Kategori

Weekly News

1 Eldstäder
Gör-själv-konstruktion av en rysk spis: teori och övning
2 Bränsle
Kopplingsschema över elpanna till nätet på 220 och 380 volt
3 Radiatorer
MATERIAL FÖR KÅLAR
4 Bränsle
Hur man ökar uppvärmningsbatteriet: Bimetalliska sektioner, storlek och antal
Huvud / Radiatorer

Funktioner för installation av värmesystemet i ett privat hus. Monteringsanvisningar


Idag faller valet av många av våra landsmän alltmer på ett måttligt och tyst liv utanför staden. Eget hem blir den tysta fristaden där du vill återvända efter en hård dag i en högljudd och gasad megalopolis. Hur varmt (i alla sinnen) kommer mötet med bostaden att vara beroende i stor utsträckning på värmeutrustningens kvalitet. Den rätta installationen av värmesystemet är trots allt inte bara för mysighet och komfort, men också för säkerheten för huset och alla boende.

Krav på installation av värmesystem

Oavsett om ett privathus värmesystem kommer att organiseras från början eller det gamla kommer att moderniseras. Det första som ska börja är att bekanta sig med den regelbundna dokumentationen som gäller drift av utrustning och dess vidare drift. Att ta sig till detta, om än inte så spännande, tar dokumentet inte mer än en halvtimme, men det kommer att skydda dig i många år.

Det finns grundläggande krav som du måste ägna stor uppmärksamhet åt. Det viktigaste att tänka på när man installerar pannor är värme, rör, radiatorer och annan utrustning - brand- och explosionssäkerhet. Därför är det värt att se till att det är fritt tillgängligt för regelbunden övervakning och rengöring av systemet vid installation av värmeutrustning, och vid eventuella elementfel kan det lätt repareras eller bytas ut. Att försumma sådana enkla regler kan leda till allvarliga konsekvenser.

Här är några regler som gör huset varmt och säkert:

 • Kylvätsketemperaturen, om den används i värmesystemet, bör vara 20 ° C lägre än substansens antändnings- / förångningstemperatur. Om du använder vatten med temperatur över 105 ° C som värmebärare, bör det förhindras att kokas upp. Kokpunkten beror på förändringen i vätsketrycket. Så, med ett tryck på 2 atmosfärer, kokar bara vatten vid + 120 ° С.
 • Ytemperaturen för systemets öppna delar får inte överstiga det tillåtna maximala värdet.
 • Termisk isolering av instrument och utrustning i systemet bör organiseras för att skydda mot brännskador, minska värmeförlusten, eliminera kondens och förhindra kylmedel från att frysa i ouppvärmda rum.
 • Det är nödvändigt att isolera systemets heta strukturer om de kan orsaka tändning av gaser, aerosoler och damm i rummet. Temperaturen på isoleringens yta bör vara 20 ° C under självantändningstemperaturen.

Steg för installation av värmesystemet

I det nya privata huset är den allmänna uppfattningen av värmesystemet, dess system och alla nyanser bättre genomtänkt vid byggnadens konstruktion och byggnad. Så du kommer omedelbart att föreställa dig om du behöver ett separat rum för pannrummet, var du ska lägga tekniska nischer för att distribuera systemelement och installera utrustning. Detta kommer att förenkla ytterligare arbete och minska installationstiden. Dessutom, om du ska dölja rören, då bör du ta hand om detta innan de avslutas. Det lämpligaste sättet är att installera uppvärmningsrören innan golvskiktet översvämmas.

Det är möjligt att fortsätta till installationsarbetet först när byggnadens termiska kontur är stängd, det vill säga efter att windows är installerade och taket är täckt. En stor roll spelas av säsongen. Det är bättre att lämna dessa arbeten under den varma perioden av året, eftersom låga temperaturer försämrar svetsningens kvalitet och ökar smidigheten hos element från metallbaserat laminat. Och det är naturligtvis nödvändigt att beräkna installationstiden så att systemet vid början av uppvärmningssäsongen kommer att kontrolleras och startas. Detta kommer att tillåta att möta den hårda ryska vintern i ett varmt och bekvämt hem.

Hela installationen av hushållsuppvärmning kan delas upp i flera steg:

 • systemval, design och designarbete;
 • urval och inköp av material och utrustning;
 • konstruktion av ett pannrum och installation av dess komponenter eller installation av en panna i ett annat rum (om den valda modellen tillåter det);
 • installation av radiatorer;
 • driftsättning.

En viktig fråga som ska lösas är valet av värmesystemet. Det finns flera av dem: luft, elektrisk, öppen och traditionell med en flytande värmebärare.

I ett luft system är kylvätskan, som namnet antyder, uppvärmd luft som sluts in från utsidan och fördelas genom kanalsystemet i hela rummen. Detta är det säkraste systemet. Men det är komplext och kostsamt när det gäller installation och underhåll, och har också låg värmeöverföring.

Kanske är det mest opretentiösa i drift och miljövänligt elvärmesystemet. Här kan värmebäraren vara elektriska konvektorer, autonoma oljor och infraröda batterier, fläktvärmare, elektriska eldstäder. Nackdelen med ett sådant system är uppenbart - stora elräkningar och fullständigt beroende av det stabila utbudet av det senare.

I öppna system för uppvärmning av ugnar och eldstäder används i eldstaden där de släcker. Effektiviteten hos sådana system är ganska låg, och de är endast lämpliga för små hus.

Ett traditionellt värmesystem med flytande kylmedel, som innehåller en värmekälla (panna), värmepanna och värmeanordningar (radiatorer) anses vara traditionell. I mitten av det klassiska systemet finns en värmepanna. Hans val bör behandlas särskilt noggrant, och väger alla fördelar och nackdelar för varje modell.

Värmepannor för ett privathus varierar beroende på bränsle: gas, flytande bränsle, fast bränsle (kol, trä, briketter, biogranuler) och el. Innan du gör ett val till förmån för en viss typ, bör du överväga vilka av bränslealternativen som är ekonomiskt bärkraftiga. Finns det en gasledning som går bredvid huset? Finns det några problem med strömförsörjningen? Finns flytande eller fast bränsle i regionen?

Så, de mest enkla att upprätthålla och billiga elektriska pannor beaktas, men uppvärmning av ett stort hus på detta sätt skulle vara extremt dyrt. Det är ekonomiskt fördelaktigt att värma ett privat hus med nätgas, men installationen av en gaspanna kräver en stor ansträngning och finansiella investeringar när de utfärdas i relevanta myndigheter. Om det är beslutat att använda flytande eller fast bränsle, kommer det att vara nödvändigt att lösa problemet inte bara med arrangemanget av ett separat pannrum, men också med lagring av ved, dieselbränsle etc. Samma problem uppstår om flytande gas används istället för elgas.

När den centrala delen av ditt husets värmesystem har bestämts kan du börja utveckla ett schema och projektdokumentation. Det är möjligt att självständigt skapa systemet för installation av värmesystemet, speciellt om vi talar om ett litet hus. Det måste ange:

 • pannans monteringsplats;
 • monteringsplats för radiatorer;
 • En detaljerad plan för distribution av rörledningen, med angivande av kranar, rördelar och andra delar.
 • Beskrivning av systemet för eliminering av förbränningsprodukter, om några.

Värmesystemets projekt kan beställas från organisationen eller konstruktören som har tillstånd att utföra denna typ av verksamhet. Sällan tillhandahålls sådana tjänster av företag som installerar värmesystem och säljer nödvändig utrustning. Således kommer det att vara möjligt att fullständigt lösa "uppvärmningsproblemet" i ditt privata hus. Vid utgången får klienten ett dokument som innehåller textdel, diagram och ritningar. Projektet stavar ut alla nyanser som behövs för genomförandet av installationsarbetet: Allmänt nätverkskonfiguration, typ av ledningar, värmegeneratorns och pipelines egenskaper, dimensioner och placering av värmeanordningar och annan utrustning, deras specifikationer. Dessutom kommer projektet att innehålla krav på pannan, värmeanordningar, automationsutrustning och termisk kontroll, pumpar, grenrör, skorstenar, rörledningar etc. Eventuellt kan du beräkna kostnaden för installation och material.

Nu har du beväpnat projektdokumentationen och systemet för värmesystemet, kan du gå vidare till nästa steg - den direkta installationen av enskilda element. Och du bör börja med ett varmt "hjärta" av huset - pannan. Modeller med låg effekt (upp till 60 kW) kan installeras i alla hushåll: i köket, i pantry eller hall. För en mer kraftfull enhet måste bygga ett speciellt pannrum med ett bra ventilationssystem. Installation av pannan i huset utförs enligt kraven, som vanligtvis anges i utrustningsmanualen. Men det finns allmänna regler.

På framsidan av pannan är det nödvändigt att lämna minst en meter och på sidorna och baksidan - 0,7 m. Om du behöver betjäna pannan från baksidan eller sidan under drift, var god att lämna 1,5 m. Pannan ska vara placerad inte närmare än 0,7 m i förhållande till annan utrustning. Mellan två pannor ska lämna ett avstånd på minst en meter eller minst två meter om de ligger mittemot. För installation av en väggmonterad värmepanna är kraven mer sparsamma, det räcker bara för att lämna den nödvändiga passagen framför för enkel användning.

Så, pannan är installerad, det är dags att tänka på skorstenen, vilket kommer att leda till förbränningsprodukterna. Fel i organiseringen av skorstenen har många konsekvenser: förekomst av brand och kolmonoxidförgiftning. Skorstenen kan vara gjord av tegel, metall eller keramik.

 • Tegelstenar används tillsammans med fasta bränslepannor. Fördelarna med tegelkonstruktioner innefattar låg värmeavledning, men endast en erfaren mördare kan göra en högkvalitativ installation av en sådan skorsten. Dessutom fyller tegelskorstenen ytterligare grunden.
 • Metallens "bror" har större motstånd mot kemiska och mekaniska effekter och är därför inte kontraindicerat i moderna gas- och vätskekedjor. Eftersom sådana skorstenar är monterade från moduler, kan deras installation ske självständigt, enligt anvisningarna till utrustningen. Men, i motsats till tegelsten, kännetecknas metallskorstenar av stora värmeförluster.
 • Den gyllene medelvärlden är keramikens skorstenar. De kombinerar en modulär design och låg värmeöverföring. Denna skorsten kostar dig mer än en metall, men billigare tegelsten. Den enda begränsningen av keramisk skorsten är dess strikta vertikala konfiguration.

Dessutom skiljer skorstenar sig i placeringsmetoden. Extern skorsten ut på yttersidan av väggen närmast pannan. Denna metod att organisera en skorsten brukar användas om en värmekälla är installerad i huset, som inte var avsedd för designen. Trots det faktum att externa skorstenar inte är populära i Ryssland, är processen med installationen ganska enkel och sparar utrymme inne i huset. Den inre skorstenen måste ledas genom takflöden och taket, men denna metod minskar värmeförlusten och bränsleförbrukningen under drift.

Oavsett skorstenen är vald måste du följa ett antal regler när det är byggt:

 • skorstenen måste sluta med en visir för att undvika inåtkomst av fukt och främmande föremål;
 • Den runda formen av skorstenen är att föredra: så förbränningsprodukterna ackumuleras mindre;
 • skorstenen ska sluta 0,5-1,5 m över åsen och 0,5 m över takets plana yta;
 • Antalet varv (om konstruktionen tillåter) av skorstenen får inte överstiga tre;
 • yttre skorsten visas upp på ett avstånd av minst 0,5 m från taket.

Installationen av rör för uppvärmning av ett privathus beror på vilket system som väljs i konstruktionsstadiet: enrör eller tvårör. I det första fallet är radiatorerna anslutna i serie, längs ett rör, som bildar en ond cirkel. I ett tvårörsystem kommer kylvätskan till radiatorerna genom ett rör, och återkomsten sker genom den andra. Vid första anblicken verkar det första alternativet vara billigare, eftersom du kan spara på material. Men det är faktiskt mindre tillförlitligt, och det finns alltid risk för att det sista batteriet i kedjan blir kallt. Men i ett litet hus är organisationen av ett rörsystem helt berättigat.

När det gäller materialet finns det idag flera typer av metall- och plaströr på marknaden. Installation av uppvärmningsrör av koppar och rostfritt stål kommer att kosta dig ganska mycket, men dessa material är de mest tillförlitliga och hållbara. Det bästa alternativet är polyeten- och metallplaströr. De är dyrare än till exempel polypropen, men mindre nyckfulla under installationen, har ett mer attraktivt utseende och en god tillförlitlighet.

Ett av de sista stegen är anslutningen av radiatorer. Att ditt hus inte förlorade värme, är det viktigt att hitta dem rätt under ett fönster. Vid installation av värmeväxlarens radiatorer, observera följande avstånd:

 • till golvet - 8-12 cm;
 • till fönsterbrädan - 10-12 cm;
 • 3-5 cm till väggen;

Dessutom måste radiatorn uppta minst 70% av fönsteröppningen, annars bildas kondens på fönstren.

Det finns två typer av radiatoranslutningar: botten och sida. Dessutom kan sidokopplingen vara diagonal och ensidig (när kylvätskan levereras till radiatorn från toppen och baksidan kommer ut från botten), och en sadelanslutning är också möjlig. För det första alternativet är de största värmeförlusterna karaktäristiska, men med en sådan anslutning kan rör läggas på golvet eller helt dolda i screed.

Så är värmesystemet i huset monterat och klart att starta. Men framför allt måste det upplevas. Idrifttagning omfattar krympning, testkörning och felsökning. Efter provkörning måste värmesystemet noggrant inspekteras. Vid läckage bör du korrigera bristerna och försöka igen.

Installation av ett privathus uppvärmningssystem är en lång process som inte bara kräver fysiska ansträngningar och materialkostnader utan också uppmärksammar många detaljer. Någon föredrar att bara utrusta sitt hem med egna händer och kasta huvudet i denna fråga. Andra litar på installationen av värmesystemet till specialister, och föredrar endast att styra processen. Det finns också mellanliggande alternativ, när en del av arbetet utförs av en specialiserad organisation, och du åtar dig lättare steg. Vilket alternativ att välja är upp till dig, det är viktigt att komma ihåg att högkvalitativ organisation av värmesystemet inte bara är en garanti för värme i ditt hem utan också en säkerhetsfråga.

Var kan jag köpa utrustning för organisation av värmesystemet

Vi bad om att ge en kommentar till denna fråga till en representant för varuhandeln för varor för uppvärmning och vattenförsörjning "Teplomatika.Ru":

"Du kan köpa utrustning för uppvärmning av ett privat hus i butiker som specialiserat sig på att sälja varor för uppvärmning och vattenförsörjning, samt på stormarknader och på byggmaterialmarknader. Dessutom kan du köpa all nödvändig utrustning och komponenter till värmesystemet i nätbutiken utan att lämna ditt hem. Sådana platser kännetecknas av ett brett utbud av varor, utformade för olika ekonomiska möjligheter. Om du föredrar denna typ av "shopping" måste du se till att det företag du valt är pålitligt och att alla varor som presenteras är licensierade.

Idag är specialbutiker för uppvärmningsutrustning redo att erbjuda sina kunder inte bara ett stort utbud av produkter från ledande inhemska och utländska tillverkare, utan också ett brett utbud av tjänster relaterade till installationen av ett värmesystem. Detta är praktiskt om kunden inte har möjlighet att personligen engagera sig i ett så komplicerat och ansvarsfullt arbete och föredrar att överlåta det till proffs. Till exempel utför vår online-butik "Teplomatika" hela sortimentet av design och idrifttagning av värmesystemet. Beroende på behoven, tekniska och materiella möjligheter, väljs en individuell variant av värmesystemets organisation. Detta kan vara utformning och installation av ett pannrum och ett värmesystem från början eller restaurering av ett system baserat på befintlig utrustning och ledningar. Dessutom kan våra certifierade specialister utföra installation och idrifttagning med produktion av utrustning för årligt underhåll. "

P.S. Du kan se en lista över all utrustning för att organisera uppvärmning av ett privat hus på www.teplomatica.ru

Komplexa tjänster för konstruktion och installation av värmesystem gör det möjligt att välja det bästa alternativet för kunden, beroende på hans behov.

Värmepannor för ett privat hus efter typ av bränsle är vanligtvis uppdelade i gas, olja, fast bränsle (kol, trä, briketter, biogranuler) och el.

För att värmesystemet med flytande kylmedel ska kunna tillgodose förväntningarna är det viktigt att noggrant välja pannan och radiatorerna.

Installation av värmesystemet kräver speciellt en professionell skorstensinstallation. Designen kan vara gjord av tegel, metall eller keramik.

Installation av hushållsuppvärmning omfattar inte bara urval och inköp av material och utrustning utan även design och designarbete.

Testsystemet för värmesystemet kan utföras endast vid en temperatur som inte är lägre än 5 ° C för att undvika överkylning av värmebäraren.

Hemligheter i ett varmt hus: hur man installerar värmesystemet korrekt

Ett varmt mysigt hem är drömmen för alla ägare av privata fastigheter. Effektiv uppvärmning under den kalla säsongen beror på många förhållanden, med utgångspunkt från byggnadens isolering och slutar med att matcha kraften hos pannan till rummets rum. En viktig faktor för att framgångsrikt lösa en svår uppgift är en kompetent och professionell installation av värmesystem. Ett tecken på högkvalitativ arbetsförmåga är obegränsad tillförsel av kylmedel till radiatorer och operativt "returflöde" utan stagnation av vatten i rören.

Hur man börjar installera värmesystemet

Att lägga någon kommunikation i ett hus eller lägenhet är en ganska komplicerad teknisk uppgift. Högkvalitativt arbete är omöjligt utan exakta initiala beräkningar, under vilka huvudparametrarna för det framtida miniatyrvärmesystemet fastställs:

 • beräkning av det uppvärmda området
 • bestämning av pannans nödvändiga effekt och antalet radiatorer i rummen, sektioner i var och en av dem;
 • berättigande för installation av ytterligare värmesystem - verktygs- och hjälplokaler, trappor, vinterträdgård, veranda mm.
 • beräkning av nödvändig mängd förbrukningsmaterial.

Det är mer rationellt att kombinera installationen av värme, vattenförsörjning och avloppssystem under konstruktion eller reparation. I allmänhet utgör de ett nätverk av interna kommunikationer och är sammankopplade. Därför är det värt att börja med att tänka över var utrustningen kommer att installeras, pipar läggs och tekniska brunnar ska göras. I framtiden kommer det försiktiga steget att spara från irriterande överlagringar under upprättandet av kommunikation och obehagliga överraskningar under drift.

Vad är bättre: naturlig eller tvungen cirkulation av kylvätskan

Särskild uppmärksamhet ägnas åt valet av värmeprincipen enligt typen av kylvätskebasering:

Den första metoden används mindre och mindre, eftersom Det är irrationellt och ger mycket problem när du installerar värmesystemet. Det grundläggande villkoret är pannans placering under kommunikationsnivån. Detta skapar tryck för flödet av vatten i värmesystemet. För att uttrycka det mildt är detta inte särskilt bekvämt och kräver ytterligare arbete med att installera pannan på rätt nivå och på ett visst ställe. Rören själva läggs i en vinkel, och här är det viktigt att beräkna den optimala höjningsgraden.

Det är mycket mer rimligt att föredra ett system med tvungen cirkulation av kylvätskan. Trycket i detta fall tillhandahålls genom införande av en elektrisk pump i den gemensamma kedjan. Vatten fyller rören jämnt, och oberoende av avståndet från pannan är värmtemperaturen hos radiatorerna desamma - vätskan har helt enkelt inte tid att svalna. För att optimera värmekostnaden är det dessutom möjligt att installera vattenkraftregulatorer för varje radiator.

Dessutom rekommenderar experter att stoppa valet på ett slutet värmesystem.

VIKTIGT ATT VET: Installera ett värmesystem endast om du har praktisk erfarenhet av att utföra sådant arbete.

Så här förbereder du dig för installationsarbetet

Efter det att planen för framtida kommunikation har utvecklats och antagits fortsätter de till genomförandet av den praktiska delen av den inbyggda värmenätverksenheten. Huvudkomponenterna i det framtida systemet är vanligtvis följande:

 • värmepanna, som arbetar från olika energikällor: gas, el, fast eller flytande bränsle, en kombinerad enhet;
 • en cirkulär elektrisk pump utformad för att upprätthålla trycket i nätverket;
 • expansionstank för ackumulering av överskott av kylmedel;
 • värme radiatorer - kvantiteten och effekten bestäms beroende på rummets yta;
 • rör - för närvarande används polypropenprodukter för installation av värme- och vattenförsörjningssystem, men de skiljer sig åt i sina egenskaper och du måste köpa de som är avsedda för uppvärmning.
 • beslag, kranar, filter, manifoldfördelare är ytterligare element med hjälp av vilka alla komponenter i det inhemska uppvärmningsnätet är anslutna.

Förutom denna utrustning och förbrukningsartiklar behöver du metallrör - korta fragment för att lägga i väggarna, liksom en vinkelslipmaskin, en perforator eller en borr med en slagverksmekanism. Dessutom måste du fylla på en uppsättning nycklar, inklusive rör och gas, glöm inte bort en uppsättning andra VVS-verktyg.

VIKTIGT ATT VETA: För att uppnå bästa värmeöverföringen råder hantverkarna dig att köpa aluminium eller bimetalliska radiatorer.

Vilket system för att lägga kommunikation väljer

I det skede som man väljer utrustning och förbrukningsvaror bestäms de slutligen med installationssystemet för värmesystemet hemma. Två alternativ är möjliga - en-rör och två-rör. I det första fallet är kedjan en serieanslutning av rör och radiatorer. Under tryck matas kylmediet in i nätverket, fyller systemet och kommer tillbaka. Att lägga och ansluta sådan kommunikation är mycket lättare än att arbeta med en två-rörskrets. Det finns dock betydande nackdelar:

 • ojämn uppvärmning av radiatorer - ju längre från pannan desto kallare batteriet.
 • oförmågan att individuellt ställa in temperaturen i varje radiator - så att du kan spara energi och ställa in det läge som är optimalt för ett visst rum.

Två-rörsinstallation av ett privathus värmesystem tar hänsyn till dessa parametrar. I detta system tillförs kylmediet till varje radiator, och kylvätskans returflöde till pannan sker från batteriet.

Ett enda rörsnätverk är lämpligt för småhus, där värmeförlusten under kylningens rörelse genom kretsen blir liten. Men för byggnader på mer än 100 kvadratmeter. m eller två-trehus, kommer denna uppvärmningsmetod inte att fungera och blir ineffektiv.

VIKTIGT ATT VET: På radiatorerna är det nödvändigt att förse Mayevskys kran - det är nödvändigt för utsläpp av luft, vilket är möjligt att komma in i kommunikationen.

Hur man utför installationsarbete

Installation av värmesystemet i ett privathus sker i en tydlig ordning. Överträdelse av arbetsordningen är fylld med allvarliga förändringar eller till och med fel på dyr utrustning. Schematiskt kan processen representeras enligt följande:

 • installation och anslutning av värmepannan;
 • hängande radiatorer på förberedda konsoler;
 • rörläggning;
 • Installation av expansionstanken i värmesystemet och den cirkulära elektriska pumpen på de platser som är avsedda för detta ändamål.
 • anslutning av alla komponenter till en enda kedja med hjälp av fittings och andra tilläggsdelar;
 • idrifttagande arbete.

I tvårörssystemet utförs även ett uppvärmningssystem för uppvärmning - ett växelverk med ledningar för anslutning av rör och olika värmeapparater. Det här är en slags "sköld" som beställer alla anslutningar.

Det är värt att notera att även vid konstruktionen av ett hus eller ombyggnad under en större översyn är det önskvärt att fördela ett separat rum för installation av pannan och värmeutrustningen - mini-pannrummet. Alla enheter kommer att koncentreras på ett ställe och skyddas mot yttre störningar. Det är också viktigt ur brandsynssynpunkt.

VIKTIGT ATT VETA: Volymen på expansionstanken måste vara minst 10% av den totala volymen av alla värmeapparater.

Hur man undviker fel vid installation av värmeutrustning

Fel vid installationen av ett värmesystem är vanligt förekommande om personer som inte har tillräcklig erfarenhet tar upp uppgiften. Det bästa sättet att förhindra felberäkningar vid beräkningen av uppskattningar, utformningen av systemet och vid monteringen av utrustning är att kontakta mästarna i deras hantverk. I det här fallet kommer kostnaden för yrkesarbetet att vara en tillförlitlig investering i problemfri och hållbar drift av systemet.

Du kan långa studiebidrag och försöka ta reda på hur du monterar värmesystemet själv. Och du kan lita på dem som redan har blivit en riktig guru av sitt arbete. Specialister kommer professionellt att utföra de nödvändiga beräkningarna, utveckla praktiska rekommendationer för placering av utrustning, bistå vid förvärv av pannor, rör, radiatorer och tillbehör.

I slutändan kommer kostnaderna att optimeras och kvaliteten på arbetet överstiger alla förväntningar. Men viktigast av allt - huset kommer varmt, och det kommer att vara bekvämt även i den mest hårda kyla.

Installation av uppvärmning i ett privat hus från A till Ö

För ett trähus skulle rationellt alternativ vara vattenuppvärmning. Det representerar en sluten rörledning genom vilken vattnet cirkulerar. Rören är anslutna till pannan, där vattnet är uppvärmt. Tilldela enkrets och dubbelkrets. Den andra används för samtidig uppvärmning och vattenuppvärmning. Den första innebär endast värmeförsörjning.

Praktiken visar att det är bättre att använda två enkla kretsar, där en panna är avsedd för uppvärmning och den andra för att leverera varmt vatten. Parallell installation gör det möjligt att uppnå hög prestanda och göra värmen helt autonom. Dessutom kommer detta system att eliminera riskerna med att vara kvar utan värme och låter dig inte använda pannan för att leverera värme i icke-uppvärmningssäsongen, vilket kommer att spara pengar.

Ett- och två-rörs kollektorfördelningssystem av rör är utmärkande. En rörversion är bekväm att använda för ett hus med ett område på upp till 100 kvadratmeter, eftersom det i det här fallet är omöjligt att använda mer än tio enheter på en "gren". Tvårörsstrukturer är lämpliga för stugor på mer än 100-1500 kvadratmeter, eftersom de klarar ett stort antal enheter. Ett sådant system är effektivt och enkelt att installera. Det kommer att ge samma temperatur vid varje radiator, men kommer att kräva mer material.

I denna artikel kommer vi att titta på hur man installerar uppvärmningen i ett privat hus med egna händer.

Vattenuppvärmningssystem

Pannan är grunden för systemet. Idag producerar de gas, el, fast och flytande typer. Valet av panna påverkas av husets yta och säsongens livsstil, tillgängligheten av bränsle och områdets specificitet, ägarens preferenser och andra faktorer. Hur man väljer rätt panna, vi kommer att titta på artikelns slut.

Installera ett rörsystem innebär att vatten strömmar i följd från en radiator till nästa. I detta fall bör temperaturen hos varje efterföljande enhet bli lägre. Nackdelarna med denna design är att den praktiskt taget inte är reglerad. Om du blockerar tillgången på vatten till en bärare, kommer vatten att sluta flöda till vardera. Och om en enhet misslyckas, måste du stänga av systemet helt.

Dessutom kan temperaturen i den sista radiatorn inte räcka för att värma rummet med ett rörsystem. Installationen av en cirkulationspump hjälper till att säkerställa rätt temperatur hos varje radiator med en enda rörkrets. Denna enhet säkerställer jämn värmefördelning över alla bärare. Men kom ihåg att en sådan pump bara fungerar på el.

Installation av värmesystem med två rör antar ett system där två rör passar varje radiator. På ett rör närmar sig varmt vatten, och på ett annat - kyles ner. Ett varmvattenrör är kopplat parallellt med varje bärare. Om du installerar kranar framför varje enhet kan du stänga av radiatorn en efter en utan att stoppa hela systemet.

Med ett två-rörsystem kommer temperaturen i den sista bäraren också att vara lägre, men förlusterna är inte lika signifikanta som med ett rörsystem. Vid parallellkoppling med två rör måste en specialdesign av automatik tillhandahållas. Det kommer att ge omkoppling mellan enheter i brist på leverans av någon typ av bränsle.

Teknisk installation av värme- och ledningsrör

Installation av värmesystem gör det själv med beräkning och planering av uppvärmning. I det här fallet är det bättre att vända sig till proffs, eftersom misstag leder till allvarliga problem, till och med olyckor och utrustningsfel. Masters of MariSrub Company väljer och beräknar värmesystemet, tillhandahåller nödvändiga material och utrustning, utföra installationen snabbt och effektivt. Läs mer om tjänsten här.

Efter beräkningar väljs lämpliga anordningar, inklusive rör, pannor, radiatorer, pumpar etc. Därefter installeras enheter enligt huset i huset. Först installera pannan. Observera att för den fasta enheten måste vara utrustad med en separat panna, skorsten och extra ventilation. Elektriska och väggmonterade gaspannor installeras direkt i vardagsrummet.

Vid utrustningen av ett pannrum beaktas flera parametrar. Området i rummet måste vara minst sju kvadratmeter med bra ventilation och en skorsten. Väggarna och golvet bredvid pannan är färdiga med eldfast material. Apparaten är installerad på ett avstånd av minst 50 centimeter från väggarna.

Tänk på att flytande och fasta bränslepannor på grund av tung vikt inte kan sättas direkt på golvet, under utrustningen gör ett särskilt underlag av tegelstenar. Många intressanta projekt av hus med pannrum finns på http://marisrub.ru/proekts/proekty-domovs-s-kotelnoj/. Gillade inte något alternativ? Erfarna arkitekter och ingenjörer av "Marisrub" kommer att skapa ett individuellt projekt med hänsyn till dina önskemål!

För installation av radiatorer inuti huset använd speciella fästelement. För ett trähus är fästen lämpliga, där batterierna hängs. Fästena installeras under fönstret. I framtiden, om nödvändigt, installera en cirkulationspump och distributionsgrenrör. Bara sedan börja lägga huvudrören från pannan till radiatorerna.

Vid vattenuppvärmning läggs huvudledningen med en liten lutning på 3-5 grader för en linjär mätare. Linjeledning utförs med hjälp av metall- eller polypropenrör. Det första alternativet är lämpligt för en fast bränslepanna, i andra fall används polypropen och metallplastprodukter. Rördiametrar väljs individuellt beroende på layout, typ av apparater och pannor. Att genomföra rörledningen genom väggarna gör speciella hål.

De sist installerade radiatorerna. När du installerar batterierna med egna händer måste du följa vissa parametrar. Så bör avståndet till golvet vara 10-12 centimeter, till fönsterbrädan - 10 centimeter. Om enheten inte stänger öppningen under fönstret helt kan du installera två bärare. Efter installationen installerar inlopps- och utloppsutrustning på utrustningen avstängnings- och reglerventiler, och vid behov tillför värmesensorer.

Vilken panna att välja

Källor av vilken typ som helst, är uppdelade i en- och dubbelkrets. Källor av den första typen används endast för att leverera värme, den andra typen - för uppvärmning och tillförsel av varmt vatten. Innan du köper måste du bestämma kraften på utrustningen korrekt. De nödvändiga parametrarna bestäms utifrån huset.

Så, för uppvärmning 10 kvadratmeter kräver en minimal effekt på 1 kW. Således, för ett lanthus med ett område på upp till 100 kvadratmeter, väljer man pannor med en kapacitet på 10 kW. För ett genomsnittligt hus på 150 kvadratmeter är minsta effekten 15 kW. Och för rymliga stugor över 200 kvadratmeter är den önskade effekten 20 kW och mer.

De mest populära är gaspannor på grund av tillgången på utrustning och bränsle, användarvänlighet och installation, hög prestanda och effektivitet. Bland minorna påpekas brand- och explosionsrisker, behovet av regelbundna inspektioner av gastjänsten. Men samtidigt är gasuppvärmning det optimala systemet för ett privat hus.

Men vad ska man göra om det inte finns någon möjlighet att leverera gas? Använd sedan fast bränsle eller elpannor. De första enheterna arbetar med fast bränsle i form av ved, kol, pellets, etc. En sådan utrustning kommer snabbt att värma ett stort utrymme i rummet.

Men de tar upp mycket utrymme, är svåra att installera, och kräver utrustning för ett separat pannrum och skorsten. Användningen av fasta bränslepannor är komplicerat av behovet av att skaffa eller köpa ved och anordna en torr plats för lagring av bränsle.

Elektriska pannor är funktionell och användarvänlig utrustning som är ansluten till en central strömförsörjning eller en separat elektrisk radiator. De ger ett enkelt och effektivt sätt att värma, ta upp lite utrymme och är praktiska i drift, miljövänlig och tyst. Sådana pannor är emellertid beroende av el, och ytterligare underhåll blir dyrt.

Do-it-yourself värmeinstallation är en mödosam och farlig process. Professionella från MariSrub-företaget kommer enkelt att klara av installationen av något system. De hjälper dig att välja utrustning som passar ditt hem. Effektiv installation av pålitlig och högkvalitativ uppvärmning.

Hur man gör uppvärmning i ett privat hus från början

När det blir obehagligt att bo i ditt hus på grund av låg luftstemperatur, börjar du undra vad som hände? När du kontrollerar fönster och dörrar för tillförlitliga tätningar, kommer du till slutsatsen: det är dags att reparera värmesystemet eller, i allmänhet, byt ut det! Två frågor uppstår: byt hela systemet, eller bara batterierna. Om huset har fungerat tillräckligt länge för att tvivla på all kommunikation i gott skick, bestämmer du självklart: det är bättre att byta allt på en gång än att ständigt lösa problemen som uppträder här och där.

För att kunna lösa huvudproblemet är det nödvändigt att göra mätningar och genomföra de beräkningar som krävs för att skaffa den nödvändiga mängden material samt verktyg. Det erforderliga antalet rör för tillförsel och avlägsnande av kylvätska bestäms med användning av ett måttband. Antalet sektioner av värmebatterier beräknas utifrån rummets volym: ungefär en sektion per 2 kvadratmeter. på höjden av rummet upp till 2.700 m. Det här är naturligtvis mycket ungefärliga data eftersom det finns individuella förhållanden. Du måste också räkna antalet och typen av beslag du behöver för att ansluta rör med varandra och med batterier. Innan du installerar ett nytt värmesystem måste du självklart demontera den gamla. För det första dräneras vatten från systemet, och sedan börjar de demontera den gamla utrustningen. Om demontering med hjälp av nycklar orsakar svårigheter kan du använda "kvarnen", som tidigare har skyddat väggen vid avkörningspunkten med något lämpligt material från gnistor. Då ersätts den gamla pannan och expansionstanken.

Fortsätt till installationen av systemet bör vara med installationen av en ny panna. I en av de artiklar som vi tidigare berättade "Hur man väljer en värmepanna" och "Hur man väljer en värmepanna för ett privat hus."

Därefter hängs radiatorerna. Vanligtvis installeras batterier på platser där temperaturen sjunker, till exempel under fönster, och dessutom beroende på rummets volym och enligt estetisk uppfattning. Batterier installeras baserat på följande rekommendationer: Avståndet från golvet är 10-15 cm; från fönsterkarmens nedre kant 10-15 cm; Avståndet till väggen är minst 2 cm. Installationen görs med hjälp av specialkonsoler för att hänga batterierna, vilka säljs i satsen.

Det är nödvändigt att vara uppmärksam på moderna typer av material från vilka värmebatterier och rör är gjorda. För närvarande är de mest populära rören av polypropen. De används alltmer för att ersätta stål, som är benägen för korrosion och slaggning, rör. De producerar flera typer och diametrar, och viktigast av allt, för att göra rätt val. Rör finns både för installation av VVS och för värmesystem. Uppvärmning av polypropenrör skiljer sig från vattenrör genom närvaron av förstärkande aluminium eller kopparpackning i rörväggen, vilket skyddar den från stor linjär expansion under uppvärmning. I motsats till det som vissa anser har det ingen förstärkningseffekt. Diametern kan väljas, vilket krävs för detta fall. Ett polypropenrör är anslutet med olika vinklar, tees och kopplingar med ett speciellt lödstryk. Instruktioner för användning måste finnas i dokumentationen som bifogas instrumentet.

Vid produktion av radiatorer används olika typer av material. Till salu är: Vanliga gjutjärnsbatterier, stål, mer motståndskraftiga mot korrosion, aluminium, med ökad värmeöverföring, och slutligen - bimetallisk, som kombinerar kvaliteterna av stål och aluminium. Valet är ditt.

Så, pannan är installerad, batterierna är hängda på plats, nu måste du välja sätt att ansluta batterierna till värmesystemet. Det finns två huvudvärmesystem: ett rör, när kylvätskan ständigt passerar igenom alla batterier och återvänder till pannan längs samma rör och två rör, när kylvätskan efter uppvärmning återgår genom det andra röret. Det första systemet har betydande nackdelar, nämligen: sänkt temperatur på batterierna i slutet av cykeln och oförmågan att koppla bort ett separat batteri för reparation utan att stänga hela systemet. Det är sant att en växel mellan kylvätskans inlopps- och utloppsrör kan hjälpa till här, och naturligtvis närvaron av avstängningsventiler på batteriet. I ett två-rörsystem är två ventiler tillräckligt för att koppla bort ett separat batteri. Det bör noteras att om värmesystemet i ditt hus inte har en cirkulationspump, ska rören installeras under en liten bias mot värmebärarens riktning, ungefär en halv centimeter per meter rörlängd. Detta är nödvändigt för att förhindra bildning av luftproppar (luften går upp genom expansionstanken).

Dessutom finns det olika typer av batteriladdningar: inlopps- och utloppsrör är anslutna till batteriet på ena sidan, på båda sidor, den nedre anslutningen och blandas när ingången är överst och utgången är längst ner. Den senare metoden används med antal sektioner - från 12 och mer. Om det i detta fall gäller en enkelriktad metod kanske det sista avsnittet inte värmer upp tillräckligt.

I slutskedet ingår systemets fyllning, utlopp av luft med hjälp av en Mayevsky-kran, vilken ska finnas i varje batteri och en kontroll av värmesystemet för tillförlitliga anslutningar.

Med tillräckligt noggranna och omtänksamma åtgärder, bör byte av värmesystemet inte orsaka mycket svårigheter.

Funktioner för installation av värmesystemet i ett privat hus. Monteringsanvisningar

Idag faller valet av många av våra landsmän alltmer på ett måttligt och tyst liv utanför staden. Eget hem blir den tysta fristaden där du vill återvända efter en hård dag i en högljudd och gasad megalopolis. Hur varmt (i alla sinnen) kommer mötet med bostaden att vara beroende i stor utsträckning på värmeutrustningens kvalitet. Den rätta installationen av värmesystemet är trots allt inte bara för mysighet och komfort, men också för säkerheten för huset och alla boende.

Krav på installation av värmesystem

Oavsett om ett privathus värmesystem kommer att organiseras från början eller det gamla kommer att moderniseras. Det första som ska börja är att bekanta sig med den regelbundna dokumentationen som gäller drift av utrustning och dess vidare drift. Att ta sig till detta, om än inte så spännande, tar dokumentet inte mer än en halvtimme, men det kommer att skydda dig i många år.

Det finns grundläggande krav som du måste ägna stor uppmärksamhet åt. Det viktigaste att tänka på när man installerar pannor är värme, rör, radiatorer och annan utrustning - brand- och explosionssäkerhet. Därför är det värt att se till att det är fritt tillgängligt för regelbunden övervakning och rengöring av systemet vid installation av värmeutrustning, och vid eventuella elementfel kan det lätt repareras eller bytas ut. Att försumma sådana enkla regler kan leda till allvarliga konsekvenser.

Här är några regler som gör huset varmt och säkert:

 • Kylvätsketemperaturen, om den används i värmesystemet, bör vara 20 ° C lägre än substansens antändnings- / förångningstemperatur. Om du använder vatten med temperatur över 105 ° C som värmebärare, bör det förhindras att kokas upp. Kokpunkten beror på förändringen i vätsketrycket. Så, med ett tryck på 2 atmosfärer, kokar bara vatten vid + 120 ° С.
 • Ytemperaturen för systemets öppna delar får inte överstiga det tillåtna maximala värdet.
 • Termisk isolering av instrument och utrustning i systemet bör organiseras för att skydda mot brännskador, minska värmeförlusten, eliminera kondens och förhindra kylmedel från att frysa i ouppvärmda rum.
 • Det är nödvändigt att isolera systemets heta strukturer om de kan orsaka tändning av gaser, aerosoler och damm i rummet. Temperaturen på isoleringens yta bör vara 20 ° C under självantändningstemperaturen.

Steg för installation av värmesystemet

I det nya privata huset är den allmänna uppfattningen av värmesystemet, dess system och alla nyanser bättre genomtänkt vid byggnadens konstruktion och byggnad. Så du kommer omedelbart att föreställa dig om du behöver ett separat rum för pannrummet, var du ska lägga tekniska nischer för att distribuera systemelement och installera utrustning. Detta kommer att förenkla ytterligare arbete och minska installationstiden. Dessutom, om du ska dölja rören, då bör du ta hand om detta innan de avslutas. Det lämpligaste sättet är att installera uppvärmningsrören innan golvskiktet översvämmas.

Det är möjligt att fortsätta till installationsarbetet först när byggnadens termiska kontur är stängd, det vill säga efter att windows är installerade och taket är täckt. En stor roll spelas av säsongen. Det är bättre att lämna dessa arbeten under den varma perioden av året, eftersom låga temperaturer försämrar svetsningens kvalitet och ökar smidigheten hos element från metallbaserat laminat. Och det är naturligtvis nödvändigt att beräkna installationstiden så att systemet vid början av uppvärmningssäsongen kommer att kontrolleras och startas. Detta kommer att tillåta att möta den hårda ryska vintern i ett varmt och bekvämt hem.

Hela installationen av hushållsuppvärmning kan delas upp i flera steg:

 • systemval, design och designarbete;
 • urval och inköp av material och utrustning;
 • konstruktion av ett pannrum och installation av dess komponenter eller installation av en panna i ett annat rum (om den valda modellen tillåter det);
 • installation av radiatorer;
 • driftsättning.

En viktig fråga som ska lösas är valet av värmesystemet. Det finns flera av dem: luft, elektrisk, öppen och traditionell med en flytande värmebärare.

I ett luft system är kylvätskan, som namnet antyder, uppvärmd luft som sluts in från utsidan och fördelas genom kanalsystemet i hela rummen. Detta är det säkraste systemet. Men det är komplext och kostsamt när det gäller installation och underhåll, och har också låg värmeöverföring.

Kanske är det mest opretentiösa i drift och miljövänligt elvärmesystemet. Här kan värmebäraren vara elektriska konvektorer, autonoma oljor och infraröda batterier, fläktvärmare, elektriska eldstäder. Nackdelen med ett sådant system är uppenbart - stora elräkningar och fullständigt beroende av det stabila utbudet av det senare.

I öppna system för uppvärmning av ugnar och eldstäder används i eldstaden där de släcker. Effektiviteten hos sådana system är ganska låg, och de är endast lämpliga för små hus.

Ett traditionellt värmesystem med flytande kylmedel, som innehåller en värmekälla (panna), värmepanna och värmeanordningar (radiatorer) anses vara traditionell. I mitten av det klassiska systemet finns en värmepanna. Hans val bör behandlas särskilt noggrant, och väger alla fördelar och nackdelar för varje modell.

Värmepannor för ett privathus varierar beroende på bränsle: gas, flytande bränsle, fast bränsle (kol, trä, briketter, biogranuler) och el. Innan du gör ett val till förmån för en viss typ, bör du överväga vilka av bränslealternativen som är ekonomiskt bärkraftiga. Finns det en gasledning som går bredvid huset? Finns det några problem med strömförsörjningen? Finns flytande eller fast bränsle i regionen?

Så, de mest enkla att upprätthålla och billiga elektriska pannor beaktas, men uppvärmning av ett stort hus på detta sätt skulle vara extremt dyrt. Det är ekonomiskt fördelaktigt att värma ett privat hus med nätgas, men installationen av en gaspanna kräver en stor ansträngning och finansiella investeringar när de utfärdas i relevanta myndigheter. Om det är beslutat att använda flytande eller fast bränsle, kommer det att vara nödvändigt att lösa problemet inte bara med arrangemanget av ett separat pannrum, men också med lagring av ved, dieselbränsle etc. Samma problem uppstår om flytande gas används istället för elgas.

När den centrala delen av ditt husets värmesystem har bestämts kan du börja utveckla ett schema och projektdokumentation. Det är möjligt att självständigt skapa systemet för installation av värmesystemet, speciellt om vi talar om ett litet hus. Det måste ange:

 • pannans monteringsplats;
 • monteringsplats för radiatorer;
 • En detaljerad plan för distribution av rörledningen, med angivande av kranar, rördelar och andra delar.
 • Beskrivning av systemet för eliminering av förbränningsprodukter, om några.

Värmesystemets projekt kan beställas från organisationen eller konstruktören som har tillstånd att utföra denna typ av verksamhet. Sällan tillhandahålls sådana tjänster av företag som installerar värmesystem och säljer nödvändig utrustning. Således kommer det att vara möjligt att fullständigt lösa "uppvärmningsproblemet" i ditt privata hus. Vid utgången får klienten ett dokument som innehåller textdel, diagram och ritningar. Projektet stavar ut alla nyanser som behövs för genomförandet av installationsarbetet: Allmänt nätverkskonfiguration, typ av ledningar, värmegeneratorns och pipelines egenskaper, dimensioner och placering av värmeanordningar och annan utrustning, deras specifikationer. Dessutom kommer projektet att innehålla krav på pannan, värmeanordningar, automationsutrustning och termisk kontroll, pumpar, grenrör, skorstenar, rörledningar etc. Eventuellt kan du beräkna kostnaden för installation och material.

Nu har du beväpnat projektdokumentationen och systemet för värmesystemet, kan du gå vidare till nästa steg - den direkta installationen av enskilda element. Och du bör börja med ett varmt "hjärta" av huset - pannan. Modeller med låg effekt (upp till 60 kW) kan installeras i alla hushåll: i köket, i pantry eller hall. För en mer kraftfull enhet måste bygga ett speciellt pannrum med ett bra ventilationssystem. Installation av pannan i huset utförs enligt kraven, som vanligtvis anges i utrustningsmanualen. Men det finns allmänna regler.

På framsidan av pannan är det nödvändigt att lämna minst en meter och på sidorna och baksidan - 0,7 m. Om du behöver betjäna pannan från baksidan eller sidan under drift, var god att lämna 1,5 m. Pannan ska vara placerad inte närmare än 0,7 m i förhållande till annan utrustning. Mellan två pannor ska lämna ett avstånd på minst en meter eller minst två meter om de ligger mittemot. För installation av en väggmonterad värmepanna är kraven mer sparsamma, det räcker bara för att lämna den nödvändiga passagen framför för enkel användning.

Så, pannan är installerad, det är dags att tänka på skorstenen, vilket kommer att leda till förbränningsprodukterna. Fel i organiseringen av skorstenen har många konsekvenser: förekomst av brand och kolmonoxidförgiftning. Skorstenen kan vara gjord av tegel, metall eller keramik.

 • Tegelstenar används tillsammans med fasta bränslepannor. Fördelarna med tegelkonstruktioner innefattar låg värmeavledning, men endast en erfaren mördare kan göra en högkvalitativ installation av en sådan skorsten. Dessutom fyller tegelskorstenen ytterligare grunden.
 • Metallens "bror" har större motstånd mot kemiska och mekaniska effekter och är därför inte kontraindicerat i moderna gas- och vätskekedjor. Eftersom sådana skorstenar är monterade från moduler, kan deras installation ske självständigt, enligt anvisningarna till utrustningen. Men, i motsats till tegelsten, kännetecknas metallskorstenar av stora värmeförluster.
 • Den gyllene medelvärlden är keramikens skorstenar. De kombinerar en modulär design och låg värmeöverföring. Denna skorsten kostar dig mer än en metall, men billigare tegelsten. Den enda begränsningen av keramisk skorsten är dess strikta vertikala konfiguration.

Dessutom skiljer skorstenar sig i placeringsmetoden. Extern skorsten ut på yttersidan av väggen närmast pannan. Denna metod att organisera en skorsten brukar användas om en värmekälla är installerad i huset, som inte var avsedd för designen. Trots det faktum att externa skorstenar inte är populära i Ryssland, är processen med installationen ganska enkel och sparar utrymme inne i huset. Den inre skorstenen måste ledas genom takflöden och taket, men denna metod minskar värmeförlusten och bränsleförbrukningen under drift.

Oavsett skorstenen är vald måste du följa ett antal regler när det är byggt:

 • skorstenen måste sluta med en visir för att undvika inåtkomst av fukt och främmande föremål;
 • Den runda formen av skorstenen är att föredra: så förbränningsprodukterna ackumuleras mindre;
 • skorstenen ska sluta 0,5-1,5 m över åsen och 0,5 m över takets plana yta;
 • Antalet varv (om konstruktionen tillåter) av skorstenen får inte överstiga tre;
 • yttre skorsten visas upp på ett avstånd av minst 0,5 m från taket.

Installationen av rör för uppvärmning av ett privathus beror på vilket system som väljs i konstruktionsstadiet: enrör eller tvårör. I det första fallet är radiatorerna anslutna i serie, längs ett rör, som bildar en ond cirkel. I ett tvårörsystem kommer kylvätskan till radiatorerna genom ett rör, och återkomsten sker genom den andra. Vid första anblicken verkar det första alternativet vara billigare, eftersom du kan spara på material. Men det är faktiskt mindre tillförlitligt, och det finns alltid risk för att det sista batteriet i kedjan blir kallt. Men i ett litet hus är organisationen av ett rörsystem helt berättigat.

När det gäller materialet finns det idag flera typer av metall- och plaströr på marknaden. Installation av uppvärmningsrör av koppar och rostfritt stål kommer att kosta dig ganska mycket, men dessa material är de mest tillförlitliga och hållbara. Det bästa alternativet är polyeten- och metallplaströr. De är dyrare än till exempel polypropen, men mindre nyckfulla under installationen, har ett mer attraktivt utseende och en god tillförlitlighet.

Ett av de sista stegen är anslutningen av radiatorer. Att ditt hus inte förlorade värme, är det viktigt att hitta dem rätt under ett fönster. Vid installation av värmeväxlarens radiatorer, observera följande avstånd:

 • till golvet - 8-12 cm;
 • till fönsterbrädan - 10-12 cm;
 • 3-5 cm till väggen;

Dessutom måste radiatorn uppta minst 70% av fönsteröppningen, annars bildas kondens på fönstren.

Det finns två typer av radiatoranslutningar: botten och sida. Dessutom kan sidokopplingen vara diagonal och ensidig (när kylvätskan levereras till radiatorn från toppen och baksidan kommer ut från botten), och en sadelanslutning är också möjlig. För det första alternativet är de största värmeförlusterna karaktäristiska, men med en sådan anslutning kan rör läggas på golvet eller helt dolda i screed.

Så är värmesystemet i huset monterat och klart att starta. Men framför allt måste det upplevas. Idrifttagning omfattar krympning, testkörning och felsökning. Efter provkörning måste värmesystemet noggrant inspekteras. Vid läckage bör du korrigera bristerna och försöka igen.

Installation av ett privathus uppvärmningssystem är en lång process som inte bara kräver fysiska ansträngningar och materialkostnader utan också uppmärksammar många detaljer. Någon föredrar att bara utrusta sitt hem med egna händer och kasta huvudet i denna fråga. Andra litar på installationen av värmesystemet till specialister, och föredrar endast att styra processen. Det finns också mellanliggande alternativ, när en del av arbetet utförs av en specialiserad organisation, och du åtar dig lättare steg. Vilket alternativ att välja är upp till dig, det är viktigt att komma ihåg att högkvalitativ organisation av värmesystemet inte bara är en garanti för värme i ditt hem utan också en säkerhetsfråga.

Var kan jag köpa utrustning för organisation av värmesystemet

Vi bad om att ge en kommentar till denna fråga till en representant för varuhandeln för varor för uppvärmning och vattenförsörjning "Teplomatika.Ru":

"Du kan köpa utrustning för uppvärmning av ett privat hus i butiker som specialiserat sig på att sälja varor för uppvärmning och vattenförsörjning, samt på stormarknader och på byggmaterialmarknader. Dessutom kan du köpa all nödvändig utrustning och komponenter till värmesystemet i nätbutiken utan att lämna ditt hem. Sådana platser kännetecknas av ett brett utbud av varor, utformade för olika ekonomiska möjligheter. Om du föredrar denna typ av "shopping" måste du se till att det företag du valt är pålitligt och att alla varor som presenteras är licensierade.

Idag är specialbutiker för uppvärmningsutrustning redo att erbjuda sina kunder inte bara ett stort utbud av produkter från ledande inhemska och utländska tillverkare, utan också ett brett utbud av tjänster relaterade till installationen av ett värmesystem. Detta är praktiskt om kunden inte har möjlighet att personligen engagera sig i ett så komplicerat och ansvarsfullt arbete och föredrar att överlåta det till proffs. Till exempel utför vår online-butik "Teplomatika" hela sortimentet av design och idrifttagning av värmesystemet. Beroende på behoven, tekniska och materiella möjligheter, väljs en individuell variant av värmesystemets organisation. Detta kan vara utformning och installation av ett pannrum och ett värmesystem från början eller restaurering av ett system baserat på befintlig utrustning och ledningar. Dessutom kan våra certifierade specialister utföra installation och idrifttagning med produktion av utrustning för årligt underhåll. "

P.S. Du kan se en lista över all utrustning för att organisera uppvärmning av ett privat hus på www.teplomatica.ru

Komplexa tjänster för konstruktion och installation av värmesystem gör det möjligt att välja det bästa alternativet för kunden, beroende på hans behov.

Värmepannor för ett privat hus efter typ av bränsle är vanligtvis uppdelade i gas, olja, fast bränsle (kol, trä, briketter, biogranuler) och el.

För att värmesystemet med flytande kylmedel ska kunna tillgodose förväntningarna är det viktigt att noggrant välja pannan och radiatorerna.

Installation av värmesystemet kräver speciellt en professionell skorstensinstallation. Designen kan vara gjord av tegel, metall eller keramik.

Installation av hushållsuppvärmning omfattar inte bara urval och inköp av material och utrustning utan även design och designarbete.

Testsystemet för värmesystemet kan utföras endast vid en temperatur som inte är lägre än 5 ° C för att undvika överkylning av värmebäraren.

Top