Kategori

Weekly News

1 Bränsle
Transit uppvärmningsrör
2 Radiatorer
Beräkning av effekten av stål radiatorer av uppvärmning, med hänsyn till rummets och värmeförlusterna
3 Bränsle
Hur man väljer frostskyddsmedel för värmesystem
4 Radiatorer
Hur man gör uppvärmning med jordvärme med egna händer
Huvud / Pannor

Gasuppvärmning: Gasförbrukning med gaspanna


Gas anses vara ett av de mer ekonomiska bränslenna på grund av den höga effektiviteten som uppnåtts vid förbränningsprocessen.

Scheme of floor gas boiler.

Dessutom är detta det mest miljövänliga bränslet, det vill säga brinnande, det avger det minsta antalet skadliga ämnen i atmosfären. Av dessa skäl är användningen av gasuppvärmning väldigt populär.

När du köper någon utrustning bör du styras av effektiviteten i sitt arbete. Inget undantag och gaspannor för oberoende uppvärmning. När man väljer en värmeenhet är kanske den första frågan som konsumenterna är intresserade av, hur mycket gas förbrukar värmeutrustningen? För det första beror gasförbrukningen på pannans kraft, ju mer kraftfull gasutrustningen desto mer förbrukar gasen. Men det finns ytterligare faktorer som bestämmer förbrukningen av "blått" bränsle:

 • området av det uppvärmda rummet;
 • Antal våningar;
 • isolering av rummet;
 • utkast från fönster och dörrar.

Vid beräkning av värmesystemet beaktas alla dessa faktorer som direkt påverkar bränsleförbrukningen. Hur får man reda på hur mycket gas som förbrukas av en gaspanna och vad är dess strömförbrukning?

Beräkning av förbrukning av gaspannor

System för installation av pannan.

Korrekt beräkna gasförbrukningen för oberoende uppvärmning är inte svårt, det kräver ingen speciella färdigheter, du behöver bara veta de grundläggande parametrarna. För att göra detta måste vi veta enhetens kraft och det uppvärmda rummets område. Uppvärmningssäsongen för året kan vara upp till 250 dagar. Men i regel gör vi inte alltid gaspannan i full kapacitet. Vintrarna är trots allt både väldigt kalla och relativt varma. Därför arbetar kedjan även vid maximal belastning på värmesystemet med full kapacitet under mindre än 100 dagar. Om vi ​​antar att pannan kör hela dagen i 30 dagar och multiplicerar dessa data, får vi kilowatt-timmar. Men som vi sa tidigare körs pannan inte i detta läge, så denna siffra kan delas säkert med 2, och sålunda får vi den genomsnittliga förbrukningen per månad. Vi multiplicerar det med antalet månader av värmesäsongen (som regel med 7) och vi får gasförbrukning per år. När det gäller kraften i pannan tas den från redovisning av 1 kW per 10 m².

Tänk på hur det här fungerar i ett separat exempel. Om området på ditt rum är 100 m², måste du välja en panna med en kapacitet på minst 10 kW. För att beräkna gasförbrukningen multiplicerar vi kraften hos pannan med 24 timmar och 30 dagar, det visar sig 7200, vi delar i hälften och vi får månadskonsumtionen av termisk energi, vilket motsvarar 3600 kW / timme. För att beräkna för hela uppvärmningssäsongen multiplicera du den här siffran med 7 (antalet värmemånader) och vi får årets elförbrukning eller den årliga förbrukningen på 25200 kW / timme.

Mest av den här siffran säger ingenting, så konsumtionen kan omvandlas till en likvärdig kontanter. För att göra detta måste du veta exakt kostnaden för gas för 1 kW / timme. Till exempel är det 15 kopecks. Vi tar våra beräknade data 25200 kW / timme och multiplicera med 0,15. Således får vi årliga värmekostnader i kontanter motsvarande 3780, det vill säga priset för uppvärmning av ett rum på 100 m².

Schema gasskedjan.

För att göra bilden tydligare kan du beräkna gasförbrukningen för uppvärmning i m 3. Vid den genomsnittliga värmeffekten på 1 kW förbrukar pannan 0.112 m 3. Vi har redan upptäckt att pannans elförbrukning per 100 m² ska vara 10 kW, multiplicera den med 0.112 och vi får gasförbrukningen per timme 1,12 m 3. Den erhållna data kan multipliceras med 24 och få gasförbrukningen per dag. Formeln har följande formulär:

 • 1,12 * 24 = 26,88 (förbrukning per dag);
 • 26,88 * 30 = 806,4 (månadsförbrukning);
 • 806,4 * 7 = 5644,8 (förbrukning för uppvärmningssäsongen).

Nu återstår det att multiplicera den resulterande siffran enligt tariffen. Det verkar inte så mycket för dig, men de ständigt växande tullarna tvingar oss att leta efter alla möjliga sätt att spara, och varför betala mer om det finns möjlighet att minska förbrukningen av "blått" bränsle. Och när det gäller ett lanthus med ett område på 800 m²? Vi kommer att försöka lista ut hur man minskar mängden naturgasförbrukning för uppvärmning.

De viktigaste sätten att spara gasförbrukningen med en värmepanna

Det finns tre huvudsakliga sätt att undvika stor förbrukning av "blått" bränsle av pannan:

Anslutningsdiagram över generatorer till en kondenserad gasflaska.

 1. Värmeförlust. Vid uppvärmning av varje rum finns det en värmeförlust, detta kan inte komma undan. För att uppnå minimal värmeförlust är det nödvändigt att ta hänsyn till rummets särdrag vid beräkning av värmesystemet. I genomsnitt 1 m² uppvärmt rum med en standard takhöjd (2,5-3 m), värmeenergin bör vara minst 100 watt. Att räkna med eventuella värmeförluster, utkast och luckor är uteslutna.
 2. Timer. De flesta moderna kedjor är utrustade med en timer som hjälper till att spara gasförbrukningen och reglera temperaturen i rummet. Så du kan ställa in önskad lufttemperatur i rummet under dagen, på natten eller på helgerna, när det alltid finns någon hemma. En sådan automatisk justering kommer att avsevärt minska förbrukningen av naturgas.
 3. Kondenspannor. Denna typ av panna, jämfört med den traditionella, använder "blå" bränsle är mycket mindre. Detta förklaras av det faktum att vid kondensation av vattenånga från bränsletändningen släpps termisk energi, vilken pannan förbrukar helt, det vill säga den använder dessutom temperaturen hos den redan uttömda gasen. Kostnaden för kondenseringskedjor är högre än konventionella, men i allmänhet sparar de upp till 20% av förbrukad gas, vilket helt ersätter extrakostnaderna.

Dessutom, om du ska värma ett privat hus, kan du använda följande typ av panna.

Gaspannor för reducerad gas

Vi bör också nämna den reducerade gasen. Minskad gas har flera fördelar. De viktigaste är: bevarandet av energiintensitet och frånvaron av föroreningar. Vad är en reducerad gas?

Principen att producera reducerad gas är omvandlingen av naturgas till ett flytande tillstånd. För att göra detta rengörs naturgas först från föroreningar och kyls därefter till kondensation. Med denna teknik kan du minska volymen upp till 600 gånger. Förvara nedsatt bränsle i cylindrar som är direkt anslutna till pannan. Ett sådant uppvärmningssystem är idealiskt för privata hus, särskilt ett stort område, och är den enda vägen till avlägsna områden där det är problematiskt att driva en gasledning. Därför anses reducerad gas vara ett utmärkt alternativ till traditionella bränslen.

I tabellen nedan kan du jämföra skillnaden i gasförbrukning och visa kraften i pannan i förhållande till hur mycket gas som förbrukas:

Hur man gör en beräkning av gasförbrukning för uppvärmning av ett hus enligt föreskrifterna

Fastställande av kostnaden för centraliserad eller autonom uppvärmning av ett privathus utförs vid byggnadens konstruktion eller före val av typ av energibärare eller den optimala modellen på pannanordningen.

Vilka faktorer beaktas vid beräkningen av gasförbrukningen för uppvärmning av ett hus, och hur vi, utan att tillgripa tjänster av specialister, för att bestämma den genomsnittliga förbrukningen baserat på en förenklad metod, vi överväger i artikeln.

Bestämmelser om gasförbrukning

Uppvärmning av ett hus med naturgas idag anses vara den mest populära och bekväma. Men på grund av stigningen i priset på "blue fuel" har finansiella kostnader för husägare ökat avsevärt. Och eftersom de flesta av de ivriga ägarna idag bryr sig om vad den genomsnittliga gasförbrukningen för hemuppvärmning.

Huvudparametern vid beräkning av förbrukning av bränsle som förbrukas för uppvärmning av ett hus är värmeförlusten av byggnaden. Tja, om husets ägare har tagit hand om detta även vid utformningen. Men i de flesta fall i praktiken visar det sig att endast en liten del av husägare känner till värmeförlusten av sina byggnader.

Förbrukningen av gasblandningen beror direkt på pannans effektivitet och effekt. Inte mindre påverkan har också:

 • klimatförhållandena i regionen;
 • byggnadens designegenskaper;
 • antal och typ av installerade fönster
 • Areal och höjd av tak i rummen;
 • värmeledningsförmåga hos tillämpade byggmaterial;
 • kvaliteten på uppvärmning av ytterväggar i huset.

Tänk på att den rekommenderade effektbedömningen för den installerade enheten visar dess maximala kapacitet. Den kommer alltid att vara något högre än enhetens prestanda, som används i normalt läge när en specifik byggnad uppvärms.

Om till exempel pannans nominella effekt är 15 kW, fungerar systemet faktiskt effektivt med en värmekraft på ca 12 kW. Lager Strömreserven på ca 20% rekommenderas av experter vid olyckor och förutom kalla vintrar. När man beräknar bränsleförbrukningen är det därför nödvändigt att fokusera på reella data och inte basera sig på maximivärden beräknade för kortsiktig åtgärd i ett nödläge.

Genomsnittlig konsumtionsräknare

Nominell gasförbrukning under den senaste uppvärmningsperioden är inte så svår att beräkna. Det är bara nödvändigt att ta månadsvisningar av räknaren. Efter slutet av säsongen, summera de månatliga avläsningarna. Beräkna sedan det aritmetiska medelvärdet. Om du behöver veta de nominella värdena vid husets konstruktion, eller när du väljer ekonomiskt, men samtidigt effektiv uppvärmningsutrustning, måste du använda formeln.

För att uppnå approximativa beräkningar bestäms den specifika värmeförbrukningen på två sätt:

 1. Fokusera på den totala volymen av uppvärmda rum. Beroende på regionen tilldelas 30-40 W för uppvärmning av en kubikmeter.
 2. Enligt den totala kvadraten av byggnaden. Det bygger på det faktum att uppvärmning av varje kvadrat av rumsytan, höjden på väggarna, som i genomsnitt når 3 meter, förbrukar 100 watt värme. Vid bestämning av värdena fokuserar de också på bostadsområdet: För sydliga breddgrader - 80 W / kvm, För norra - 200 W / kvm.

Huvudkriteriet på vilket beräkningarna nödvändigtvis är inriktade i beräkningarna är den nödvändiga värmeffekten för att säkerställa förutsättningarna för högkvalitativ uppvärmning av lokalerna och för att kompensera för dess värmeförluster.

Basen för tekniska beräkningar baseras på den genomsnittliga andelen där 1 kW värmeenergi används på 10 kvadratkvarter. Men det borde komma ihåg att en sådan genomsnittlig inställning, trots att den är bekväm, fortfarande inte är tillräcklig för att återspegla de verkliga förhållandena i din konstruktion, med hänsyn till klimatregionen i dess läge.

Efter att ha korrekt beräknat den ungefärliga bränsleförbrukningen kommer du att kunna förtydliga själv vilka åtgärder som bör vidtas för att minska förbrukningen. Som ett resultat - för att minska artikeln med regelbundna betalningar för det förbrukade "blåbränslet".

Nätgas för värmebehov

En gasblandning av märket G20 kommer in i privata hus från en centraliserad motorväg. I enlighet med den accepterade standarden DIN EN 437 är läsningen av det minsta specifika värmevärdet vid förbränning av G 20-bränsle 34,02 MJ / kubikmeter.

Om en högeffektiv kondenseringskedja är installerad är värdet för specifikt värme för "blåbränsle" kategori G 20 37,78 MJ / cu. mätare.

Formeln för beräkning av förbrukningen av "blått bränsle"

För att bestämma gasflödet, med hänsyn till energipotentialen inbäddad i den, används en enkel formel:

V = Q / (Hi x Effektivitet)

 • V är det eftersökta värdet som bestämmer gasförbrukningen för värmeproduktion, mätt i kubikmeter / timme;
 • Q - värdet av den uppskattade värmeffekten som används för att värma byggnaden och säkerställa bekväma förhållanden, mätt i W / h;
 • Hej - värdet av lägsta värdet av specifik värme vid förbränning av bränsle;
 • Effektivitet - pannans effektivitet.

Effektiviteten hos pannan ger en indikation på effektiviteten hos den värmeenergi som alstras under förbränningen av gasblandningen, vilken direkt spenderas vid uppvärmning av kylmediet. Det är ett passvärde.

I passet till pannanordningarna i det moderna provet betecknas koefficienten av två parametrar: den högsta och lägsta förbränningsvärmen. Båda värdena föreskrivs genom "Hs / Hi" -strecket, till exempel: 95/87%. För att få den mest tillförlitliga beräkningen tar de som utgångspunkt den som anges i "Hi" -läget.

Värdet "Hs" som anges i tabellen bestämmer den högsta indikatorn på gasens förbränningsvärme. Det anges i tabellen av anledningen att vattenångan som släpps under förbränningen av gas också kan omvandla latent termisk energi. Om du använder den här termiska energin korrekt kan du öka den totala avkastningen på använt bränsle.

På denna princip, arbetet med den nya generationen av pannor - kondenseringsenheter. På grund av omvandlingen av ånga till ett aggregerat vätsketillstånd genereras dessutom 10% ytterligare värme.

Förutom hushållsbruk kan G20-gas också användas som en analog av den andra G 25-gruppen. G 20-gas extraheras från sibiriska fält och G25 levereras från Turkmenistan och Volga-regionen. Skillnaden mellan dem är att G25 avger 15% mindre värme vid bränning.

Det är möjligt att ange vilken typ av gas "flöden" i gasledningen i gasleverantören i din region.

Exempel på beräkning av nätgasförbrukning

Vi föreslår att vi beaktar ett exempel på beräkning av gasförbrukningen för uppvärmning av en stuga, vars initiala data har följande parametrar:

 • golvyta når 100 kvadratmeter. meter;
 • Den rekommenderade effekten av värmeenheten är 10 kW;
 • Kedlets effektivitet når 95%.

För att förenkla beräkningen omvandlas joules till en annan måttenhet - kilowatt. Så, förutsatt att 1 kW = 3,6 MJ, kommer gasens förbränning av G 20-märket att vara 34,02 / 3,6 = 9,45 kW.

Det bör också beaktas att värmegeneratorns rekommenderade effekt, angiven som 10 kW, endast krävs för uppvärmning av rummen under de svåraste förhållandena. Faktum är att antalet sådana ogynnsamma dagar kommer att beräknas i enheter under hela uppvärmningsperioden.

Under de övriga dagarna av den kalla årstiden används betydligt mindre kraft för att värma upp byggnaden. För att få korrekta beräkningar, liksom för att bestämma medelvärdet, och inte för "blått bränsle" -förbrukning, ska värdena på pannan inte vara 10 kW, men "halv" av 5 kW.

Utbyta data i formeln, utför beräkningarna: V = 5 / (9,45 x 0,95). Det visar sig att för att värma en stuga med ett område på 100 kvadrater lämnar gasförbrukningen 0,557 kubikmeter / timme.

Baserat på data som erhållits genom enkla beräkningar är det inte svårt att beräkna gasförbrukningen för hela uppvärmningssäsongen, som varar ca 7 månader i regioner med medelgrad:

 • På dagen är det 0,557 x 24 = 13,37 kubikmeter.
 • För månaden 13,37 x 30 = 401, 1 kubikmeter.
 • För uppvärmningssäsongen som varar i 7 månader, 401,1 x 7 = 2807, 4 kubikmeter.

Att veta priset på ett kubikmeter "blått bränsle" kommer inte vara svårt att planera både månatliga utgifter och "redovisning" för hela värmesystemets funktion.

Förbrukning av flytande propan-butanblandning

Inte alla ägare av hus på landet har möjlighet att ansluta till en centraliserad gasledning. Ta sedan bort situationen med hjälp av flytande gas. Den lagras i gashållare installerade i gropar och kompletteras med hjälp av certifierade bränsleförsörjningsföretag.

Om för uppvärmning av ett lanthus använder man flytande gas, är beräkningsformeln baserad på samma. Det enda - det är nödvändigt att ta hänsyn till att flaskgasen är en blandning av märke G 30. Dessutom är bränslet i aggregat. Och eftersom dess förbrukning beaktas i liter eller kilo.

Formeln för beräkning av förbrukning av brännbar blandning

Utvärdera kostnaden för den flytande propan-butanblandningen kommer att bidra till enkel beräkning. Byggnadens ursprungliga data är desamma: en stuga med ett område på 100 kvadrater och effektiviteten hos den installerade pannan är 95%.

Vid beräkningen orienteras två signifikanta fysikaliska egenskaper hos den flytande blandningen:

 • tätheten av flaskgas är 0,524 kg / l.
 • Värmen som frigörs vid förbränning av ett kilo av en sådan blandning är lika med 45,2 MJ / kg.

För att underlätta beräkningarna omvandlas värdena för värme som släpps, mätt i kilo, till en annan måttenhet - liter: 45,2 x 0,524 = 23,68 MJ / l.

Då omvandlas joules till kilowatt: 23,68 / 3,6 = 6,58 kW / l. För att få korrekta beräkningar tas samma 50% av den rekommenderade effekten av enheten, som är 5 kW, som bas.

De erhållna värdena är substituerade i formeln: V = 5 / (6,58 x 0,95). Det visar sig att förbrukningen av G 30-bränsleblandningen är 0,8 l / h.

Ett exempel på beräkning av förbrukning av flytande gas

Att veta att i en timmes drift av pannan, är ett genomsnitt på 0,8 liter bränsle förbrukat, det är lätt att beräkna att en standard cylinder med fyllning av 42 liter räcker till ungefär 52 timmar. Det här är lite mer än två dagar.

För hela uppvärmningsperioden kommer flödeshastigheterna för den brännbara blandningen att vara:

 • På dagen av 0,8 x 24 = 19,2 liter;
 • För månaden 19,2 x 30 = 576 liter;
 • För uppvärmningssäsongen som varar i 7 månader 576 x 7 = 4032 liter.

Uppvärmning av en stuga med ett område på 100 kvadrater kräver: 576: 42.5 = 13 eller 14 cylindrar. För hela sju månaders uppvärmningssäsong behövs 4032: 42,5 = 95-100 cylindrar.

En stor mängd bränsle, med hänsyn till transportkostnader och skapandet av villkor för lagring, är inte billigt. Men fortfarande, i jämförelse med samma elvärme, kommer denna lösning fortfarande att bli mer ekonomisk, och därför föredraget.

Sätt att minska förbrukningen

Huvudskälet till betydande värmeförlust, vilket leder till ineffektiv konsumtion av värmeenergi som emitteras av pannan, är otillräcklig isolering av byggnadselementen i huset. Genom "kalla broar" slösas upp till 40% av värmen.

För att inte slösa pengar varje gång, uppvärmning av gatan, är det bättre att tillbringa en gång på högkvalitativ värmeisolering av byggnaden. Tro att kostnaden för det kommer att löna sig fullt ut i 3-4 år.

Värmeisolering av huset inkluderar:

 1. Väggisolering Det enklaste att genomföra och prisvärda alternativet är installationen av polystyrenpaneler. Tjockleken på panelerna väljs utifrån byggnadsregionens klimatförhållanden, byggnadens väggtjocklek och typ av material som används vid konstruktionen.
 2. Uppvärmning av taket eller vinden golvet. För dessa ändamål används sågspån, mineralull eller expanderat polystyrenskum. Det värmeisoleringsmaterial som produceras i form av plattor är monterat på innergården på vinden eller placeras mellan golvbalkarna.
 3. Värme av golv. Inte bara betong, men även träkonstruktioner behöver bra värmeisolering. För bildning av isolerande skikt involverar bulk- och plattmaterial såsom expanderad lera och polystyrenskum.
 4. Byta ut fönster. Den mest tillförlitliga skärmen som inte tillåter penetrering av kyla i uppvärmda rum kommer att vara PVC-fönster med högkvalitativa dubbla rutor. De är gjorda för ett visst fönster. Tack vare detta stänger de hermetiskt fönsteröppningen, vilket skyddar hushållen på ett tillförlitligt sätt, inte bara från "läckage" av värme, utan även genom att gata buller tränger in.

Korrekt värmeisoleringsanordning gör det möjligt att minska värmeförlusten till minimivärdena.

Bland de ytterligare åtgärderna för att förbättra effektiviteten i termisk effektivitet innefattar experter:

 • Utrustning radiatorer termostatiska enheter. Värmehuvudet bibehåller den erforderliga bekväma temperaturen i rummen.
 • Förutom radiatorer, montera konvektorer med riktningscirkulationsfunktion. De kommer att skapa termiska gardiner av uppvärmd luft i öppningarna.
 • Anslutning av utrustningen möjliggör programmering av optimala lägen för uppvärmning. Installationen av kronometriska termostater är effektiv om det finns rum i huset som är tomma i flera dagar och det finns ingen anledning att värma dem intensivt.

Kostnaden för förvärv och installation av automatisering kommer mer än att löna sig under den första uppvärmningssäsongen.

Och slutligen är det värt att granska om systemet inte är för upptaget. Det är möjligt att det ger överflödig värme. Och det är troligt att det, utan att det påverkar hushållets komfort, är möjligt att minska temperaturen i rummen med några grader. Vid första anblicken - en bagatell. Men med tanke på situationen i storleksordningen på minst en månad, och ännu mer av värmesäsongen, kan ett sådant beslut ha en positiv effekt på plånboken.

Användbar video om ämnet

Alternativet att beräkna förbrukningen av nätgas:

Exempel på förbrukning för uppvärmning med flytande gas:

Enkla sätt att minska kostnaderna:

Medelvärdet av beräkningen kommer att vara användbart för att beräkna materialkostnaderna uteslutande för uppvärmning av byggnaden. När du planerar att använda gasapparater eller en spis under uppvärmningssäsongen, ska data korrigeras.

Hur man beräknar gasflödet i gaspannan

Gastekniken har blivit populär på grund av den höga effektiviteten, som produceras vid förbränning av bränsle. Dessutom innehåller avgaserna en minimal mängd skadliga ämnen. Vid köp av värmeutrustning vill vi få en effektiv och ekonomisk enhet. Därför är det viktigt att i förväg beräkna den faktiska gasförbrukningen i pannan.

Vilka faktorer påverkar bränsleförbrukningen

År av att använda olika typer av bränsle visade att gas är 30% billigare än diesel och el. De flesta användare ansluter till huvudlinjen, som när man använder gas i cylindrar, spenderas pengar vid leverans.

Faktorer att överväga när man väljer en värmepanna för att undvika hög bränsleförbrukning:

 • Värmeförlust. Gaspannaförbrukningen är direkt beroende av värmeförlust genom väggar, fönster, dörrar, tak. Därför utförs preliminära beräkningar av utrustningens kraft. Det tar hänsyn till rummets storlek, kvaliteten på isoleringen, utnämningen av intilliggande rum.
 • Systeminställningar. Automatisk installation inkluderar sensorer som registrerar omgivningstemperaturen och justerar driften av enheten i optimalt läge. Detta sparar på konsumtion.
 • Typ av teknik. Vid användning av en kondenseringsenhet minskar gasförbrukningen med 15-20%. Till skillnad från konventionell konvektionstyp innehåller kondensorn en separat värmeväxlare för styrning av förbränningsprodukternas energi till värmesystemet. Detta ökar prestandakoefficienten (COP) till 100%.

Närvaron av en eller två kretsar spelar också roll. Enkretsanordning fungerar endast för uppvärmning. Med dubbelkrets - för varmvattenförsörjning (HWS) och uppvärmning. Följaktligen kommer förbrukningen att bli mer.

Enheter med en sluten förbränningskammare förbrukar mindre bränsle än med en öppen en. Påverkar även värmesäsongens varaktighet. När allt kommer omkring på vintern, fungerar pannan vid ett maximum, medan det på sommaren - åtminstone endast för uppvärmning av varmt vatten.

Varför använder tekniken mycket gas? Allt på grund av dålig byggnad isolering, skala insättningar.

Tabellen visar ett exempel på maximal förbrukning för 210 dagar.

Att veta hur många kuber du spenderar per timme beräknar du priset per dag och per månad.

Hur man beräknar bränsleförbrukningen

För uppvärmning av ett privat hus eller lägenhet används beräkningar som baseras på två parametrar: värmeutrustningen och golvytan. En genomsnittlig beräkning tas - 1 kW per 10 m².

Många artiklar har skrivits om detta ämne, men väldigt få personer klargör att mätenheten för kilowatt är värmekraft, inte elektrisk. Detta är vilseledande för många användare.

Det skulle vara mer logiskt att mäta arbetet med naturgas i kubikmeter (m³ per timme) och på flytande gas - i kg (kg / timme).

I genomsnitt tar 1 kilowatt termisk effekt 0.112 kubikmeter per timme huvudgas.

Ta till exempel aggregatet "AOGV" med en kapacitet på 17,4 kW. Passdata visar förbrukningen av huvudbränslet 1,87 kubikmeter, flytande gas - 1,3 kg / timme. Dessa värden gäller för kontinuerlig drift, men om enheten ständigt arbetar för slitage, kommer delarna snabbt att misslyckas. När du väljer, kasta plus 20% till den angivna effekten.

"AOGV" i vårt exempel kommer att installeras i ett rum på 140 m². Titta nu på priserna (ungefärligt):

 • Naturligt bränsle: per kubikmeter 3,9 rubel.
 • På flaskgas kommer beräkningen från tankens volym. För 50 liter - 600 rubel. Ballongen fylls inte fullt med propan, ca 80% (21 kg). Det betyder: 600/21 = 28,6 rubel. Här kan du lägga till fraktkostnad.

Beräkning per dag för huvudanslutningen kommer att vara enligt följande:

Dagen (24 timmar) x 1,87 (m 3 / h) / 2 = 22,4 kubikmeter. För att få reda på kostnaden: 22,4 x 3,9 (tariff) = 87,5 rubel.

22,4 (daglig förbrukning) x 30 (antal dagar) = 672 m³.

Per år (sju månader - uppvärmningssäsong):

7 x 672 (månadsnorm) = 4,704 m³.

När man arbetar på propan per dag:

24 (timmar) x 1,3 (kg / h) / 2 = 15,6 kg. För att få reda på minimikostnaden: 15,6 x 28,6 (tariff) = 446 rubel.

I en månad (30 dagar):

15,6 (per dag) x 30 = 468 kg. Det visar sig att om en månad använder du 22,3 tankar med propan.

För året (sju månader):

7 x 468 (per månad) = 3 276 kg eller 156 cylindrar.

Glöm inte att dessa beräkningar ges endast för en modell. Varje varumärke har olika värden, du måste titta på dokumentationen. Se tabellerna nedan:

Och även för flaskgas:

Förbrukningen påverkas av enhetens läge: golv eller vägg. Materialet för tillverkning av värmeväxlaren, typen av gasbrännare, antalet arbetsdagar.

Hur man sänker kostnaderna

Om i hushållssfären följer våra rekommendationer kan du spara på användningen av pannan:

 • Börja med att välja en teknik. Den mest ekonomiska är kondenseringskedjan. Det sparar upp till 25% bränsle, och effektiviteten når 100-110%. Naturligtvis är kostnaden mycket högre, men enligt experter kommer det snabbt att löna sig. Var uppmärksam på konsumentrecensioner när du köper. Dubbelkretspannan använder 20-25% mer värmeenergi. Därför, om rummet bara behöver värme, föredra en enkretsinstallation.
 • Ta hand om väggisolering, montera plastfönster. Värmeförlust genom taket är lätt att bestämma genom uppbyggnad av istappar. Ju mer värme går, ju mer istappar. I så fall stäng av taket, använd speciella material för isolering.
 • Välj modern teknik på automatik. Tillverkare gör inte förgäves installationssensorer, termostater och regulatorer. Detta system fungerar som en enda organism, som automatiskt anpassar och anpassar utrustningens arbete till förhållandena i rummet. Timers och speciallägen gör att du kan behålla minsta värden under helgdagar eller helger. Och du kan också välja läget "Winter - Summer".
 • En gång per år utför underhållsarbete. Var noga med att ringa en specialist för teknisk inspektion. Rengör delar från blockeringar. Skalförhöjning på värmeväxlaren bidrar till att öka användningen av värmeenergi. Ta bort sot och sot från brännmunstyckena, rengör skorstenen i rätt tid.
 • Installera en värmeackumulator (TA). Denna buffertkapacitet ackumulerar kylvätska och behåller värme under lång tid (på principen om termos). Även när pannan är avstängd, kommer TA att leverera vätska till radiatorerna. Användningen av en sådan buffert sparar 20-30% bränsle.
 • Välj inte maximal temperatur. Ange bekväma indikatorer, eftersom på grund av genomsnittlig månadsförbrukning är det 1-2 grader som saknar betydelse.

Således beräknas kostnaden för uppvärmning av bostadsyta. Om du är osäker på exaktheten i beräkningarna, kontakta en specialist. Han kommer att ta hänsyn till alla nyanser och hjälpa dig med valet av ekonomisk utrustning.

Design Forum

tekniska infrastrukturnätverk, design av ECP, likvidation av HIF, vägkonstruktion, kompetens inom industrisäkerhet

Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

Kamikaze "11 maj 2014, 18:31

Re: Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

-GasVik- »14 maj 2014, 10:16

Re: Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

uppvärmningsnätverk-Bryansk »14 maj 2014, 10:16

Re: Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

Maslov "21 maj 2014, 17:17

Re: Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

Kamikaze "21 maj 2014, 17:19

Re: Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

Evgeny Pavlovich "26 maj 2014, 13:48

Re: Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

Evgeny Pavlovich "26 maj 2014, 13:49

Re: Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

Petr11 "26 maj 2014, 13:53

Re: Beräkning av det önskade gasflödet för pannrummet

Sync2 »04 Jun 2014, 11:53

Hur man beräknar hur mycket gas en gaspanna förbrukar

Så att bränsleförbrukningen hos en värmepanna är rationell och pengarna inte "flyter bort" med ljusets hastighet, när du väljer en enhet bör du vara uppmärksam på flera punkter. De viktigaste är värmen pannans kraft, storleken på den belastning som är placerad på enheten, det vill säga volymen av varmvattenförbrukning, värmeområdets storlek och effektivitetskoefficienten.

Gaskostnaderna är en betydande del av familjebudgetkostnaderna.

Var uppmärksam på följande:

 1. Analysera först den plats där pannan kommer att ligga. Vad är den här strukturen? Om det till exempel är en dacha, är det inte lönsamt att installera utrustning som fungerar på flytande bränsle. Uppvärmning med fast bränsle kommer att vara en bra lösning för en tomt på ca 60 m², där invånarna bara är i den kalla årstiden. Torv, kol och ved är billiga råvaror som kan lagras.
 2. Tänk sedan på vilken typ av bränsle det är lättast att få i dina förhållanden. Till exempel kan en gasledning passera nära ditt hus, så det skulle vara logiskt att lägga rör på platsen. Du sparar och spenderar inte mycket pengar.
 3. Naturligtvis kan du köpa en elenhet. Sådana enheter fungerar tyst och är lätta att underhålla. Installation är inte heller svårt. Nackdelarna är den höga kostnaden för el.
 4. Värmepannor för flytande bränsle (diesel) är inte heller mindre populära. Dieselbränsle är dock dyrare än gas, men det har nästan samma prestanda.
 5. Gaspanna - vanligtvis den mest ekonomiska enheten, vars bränsle är billigare än alla andra.

Som du kan se finns det många alternativ för hemuppvärmning, men det är fortfarande den mest ekonomiska lösningen att installera en gaspanna. Bränslet för det är naturgas. Enheten kommer att förse rummet med värme och varmvatten samt hjälpa till att spara på räkningar.

När du väljer en gaspanna bör du vara uppmärksam på effektegenskaperna. 1 kW står för 10 m² utrymme.

Faktorer som påverkar gasförbrukningen

Denna gasförbrukning från värmepannan kommer att vara felaktig om du inte tar hänsyn till några viktiga nyanser.

Värmeförlust. Vid beräkningen av värmeprojektet och val av gasenhetens kraft är det nödvändigt att ta hänsyn till den värmeförlust som kan uppstå, eftersom gasförbrukningen starkt beror på dem.

Värmepannans effekt med alla möjliga värmeförluster kan beräknas med hjälp av en särskild formel.

Formeln för beräkning av gaskällans effekt

Q = k x V x AT 1 kW / h = 860 kcal / h

där Q är den möjliga värmeförlusten, (kcal / h);
V är rummets volym (längd x bredd x höjd), m³;
ΔT är den maximala skillnaden mellan luftens temperatur från utsidan och inuti rummet under den kalla årstiden, ° C;
k är en generaliserad åtgärd av värmeöverföringen av en byggnad:
k = 3... 4 - om rummet är tillverkat av brädor;
k = 2... 3 - om väggarna är tegel och i ett lager;
k = 1... 2 - vanligt läggande (tegel dubbel lager);
k = 0,6... 1 - perfekt isolerat rum.

Golvytan på 1 m² med en takhöjd på 3 m är väl uppvärmd till en kostnad av värmeenergi på 100 watt.

Kom ihåg att värmeförluster också påverkas av sprickor, utdrag, sprickor.

Automatiseringssystem. Många nya gaseldade pannor har ett integrerat automationssystem, liksom en timer för att styra temperaturer och konfigurera program. Programmeringen kan utföras under olika perioder: för en dag, en vecka. Automatiseringssystemet säkerställer bekväm användning av värmesystemet och påverkar också gasförbrukningsindikatorn och sparar budgeten.

Kondenspanna. Om du väljer att köpa en kondenspanna istället för en vanlig gaspanna, bör du veta att gasförbrukningen för denna enhet kommer att bli mindre. Kondensationsdesign kan fullt ut utnyttja värmen, vilket är resultatet av processen med kondensering av vattenånga bildad i gasförbränningsprodukterna. Vid gasutveckling är temperaturindikatorerna relativt höga och konstruktionen av kondensationsenheter gör det möjligt att använda denna egenskap mer rationellt.

Vätskan som matas till pannan utsätts först för uppvärmningsförloppet med en gasretur och upphettas därefter ytterligare med en gasbrännare. Naturligtvis är en kondenseringskedja dyrare än en konventionell gasenhet, men som ett resultat kan du observera en hög procentandel av bränsleekonomi besparingar på 15-20%. Detta kommer så småningom att betala tillbaka på den investering som gjordes i början.

Kondensgaspannan reducerar förbrukningen sparar cirka 15-20% av gasen.

Kostnadsberäkning

Hur mycket en gaspanna förbrukar är inte svår att beräkna. Detta kräver ingen ytterligare färdigheter och förmågor, det viktigaste är att känna till huvudparametrarna: kraften hos pannanordningen och rummets område.

Uppvärmningssäsongen för året kan vara ca 250 dagar, men du ser att enheten inte alltid fungerar vid full kapacitet. Vinteren kanske inte är för kall, och även varm.

Antag att pannan arbetar med full effektivitet i ca 100 dagar. Hela dagen under månaden (30 dagar). Multiplicera alla data. Som ett resultat får vi kilowatt-timmar. Naturligtvis används inte pannanordningen i detta läge, så den resulterande siffran kan enkelt delas in i två. Således lärde vi oss hur mycket gas en gaspanna förbrukar per månad. För att ta reda på konsumtionen per år måste du multiplicera den genomsnittliga månadsförbrukningen med antalet månader av uppvärmningssäsongen (vanligtvis sju).

Analysera nivån på förbrukning av naturgas

Tänk på ett exempel.

Antag att huset är 100 m². Då behöver enheten en effekt på minst 10 kW. För att ta reda på förbrukningen av gasbränsle måste du multiplicera kraften med 24 timmar och 30 dagar. Resultatet är 7200. Vi delar det med två och får värmeförbrukningen per månad lika med 3600 kW / timme.

För att beräkna hela uppvärmningssäsongen, multiplicera den resulterande siffran med sju (månader av uppvärmning). Nu vet du vilken kraft som krävs, och hur mycket gas en gaspanna förbrukar per år (25.200 kW / h).

Om så önskas kan du spendera flödet av gaspanna gasförbrukning per timme, dag, etc.

I genomsnitt spenderas cirka 0,112 m³ gas på 1 kW pannaffekt.

Om du väljer att köpa eller redan köpt en gaspanna, drivs av el, är det logiskt att beräkna hur mycket el det förbrukar. Mängden elförbrukning beror på följande indikatorer.

 • cirkulationspumpens flödeshastighet;
 • Kostnader för automatisk antändning
 • fläkt för sluten förbränningskammare;
 • regleringssystem.
Beräkning av volymen av naturgasförbrukning Det är nödvändigt att multiplicera kraften hos pannan med gasförbrukningen med 1 kW effekt och antalet driftstimmar.
Till exempel 20 kW * 0,112 m³ * 15 timmar = 33,6 m³.
I en månad kommer gasförbrukningen att vara 33,6 m³ * 30 dagar = 1008 m³.

Elektricitetskonsumtionen beror direkt på automatiseringens komplexitet, antalet ytterligare noder, anordningar etc. Naturligtvis kommer cirkulationspumpen att öka kostnaderna, eftersom det är det mest energiförbrukande föremålet i uppvärmningsstrukturen. De återstående elementen är mindre kraftfulla.

Hur man minskar förbrukningen

Det är möjligt, och även nödvändigt, att försöka minska gasförbrukningen med en värmepanna. När allt kommer omkring beror ägarens budget direkt på den mängd bränsle som förbrukas av enheten. Därför är det nödvändigt att vara intresserad av olika sätt att minska gasförbrukningen.

Sällan i urbana miljöer installerar gaspannor. Detta beror på installationsutrustningens komplexitet. Det händer emellertid. Allt som en stadsboende kan göra för att minska gasförbrukningen är:

 • att värma fasaden på rummet (speciellt om lägenheten är vinklad);
 • köpa en mer ekonomisk panna
 • installera energieffektiva PVC-fönster med dubbla glasrutor.

Bra isolering kan hjälpa till att spara på upp till 50-60%.

Ofta köps en gaspanna för sommarstugor och privata hus. Till skillnad från staden, där gas används huvudsakligen för matlagning, kan gasenheten under dessa förhållanden användas för uppvärmning, pooluppvärmning, varmt vatten, etc.

Inställning av optimalt driftläge för gaspannan

För att minska gasförbrukningen med en värmepanna kan du utföra följande åtgärder:

 • Ställ in räknaren. För att kontrollera gasförbrukningen kan du installera en mätare, eller du kan helt enkelt övervaka kostnaderna. Köp en anteckningsbok och lämna den bredvid mätaren. I det kommer du att göra anteckningar från tid till annan. Självklart kommer gasförbrukningen i princip att bero på väderleksförhållanden, och data kommer att vara villkorliga, men efter ett år kommer du att kunna dra slutsatser om att försöka spara med hög noggrannhet.
 • Att utföra arbete på isoleringen. Spara gas kan vara högre om du seriöst engagerar sig i husets isolering, nämligen tak, vind, tekniska lokaler, källare, fasad, d.v.s. alla ytor som saknar värme. Plus, med isolering får du ljudisolering. Detta är särskilt viktigt om byggnaden ligger nära vägarna. Och så att isoleringen inte tömmer din ficka, få råd från en specialist på detta område. Han kommer att göra den bästa arbetsplanen.
 • Upprätta rätt panna, som är direkt ansvarig för ett gynnsamt mikroklimat i huset, och gasförbrukningen beror på effektivitet och effektivitet.

En av de rationella möjligheterna att ansluta pannan i ett privat hus är följande:

 1. Gaspanna golv med en värmeväxlare gjord av gjutjärn med rätt effektegenskaper.
 2. Installation av indirekt värmepanna för den önskade mängden vätska.
 3. Installera termostaten och programmeraren, så att du kan styra pannanordningen beroende på tid och inställd schema.

När det gäller gjutjärnsvärmeväxlaren är sådana mönster mycket hållbara. Deras genomsnittliga livslängd är 20 år. På grund av att det finns färre fungerande delar i golvkedjor än i modeller med två kretsar, blir underhållet billigare. By-pass-enheter är ofta tunna för uppvärmning på mer än 100 m².

Källan hos värmeenhetens panna måste matcha konstruktionen eller den som du själv har beräknat.

Hur mycket gas kostar en gaspanna per månad och per timme - vi beräknar

Marknadsförare försöker övertyga oss om minsta bränsleförbrukning hos en gaspanna, med hänvisning till några innovativa lösningar och specialteknik. Men för att tro tillverkaren till slutet i vår tid är omöjligt. När allt kommer omkring är värmegeneratorens faktiska förbrukning mycket högre än passet. Tänk på bränsleförbrukningen i termer av tre faktorer som ger absolut förtroende: brännareffekten, effektiviteten hos värmeproduktionsanläggningen och gasens värmevärde.

Först från sin makt. Ju större det är desto högre blir förbrukningen av gaskedjor. Och för att minska aptit värmegenererande enheten på grund av användningen kommer du att misslyckas. Om du köpte en gashärva på 20 kW, så kommer det till och med att förbrukas mer än en 10 kilowatt-enhet vid sitt maximala antal. Var därför försiktig när du väljer kraften hos värmegenererande enheter.

För det andra, temperaturen "överbord". I det här fallet kommer den redan nämnda effektregulatorn till spel. När allt kommer omkring, vid låga temperaturer i huset, kommer vi att försöka pressa maximalt antal kalorier ur värme genom att vrida regulatorknappen maximalt. Och om det i relativt varmt (vinter) väder står regulatorn på "en" eller "två", då vid 30- eller 40-graders frost växlas det till "Pyaterochka" eller till och med "sju". Och antalet kubikmeter gas som har passerat genom munstyckena i förbränningskammaren fördubblas.

Gasförbrukning med en panna beror på många faktorer.

För det tredje, på kalori gasen. Detta värde styrs inte av konsumenten. Därför spelar gasdistributionsföretag ibland upp blandningen av "blått" bränsle. Sammantaget kostar samma komprimerade kväve som pumpas in i den centrala rörledningen 2,5-3 gånger mindre än naturgas. Nu är sådana system av bedrägeri, till vår glädje, inte längre övade, men gasarbetarna kan enkelt leverera "undrig" gas till rören med ett högt innehåll av vattenånga och andra föroreningar. Och om din vattenkokare kokar inte om 2-3 minuter, men i 5-7, vad kan du efterfråga från värmesystemet? Du kommer till pannan och skruvar upp strömregulatorn maximalt och stänger ögonen på gasmätarens skiva.

Fjärde, från värmeväxlarens tekniska tillstånd. Uppvärmning av vatten eller kylvätska i gasapparater sker i en värmeväxlare - ett speciellt kopparrör som ligger antingen i förbränningskammaren eller bakom väggarna. Och om värmeväxlaren är igensatt med skalan eller rester av batteriskala, måste du lägga till mer ström, kompensera för den fallna värmeöverföringen. Dessutom stötar den täppta värmeväxlaren kubikmeter mycket mer aktivt än äkta eller mytiska dodgers från gasdistributionsföretaget.

För det femte, antalet värmekretsar. Nästan alla moderna gaspannor kostar mer än en värmekrets. Sådana värmegenererande anordningar tjänar inte bara värmekretsens ledningar, utan även varmvattenledningen. För detta ändamål är en andra krets monterad i gashärdesignen och genomströmningen vid munstyckena ökar, ökande effekt. Och ju mer kraft, desto högre och förbrukning.

Om vi ​​analyserar alla orsaker som orsakar den värmegenererande enhetens aptit blir det tydligt att det är den kraft som först och främst påverkar pannans förbrukning. En tilltäppt kylfläns, lågkalorig gas, extrem kylning och extra krets tvingar oss att öka och öka kraften i pannan. Därför måste vi, innan vi beräknar flödet, bestämma behoven hos själva värmesystemet.

Och du behöver inte gå in i allvarliga matematiska formler, med tanke på batteriernas värmeberoende, värmebeständighet hos väggar, golv och fönster. För ett ungefärligt resultat är en enkel andel tillräcklig: 10 kvadratmeter. m. = 1 kW. Tja, för svåra frostar är det värt att kasta ytterligare 20 procent, justering av proportionen till 10 m 2 = 1,2 kW.

Hur man tillämpar denna andel i praktiken? Ja, väldigt enkelt:

 1. 1. Ta en plan med ett hus eller en lägenhet och beräkna området för alla uppvärmda rum (inklusive varma korridorer).
 2. 2. Dela summan av alla områden med 10 och multiplicera med 1,2. Som ett resultat får du ett nummer som bestämmer värmekretsens maximala aptit.

Vid slutet, runda de mottagna kilowattarna till närmaste standardpannaffekt (7, 10, 12 kW och så vidare) och få önskat behov, från vilket det går att beräkna hur mycket din termiska generator förbrukar gas.

Till exempel har du tre rum på 18, 12 och 20 rutor. Plus ett kök på 12 m 2 och en korridor på 6 m 2. Totalt är 68 rutor eller 8, 16 kW. Vi runda den här siffran upp till 10 kW och få den nödvändiga kraften i den värmegenererande installationen. Nu behöver vi bara beräkna gasförbrukningen per generation av 1 kW ström.

För att svara på denna fråga måste vi hantera ett sådant koncept som gasens värmevärde och pannans effektivitet. Den första termen avser den mängd energi som frigörs när ett kilo eller kubikmeter gas är helt bränt.

För att få reda på hur mycket gas du behöver bränna för att generera 1 kW, måste du veta kedjens effektivitet.

Enligt referensböckerna för standardleveransblandningen som levereras till pannan är värmevärdet 9,3 kW / m 3.

Den andra termen (effektivitet) avser värmegenereringsanläggningens förmåga att överföra energi från det brända bränslet till kylmediet. Vanligen kan gaspannor ge kylmediet inte mer än 90 procent av den brända gasens energi. Därför kommer kylvätskan vid bränning av en kubikmeter gas inte mer än 8,37 kW (9,3x90%).

Som ett resultat används ca 0,12 m 3 gas (1 / 8,37) för att generera 1 kW värmeffekt. Det vill säga, för att värmesystemet ska kunna ta emot 1 kilowatt per timme, måste kammarens förbränningskammare ta emot och återvinna 0,12 m 3 bränsle. Baserat på den här informationen kan vi beräkna kedjans månads-, dag- och jämn timmarshastighet.

Om du vill beräkna den timliga gasflödeshastigheten i pannan behöver du bara multiplicera sin kapacitet med 0,12 m 3 (det här är hur många kubikmeter går att generera 1 kW). Till exempel, för en 10 kilowatt panna är den maximala timförbrukningen 1,2 m 3 (10х0.12). Men för att bestämma den dagliga normen är denna formel inte längre lämplig.

I dagliga beräkningar används lite olika parametrar. När allt kommer omkring kommer värmegeneratorens brännare inte att fungera hela dygnet runt. Från henne är detta inte nödvändigt. Vanligtvis är perioden för arbete och ledig tid 50%. Det är, under dagen, förbrukar värmegenereringsenheten bränsle i endast 12 timmar. Därför beräknas den dagliga förbrukningen med formeln: Den dagliga förbrukningen multipliceras med 12. Till exempel är den maximala dagliga delen för en 10 kilowattspanna lika med 14,4 m 3 (10x0.12x12).

För att beräkna hur mycket gas en panna förbrukar i en månad behöver du bara multiplicera din dagliga förbrukning med 30 dagar. Till exempel är den maximala månadsförbrukningen av en 10 kilowattspanna 432 m 3 (10x0.12x12x30). Det är allt. Nu känner du till de högsta förbrukningsgraden och kan prova kraften på pannan till din budget. Men kom ihåg att i verkligheten fungerar någon värmegenerator vid 50-75 procent av sin kapacitet, därför kan 25 procent kastas tillbaka från den beräknade kvoten med hjälp av ovanstående formel.

Hur mycket gas kostar en gaspanna per månad

Hur man beräknar aptit # 187 gaspanna för huset

Idag har individuella värme- och varmvattenanläggningar baserade på gaspannor fått stor popularitet. Vid planering av inköp av en sådan enhet är det viktigt att förstå hur lönsam en sådan installation kommer att vara när det gäller ekonomi och effektivitet. Det handlar i första hand om hur mycket gas som förbrukas av en enskild panna.

Bland det stora utbudet av värmare av olika märken, modeller och konfigurationer behöver du korrekt navigera och välja det lämpligaste alternativet speciellt för din lägenhet och hus så att besparingarna skulle vara väldigt konkreta.

Vad påverkar konsumtionen

Först och främst uppmärksamma pannan indikatorn som gasförbrukning. Eftersom denna parameter väsentligt påverkar kostnaden för drift av individuell uppvärmning, oavsett vilken typ av utrustning eller dess kostnad som är.

På grund av de specifika förhållandena är värmeutrustningen tillhör de långsiktiga driftenheterna, och på så sätt kommer den dyrare pannan med låg bränsleförbrukning på lång sikt att vara betydligt mer lönsam än den billigare, men grymma kollegaen.

Den totala gasförbrukningen hos en panna bestäms av parametern för dess effekt, liksom värmeens frekvens och intensitet. Och ju mer kraftfulla pannan desto mer bränsleförbrukning. Källans gasförbrukning mäts i kubikmeter per timme för naturgas och kilo per timme för flytande gas. Dessa värden anges i gasanordningens tekniska datablad, och de är angivna för driften av pannan kontinuerligt med full effekt.

Frekvensen att koppla på brännaren med pannan och dess intensitet beror direkt på följande faktorer:

 • bra isolering av väggar och tak i rummen, täthet av dörrar, fönster. En stor mängd värmeförluster i bostäder kräver mer frekvent och intensiv uppvärmning.
 • kompetent design och installation av alla komponenter i värmesystemet
 • kvalitet och kvantitet av gas-luftblandning för en pannbrännare, för att helt enkelt säga det, bra skick och renhet av skorstenarna
 • förorening av interna kretsar och modeller av pannan, regelbunden rengöring av aggregatet kommer att hålla gasförbrukningen på optimal nivå och kommer att ha en positiv inverkan på hela systemets hållbarhet.

När det gäller driften av dubbelkedjiga gaspannor är det uppenbart att förbrukningen kommer att bli något högre, eftersom gas också förbrukas i vattenvärmekretsen. Och under den varma årstiden kommer bränsle också att behövas för varmt vatten. Undantag är system med en extra elektrisk panna.

En gaskonsumtion med en dubbelkretspanna kommer emellertid inte att vara mycket högre än en enkelkrets, eftersom värmeväxlingen slås av för ett tag när varmvattenuppvärmningen är påslagen.

Det finns pannor med en flödestyp varmvattenuppvärmning. Deras nackdel är att varmt vatten inte dyker upp direkt från springen, det tar lite tid att värma det. För att eliminera denna nackdel används anordningar med en ytterligare gasuppvärmd panna. Gasförbrukningen i sådana system kommer också att vara något högre, vilket bör beaktas i beräkningarna.

Installation av värmesystem baserade på gasdrivna turbo-pannor eller apparater av kondensatyp kan minska gasförbrukningen. Å andra sidan är kostnaden för sådana värmare högre på grund av deras komplexitet, vilket kan negera den förväntade minskningen av förbrukningen av fossila bränslen.

Vi får en räknare

För att förutbestämma det genomsnittliga förbrukningen av det framtida systemet är det nödvändigt att beräkna det planerade uppvärmningsområdet, eftersom det är från denna parameter att gaskällans kraft är vald. Som i sin tur, som vi redan vet, bestämmer framtida utgifter.

Det antas att för att värma 10 kvadratmeter av ett rum med tak på högst 3 meter, krävs 1 kW värmekraft. Vidare antar vi att cirka 0,112 kubikmeter gas spenderas på 1 kW pannaffekt.

Ta till exempel ett hus på 100 kvadratmeter. För uppvärmning behöver du en gaspanna med en kapacitet på minst 10 kW. Det är lätt att beräkna - 1,12 m3 gas krävs per timme.

Om husuppvärmningssystemet är konstruerat kompetent och professionellt, och huset är tillräckligt isolerat och fritt från onödig värmeförlust, så kommer den under kalla vintersäsongen att slå på brännaren i ca 14 timmar om dagen.

Baserat på tidigare beräkningar bestämmer vi att pannan kommer att förbruka 14 x 1,12 = 15,68 kubikmeter naturgas per dag. Därför blir det per månad 15,68 x 30 ca 470 m3.

Att veta priset på gas är lätt att beräkna den ungefärliga kostnaden för värme i huset. Observera att ovanstående beräkningar är ganska approximativa och hjälper till att presentera endast en ungefärlig nivå av de sökta värdena.

totalt

Utan tvekan, när man installerar ett individuellt värmesystem är professionell beräkning av alla parametrar och korrekt val av en gaspanna för kraft och andra parametrar väldigt viktigt. När du köper en sådan enhet räknar du med långsiktig drift, och för långsiktigt sparande väljer du en enhet med hög effektivitet, om än dyrare. Det gör det möjligt att optimera gasförbrukningen och därmed spara dina materialresurser.

Hur mycket gas förbrukar en gaspanna?

När du köper någon utrustning i första hand uppmärksamma effektiviteten i sitt arbete. Kriteriet vid vilken gasvärmepannor väljs är gasförbrukning. Förbrukningen av naturgas är direkt beroende av pannkapaciteten, dess effektivitet, liksom på belastningen på pannanordningen, nämligen storleken på de uppvärmda områdena och volymen av hett vatten som förbrukas. I tabellen nedan kan du se hur bränsleförbrukningen av gasvärmekällor beror på deras effekt.

Värmeförlust

Vid beräkningen av värmeprojektet och vid val av kraften hos gasutrustningen är det nödvändigt att ta hänsyn till eventuella värmeförluster. Gasförbrukningen vid gasvärmekällor beror direkt på värmeförlust. Formeln för beräkning av värmeenhetens effekt med avseende på värmeförlust är extremt enkel: för uppvärmning av 1 kV. kvadratmeter med en takhöjd på 3 meter måste skicka 100W termisk energi. Dessutom är det nödvändigt att utesluta utkast och tydliga luckor från listan över värmeförluster.

Automatiseringssystem

Moderna pannanläggningar är utrustade med en programmerbar inbyggd timer som gör att du kan justera luftens temperatur i huset under dagen och veckan. På natten kan temperaturen sänkas automatiskt, under dagen - ökad. På den tiden, när människor är frånvarande i huset, minskar luftvärmen också. Sådan nådighet tillåter att minska bränsleförbrukningen hos gaspannan.

Val av kondenseringsanordningar

I kondens, inklusive väggmonterad panngasförbrukning är mindre än en traditionell enhet. Faktum är att kondenseringskedjor utnyttjar den värmeenergi som frigörs vid kondensering av vattenånga som produceras i bränslens förbränningsprodukter. I avgaser är temperaturen ganska hög. Och designen av kondenseringskedjor gör att du kan använda den dessutom. Vattnet som levereras till pannanheten upphettas först med avgaser och sedan med en gasbrännare. Kostnaden för sådana enheter är högre på grund av mer komplex design och funktionalitet. Men under drift av kondenseringskedjor varierar andelen gasbesparingar från 15 till 17%, vilket så småningom kommer att betala för alla extrakostnader.

Beräkning av gasförbrukning för uppvärmning, eller hur mycket är det "blå ljuset"

Gas används idag, nästan i varje hem. Med hjälp av detta värms vatten för hushållsändamål, mat tillagas och huset värms upp. Gasförsörjning gör att du kan göra livet bekvämt och hushållssysslor - mindre belastande. Men vad är priset på frågan? Detta gäller särskilt för uppvärmning av byggnaden. När allt kommer omkring kostar kostnaden för gas för att värma ett hus lejonens andel i den totala kostnadsstrukturen. Det är omöjligt att kalla den här typen av bränsle den dyraste, men det har aldrig varit en freebie. Därför är det önskvärt att beräkna gasförbrukningen vid uppvärmningssystemets konstruktionsstadium.

Fördelen med gas som bränsle

Med tanke på det etablerade konsumentpriset kan man säga att gas är den överlägset mest ekonomiska typen av bränsle för de flesta regioner i landet. Dess sammansättning kännetecknas av ett försumbart innehåll av svavelkomponenter, vilket i hög grad bestämmer effektiviteten hos blått bränsle. Under förbränning frisätts mycket få föroreningar i atmosfären, vilket tyder på att det är miljövänligt.

Blått bränsle kännetecknas av en annan positiv faktor - det orsakar inte korrosion av metalldelen av pannan när vatten värms upp. När det gäller sot och sot, är det inte lika med andra typer av energiresurser (utom el). Det är därför inte nödvändigt att rengöra skorstenen. Den övergripande bilden kompletteras organiskt av varaktig drift av alla typer av gasvärmare.

Exempel på gasförbrukningsberäkning

Enligt de regleringsuppgifter som erhålls som ett resultat av den praktiska användningen av värmesystem i vårt land krävs cirka 1 kilowatt energi för att värma 10 kvm bostadsyta. Baserat på detta, lokaler på 150 kvadratmeter. kan värma en 15 kW panna.

Nästa är beräkningen av gasförbrukningen för uppvärmning per månad:

15 kW * 30 dagar * 24 timmar om dygnet. Det visar sig 10 800 kW / timme. Denna siffra är inte absolut. Till exempel arbetar kedjan inte kontinuerligt vid full kapacitet. Dessutom, när temperaturen stiger utanför fönstret, måste du till och med släcka upp värmen. Medelvärdet i detta fall kan anses vara acceptabelt.

Det vill säga 10 800/2 = 5 400 kW / timme. Detta är graden av gasförbrukning för uppvärmning, vilket är tillräckligt för att säkerställa en bekväm temperatur i huset i en månad. Med hänsyn till att värmesäsongen varar ca 7 månader beräknas den önskade mängden gas för uppvärmningssäsongen:

7 * 5400 = 37 800 kW / timme. Med tanke på att en kubikmeter gas producerar 10 kW / timme termisk energi, får vi - 37 800/10 = 3 780 kubikmeter. gas.

För jämförelse kan 10 kW / timme (enligt statistik) erhållas genom att bränna 2,5 kg ekträ med en vattenhalt av högst 20%. Förbrukningshastigheten för ved i ovanstående exempel kommer att vara 37 800/10 * 2,5 = 9 450 kg. Och tall behöver mer.

Sätt att spara gas

Gasbesparingsmetod ekonomiskt pannläge

Data i exemplet ges för att visuellt beräkna uppvärmning av huset. Men de tar inte hänsyn till behoven för uppvärmning av vatten för inhemska behov och i matlagning. I varje fall är den nödvändiga justeringen av resultatet. Värdet beror på antalet boende och deras individuella behov.

Du kan spara på uppvärmning, vilket förbrukar lejonens andel av gas på följande sätt:

Det enklaste och mest möjliga sättet för alla är att minska temperaturen på komforten i rummet. En eller två grader för människokroppen är inte särskilt märkbara, men enligt värmesäsongens resultat kommer en mycket anständig siffra att visa sig.

Top