas och det kommer ingen att finnas, men det finns träbearbetningsföretag runt, respektive pelletsproducenter kommer att visas (eller finns redan). I detta fall skulle en effektiv lösning vara att sätta pannan på fast bränsle, vilket senare kan göras pellets (genom att installera en pelletsbrännare i nedre dörren).

Det kan också finnas en situation där gasen ska spenderas om 1-2 år. Vid denna tidpunkt kan du lägga pannan på fast bränsle och sedan installera en gasbrännare i den.

Det är nödvändigt att välja det billigaste bränslet i regionen. Det kommer att vara mest lönsamt för dem att värma huset. För en objektiv beräkning är det bäst att skapa en sammanfattande tabell för att visa typerna av tillgängliga värmekällor, deras kostnader under konstruktion, driftskostnader och livslängd.

På lång sikt är det viktigt att överväga en sådan faktor som bekvämligheten med att använda en värmekälla. Erfarenheten visar att oavsett hur billig bränslet, det låga priset kan undergräva minsta grad av autonomi hos pannan och ökad grad av uppmärksamhet på arbetet med denna utrustning.

Det är nödvändigt att göra en kort analys av de mest sannolika uppvärmningsmetoderna för en eller annan typ av bränsle.

Att veta kraften i pannan kan du beräkna kostnaden för uppvärmningskostnader per månad. Ungefärlig beräkning - 1 kW behövs för uppvärmning av 10 kvm. (förutsatt att avståndet från golvet till taket är upp till - 3 m), dessutom behöver du ta en reserv på 15-20%, som är nödvändig för beredning av varmt vatten.

I genomsnitt arbetar pannutrustning i ca 10 timmar per dag. Värmesäsongen i centrala Ryssland varar 7-8 månader om året, resten av tiden arbetar pannan med att förbereda varmt vatten och bibehålla en minsta temperatur på + 8 C i huset.

Totalt:

Elektricitet: För att uppnå termisk energi på 1 kW / timme förbrukas cirka 1 kW / timme el.

Fast bränsle: För att erhålla 1 kW / timme värmeenergi förbrukas cirka 0,4 kg / timme trä.

Dieselbränsle: För att erhålla 1 kW / timme värmeenergi förbrukas cirka 0,1 liter dieselbränsle.

Gas: För att uppnå termisk energi på 1 kW / timme förbrukas ungefär 0,1 kg flytande gas.

På lång sikt måste vi ta hänsyn till ökningen av bränslepriserna, baserat på de senaste årens trender och återbetalningsperioden för initiala investeringar.

Valet av ett uppvärmningssystem består således av ett komplett antal åtgärder och tekniska lösningar som kräver ett balanserat tillvägagångssätt och en noggrann analys av varje enskild situation.

Först då kommer ditt hus att bli ett riktigt bekvämt och modernt hem.

På FORUMHOUSE kan du ta reda på all information om kraven på pannrum, förstå om värme med el kan vara billigt och delta i diskussionen om användningen av värmepumpar.

Titta på videor om värmesystemets ovanliga ledningar och hur man självständigt kan ordna effektiv och billig uppvärmning med el på grund av en värmeackumulator.

Top