Kategori

Weekly News

1 Pannor
Principen för drift, installation, fördelar och nackdelar med geotermisk uppvärmning för hemmet
2 Bränsle
Lägga ugnar med egna händer ordningar
3 Bränsle
Värmesystemet i ett tvåhus hus: typiska system och detaljer i layoutprojektet
4 Pannor
Oberoende beräkning av värmebelastningen vid uppvärmning: timme och årliga indikatorer
Huvud / Eldstäder

Husuppvärmning - vad är värmesystemen och ledningsdiagrammen


I önskan att göra sina hem bekväma och oberoende av olika verktyg, börjar många med autonom uppvärmning av ett hus eller lägenhet. I sin anordningsprocess finns det frågor som måste lösas i brådska eller till och med i efterhand.

Du kan installera värmesystemet i ett privat hus själv eller med hjälp av professionella. I vilket fall som helst måste du vara bekant med designproceduren, godkännande av tillstånd och installation av systemet. Sådan kunskap kommer att möjliggöra att övervaka arbetskvaliteten vid varje steg och eliminera uppenbara misstag.

Uppvärmning av ett privat hus med egna händer

Hur man gör uppvärmning i ett privat hus

Till att börja med, låt oss kortfattat lista de viktigaste stadierna som måste kompletteras på vägen för att uppnå målet:

 1. val av värmesystem;
 2. urval av de ingående elementen i värmesystemet;
 3. beräkning av uppvärmning av ett privat hus;
 4. Utveckling av enskilda uppvärmningssystem.
 5. registrering och erhållande av tillstånd
 6. installation av värmesystemet;
 7. testkör systemet.

Det är viktigt att följa sekvensen, eftersom Fasad implementering av projektet eliminerar fel som är svåra eller dyra att korrigera.

1. Valet av uppvärmning - vilket värmesystem är bäst för ett privat hus

Valet av autonom värme baseras på typen av panna som körs på en viss typ av bränsle och kännetecknas av dess strukturella element. Bland de mest populära värmesystemen: gas, el, flytande och fast bränsleuppvärmning.

Huvudkriterierna för val av värmepanna är:

 • säkerhet;
 • tillgång till bränsle
 • kompaktitet, enkel reglering, underhåll och underhåll
 • effektivitet vid installation och drift
 • förmågan att göra uppvärmning med egna händer.

Uppvärmning av ett privat hus - typer och typer

Varmuppvärmningssystem

Ett av de mest utnyttjade värmesystemen i vårt land är vattenuppvärmning. Rör i ett hus eller lägenhet är en vanlig förekomst.

Principen för drift av vattenuppvärmning är följande: Uppvärmningen från köldvattnet naturligt (eller tvungen) cirkulerar genom rören och ger värme till rummet. Med tanke på att längs rörelsen av vatten i lederna, i rörledningar etc. friktion och lokalt motstånd bildas, många system är utrustade med ventiler för att tillhandahålla tryck, vars kraft är lika med resistansförlusterna. Ett sådant system av vattenuppvärmning kallas ett system med konstgjord cirkulation av vatten.

Varmvärmesystem kan konstruktivt genomföras på två sätt:

 • Enkrets (system med sluten cirkulation av vatten, fokuserad endast på uppvärmning)
 • Dual-krets (systeminriktad samtidigt på rymmeuppvärmning och vattenuppvärmning i vattenförsörjningssystemet). Ett sådant system kräver användning av en speciell dubbelkretspanna.

Anordningen av vattenuppvärmning innefattar 3 fundamentalt olika mönster av ledningsrör i rummen.

Fördelning av värmepanna

Enkelt rör hem värmesystem

Schemat för ett-rörsuppvärmningssystem visas på bilden.

Som framgår av figuren är rören inslagen och radiatorerna är i sin tur anslutna. Således lämnar kylvätskan pannan och växlar växelvis var och en av dem.
Det bör noteras att kylmedeltemperaturen gradvis minskar. Detta är ett betydande minussystem. Ändå är det ganska vanligt på grund av enkelheten, kostnadseffektiviteten och förmågan att skapa ett rörsystem med egna händer.

Hur man minskar värmeförlusten i ett rörsystem:

 • öka antalet sektioner i de sista radiatorerna (två eller tre sist);
 • Öka kylvätskans temperatur vid utloppet. Detta ökar i sin tur uppvärmningskostnaderna.
 • tillhandahålla kylvätskan tvingad cirkulation. Det vill säga installera en pump som kommer att skapa ytterligare tryck i systemet som tvingar vatten att cirkulera snabbare.

Två-rörs hemvärmesystem

Systemet för tvårörsuppvärmningssystemet visas på bilden. Den blå färgen belyser gruvröret, vilket avleder kylmediet från kylaren till pannan.

Husets tvårörsuppvärmningssystem med nedre ledningar - Schema Diagram över tvårörsuppvärmningssystemet Tvårörssystemet ger värmebäraren radiatorer utan värmeförlust. Dess sorter visas på bilden. Med parallell anslutning uppnås besparingar på material. Vid strålning är det möjligt att reglera temperaturen i varje rum separat.

Samlarledare (strål)

Det innebär att man använder en speciell enhet - samlaren, som samlar kylvätskan och distribuerar genom rör till batterier. Schemat är svårt att genomföra, så det används sällan.

Schema för kollektorens (strålning) ledningar

Den otvivelaktiga fördelen med ett vattenvärmesystem är dess säkerhet.

Nackdelarna är:

 • relativt svårt att värma ett stort område utan betydande kostnader (på grund av värmeförlust vid vattencirkulation)
 • estetisk parameter. Ett omfattande rörsystem kan döljas genom att donera en viss mängd rumsutrymme, vilket inte alltid är bekvämt, eller lämnas i vanlig syn.
 • stora radiatorer;
 • sannolikheten för trafikstockningar. Detta problem uppstår efter att vatten har tappat ur systemet.

Vatten golvvärme i huset

Vatten golvvärme är ett system med långa plaströr som ligger på botten av undergolvet.

Under golvvärmesystem

Installation av ett system med varmt vatten golv utförs i tre steg:

 • läggning av en värmare eller anordning av ett golvbeläggning;
 • Korrekt rörledningar, vilket inte tillåter flera böjningar. Båda ändarna på rören är anslutna till centralvärme. Varmt vatten strömmar genom ena änden och tillbaka till systemet genom det andra.

  När man lägger rör är det värt att komma ihåg den höga risken för skador på rören.
  Först när du lägger (böjer).
  För det andra, under drift, till exempel skada av en perforator. För att förhindra detta måste du göra en detaljerad layout av rören;

  Detta system kan användas som primär eller sekundär. Om man väljer vattenvärme på golvet bör man komma ihåg att systemet bör bibehålla den optimala temperaturen, eftersom det med minus och avstängd värmevatten i rören kommer att frysa vilket oundvikligen leder till deras deformation. Egentligen gäller detta för något vattenvärmesystem.

  Ånghushållsuppvärmning

  Systemet liknar det föregående, men i detta fall överförs värme med ånga. Det bör noteras att för ett århundrade sedan var detta system mycket vanligt, det är idag förbjudet för användning i bostads- och offentliga byggnader. Detta beror på att värmeanordningarnas ytor är mycket heta, vilket medför brännskador och eventuella brott mot systemets integritet medför negativa konsekvenser.

  I modern konstruktion används en efterföljare av ångvärmesystemet - ett vattenvärmesystem.

  Luftvärme hemma

  Gäller också värmesystem som baseras på principen om kylvätskans cirkulation genom de avgränsade kanalerna.

  Systemet för luftuppvärmning av ett hus med två våningar och ett vindsäkert rum. Luftkanaler för luftuppvärmning av huset

  Luftvärmesystemets komponenter

  • luftvärmare eller värmegenerator. Dess syfte är att värma luften;
  • luftkanaler. Utför som en ledning för att flytta luftflödet;
  • fläkt. Används för att omfördela luft i ett rum.

  Mer omfattande användning av luften som finns i uppvärmningen av lokaler av betydande volym: industri- och industrianläggningar, handelsplattformar eller lager. Den största fördelen är att den inte är känslig för korrosion, temperaturer, läckage etc. Dessutom är kostnaden för installationen mycket lägre än kostnaden för att installera ett vattenvärmesystem för uppvärmning av en liknande yta.

  I privata hem är luftvärme dåligt fördelat. Oftast beror det på det faktum att en viss mängd utrymme förloras på grund av installationen av luftkanaler.

  Eluppvärmning av ett privat hus

  Elektrisk uppvärmning av ett privat hus Ett utmärkt alternativ till vattenuppvärmning är elektrisk uppvärmning, vilket leder till antalet oberoende värmesystem, tack vare säkerhet, bekvämlighet och möjlighet att reglera temperaturen i varje uppvärmt rum.

  Huset är som regel elektriskt uppvärmd när det inte finns möjlighet att ansluta till gasledningen eller av andra skäl. En elektrisk panna, värmeelement, elektriska konvektorer, filmvärmesystem, PLEN, infraröda takvärmare används som instrument för elektrisk uppvärmning. Bland alla typer är värme med elektriska konvektorer det mest optimala och motiverade.

  Husuppvärmning med elpanna

  Uppvärmning av huset med en elpanna Ett standardrörsystem med vatten eller ånga som cirkulerar genom det, endast i detta fall är källan till bränsle för pannan el.

  Uppvärmning med elektriska konvektorer

  Uppvärmning av ett hus med elektriska konvektorer Användning av elektriska konvektorer för uppvärmning är tillrådligt i bostäder där det inte går att ansluta till gasledningen.

  Installation av elektrokonvektorer innefattar ledning av elektriska kablar, montering av uttag, montering av konsoler som konvektorn är hängd. Det är han som omvandlar el till värme, samtidigt som man demonstrerar den största effektiviteten hos alla befintliga system. Det finns vägg och golv elektriska konvektorer.

  Infraröd värme hemma (långvågsinfraröd strålning)

  Infraröd värme hemma Det är faktiskt värme med infraröda värmare, vars princip är identisk med solljusets funktion. Deras fördel är en mer ekonomisk energiförbrukning - 35-40% jämfört med konventionella konvektorer.

  Spara uppnås på grund av att inte hela volymen av rummet är uppvärmd (se diagram).

  Principen för infraröd uppvärmning Skillnaden mellan infraröd värme från det vanliga

  Installationen av ett infrarött värmesystem består av att installera en värmepanel under taket. Det enda villkoret som måste underhållas är korrekt kabling och installation av elektrisk utrustning.

  En funktion av infraröd uppvärmning är en hög styrbarhet. På grund av frånvaron av inerthet svalnar sådana värmare snabbare och värmer upp.

  IR-värme används ofta som en extra resurs, uppvärmning av individuella rum, till exempel ett sovrum eller ett barnrum.

  El (kabel) golvvärme ("varmt golv")

  Elektrisk (kabel) golvvärme Systemets särdrag är ett varmt golv vid uppvärmning av golvytan med hjälp av el. På grund av detta är temperaturfördelningen optimal för boende - varmare under, svalare på huvudnivå (se fig.). Sålunda slösas inte energi på uppvärmning av luften under taket. Detta är ett idealiskt villkor när det gäller både mänsklig komfort och kostnad.

  Elektrisk golvvärme är ett system med värmekablar (se bild) som ligger på ett grovt golv i ett hus.

  Installation av golvvärmesystem sker i flera steg:

  • Kabelmönstret är valt. Detta är ett viktigt steg eftersom det låter dig eliminera eller minimera trycket på golvet. Samtidigt är det önskvärt att markera undergolvet, vilket indikerar placeringen av tunga konstruktioner.
  • Det värmeisolerade skiktet (reflekterande värme) håller sig inom. Tillåter att du inte slösar bort resursen vid uppvärmning av källaren eller marken;
  • läggning och installation av kabel. För att fästa kabeln används metallnät eller monteringstape. Det är oacceptabelt att lägga kabeln på ett sådant sätt att den är böjd, överlagd på varandra eller på konvexitet, och avståndet till väggen måste vara minst 30 cm.
  • installation av en temperaturregulator. Dess syfte är att tillhandahålla styrbarhet hos systemet och att temperaturkontrollen kan regleras.
  • då är det grova golvet fyllt med cementmortel (lagerhöjd 3-5 cm). Efter härdning av skiktet kontrolleras kabelns prestanda och golvet läggs.

  PLEN uppvärmning
  (filmvärmesystem för tak eller golv)

  PLEN takvärme PLEN-driften är baserad på användning av flerskiktsmotstånd placerade mellan plastpanelerna. Sådana smörgåsar kan generera termisk strålning när strömmen passerar genom. (se bild).

  Principen för enheten PLEN värme

  Montering av filmen utförs på taket, mellan isoleringsmaterialet och framsidan (se Diagram). Sålunda är filmens verkan nära solljusets verkan (osynligt spektrum, en våglängd på 15 mikron) som värmer hela rummet.

  Principen för operationen PLEN värme hemma

  Eller monterad på golvet - mellan undergolvet och golvbeläggningen.

  PLEN golvvärme

  Filmsystemens popularitet ledde till deras kostnadseffektivitet (besparingar på upp till 60% jämfört med konvektorer), miljövänlighet och enkel installation. En annan faktor var den unika uppvärmningseffekten. Överföringen av värme går direkt in i rummet, medan golvtemperaturen är fortsatt bekväm. Men kostnaden för PLEN-systemet är mycket hög och därför är återbetalningsperioden anständig.

  Vilket system för uppvärmning av ett privat hus är bättre för dig att bestämma efter att ha analyserat situationen, möjligheterna och parametrarna i strukturen.

  2. Valet av värmesystemets beståndsdelar

  Att montera ett värmesystem utan speciell kunskap är ganska svårt. Men verkligen. För detta måste du köpa:

  Värmepanna

  Kärnan i hela systemet, grunden är värmepannan. Som redan nämnts beror dess typ av bränsletypen. Dessutom måste du välja rätt pannaffekt. Effektivitet är en viktig punkt, för behöver värma huset utan extra kostnad.

  Utformningen av pannor som fungerar på olika bränslen är inte helt annorlunda. Var och en består av två kamrar - en förbränningskammare och en värmeväxlare. Den första är avsedd att bränna energi (gas, fotogen, diesel, trä, kol, briketter), den andra för att värma kylvätskan (vatten, frostskydd).

  Rör för uppvärmning av ett privat hus

  Syftet med rören är överföring av värme från pannan till radiatorerna i rummet. Baserat på olika tillvägagångssätt för distribution av rör finns det tre populära uppvärmningssystem: ett-rör, två-rör och stråle (samlare), vars princip beskrivs ovan - "vattenuppvärmning av huset"

  För distribution av använd rör av olika material

  Metallrör (stål, rostfritt, galvaniserat, koppar)

  Stålrör ersatte nästan polymerens motsvarigheter. Installation av järnrör är förknippad med svetsning, plus de är känsliga för korrosion och mindre hållbarhet. Naturligtvis är rostfria och galvaniserade rör saknade sådana nackdelar, förutsatt korrekt installation (gängade anslutningar). När det gäller kopparrör har de hög tillförlitlighet och tolererar även högt tryck och temperatur. Men kostnaden gör dem otillgängliga.

  Plaströr (metallplast, polypropen, polyeten)

  Det bästa och vanligaste alternativet. Metallrör finns tillgängliga och kräver ingen speciella kvalifikationer för installationsarbeten. Ansluten genom hetpressning. Den största nackdelen är en hög värmeutvidgningshastighet.

  Uppvärmning av radiatorer (batterier)

  Med tanke på populariteten och prevalensen finns tre typer:

  traditionella gjutjärn radiatorer. De utmärks av jämförbar billighet, stor intern volym, respektive innehåller mer kylvätska och avger värme väl;

  konvektorer. Värm rummet på grund av att luften passerar genom dem, som värmer de enskilda sektionerna.

  panel radiatorer - en kombination av de två tidigare typerna.

  termostater

  Låt dig justera temperaturen i varje rum separat.

  Expansionstank

  Den är installerad för att kompensera för kylvätskans expansion.

  Tilldela en expansionstank av öppen och stängd typ (foto).

  I det första fallet är expansionsbehållaren installerad på toppen av systemet. I det andra fallet - installationsplatsen har inget bestämt värde.

  Luftventil

  Behöver avleda luft från värmesystemet.

  3. Beräkning av ett privathus värmesystem

  Beräkning av pannans värmeffekt

  Källans kraft beror på arean i huset eller lägenheten som behöver värme. För att värma 10 kvm bostadsyta med takhöjd på 3 meter och i en välisolerad byggnad behöver en panna med en kapacitet på 1 kW.

  En ungefärlig beräkning av pannans kraft beroende på husets yta presenteras i tabellen.

  Det är viktigt! Beräkningar av pannan för uppvärmning av huset måste justeras med beaktande av sådana parametrar som:

  • egenskaper av energiförsörjningen. Gastrycket är viktigt i systemet. Tillverkaren anger typiskt kraften hos pannan vid nominellt gastryck. Egentligen är det lägre, så du måste köpa en panna med en kraftreserv på 15-20%. För en elektrisk panna är kvaliteten på de lagda linjerna och transformatorns kraft viktig.
  • utsikt över det uppvärmda rummet. Vid uppvärmning av lokaler reduceras den beräknade effekten med 20-40%. Vid uppvärmning av vinterträdgården - ökar med 10-50% beroende på vilken typ av växt;
  • antalet fönster (med hänsyn till typ av glas) och dörrar. Ju större areal genom vilken värme kan fly, desto större måste tillförseln av pannkapacitet tillhandahållas.
  • Minsta nivå av lufttemperatur i regionen;
  • ytterligare behov. Ytterligare uppvärmning av vatten för användning kommer också att leda till en ökning av pannkapaciteten med 30-40%.

  Du kan använda programmet för att beräkna värmen:

  Beräkning av värmepanna

  Det mest moderna materialet för tillverkning av rör idag är PVC eller plast. De bytte ut metall eller galvaniserad. Fördelen med PVC-rör är att de är ljusare, billigare, har en mindre diameter, är enklare att installera, är inte mottagliga för korrosion och stannar nästan inte. Den senaste generationen av rör är TECEflex metallpolymerrör. Hon böjer lätt med händerna, vilket gör det möjligt för henne att ge någon form.

  Antalet rör beror på vilken typ av system som används och det uppvärmda området. Också beräknad diameter (tvärsnitt) av rör.

  Något annat är värmesystemet golvvärme. I detta fall läggs rören på golvområdet. Deras nummer bestäms separat beroende på sättet att installera golvet.

  Beräkning av antal radiatorer

  Radiatorer är olika materialtillverkning.

  Strykjärn ger av värme, skiljer sig åt i lågt pris, men är mycket arbetskrävande vid installationen.

  Aluminium - estetisk, tåla högt tryck, lätt att installera, men har en hög kostnad.

  Bimetallic - en nyhet på marknaden, består av ett aluminiumfall och ett stålrör - en lyckad kombination av de två första typerna.

  På grund av det faktum att radiatorer rekommenderas att placeras under fönstret (så att värmen från radiatorn blockerar den kalla luften från fönstret), bör deras antal motsvara antalet fönster eller överstiga det.

  Dessutom bestäms antalet sektioner av storleken på fönstret och rummet i rummet. Så det rekommenderas att de delar av kylaren som är installerad i vardagsrummet inte var mindre än 7.

  Stäng inte kylaren med en dekorativ panel, det minskar mängden inkommande värme.

  Beräkning av temperaturregulatorer

  Maximalt antal termostater beror på antal radiatorer, och läget bestäms av användarinställningar.

  4. Utveckling av ett projekt för individuell uppvärmning

  Systemet för ett privathus värmesystem är ett dokument som innehåller följande information:

  • pannans monteringsplats. Det rekommenderas att installera pannan i källaren eller i pannrummet. I vilket fall som helst kommer möjligheten att ansluta till kommunikationskedjan (el och kyla) vara avgörande.
  • plats för montering av batterier. Radiatorer installeras under fönstren;
  • en detaljerad plan för att lägga ledningar i husets lokaler. Var noga med att ange installationsplatsen för kranar, beslag och andra förbrukningsartiklar.
  • beskrivning av rökgasutblåsningssystemet (om nödvändigt);
  • Andra specifika egenskaper som är karakteristiska för det valda individuella värmesystemet.

  Projektet måste godkännas av relevanta myndigheter.

  5. Registrering och erhållande av tillstånd

  Bland de regler som reglerar enheten för ett individuellt uppvärmningssystem kan noteras:

  • lagen "On Heat Supply" innehåller bestämmelser som reglerar installationen av värmesystem med recept och restriktioner.
  • Resolution av Ryska federationens regering nr 307 "På förfarandet för anslutning till värmesystem", som bestämmer egenskaperna hos pannor som är lämpliga för installation i en lägenhet eller ett privat hus.

  Vilka dokument behövs för uppvärmning med en gaspanna

  • få tekniska specifikationer för förgasning i gasområdet i bostadsområdet. TU utfärdas efter presentationen av ett dokument som intygar ditt ägande av bostäder, tillstånd från arkitekt- och planeringskontoret, en kopia av det tekniska passet BTI, pass, identifikationskod och ansökan om byggnadens förgasning.
  • TU kan skilja sig beroende på rummets syfte, intensiteten av uppvärmning, lokalisering etc. Tjänsten betalas. Frist för utfärdande av TU - upp till 30 dagar;
  • utarbeta en topografisk undersökning av webbplatsen;
  • Att förbereda ett gasförsörjningsprojekt - självständigt eller med engagemang från specialister. Koordinera projektet med distriktsgasstjänsten;
  • Skaffa skriftligt tillstånd från dina grannar att förgasa ditt hem (om gasledningen passerar genom sin sektion);
  • lämna in dokument för gasutrustning och inspektionsrapport skorstenar;
  • få ett dokument om idrifttagande av systemet (utfärdat efter installationen). Kvittot på kvittot är upp till 30 dagar. På grundval av detta dokument är mätarna förseglade, införda i centrala motorvägen och ett nytt gasleveransavtal ingås.

  Vilka dokument behövs för ett elvärmesystem

  • Skicka till paketpaketet för RES för att få tillstånd att ansluta till nätverket. Paketet innehåller: En ansökan (som anger typen av objekt, plats, uppgifter om sökanden), ett dokument som bekräftar betalningen av TU-mottagandet för installationen (tillstånd) av pannan, ett frågeformulär (samtycke från grannarna), ett dokument som intygar äganderätten till huset
  • att samordna den tekniska lösningen av projektet med RES;
  • köpa en elektrisk panna och installera den (självständigt eller med hjälp av specialister);
  • ingå ett avtal om elanvändning. Kontraktet innehåller information om nya energitullar.
  • försegla den nya räknaren.

  Vid obehörig utrustning är värmesystemet föremål för böter, vars storlek bestäms av lokala myndigheter och frånkoppling från gas- och elförsörjningssystemet. För att ansluta pannan igen måste du betala en böter, samt vara överens om projektet, dvs. utför alla steg.

  6. Installation av värmesystemet i ett privat hus

  Den kan utföras samtidigt med byggandet av ett hus eller installeras i en redan fungerande byggnad.

  I det första fallet är installationen enklare, ekonomisk och låter dig montera röret i väggen eller läggas på golvet.

  Oavsett i vilket skede den individuella uppvärmningen utförs i huset är det nödvändigt att klara kraven för installationen:

  • Installationen av systemet utförs endast i ett varmt rum. Det är inte tillåtet att starta systemet vid en temperatur under 5 o C. Detta är nödvändigt för att undvika överkylning av kylvätskan.
  • rör installeras längs / inuti väggarna eller monteras i golvet. Minsta installationshöjd - 150 mm. Annars kan röret skadas vid installation av plankor;
  • rördroppar är uteslutna. Detta kommer att undvika att trafikstockningar uppstår i systemet.
  • radiatorer installeras nära fönster på ett avstånd av minst 150 mm. från golvet och 50 mm. från vindrutan. I detta fall bör radiatorerna i alla rum vara placerade på samma nivå. Olika typer av radiatorer installeras i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
  • Det är nödvändigt att ha en överspänningsbehållare och dränera för att undvika systemfel. Avtappning är nödvändig för att helt kunna ersätta kylvätskan i systemet. Det rekommenderas att byta vatten i systemet minst en gång var 7: e år. För system med frostskydd minst en gång var 3-4 år (enligt tillverkarens specifikationer) och med obligatorisk spolning av systemet.

  Installationsordningen för värmesystemet:

  • panna installation;
  • pipe routing;
  • installation av radiatorer;
  • matchande radiatorer och rör med installation av termostater;
  • installation av expansionstanken och pumpen;
  • anslutning av pannan till systemet.

  7. Testa start av värmesystemet i ett privat hus

  Efter att värmesystemet i huset är installerat, testas det. För att göra detta fyller du rören med kylvätska och skapar det nödvändiga trycket. Därefter kontrollerar du korsning av rör, korsning av rör med radiatorer. Om fel upptäcks måste de elimineras och omprövas.

  slutsats

  Byggandet av ett uppvärmningssystem i ett privat hus är således komplext, långvarigt och kräver viss kunskap. Dessutom kommer kostnaden för komponenter och installationsarbeten inte att vara billigt. Dessutom bör vi inte glömma att varje steg, varje beslut är förenligt med licensieringsmyndigheterna. Först efter att ha kommit överens med dem och genomfört en testkörning av systemet är det säkert att säga att värmesystemet är installerat korrekt och säkerställer att det är effektivt och, viktigast av allt, säker användning.

  Uppvärmning av ett privat hus med egna händer

  De dagar då ett privat hus bara kunde värma en spis har sjunkit till glömska. Bristen på varmt vatten i tillräcklig volym, behovet av att smälta spisen och hålla elden i det bidrog lite till livet utanför staden. Det var därför som många försökte flytta till bekväma höghus, där värme och varmvatten centraliserades.

  Idag har mycket förändrats - överflöd och utbud av modern uppvärmningsutrustning gör att du kan göra uppvärmningen i huset själv, även utan att engagera dig av specialister. Tvärtom bor företräde i hus, eftersom varmt vatten är tillgängligt året runt, och värme kan sättas på när som helst utan att vänta på verktygs beslut.

  Totalt finns det tre huvudsakliga energikällor - gas, fast bränsle och el. Om var och en av dem, liksom hur man gör kedjan strax och försörjer värmen till olika noder beskrivs vi i den här artikeln.

  Köp hela värmesystemet i någon butik fungerar inte. Du kan välja enskilda element och montera dem i systemet, du kan köpa material och göra pannan och rören helt av dig själv. Oavsett vilket sätt du bestämmer dig för att gå måste du först bestämma följande parametrar:

  • vilken typ av bränsle är planerad att använda
  • vilket bränsle är ekonomiskt genomförbart.

  Vad är hemvärmesystem

  De mest kända sätten att värma från oändligheten var den ryska spisen. Bland de största nackdelarna med sådana strukturer idag är en stor storlek, vilket inte alltid är bekvämt och ojämnt uppvärmning av luften i rummet. Det är mycket varmt nära kaminen, det är varmt på två meter, i det närmsta rummet är det kallt. Moderna eldstäder, även om de har förändrats över tid, fungerar i allmänhet som en analog av en spis och kan därför endast användas som en extra värmekälla.

  Den mest efterfrågade och effektiva känns igen av vattenvärmesystemet, där det uppvärmda kylvätskan cirkulerar genom rören och värmer därmed rummen.

  Inte mindre effektiv, men nästan okänd, anses vara luftvärme, den viktigaste i arbetet med luftvärmekällor.

  Elvärme kan kallas en relativt ny typ, som fungerar vid omvandling av el till värmeenergi, utan att använda något kylmedel.

  Typ av pannor

  Huvuduppgiften för uppvärmning med egna händer är att skapa ett effektivt system, mestadels automatiskt, med minimal mänsklig delaktighet i sitt arbete. Baserat på tillgängligheten av typen av bränsle och lämpligheten av sitt val bör man förvärva en viss typ av panna.

  Källans huvudsakliga klassificering beror på typen av bränsle:

  • gas;
  • elektriska;
  • fast bränsle;
  • kombineras.

  Moderna industriella pannor är ekonomiska, relativt tysta och lätta att använda. Den största nackdelen med sådan utrustning är volatilitet, eftersom i kärnan av varje är en fläkt som blåser luft in i kammaren eller säkerställer kylmedlets rörelse.

  Undantaget gäller endast de värmepannor där en cirkulationspump med 12 volt används. Denna pump är klassad som nödutrustning och körs på ett batteri. I avsaknad av elektricitet tillhandahåller pumpen kylning av kylmedel genom rören, förutom frysning och efterföljande bristning.

  Privatuppvärmningsanläggning

  gas

  Oavsett hur ofta gaspriserna indexeras i vårt land är det fortfarande den billigaste typen av bränsle.

  Moderna gaspannor tysta, lätta att använda, skiljer sig åt i antal kretsar:

  • enkelkrets - designad endast för hemuppvärmning
  • dubbelkrets - för uppvärmning och varmt vatten.

  elektrisk

  Den säkraste typen av utrustning. Kan värma upp något utrymme (kraft 4-300 kW). Minus av sådan utrustning är endast i kostnaden för bränsle. Elektricitet är traditionellt den dyraste typen av uppvärmning jämfört med gas och fast bränsle.

  Bland de viktigaste fördelarna är följande:

  • stort kraftutbud av pannor som kan värma upp till 350 kvm. lokaler av olika nivåer och bestående av flera rum;
  • Det finns inget behov av att organisera skorstenen och avgasventilen. Värme uppstår på grund av omvandling av el till värme, så inga förbränningsprodukter släpps.
  • miljövänlig utrustning som inte avger några föroreningar i atmosfären;
  • kompakt storlek och möjlighet att installera i något rum utan att begränsa torget och avståndet;
  • Det är inte nödvändigt att erhålla tillstånd för idrifttagningsutrustning.

  Det är möjligt att värma även ett litet hus med el endast om 3 faser är anslutna och nätverket har absolut stabil spänning.

  Kedjor mellan dem skiljer sig också åt i antalet kretsar:

  • enkelkrets - endast för uppvärmning;
  • dubbelkrets - för uppvärmning och vattenuppvärmning.

  Fast bränsle

  Det här är en förbättrad "hej" från det förflutna, uppgraderad i en sådan utsträckning att den kan lämnas i en vecka och temperaturen i huset blir bekväm. Alla fastbränslepannor är baserade på Kolpakov-principen, när pannan först värms upp, och temperaturen hålls på en viss nivå för att säkerställa uppvärmningsvärmens stabilitet.

  Sådana pannor kännetecknas av en ganska hög effektivitet, men de kräver regelbundna (minst 1-2 gånger i veckan) rengöring av förbränningsprodukter, installering av skorstenen, anordnandet av avgasventilation och närvaron av ett separat rum.

  Fast bränslepanna design

  Fördelar med fastbränsleutrustning:

  • ett brett sortiment av bränsle (trä, kol, pellets, hängslen, avfalls- och jordbruksindustri etc.);
  • hög effektivitet, i vissa fall uppnå 92%;
  • möjlighet till processautomatisering för långa bränningsenheter.

  För att värmesäsongen inte orsakar svårigheter är det nödvändigt att i förväg förbereda en viss mängd bränsle som är tillräckligt för att värma ett privat hus i 2-3 månader.

  kombinerade

  Denna typ av utrustning gör att du kan rationalisera kostnaden för uppvärmning och säkerställa att kedjan ständigt fungerar, beroende på tillgången på ett eller annat bränsle.

  Huvudskillnaden ligger i kombinationen av fast bränsle med andra källor - el, flytande bränsle eller gas. Beroende på paret avges elektriska, fasta bränslen och universalkombinationskedjor. Valet beror på vilken typ av bränsle som finns i regionen.

  Övergången mellan alternativa källor utförs genom att byta brännare, vilket är ganska svårt och fungerar inte alltid första gången.

  Brännare köps alltid separat!

  Välja en panna för ett privat hus, det bör förstås att detta bara är en liten del av hela värmesystemet. Det är självklart mycket viktigt, som dess funktion och underhåll av värmen i huset kommer att bero på, men också mycket beror på kedjestroppen, på uppvärmningssystemets organisation och varmvattenförsörjning.

  Typer av värmesystem

  Beroende på vilken värmebärare som cirkulerar i systemet praktiseras följande typer av värme:

  • vatten, där vanligt vatten fungerar som kylvätska (i vissa fall kan frostskydd tillsättas);
  • luftvärmebärare - luft uppvärmd till en viss temperatur;
  • ångrör värmer ånga;
  • elektriska - elektriska apparater är placerade runt omkretsen (värmeelement, infraröda emitterar etc.);
  • kombinerat - uppvärmningen på ett sådant sätt att källan inte bara är kylvätskan utan även andra alternativ;
  • varmt golvsystem.

  Var och en av dessa metoder kännetecknas av vissa egenskaper, fördelar och nackdelar i förhållande till varandra.

  Vattenuppvärmning

  Det här är den enklaste formen att värma ett privat hus som är lätt att göra med egna händer. Det finns inga speciella krav för att man ska kunna använda systemet. Huvuduppgiften är att korrekt beräkna antalet batterier och välj lämplig pannaffekt.

  Hur man beräknar effekten

  Det finns en universell formel för beräkning av effekt:

  1 kW ström = 10 m 2 uppvärmd yta

  Det fungerar dock bara i ideal, man kan säga laboratorieförhållanden, väldigt långt ifrån verkligheten. Vid bestämning av parametern är det nödvändigt att ta hänsyn till egenskaperna hos ett visst hus - byggår, från vilket byggmaterial, närvaro av värmeisolering, typ av fönster och dörrar etc.

  Till exempel, om ett hus byggdes för mer än 30 år sedan, men det är isolerat, ersätts dörrar och fönster med moderna hermetiska konstruktioner, kraften bör ökas 1,5 gånger, det vill säga med 10 kvm. kvadrat för att ta 1,5 kW. Om skrotet har byggts nyligen, men inte ordentligt isolerat, dörrar och fönster är trä och kan ses genom, bör effekten ökas två gånger redan.

  Effektfaktorer

  • 2 eller flera fönster på norra sidan - 1,3;
  • 2 eller fler fönster på söder, öst och syd-östsidan - 1,1;
  • 2 eller fler fönster på västsidan - 1.2.

  När man organiserar vattenuppvärmning som kylvätska verkar renat vatten, vilket inte är nödvändigt att dränera vid slutet av uppvärmningssäsongen. Det är ett slutet system där vatten cirkulerar under påverkan av en pump eller genom gravitation.

  Tvingad cirkulation av kylvätska

  För att säkerställa rörelsen av uppvärmt vatten genom rören behövs centrifugalkraften. Som regel används en cirkulationspump för dessa ändamål, men en konventionell centrifugalpump, endast med låg effekt, är också ganska lämplig.

  Pumpens huvuduppgift är att försörja det kylda vattnet till pannan för att värma det och fördela det redan uppvärmda kylmediet genom systemet. Eftersom detta är en sluten cirkel cirkulerar en konstant volym vatten genom rören.

  Installation av cirkulationspumpen i ett privathus värmesystem

  Även om användningen av pumputrustning gör systemet flyktigt eliminerar det helt behovet av mänskligt deltagande i pannan. Temperaturgivaren övervakar uppvärmningsgränsen, pumpen flyttar vatten gradvis från pannan till rören och baksidan. Om vi ​​pratar om en el- eller gaspanna, minskas all delaktighet till endast en sak - sätt en bekväm temperatur och glöm pannan för hela säsongen.

  För att säkerställa att pannan inte fungerar, kan du köpa en 12-volts cirkulationspump som körs på ett batteri.

  Cirkulation av värmebäraren genom gravitation

  Idag är ett sådant system extremt sällsynt och bara i enhöghus. Här rör sig kylvätskan genom systemet genom gravitation när vattnet från olika temperaturer rör sig under påverkan av skillnaden i specifik massa.

  En förutsättning för en korrekt cirkulation av vatten i ett självflödande system är installation av rör i liten vinkel (upp till 150).

  Installation av vattenvärmesystem gör det själv

  För att göra huset bekvämt och varmt är det nödvändigt att korrekt beräkna antalet radiatorer genom vilka kylvätskan kommer att cirkulera. Tänk samtidigt på att alla kedjor måste vara utrustade med avgasventilationssystem och skorsten. Undantaget gäller endast elpannan.

  Hur man beräknar det önskade antalet radiatorer

  Det mest korrekta sättet är att beräkna området för det uppvärmda rummet (i varje rum separat). Enligt SNiP kräver varje kvadratmeter 100 watt värme. Ta reda på rummet i rummet och multiplicera med önskad mängd värme. Till exempel, för ett rum på 20 kvm. Du behöver 2000 watt värme (20 x 100), vilket motsvarar 2 kW.

  Nu bestämmer vi antalet radiatorer med antalet sektioner eller enheter. Varje tillverkare anger värmeöverföringen av en sektion av en radiator eller en monolitisk produkt. Den resulterande mängden värme dividerad med värmeöverföringskoefficienten och få antalet sektioner som omvandlas till radiatorer, eller omedelbart - antalet radiatorer.

  Rör i vattenvärmesystemet

  1. Monotube, där endast hett vatten lämnar pannan

  I det här fallet flyttar kylvätskan från den första till den sista kylaren och förlorar gradvis värmen. När du väljer ett sådant system bör du komma ihåg att i det längsta rummet batteriet blir nästan kallt.

  Att korrigera temperaturen hos radiatorer med ett sådant system är svårt, eftersom du stänger av en radiator, stoppar du flödet av kylvätska på alla efterföljande.

  1. Tvårör - levererar varmt vatten från pannan och returvatten till pannan (retur).

  Detta är det mest optimala systemet för uppvärmning av ett privat hus, där två rör levereras samtidigt till varje enhet - primär- och returledningarna. I så fall är temperaturen på alla radiatorer i alla rum ungefär lika. Det är möjligt i varje rum att öka eller minska temperaturen efter behov.

  Denna ledningsmetod kallas också radiell, när ett rör med ett direktflöde matas från varje panna till en enhet och avlägsnas från den kalla.

  En uppsamlare i ett sådant uppvärmningssystem utför uppgiften att ackumulera kylmedel.

  Detta är ett universellt system som lämpar sig för att organisera uppvärmning i vilket rum som helst, medan det är möjligt att göra dolda kablar till varje enhet separat.

  Beroende på det valda kabelsystemet bestäms antalet rör och den totala kostnaden. Enkelt rörledningar är det billigaste alternativet.

  När antalet radiatorer har beräknats och systemet valt, ska rören installeras.

  Tidigare användes metallrör för detta ändamål. Idag är denna lösning inte fördelaktig på grund av kostnaden och mottagligheten för korrosion, så du borde välja polypropen.

  Polypropylenrör i värmesystemet

  Rör läggs i alla rum som kommer att värmas, flyttas från ett rum till ett annat. Mellan rören är anslutna med ett speciellt lödjärn för plaströr.

  Vattenuppvärmningssystem i ett privat hus kan monteras med egna händer, men för detta behöver du noggranna beräkningar och ett system för pannrörsystem. Den största nackdelen med ett sådant system är behovet av regelbundet förebyggande. Och var uppmärksam på att om du använder frostskyddsmedel måste det ändras vart femte år.

  Luftvärme

  Ett ganska populärt sätt att värma bostads- och kontorslokaler, baserat på tyngdkrafts- och tvångsventilation. Gravitationssystemet innebär luftens rörelse vid en temperaturskillnad på grund av sin naturliga cirkulation. Olika temperaturer betyder olika luftdensiteter på grund av rörelsen av varma och kalla lager.

  När luftvärme installeras i rumsvärmare eller installerade ventilationskanaler genom vilka varm luft strömmar. Varje sådan värmekälla kan installeras var som helst i rummet - på väggen, i tak eller golv. På konvektionsprincipen har detta ingen effekt

  Det finns 2 huvudtyper av luftvärme:

  • lokal (lokaliserad);
  • centralt.

  lokaliserad

  Denna metod är lämplig för uppvärmning av endast ett rum i rummet. Värmekällan kan vara:

  • luftvärmare;
  • värmepistoler;
  • termiska gardiner.

  Den optimala värmeförsörjningen är en värmare som sprider värme till några meter runt. Effekten av sådan utrustning är 1-1,2 kW per timme.

  Värmepistol - kraftfullare utrustning, som också direkt torkar luften i rummet. Används endast för uppvärmning av lager och industrilokaler där människor är lokaliserade under en kort tid. Effekt 2-2,5 kW per timme.

  Värme gardinen är en analog av en luftkonditionering som levererar het luft till punkten. Ofta är slöjan placerad vid ingången för att samtidigt förhindra tillgång till kall luft till rummet. Effekt 1,5-2 kW per timme.

  Centralvärme

  Detta är ett urval av centraliserad varmluft, som fungerar enligt principen:

  • direkt eller delvis återvinning
  • full cirkulation av varmluft.

  Oftast är ett sådant system valt i rum med upphängda eller sträckta tak, där ventilationskanaler kan tillverkas ovanför dem. Genom sådana ventilationshål går varm luft in i rummet och cirkulerar i den.

  Det är inte lämpligt att montera ventilationskanaler i väggarna, eftersom det behövs för att dölja ventilationsaxlarna.

  Kostnaden för luftvärme är dyrare och installation och kostnaden för utrustning. Källan för kylvätsketillförseln är en gas- eller elpanna.

  • filtrera luften in i rummet;
  • luftens friskhet på grund av att staketet utförs från gatan;
  • möjligheten att organisera droppbevattning och luftjonisering.
  • Ett sådant system kan endast skapas i byggnadshuset (med undantag av vattenkanonen och värmegardinen);
  • dyr installation.

  Elvärme

  Det mest prisvärda sättet att värma vilket rum som helst, eftersom el är överallt.

  Principen för operation är baserad på driften av en elektrisk konvektor som omvandlar elektrisk energi till värme. Moderna modeller är utrustade med ett stort antal funktioner som helt eliminerar behovet av mänskligt deltagande i kontrollen av arbetet.

  • temperaturregulator beroende på tid på dagen;
  • regulator för temperaturhöjning på natt och dagtid minskning (dag nattläge);
  • upprätthåller tryck i systemet och minimitemperaturen i frånvaro av människor under lång tid;
  • övervakning av läget även vid kortsiktiga strömavbrott etc.
  • mycket enkel och enkel installation, vilket är en ganska kraft för alla;
  • exceptionellt enkel operation
  • system rörlighet, när konvektorer kan omplaceras från rum till rum om det behövs.
  • Den höga kostnaden för energi är den dyraste av alla befintliga metoder för uppvärmning.

  Vid val av elvärmesystem måste det finnas 3 faser och en stabil spänning i nätverket.

  Ånga uppvärmning

  I detta fall sammanfaller principen med vattenprincipen, med den enda skillnaden att i stället för vatten cirkulerar ånga i rörsystemet. Installation av rör, val av pannaffekt och rörledningens organisation är helt identisk med ett vattenvärmesystem.

  För ånguppvärmning används speciella pannor som genererar het ånga. Det är nödvändigt att ha ett filtersystem "Genom systemet" som renar vatten från alla slags föroreningar innan det omvandlas till ett ångtillstånd.

  Fördelen med ett ångvärmesystem är bara en sak - spara, eftersom uppvärmning sker nästan omedelbart. Effektiviteten är 95%.

  Nackdelarna är mycket mer:

  • utrustning - det är extremt svårt att hitta en ångpanna på den fria marknaden.
  • Den höga kostnaden för installationen, som innefattar utformningen av speciella rör och närvaron av ett filtersystem;
  • farlig drift eftersom ångtemperaturen överstiger 100 grader.

  Varm golv

  Den stora fördelen med detta värmesystem ligger i det stora området av värmeöverföringsytan. Detta är ett perfekt alternativ för gemensamma utrymmen - kök, badrum, korridorer, såväl som i vardagsrummet eller barnrummet.

  Det bästa är att lägga ett varmt golv under de keramiska plattorna - i det här fallet fungerar det som en utmärkt ledare. Laminat och parkett är mycket mindre vanligt förekommande för golvvärme, eftersom med ökande temperaturer är materialets förvrängning och dess efterföljande demontering möjliga.

  En förutsättning för installation av ett uppvärmt golv är ett folielag. Detta är inte en isolator och inte en reflektor, som det allmänt är troligt. Folie används för att jämnt fördela värme över golvytan. Om du inte använder ett sådant lager, enligt de taktila känslorna, kommer golvet att likna en zebra - remsan är varm, remsan är kall.

  Uppvärmda golv kan vara vatten, där varmt vatten cirkulerar genom rör och el - ett system av ledningar, där elektrisk energi omvandlas till värme.

  Vatten golvvärme

  En gren av vattenvärmesystemet i form av rör med liten diameter, på en plan yta. En förutsättning är användningen av ett substrat som förhindrar värmeförlust från kontakt med golvet.

  Varmvattenuppsamlare

  Svårigheten att installera ett uppvärmt golv är behovet av att lägga rör och ansluta dem ordentligt till det befintliga värmesystemet.

  El golvvärme

  Elementarinstallation och drift av uppvärmning. Den enda svårigheten som kan uppstå är den preliminära förberedelsen av ytan för att lägga ledningar eller mattor med betongskikt och lägga golvbeläggningen över ett varmt golv

  Ännu lättare är användningen av elektriska mattor på befintliga beläggningar. Sådana mattor är helt säkra att använda, lätt att konfigurera. För att utesluta mekanisk skada rekommenderas att du använder ett elektriskt golv för matta eller matta.

  I de flesta fall är varmt golv ett hjälpmedel i värmesystemet i huset.

  Hur man väljer värme för ditt hem

  Det mest korrekta när du väljer ett värmesystem och därmed är pannan orienteringen mot den tillgängliga typen av bränsle. Om det inte finns någon gasledning i något område, men det installeras redan, är det lämpligt att använda kombinerade pannor - fast bränslegas. Om det inte finns någon gas och inte planeras, men dyr el, kan du ansluta den elektriska pannan.

  Varje system har sina egna fördelar och nackdelar. Även om du utför uppvärmning i huset själv, var noga med att konsultera designerna angående typ och metod. Vissa av de valda värmesystemen är ett ganska dyrt nöje att göra fel i beräkningarna.

  När du till exempel utvecklar en öppen spis, spis eller fast bränslepanna med egna händer finns det risk för koncentration av koldioxid i rummet vilket leder till olyckor.

  Det bästa alternativet är att köpa färdig certifierad utrustning, och redan installation och omspänning kan ske med hand.

  För att förstå exakt vilken typ av uppvärmning som föredras, ska kostnaden för varje typ av bränsle och dess förbrukning per tidsenhet beaktas.

  Från och med mars 2016 är bränslepriserna följande:

  • 1 liter diesel - 0,5 $. Kostnaden för 1 kW / h energi - $ 0,05.
  • 1 m 3 naturgas för individer - $ 0,05. Kostnaden för 1 kW / h - $ 0.006.
  • 1 liter flaska gas - $ 0.3. Kostnaden för 1 kW / h - $ 0.020.
  • 1 kW / h el för en individ - $ 0.03.
  • 1 kg kol med i genomsnitt 0,3 USD. Kostnaden för 1 kW / h 0,05 $.
Top