Kategori

Weekly News

1 Pannor
Hur man gör en gasspis för ett bad med egna händer
2 Pannor
Ugnsvensk: designfunktioner, funktionalitet, beställning
3 Eldstäder
Dubbelväggs-gaspanna
4 Radiatorer
Rätt skorsten för en fast bränslepanna med egna händer
Huvud / Pannor

Hur man bygger ett pannrum i ett privat hus: designstandarder och anordningar


När det inte finns tillgång till det centraliserade värmesystemet är det nödvändigt att konstruera ett autonomt pannrum.

Om du professionellt närmar dig saken, kommer pannrummet i ett privathus att ge en hög avkastning (Effektivitet) av värmesystemet som helhet, och dess drift kommer att vara säker och hållbar.

Välj först pannan

Kedlen skiljer sig åt i ett antal parametrar - använt bränsle, kraft, installationsmetod, driftsprincip (enkelkrets och dubbelkrets).

Bränsle för värmepannor

Kedjor i privata hem kan fungera på dessa typer av bränsle:

 • naturlig och flytande gas är en billig bränsleresurs, gaskedjor kan överföras från en typ av gas till en annan;
 • fast bränsle - det är nödvändigt att övervaka arbetet med en fast bränslepanna och regelbundet kasta trä, kol, torvbriketter, koks in i den;
 • flytande dieselbränsle (dieselbränsle) - oljeeldade pannor hjälper till i en situation där det varken finns en gasledning eller möjlighet att ta med flytande gas i cylindrar i närheten och om det finns möjlighet att förvärva gas över tiden är det lätt att omkonfigurera för den bästa typen av bränsle
 • Elektricitet är en dyr men miljövänlig bränsleresurs.

Det är bra att ha två pannor, el och fast bränsle, för att minska strömförbrukningen.

Hur man bestämmer kraften hos pannan

Ju mer omfattande det uppvärmda utrymmet är desto kraftigare måste pannan vara. Lägg till strömförbrukning för värmevatten för dusch, badrum, kök och naturlig värmeförlust.

Ungefärlig beräkning (exempel):

För att värma 10 kvadratmeter. m hemma, kräver 1 kW ström. Om den totala ytan av huset är 150 kvm. m, då är pannans önskade effekt 15 kW + 10% för varmvattenförsörjning, värmeförlust + 20% för reservstocken, annars kommer utrustningen fysiskt att slita ut och arbeta på toppen av sin tekniska kapacitet. Vi får värmen från värmepannan inte mindre än 19,5 kW.

Jämförelse av installationsmetoder

Enligt monteringsmetoden är uppvärmningskedjor indelade i två grupper:

 • utomhus - de kräver ett separat rum (pannrum) och uppfyllande av vissa obligatoriska krav;
 • väggmonterad - en värmeväxlare, en cirkulationspump, en expansionstank, ett rökgasavgassystem, automatiska styrsystem och säkerhetssystem, temperatursensorer etc. monteras i ett kompakt fodral.

Den maximala effekten hos ett väggkammare rum är 60 kW. Om effekten inte överstiger 35 kW kan den installeras i köket, korridoren. Små dimensioner, förmågan att göra utan ett separat rum - allt detta är relevant för privata hus av små och medelstora storlekar.

Golvkedjor är oumbärliga för uppvärmning av stora ytor. I golvversionen tar upp värmeenheter mycket mer utrymme, de måste vara fullt utrustade oberoende, men det finns ett mycket viktigt plus - de har en lång livslängd.

Skillnader i drift

Enkelkedja endast för uppvärmning av byggnaden. För att tillföra vatten till varmvattensystemet måste en sådan enhet kompletteras med en 100-150 liters lagertank för vatten som värms upp från pannan (panna).

En enda panna med panna är tillrådligt om mycket varmt vatten hälls från kranarna i huset. Annars har vi en energianvändning, eftersom pannan måste ständigt värma vattnet, vilket nästan aldrig används. Dessutom måste pannan tilldela ledigt utrymme i rummet.

Två funktioner inleddes initialt i en dubbelkretsspanna - det värmer upp byggnaden och värmer vattnet. Inuti är det installerat ett flödesserpentin. Pannan stöder uppvärmningssystemet, men när någon öppnar varmt vatten i huset stannar uppvärmningsmediet i det och varmvattensystemet slås om.

Dubbelkretspannorna är rationellt utformade, Vattnet för varmvattenförsörjning upphettas endast när det behövs. Beroende på enhetens kapacitet produceras 10-15 liter varmt vatten per minut.

Detta räcker inte om flera personer använder hett vatten i huset samtidigt, men problemet är lätt att lösa, eftersom man kan köpa en dubbelkretsspanna med en liten 25-50 liters panna inbyggd i skrovet så att den är tillgänglig.

Bestäm det bästa stället för pannrummet

Låt oss säga att du startade en storskalig reparation av ett gammalt privathus. Pannrummet i det borde vara på alla sätt, men den föråldrade layouten begränsar möjligheten att placera den i huset. Det är omöjligt att trycka pannanordningen i ett litet rum utan ventilation, du kan inte dra skorstenen från botten upp till toppen genom sovrummet eller vardagsrummet.

Det är naturligtvis möjligt att bygga en förlängning till ett lanthus för pannrummet, men det är osannolikt att dessa arkitektoniska överskott passar bra in i den allmänna uppfattningen. Byggandet av ett separat pannhus återstår fortfarande - en bra men dyr idé.

Och med nybyggnation orsakar konstruktionen av ett pannhus i huset inte några problem om du i förväg studerar kraven på installation av pannutrustning:

 • Rummets rum för uppvärmningskällor med en kapacitet på upp till 30 kW måste vara minst 7,5 m3, från 30 till 60 kW - 13,5 m3, över 60 kW - 15 m3;
 • Takets höjd är minst 2,2-2,5 m, bredden på ingångsdörrarna är 80 cm;
 • Hastigheten för naturlig belysning - 300 kvadratmeter. se glas på 1 m3 rum, fönstret ska vara med en spindel för ventilation;
 • rör för tillförsel av gas till gaspannor tar endast metall, flexibla slangar är förbjudna;
 • Ett värmeväxlingsrelä ska tillhandahållas i pannans strömförsörjningskrets, och i rum med gaseldad panna bör en gasanalysator installeras - ett instrument som upptäcker gasläckor och ger en signal för nödstängning av gasröret.
 • pannrummet ska separeras från angränsande lokaler av väggar av material med ett nollflamspridningsindex - betong, tegel, trä med brandhämmande impregnering;
 • Vid explosions- och brandsäkerhetsproblem är projektet förenligt med brandinspektionen.

Detaljer om alla regler och föreskrifter finns i SNiP på pannanläggningar med kod II -35-76, SP-41-104-2000 Code of Practice för design av autonoma värmeförsörjningssystem, dokument MDS 41-2.2000, som anger riktlinjer för placering av enheter för uppvärmning och vattenuppvärmning i låghusbyggnader.

Överensstämmelse med många krav är inte dikterad av byråkratin och säkerheten. Ett separat pannhus är ett problem med byggandet av fundamentet, huvudväggarna, rörlinerna och deras isolering, men i huset får du inga 100% skadliga kemiska föroreningar som oundvikligen åtföljer någon brinnande process och fullständigt förtroende att inte lida under olyckan, sannolikheten vilket är skarpt, men teoretiskt inte uteslutet.

Vad du behöver veta om pannrumsventilationen

En arbetskärl för att upprätthålla förbränningsprocessen kräver syre, och det måste tas från luften. Det är också nödvändigt att förhindra att kolmonoxid ackumuleras i pannrummet och komma in i huset. Inflödet av frisk luft i pannrummet i förhållande till utflödet ska vara tredubbelt.

I pannrummet är det nödvändigt att göra inlopp och avgasventilation. För naturlig ventilation av pannrummet skärs en kanal med en diameter av 13-15 cm i väggen motsatt pannan med en pannkraft upp till 35-40 kW och 17 cm med större effekt. Den sätts in i ventilationsröret, komplett med flik och nät.

Om pannrummet är placerat i ett separat rum kan luftförsörjningen från utsidan tillhandahållas genom louvered grillar installerade direkt vid ingångsdörren - i dess nedre del.

Standarden för luftinloppens storlek är minst 8 cm 2 av det tvärgående området per 1 kW pannaffekt, om luftutkastet kommer från gatan. Pannrumsventilationen är också ansluten till hela husets ventilationssystem. Om luften kommer inifrån måste hålets storlek beräknas på grundval av en annan standard - 30 cm 2 per 1 kW.

Ett alternativ till naturlig ventilation eller tillägg till det är tvångsventilation. För att minska elförbrukningen är den ansluten till pannanordningen - fläktarna roterar endast när pannan är igång. I gas- och dieselpannrummen ska ventilationssystemet placeras i höljet för att undvika antändning, explosion.

Innovation för de som är intresserade av pannrummet i ett privat hus kommer att vara automatiserade klimatsystem. De stöder automatiskt de angivna klimatparametrarna i rummet och ändrar dem om det behövs utan mänsklig intervention.

Alla värmepannor är utrustade med en förbränningskammare av öppen eller sluten typ. För utrustning med en sluten förbränningskammare finns det inga restriktioner för lokalkvoten, det är inte nödvändigt att det finns ett fönster. I det första fallet släpps röken ut på utsidan genom ett naturligt utdrag genom en vertikal skorsten. En del av luften från rummet går dit, och därför är det nödvändigt att säkerställa konstant luftning av rummet.

I det andra fallet avlägsnas förbränningsprodukterna från kammaren med våld med hjälp av en fläkt genom en speciell dubbelskorsten - koaxial. I det är ett rör inbäddat i ett annat. Rök rör sig inåt, och den luft som behövs för att upprätthålla förbränning kommer i ytterriktningen.

Skorstenen på principen om "rör i röret" är kortare och kan riktas horisontellt. För båda typerna av skorstenar är det viktigt att skorstenens tvärsnittsarea inte är mindre än rörets tvärsnittsarea som den är ansluten till.

Och slutligen några ord om brännarnas design. De är atmosfäriska och supercharged. Enheter av den första typen används endast i gaspannor. Gas levereras till dem på grund av det tryck som genereras i gashuvudet eller cylindern. Du kan höra flamman brinner, det finns inget annat ljud.

I enheter av den andra typen blandar fläkten gasen med luft för att förbränningen blir jämnare. Fläktbuller måste tolereras. Kylare med tryckbrännare arbetar både på gas och diesel, de kräver en mindre del av skorstenen.

Avsluta pannrummet från insidan

Brick- och betongväggar i pannrummet är plasterade och målade med vattenbaserad färg. Ytterligare dekorativa ytor - keramiska plattor, metallplåtar. Lämna ytan av väggen i sin ursprungliga form inte värt det. Det är dammigt och det skadar pannans utrustning.

I ett trähus är väggarna impregnerade med flamskyddsmedel. Ovanifrån rekommenderas det att skära ark av obrännbar gips och även till gips och bifoga aluminiumplåtar bakom kedjan för återförsäkring till väggytan.

Plastering är ett annat skydd mot våtindunstning, eld och andra influenser. För att öka brandmotståndet kan du använda en speciell värmebeständig gips. Den klarar högtemperaturuppvärmning och till och med en öppen flamma från 30 minuter. upp till 2,5 timmar.

Golvnivå cement-sand screed. Styrkan hos vanliga keramiska plattor räcker inte för att täcka golvet med det, eftersom pannanordningen är ganska tung och det finns risk för att man släpper lite viktigt föremål. Mer pålitlig kommer att vara porslin. Kakel från detta material är tungt, det är inte räddat för uppvärmning till hög temperatur och eld.

Förhindrar läckage från oavsiktlig läckage. Om detta inte löser sig, är det längs omkretsen till 5-10 cm från golvet nödvändigt att lägga en vattentätning och höja pannan till en piedestal för att därmed spara dig från eventuell kontakt med vatten. Det är lätt att bygga från tegelstenar och revetted med granit avsedd för golvet.

Keramisk granit på golvet är bättre att välja ljus med en matt textur. Det är inte så märkbara spår av skor och damm.

Under taket i pannrummet är rör, ledningar. För att dölja dem, gör en låda med samma gipsskiva som användes på väggarna. Lådan utanför är plasterad och målad. Det är vettigt att lämna revisionsfönstren och stänga dem med metallrörbara grillar.

Det är ingen skillnad vad fönster installeras i pannrummet - plast eller trä. Vid brand kommer båda att brinna. Plast börjar också smälta och släppa ut giftiga ämnen.

Byggande av modulära pannrum

Och vad händer om det inte finns någon plats att installera pannutrustning i huset, finns det heller ingen möjlighet att bygga en separat byggnad, och ett pannrum för ett hus är väldigt nödvändigt? I det här fallet kommer det modulära pannrummet att hjälpa till. Den har fabriksutrustning och är monterad snabbt.

Maximalt utrymme för uppvärmning på detta sätt är 1300 m 3. Modulen är en liten mobilhus (behållare), vars längd inte överstiger 2,5 m. Den är tillverkad av en dubbelstärkt metallram med isolering från en speciell fiber.

Det modulära pannrummet i konfigurationen har ett 3-lags rör med värmeisolering för att leverera huset med en längd av 6 m, som vid behov kan förlängas. Utrustningen levereras i färdig form och kräver endast anslutning.

För att driva ett modulärt block pannahus behöver du:

 • installera en behållare nära huset
 • att ta med el (220V);
 • skaffa bränsle (fast eller diesel, beroende på typ av panna);
 • fylla värmesystemet med vatten.

Den modulära pannrumsanordningen har en reservkraft, vilket är tillräckligt för att stödja normal drift vid strömavbrott under dagen. Värmebärarens temperatur regleras automatiskt.

Modulärt pannrum kan köpas i en standardversion eller utformad för beställning, baserat på egna behov. Installation rekommenderas för att instruera yrkesverksamma.

Användbar video om ämnet

Principer för driften av ett autonomt boilerhus i ett privat hus:

Boilerum i ett 2-vånings privat hus med gaspanna:

Det finns många regler för att ordna ett pannrum och installera utrustning - det är kanske inte nödvändigt att dyka in i alla nyanser. Tilldela saken specialister. Det viktigaste att förstå är att ett pannrum i ett privat hus är en garanti för att du alltid kommer att vara varm och med varmt vatten.

Fristående mini-pannrum, principen om drift och enhet

Principen för mini-pannrummet

Regler för uppförande av ett separat minikärlrum

Fast bränsle mini panna rum i ett privat hus

Mini panna för uppvärmning på kol

Gas mini pannrum för hemmet

Hem mini oljeeldade panna rum

Hur man utrustar ett mini-pannrum i ett privat hus

Beräkning av kraft och temperatur på varmt vatten golv

Värmepanna

Kalkylator för beräkning av antal sektioner av radiatorer

Kalkylator för beräkning av bildmaterial av ett rör med varmt vatten golv

Beräkning av värmeförlust och pannans prestanda

Beräkning av kostnaden för uppvärmning beroende på typ av bränsle

Kalkylator för volym för expansionstanken

Kalkylator för beräkning av värme PLEN och elpanna

Kostnaden för uppvärmning av pannan och värmepumpen

Krav på pannor i ett privat hus

Att installera uppvärmningsutrustning kräver ofta ett separat rum, vilket kallas ugnen, pannrummet, men oftare - pannrummet. Eftersom eventuellt bränsle är potentiellt farligt är de lokaler i vilka pannor installeras utsatta för ganska stränga krav som är utformade för att säkerställa maximal säkerhet. Koka borde vara ett pannrum i ett privat hus, kraven på lokaler och standarder - allt i artikeln.

Boilerum i ett privat hus måste uppfylla kraven på massa

Regleringsdokument

Omedelbart är det nödvändigt att fastställa regelverket. Fram till mitten av 2003 var normerna för SNiP nr 2.04.08-87 gällande. Sedan 1 juli 2003 trädde SNiP 42-01-2002 i kraft. Alla krav och standarder för uppförande av pannrum i ett privat hus måste tas från detta dokument.

Det är önskvärt att känna till standarderna, även om projektet av ett pannhus i ett privathus ska utarbetas av en specialiserad organisation. Så du kommer att kunna avgöra möjligheten och omöjligheten att installera en eller annan värmeutrustning, liksom vad du behöver göra för att justera befintliga eller underbyggda lokaler till standarderna. Om det är svårt eller kontroversiellt, är det värt att gå till designavdelningen hos gasleverantören och prata med dem. Det finns många nyanser som är förknippade med funktionerna i varje hus, vilket bara kan lösas genom att fästa i planen för huset eller dess projekt.

Regler och bestämmelser för installation av en gaspanna i ett privat hus

Valet av installationsplats för en gaspanna beror på dess kapacitet:

 • med kraft upp till 60 kW installation är möjlig i köket (med vissa krav)
 • från 60 kW till 150 kW - i ett separat rum oberoende av golvet (med förbehåll för användning av naturgas, kan de också installeras i källaren och källaren);
 • från 150 kW till 350 kW - i ett separat rum på första eller bottenvåningen, i ett annex och i en separat byggnad.

Det betyder inte att en 20 kW panna inte kan installeras i ett separat pannrum. Du kan, om du vill ha alla livsstödssystem att samla på ett ställe. Här är kraven på volymen av lokaler. Minsta storlek på ett pannrum i ett privat hus bör vara:

 • För pannor upp till 30 kW ska rummets minsta volym (inte arean men volymen) vara 7,5 m 3;
 • från 30 till 60 kW - 13,5 m 3;
 • från 60 till 200 kW - 15 m 3.

Endast vid installation av en gaspanna i köket gäller andra standarder - minsta volymen är 15 kubikmeter och höjden på taket är minst 2,5 m.

Monteringsalternativ Vägggaspanna - till väggen minst 10 cm

Varje möjlighet till ett gaspanna rum har vissa krav. Några av dem är vanliga:

 • Varje rumspanna i ett privat hus borde ha naturlig belysning. Dessutom normaliseras området av fönster - minst 0,03 m 2 glas ska användas för 1 m 3 volym. Observera - det här är storleken på glaset. Dessutom måste fönstret gångjärns, öppet på utsidan.
 • Det bör finnas ett fönster eller en spegel i fönstret - för nödventilation med gasläckage.
 • Ventilation krävs och avlägsnande av produkter från förbränning genom skorstenen. Avgas av en lågpanna (upp till 30 kW) kan ledas ut genom väggen.
 • Alla typer av pannrum ska vara försedda med vatten (för att mata systemet om nödvändigt) och avloppsvatten (kylvätskeflöde).

Ett annat allmänt krav som uppstod i den senaste versionen av SNiP. Vid installation av gasutrustning för varmvattenförsörjning och uppvärmning med en kapacitet på över 60 kW krävs ett gasstyrningssystem som i händelse av uttagsautomatik automatiskt stänger av gasförsörjningen.

I närvaro av en panna och en värmepanna, när man bestämmer storleken hos ett pannrum, summeras deras kraft

Ytterligare krav varierar beroende på typ av pannrum.

Boilerum i ett privat hus i ett separat rum (inbyggd eller ansluten)

Separata pannor för installation av gaspannor med en kapacitet på upp till 200 kW måste separeras från resten av rummen med en brännbar vägg med en brandstyrka på minst 0,75 timmar. Sådana krav är uppfyllda av tegelsten, kärnblock, betong (lätt och tung). Kraven på enskilda ugnar i de inbyggda eller fasta lokalerna är följande:

 • Minsta volymen är 15 kubikmeter.
 • Takhöjd:
  • med en effekt på 30 kW - 2,5 m;
  • upp till 30 kW - från 2,2 m.
 • Det ska finnas ett fönster med en spindel eller ett fönsterblad, glasytan är inte mindre än 0,03 kvadratmeter per kubikmeter volym.
 • Ventilation bör ge minst tre gånger luftutbytet i en timme.

Om pannrummet är organiserat i källaren eller källaren, kommer pannrummets minsta storlek att vara mer: 0,2 m 2 läggs till de 15 kubikmeter som behövs för varje kilowatt kraft som används för uppvärmning. Dessutom läggs kravet på väggar och tak i anslutning till andra rum: de måste vara ånggas-täta. Och en annan funktion: ugnen i källaren eller källaren vid installation av utrustning med en kapacitet på 150 kW till 350 kW måste ha en separat utgång till gatan. Tillåtet åtkomst till korridoren som leder till gatan.

Källhusets område är inte normaliserat, men dess volym, minsta höjden på taket är också inställd

I allmänhet är det lämpligt att välja storleken på ett pannrum i ett privat hus på grundval av enkel underhåll, som i regel långt överstiger normerna.

Särskilda krav på monterad panna

De är inte så många. Tre nya krav läggs till i punkterna ovan:

 1. Förlängningen måste ligga på en fast del av väggen, avståndet till närmaste fönster eller dörrar måste vara minst 1 meter.
 2. Den måste vara tillverkad av icke brännbart material med en brandbeständighet på minst 0.75 timmar (betong, tegelsten, blockblock).
 3. Förlängningsväggarna får inte anslutas till huvudbyggnadens väggar. Det betyder att grunden måste göras separat, osammanhängande, och inte tre väggar ska byggas, men alla fyra.

Utbyggnaden är tillverkad av icke brännbart byggmaterial.

Vad du bör tänka på. Om du ska ordna ett pannrum i ett privat hus, och det finns inget lämpligt rum eller takhöjden är något lägre än kraven, kan du gå till mötet och begära i utbyte mot glasrutans område. Om du planerar att bygga ett hus måste du stå emot alla krav, annars kommer du aldrig överens om ett projekt. De strävar också noggrant på att bygga fasta pannhus: allt måste överensstämma med normerna och inget annat.

Installera en gaspanna i köket: rumsbehov

Som redan nämnts kan gaspannor upp till 30 kW installeras i köket. Typ av förbränningskammare är vilken som helst (öppen, stängd), borttagning av förbränningsprodukter är möjlig i ventilationskanalerna (i lägenheterna), skorstenen, genom väggen till gatan. Du kan lägga pannan eller golvtypen.

Övriga köksbehov för installation av en gaspanna:

 • takhöjd på minst 2,5 m;
 • Rummets volym är minst 15 kuber;
 • Ventilationssystemet bör ge en tredubbling ändring av luften per timme;
 • Det ska finnas ett tillflöde av frisk luft i en volym som är tillräcklig för att bränna gas.

Väggmonterade pannor ska monteras på icke brännbara väggar. Samtidigt måste pannan placeras så att avståndet till sidoväggarna är minst 10 cm. Om det inte finns några brännbara väggar är det tillåtet att installera på brännbart eller brännbart material, men under ett tillstånd: de måste vara täckta med gips eller brandskyddande skärm. Gipsskiktets minsta tjocklek är 5 cm.

Krav på installation av en gaspanna i köket beror främst på volymen och ventilationen

Skärmen under gaspannan är gjord av stålplåt. Metallen är fixerad på ett ark av isolerande material med en tjocklek av minst 3 mm (asbest eller kartong av mineralull). Skärmens dimensioner ska vara större än kedjans dimensioner i höljet 70 cm över och 10 cm på andra sidor.

Krav på fristående ugnar

Sådana pannor är gjorda med kraftkedjor - över 200 kW. Förutom de som redan uttalats tidigare finns det flera specifika krav. Här är de:

 • Materialet i väggarna, ytorna och takläggningen måste vara brandsäkert.
 • Volymen av ett separat pannrum är minst 15 kubikmeter, plus 0,2 kvadratmeter för varje kW kraft som används för uppvärmning.
 • Takhöjd på minst 2,5 m.
 • Glasytan beräknas på basis av 0,03 kvadratmeter för varje volymkub.
 • Fönstret måste ha ett fönster eller spegel.
 • En separat grund är nödvändig för pannan, höjden får inte vara högre än 15 cm över golvnivån.
 • Med en relativt liten massa (upp till 200 kg) kan den installeras på ett betonggolv.
 • Det måste finnas ett nödgasavstängningssystem (monterat på röret).
 • Dörrarna stärks inte, svagt fixerade.
 • Ventilation i rummet ska ge en trippel utbyte av luft i 1 timme.

När du accepterar och installerar gasutrustning i ett separat pannahus, är acceptansen strikt: alla standarder måste följas. Endast i det här fallet får du tillstånd.

Separat pannrum kan vara sådant

Vad borde vara dörren i pannrummet

Om detta är ett separat rum i en bostadsbyggnad, ska dörrarna som leder från ugnen vara brandsäkra. Det innebär att de måste hålla tillbaka elden i 15 minuter. Enligt dessa krav är lämpliga endast gjorda av metall. Fabrik eller hemlagad - inte så viktigt, om bara parametrarna passar.

Om emellertid en utgång till gatan görs i ugnen, då borde det vara ouppkopplade dörrar. Och i SNiP skrivet "svagt befästa." Detta är nödvändigt för att en explosion bara ska klämma ut lådan med en sprängvåg. Då kommer explosionsenergin att styras till gatan och inte till husets väggar. Det andra pluset av lätt "utförda" dörrar är att gasen kommer att vara fri att gå ut.

Dörrar till pannrummet säljs omedelbart med en grill i botten

Ofta i projektet sätter ett ytterligare krav - närvaron i den nedre delen av dörren griper uppsamlade hål. Det är nödvändigt att säkerställa luftflödet in i rummet.

Ventilation för ett pannrum i ett privat hus

Som redan nämnts beräknas beräkningen av ventilationsprestanda utifrån rummets volym. Det bör multipliceras med 3, lägg ca 30% till aktien. Vi får volymen som du behöver "pumpa" i en timme.

Till exempel ett rum 3 * 3 m med en takhöjd på 2,5 m. Volym 3 * 3 * 2,5 = 22,5 m 3. En tre-tidsbyte krävs: 22,5 m 3 * 3 = 67,5 m 3. Lägg till ett lager på 30%, vi får 87,75 m 3.

För att säkerställa naturlig ventilation i den nedre delen av väggen bör det finnas ett inloppsuttag, taget av ett galler. Avgasröret måste gå genom taket, det är möjligt att gå genom väggen i sin övre del. Det är nödvändigt att föra ventilationsröret en höjd från rökröret.

Krav på pannor för installation av fasta och flytande bränslepannor

Krav på volym, storlek och material för pannrummet är desamma. Det finns emellertid flera specifika egenskaper som är förknippade med behovet av att organisera en skorsten och en plats för att lagra bränsle. Här är de grundläggande kraven (de flesta är registrerade i pannans pass):

 • Skorstens tvärsnitt ska inte vara mindre än kedjens utloppsrörs diameter. Ingen minskning i diameter genom skorstenen.
 • Det är nödvändigt att designa skorstenen med det minsta antalet knän. Helst bör det vara rakt.
 • I nedre delen av väggen bör det finnas ett inlopp (fönster) för luftintag. Området beräknas utifrån kraften hos pannan: 8 kvadratmeter. se för varje kilowatt.
 • Utsidan av skorstenen är möjlig genom taket eller in i väggen.
 • Nedanför skorstenens ingång ska vara ett rent hål - för revision och underhåll.
 • Skorstensmaterialet och dess anslutningar måste vara gastäta.
 • Pannan är installerad på en brännbar bas. Om golven i pannrummet är trä, lägg ett ark av asbest eller kartong av mineralull, ovanpå - ett metallplåt. Det andra alternativet - ett stall av tegelstenar, plasterat eller täckt med kakel.
 • Vid användning av en koleldad panna är ledningarna bara dolda, det kan installeras i metallrör. Socklarna måste drivas från en 42V underspänning och omkopplarna måste vara lufttäta. Alla dessa krav är en följd av kolstoftets explosivitet.

Observera att skorstenens passage genom taket eller väggen måste ske genom en speciell icke brännbar passagenhet.

Oljekedjor arbetar vanligtvis högt.

Det är värt ett par ord att säga om flytande bränslepannor. Deras arbete åtföljs vanligtvis av en ganska hög ljudnivå, liksom en karakteristisk lukt. Så idén att sätta en liknande enhet i köket är inte den bästa idén. Vid fördelning av ett separat rum är det värt att se till att väggarna ger bra ljudisolering och lukten tränger inte in genom dörrarna. Eftersom de inre dörrarna fortfarande kommer att vara metall, ta hand om tillgängligheten av högkvalitativ tätning runt omkretsen. Troligen kommer störningar och lukter inte att störa. Samma rekommendationer för bifogade pannhus, även om de är mindre kritiska.

Pannrum i ett privat hus: utrustning urval och rum arrangemang (90 bilder)

Uppvärmning förortshus - ett viktigt villkor för en bekväm vistelse i huset. Det är av den anledningen att pannhuset ska tas om hand även före slutet av de vända verken. Idag erbjuder tillverkare olika energiproducenter för uppvärmning.

Gasutrustning för ett pannhus i en privat byggnad är sålunda utformad och utrustad i enlighet med de strängaste kraven. Den främsta orsaken är möjligheten till explosivitet.

Den andra ärade platsen är upptagen av bränsle med flytande bränsle och flytande bränsle. Jämfört med gasapparater är de inte lika explosiva, men de bör placeras i ett separat rum. Det är viktigt att utrusta ett försörjnings- och avgasventilationssystem av hög kvalitet och det är nödvändigt att tillhandahålla en speciell kanal för avgasrörets avgaser.

Lätt att installera elpannor. De behöver inte installeras i en speciell ugn. Men i den här versionen finns det särskilda regler för säker användning.

Eftersom gaspannan i privat bostadsbyggnad har de högsta kraven, låt oss prata om denna utrustning mer detaljerat. De återstående typerna av värmeanläggningar passar automatiskt de krav som skapas för gasapparater.

Krav på arrangemang av gaspannutrustning

För dem som vill utrusta en minsta kraftpanna i sina bostäder, borde de veta att de inte behöver ett separat rum för eldstaden. Det är av den anledningen att du utrustar gasenheten i köksutrymmet, iakttagande av de krav som krävs:

 • Rummets yta får inte vara mindre än 15 kvadratmeter;
 • Takytan är mer än två meter;
 • Fönstret öppnas med alla medel bör ha ett fönsterblad;
 • Tvättlufts- och avgasventilationssystem i rummet;
 • På väggytan ovanför golvytan längst ner på dörrbladet måste det finnas luftinloppsöppningar som ger luftinflöde;
 • Det är viktigt att utrusta pannan bredvid väggytan av brännbart material.

Om rummet inte har väggytor tillverkade av icke brännbara material, gör det möjligt att installera enheten på en plasterad vägg av naturligt massivt trä. Men det måste stängas av en metallskärm som speglar värme.

För att installera en gas med en kapacitet på inte mindre än 30 kW behöver du ett separat utrymme. Krav på sitt arrangemang beror huvudsakligen på platsen. Låt oss prata om de mest populära enheterna.

Installation i ett separat rum

Arrangemang av ett pannrum i ett lanthus som verkar på naturgas är tillåtet på vinden och på det önskade golvet.

I denna utföringsform bör du följa följande krav:

 • bra belysning;
 • separat placerad utgång till gatan;
 • rummet ska vara mer än 15 kubikmeter;
 • Fri tillgång till enheten och extra utrustning.
 • avgassystem;
 • Rum som ligger nära ugnen ska separeras från det med en väggyta med brandbeständiga egenskaper.

ventilation

För högkvalitativ funktion av enheten för gasuppvärmning behövs oavbruten luftflöde. Det bör vara tillräckligt för att upprätthålla förbränningen och avlägsnandet av gaser.

För att ge en god luftutbyte av apparaten med den minsta effekten i en försvunnen byggnad, finns det i regel tillräckligt med naturlig ventilation av rummet för en brandkammare. Denna luft kommer från sprickorna i fönstret, dörröppningar, liksom genom andra icke-densiteter.

Om pannrummet har hermetiskt fönster och dörröppningar, kan du inte göra utan extra ventilation.

Val och installation av enheten

För dem som vill veta hur man utrustar pannrummet med egna händer är det viktigt att veta att innan du börjar installationen är det värt att välja en uppsättning nödvändig utrustning. Pannan väljs beroende på klimatförhållandena och rummens volym för uppvärmning.

För att beräkna kraften i pannan för ett litet utrymme av högst 200 kvadratmeter, där takytan inte överstiger några meter, och väggytan är isolerad, samt fönster- och dörröppningar krävs ingen stor insats. För detta ändamål ska uppspelningen multipliceras med installationskapaciteten, som i pannrumsfotoet per 10 kvadratmeter utrymme. Denna indikator härleddes av experiment för olika ryska klimatområden.

Specialister kommer att ordna den nödvändiga extrautrustningen med fokus på projektdokumentationen, anslut enheten till skorstenen, utrusta det automatiska systemet och även utföra driftsarbeten.

Rätt panna rum för ett privat hus

Schema för det idealiska pannhuset för hemmet i rekommendationerna från FORUMHOUSE-användare.

Oklanderlig efterlevnad av standardkrav och praktiska rekommendationer under beräkningen och uppbyggnaden av ett pannrum för en stuga är en garanti för att värmesystemet i det fungerar felfritt, och den "levande" värmen kommer aldrig att lämna ditt hem.

Hempanna rum: design

Utformningen av moderna kedjor som används i privata hushåll kan variera. Deras egenskaper beror på vilken typ av bränsle som förbrukas och på vilken typ av rum som används. Vid lokaliseringsmetod är det nödvändigt att skilja mellan följande typer av pannor:

 1. Built. Inbyggt boilerrum ligger direkt inuti hushållet. Placeringen av pannrummet i ett privat hus är ganska bekvämt men inte lämpligt för någon form av värmepannor. Så, pannor som skapar mycket ljud (med en tryckbrännare) ska användas i isolerade pannor.
 2. Bifogas. Beläget i ett isolerat område, beläget i en speciell förlängning till stugan;
 3. Stå ensam. En separat pannahus för ett privat hus ligger nästan alltid i omedelbar närhet av huset. Den kommunicerar med huvudhuset genom olika verktyg (värme, gas, vatten och elektriska linjer).

I sällsynta fall installeras ett pannrum på vinden i en bostadsbyggnad. Men detta är undantaget snarare än regeln.

Han kom fram till att ett fristående pannhus, med alla indikatorer och sunt förnuft, är bättre byggd. Även om dess konstruktion kommer att kosta mer. Exempel på pannhus, som jag känner separat från huset, visar att värmeöverföringsförluster är minimala (5 meter från pannrummet till husväggen) vid användning av polypropenrör med isolering i ett plaströr. Om säkerheten håller du tyst. Gas är gas. De skojar inte med honom. Vid användning av ett separat objekt i huset finns inga pannor, en panna, en tank och tillhörande utrustning. Det finns ingen buller, obehaglig lukt, området är befriat och. etc. Det verkar vara några fördelar (förutom högre priser).

Ja, för kedjor med hög effekt (som kan variera från 200 till 500 kW) och mer utrustning, är det bättre att skapa ett separat rum. Det är bekvämt, säkert och modernt. Var inte rädd för kostnaderna i samband med byggandet av ett extra hus, såväl som eventuell värmeförlust. För att bygga en separat pannahuskostnad får du alltid mer plusser än minusar i denna variant.

Om projektet inte är så besvärligt kan du begränsa förlängningen till huset eller till och med ordna en "stoker" i ett separat rum i en bostadsbyggnad.

Det är vad vår användare tycker om detta.

Det är vettigt att använda ett separat rum med en stor mängd utrustning. För små kedjor placeras på väggen är det bättre att installera pannan i huset. Förresten kan värmeförlusterna på värmningshuvudet vara ganska signifikanta - 20 kW * h. Under vinterdagen - det här är 3 kubikar gas.

Var man ska göra pannrummet i ett privat hus bestämmer du. Men om rummet kunde passa all nödvändig utrustning och det fanns tillräckligt med utrymme för underhåll, innebär det att planeringen utfördes korrekt. Men vi kommer tillbaka till denna fråga.

Hur man bygger ett pannrum för ett privat hus

Idag finns det en standardlista över utrustning som måste placeras i alla pannrum, oavsett typ. Låt oss se närmare på det:

 1. Värmepannan är den främsta källan till värme för ditt hem och det centrala elementet i pannhuset, som kan omvandla bränsleenergin till värmeenergi.
 2. Panna - ett valfritt och skrymmande element som är utformat för att värma vatten som förbrukas för hushållens behov.
 3. Expansionstank - ett element som gör det möjligt att utjämna trycket i värmesystemen;
 4. Distributionsgrenrör - en enhet som distribuerar kylvätskeflöden i flerkretsvärmesystem;
 5. Skorsten - ett system med avgassystem som avledar bränsleförbränningsprodukterna i utrymmet, dvs till gatan (används ej i elvärmesystem);
 6. Cirkulationspump - En anordning som accelererar kylvätskans cirkulation (installerad i pannrummet);
 7. Säkerhetsgrupp med säkerhetsventil och luftventilationssystem.
 8. Rörsystem med ventiler;
 9. Ventilationssystem.

Och ett ytterligare nödvändigt element i den moderna "stoker" är kontrollsystemet för gasföroreningar i rummet. Av säkerhetsskäl rekommenderas att utrustas i alla gaspannrum (se bild).

Den gamla SNiP 2.04.08-87 gav inte till det här, nu, om du har en källare, källare eller förlängning, är gasförorenande kontroll obligatorisk! Jag citerar: "Kontrollsystem för gasföroreningar för lokaler med automatisk avstängning av gasförsörjning i bostadshus bör tillhandahållas vid installation av värmeutrustning: oavsett installationsplats - med en kapacitet på över 60 kW, i källaren, källarvåningen och i förlängningen till byggnaden - oberoende av värmeffekten."

Huvudelementen i den ideala pannan vi listade. Och tillgängligheten för ytterligare individuell pannutrustning och dess lista kommer endast att bero på typen av värmesystem och typen av bränsle som används. Nu måste vi titta på hur det korrekta arrangemanget av huvudelementen kommer att göras.

layout

Korrekt placering av pannutrustning är en fråga som endast kan lösas genom att känna till rummets rum, en komplett lista över nödvändiga enheter och deras dimensioner. I de flesta fall är det lämpligt att kontakta en professionell design- och installationsorganisation för att undvika pinsamma misstag vid placering av utrustning.

Så här bestämde en av FORUMHOUE-deltagarna sig själv.

Jag försöker göra allt på ett normalt, formellt och vackert sätt. Exempel: Jag installerade en skorsten ("Shidel") med en ventilationskanal. När man samordnade gasförsörjningsprojektet hemma frågade ingenjörflickan länge hur dessa element organiserades, vad de var gjorda av och hur. Allt detta återspeglas i TU. Projektet på den regionala bensinstationen blev överens om utan problem. Efter samordning i TU uppstod ett tillstånd vid organisationen av en gitteröppning i nedre delen av ingångsdörren.

Men det är möjligt att ge några allmänna rekommendationer angående röjningen redan före dess utveckling.

Så obehindrat tillträde bör ordnas till värmepannan. Detta villkor måste uppfyllas även om apparaten inte kräver regelbunden tankning (vilket betyder en el- eller gaspanna). Avståndet från väggarna i pannrummet till den utrustning som installeras i det måste uppfylla kraven i den tekniska dokumentationen för dessa enheter. Om vi ​​pratar om planering av belysningsanordningar, måste de fullständigt belysa utrymmet - om du behöver göra en liten reparation (byte av pumputrustning, reparation av automatisk panna etc.).

Obegränsad tillgång bör organiseras inte bara för värmepannan, men om möjligt till andra enheter - till cirkulationspumpen och elströmställare, till pannan och luftventilerna, till pumputrustningen, skorstenen etc. Var försiktig med bekvämligheterna i förväg! Det kommer trots allt att hjälpa till att undvika svårigheter i samband med vidare drift.

Vad gör man för en separat panna

Allmänna krav på anordnandet av inhemska pannor regleras av byggkoder och föreskrifter (SP 41-108-2004, SP 42-101-2003, SNiP 42-01-2002, etc.). Och det blir bättre om ägaren av fastigheten kommer att styras under byggandet av dessa system och regler. Det kommer trots allt att hjälpa till att undvika oenigheter med tillsynsmyndigheter och utan problem att få tillstånd att använda värmeutrustning.

Betydelsen av normativa handlingar som utvecklats av statliga organ kan vara svår att förstå för den genomsnittliga personen. Men, lyckligtvis, från hela informationsflödet kan vi skilja flera grundläggande tankar som hänför sig till de viktigaste kraven för uppförande av ett bostadspanna rum. Det här är precis vad vissa användare av vårt forum gjorde, som gjorde en lista över dessa krav.

 1. 1. Ugnshöjden - inte mindre än 2,5 m;
  2. Volym - inte mindre än 15 m³;
  3. Fönster med glasrutor - inte mindre än 3% av ugnsvolymen;
  4. Väggar, tak och tak - från icke brännbart material;
  5. Ventilation - naturlig;
  6. Dörren ska inte leda till köket, men direkt till gatan eller till korridoren, från vilken det finns en utgång till gatan. I det senare fallet måste det ha en brandbeständig beläggning;
  7. Om pannan är med en öppen förbränningskammare, bör en tillflöde tillhandahållas;
  8. Mätaren kan placeras i ugnen - i en radie på 0,8 m från gasutrustningen i en höjd av 1,6 m från golvet.

Svetlana V har valt de viktigaste kraven för arrangemang av gaseldade pannor, men de är också relevanta för andra typer av bränsle. Från oss kan vi lägga till några mer viktiga punkter.

Här är ett exempel: om den minsta pannrumsvolymen är 15 m³, måste dess område nödvändigtvis vara större än eller lika med 6 m². Dörren till pannrummet får inte vara för bred, men det får inte göra den mindre än 0,8 m bred.

Vid drift av pannrumsrummet blir det ibland nödvändigt att dränera vatten från värmesystemet. Pannrummet måste vara utrustat med dräneringshål eller utgång till avloppssystemet.

Väggarna, liksom andra delar av pannrummet, måste vara färdiga med material som förhindrar eld och snabb spridning av eld. För väggbeklädnad är gipsplattor, keramiska plattor eller glasmagnesiumplåtar ganska lämpliga.

Av alla typer av golv i pannrummet är bäst att använda en speciell kakel eller porslin.

För att dekorera taket på pannrummet ska du använda gips (med isolering) eller gips. Användningen av spännings- och upphängningsmedel i detta fall är oacceptabelt. Det blir opraktiskt och liknande material har en hög brandrisk.

Om du vill lära dig mer om designen av det ideala pannrummet, samt de krav som gäller för pannrumsdesignen. Om du behöver lära känna personer med praktisk erfarenhet i denna fråga, vänligen besök den relevanta delen av vårt forum. Allt om hur man väljer ett värmesystem för ditt hem, samt om installation och drift av värmesystem, kan du läsa i detaljerade artiklar om dessa problem. Vi erbjuder alla som vill läsa material om byggandet av energieffektiva bostäder.

7 tips om att ordna ett pannrum i ett privat hus: krav och standarder

innehåll

Lycklig för dem som kan ansluta till det allmänna värmesystemet och inte känner till de extra problemen. Om huset ligger i ett område där det inte finns någon centraliserad uppvärmning, är det nödvändigt att gå ut. Det kommer att vara nödvändigt att utrusta ett individuellt pannhus, och vad det kommer att vara, var det kommer att vara beläget och vilken typ av bränsle det kommer att fungera beror på många faktorer. Låt oss försöka ta itu med alla nyanser och förstå hur man ordentligt utrustar pannrummet i ett privat hus och vilka krav ställs till sådana lokaler.

№1. Typer av pannrum på plats

Självklart finns det säkerhetskrav som måste följas vid inrättandet av ett rum som ett pannrum, men de ger oss rätt att välja vad gäller typ av bränsle, storlek och plats för ugnen.

Enligt typ av boende i ett privat hus är pannrummet:

 • inbyggd i huset. I det här fallet ligger all utrustning i ett av rummen i huset (vanligtvis är det kök eller korridor). När det gäller enkelhet och låga kostnader för arrangemang är detta det bästa alternativet, men det är endast lämpligt om du planerar att använda en kompaktkedja med låg effekt. Gaspannan med en uppblåsbar brännare rekommenderas inte på grund av den höga ljudnivån och utrustningen som fungerar på diesel kan orsaka mycket besvär på grund av en skarp obehaglig lukt.
 • i en bilaga eller ett separat rum hemma. All pannutrustning finns i ett separat rum, som är anslutet till huset med en eller flera väggar. Dörren till sådant pannrum är stoppad med icke brännbara material. Detta är det bästa alternativet när det gäller bekvämlighet och säkerhet. Om pannrummet kommer att ligga ihop med bostäderna, är det önskvärt att producera ytterligare ljudisolering: i SNIP sägs inget om detta, men det blir mycket bekvämare;
 • fristående byggnad. All utrustning kan helt avlägsnas i en oberoende liten byggnad, utrustad enligt alla regler och föreskrifter. Det kommer att ansluta till huset genom uppvärmning. I det här fallet är dina händer bundna: du kan använda någon typ av utrustning och inte oroa dig för ljud eller lukt. Ofta är sådana pannhus utrustade när en kraftkedjepanna används. Minus - kostnaden för att bygga en separat byggnad och lägga kommunikation;
 • modulärt pannrum. All utrustning i detta fall ligger i en behållare som relativt enkelt kan flyttas från plats till plats. Den används som backup eller tillfällig form av uppvärmning i företag och industrianläggningar, men kan även användas i ett privat hus.

Helst anser du att placeringen av pannrummet är nödvändigt vid husets konstruktion. Om huset redan har uppförts, minskas antalet möjliga platsalternativ, och därför kan du stå inför det faktum att valet av värmeutrustning kommer att vara väsentligt begränsat. Under alla omständigheter, börjar man ordna pannrummet, är det bättre att söka hjälp av professionella. I Moskva, regionen och grannregionerna har installationen av pannhus hanterats av Mig-Plus-bolaget. Sedan 1997 har bolagets specialister beställt mer än 200 hushålls- och industrianläggningar. Experter åtföljer varje objekt från design till idrifttagning. Exempel på arbete och andra detaljer finns på http://migplus.ru/montazh-kotelnyh.html.

№2. Huvudelementen i pannrummet i ett privat hus

Tja, om huset är litet, och problemen med uppvärmning och varmvatten kan lösas med en liten dubbelkretsspanna. Men i de flesta fall är det inte tillräckligt - du behöver en hel del utrustning, som kan bestå av en uppsättning av följande element:

 • pannan är hjärtat av hela pannrummet. Han kommer att ansvara för uppvärmning av vattnet till värmesystemet. Värme kan erhållas genom att bränna olika typer av bränsle: flytande, gasformigt eller fast. Särskilt fall - elpannor. I vissa fall installeras två pannor på en gång för att säkerställa fullständigt energibehov för ett privat hus;
 • panna. Om en enkretspanna används, är det nödvändigt att använda en panna för att värma vatten för varmvattensystemet.
 • expansionstank. Vatten från värmesystemet kommer in i denna tank om trycket i det ökar. Således är rör och radiatorer skyddade mot genombrott;
 • värme ackumulator. Det är inte alltid installerat, trots att det är ett mycket användbart föremål. I denna tank ackumuleras överhettat kylmedel, "överskottsvärme", som sedan matas till värmesystemet. På så sätt sparas resurserna avsevärt och säkerheten ökar. Särskilt viktigt är närvaron av detta element för fasta bränslepannor och i närvaro av två pannor av olika slag;
 • distributionsgrenröret. Det är nödvändigt för korrekt fördelning av kylvätskan i hela systemet, det reglerar temperaturen;
 • cirkulationspump. Det är endast nödvändigt i system där kylvätskan cirkulerar med våld;
 • skorsten. Krävs för avlägsnande av förbränningsprodukter utanför huset. Skorstenen behövs inte bara för en elektrisk panna;
 • Säkerhets- och kontrollgruppen är en uppsättning instrument som övervakar temperaturen och trycket i pannan och systemet. Det kan också innehålla sensorer som övervakar luftförhållandet i pannrummet.
 • automatisering tar emot kommandon från användaren om den önskade temperaturen, samlar in data från säkerhetsgruppen och låter dig korrekt justera systemets grundläggande parametrar;
 • stoppventiler är nödvändiga för att styra flödet av kylvätska;
 • rör genom vilka vatten från pannan går till radiatorer;
 • Ett filter behövs för att rengöra vattnet innan det går in i pannan och pannan. Om vattnet i regionen är mättat med salter och innehåller mekaniska föroreningar, kan man inte utan filter - annars kan utrustningen snart vägra.

Det är inte nödvändigt att använda alla dessa element - deras uppsättning beror på många faktorer. Först och främst är det här huset och typen av bränsle.

№3. Typ av pannor för pannrummet

Många nyanser av pannrumsarrangemang beror på vilken typ av panna som ska användas.

Enligt typ av bränslepannor är:

 • gas, arbete på den naturliga eller flytande gasen skiljer sig åt i hög effektivitet, enkel hantering. De kan överföras från en typ av gas till en annan. Det optimala valet för de flesta privata hem
 • fast bränsle (kol, ved, torv, briketter) i fråga om drift är mer ekonomiskt, men du måste ständigt övervaka systemet och kasta bränsle;
 • på flytande bränsle (diesel). Sådana pannor placeras vanligtvis där det inte går att använda naturgas eller för att transportera flytande gas. Om en gasledning ser ut över tiden, så kan en sådan panna omvandlas till arbete med gas;
 • elpannor är den säkraste, mest bekväma och tysta, men också den dyraste. Det är olönsamt att värma hela huset med dem, men de är lämpliga som backupvärmekälla.

Genom monteringsmetoden är kedjor:

Väggmonterade pannor i ett kompakt paket innehåller sådana nödvändiga element som automation, sensorer, expansionstank etc. I denna konstruktion produceras pannor med en kapacitet på upp till 60 kW. Om pannans kraft inte överstiger 35 kW, får den installeras i köket eller korridoren. Väggmodeller är ofta känsligare för vattnet. Golvmodeller kan vara av någon kraft, de är oumbärliga för uppvärmning av stora ytor.

Vilken kraft behövs panna? Det är bättre att överlåta beräkningen till specialister som vet att många parametrar måste beaktas. För att ungefär förstå vilken kraft utrustningen behöver, kan du använda regeln att för varje 10 kvadratmeter av huset behöver du 1 kW pannaffekt. Om det kommer att användas i varmvattensystemet, måste du lägga till ytterligare 10% till kapaciteten. För att förhindra att pannan fungerar vid gränsen för dess kapacitet, läggs ytterligare 20% till det resulterande värdet.

№4. Pannrum i ett privat hus: säkerhetskrav

Det faktum att pannhuset är ett föremål för ökad fara behöver inte förklaras. Frågan är annorlunda. Hur utrusta rummet för att säkerställa maximal säkerhet, komfort och enkel tillgång till utrustning?

Allmänna krav på ett pannrum i ett privat hus:

 • Väggarna måste vara tillverkade av betong eller byggstenar. Användning av keramiska plattor eller gips är tillåtet - dessa är icke brännbara material;
 • Vid installation av pannan på golvet krävs en betongplatta, golvet kan också täckas med ett metallplåt.
 • Vid montering av en väggmonterad panna ska väggen vara kakel eller täckt med ett metallplåt;
 • I pannrummet kan inte lagras explosiva och brandfarliga ämnen. Detta gäller inte bara bränsle som lagras på ett speciellt sätt.
 • Tillräckligt utrymme bör lämnas nära pannan så att den lätt kan nås för drift, underhåll och reparation. Om ett litet rum är avsatt för pannrummet, blir det inte lätt att placera all utrustning - det är bättre att förbereda kedlens och andra elementets layout.
 • dörren som leder från pannrummet till huset måste vara brandsäkert.

Helst innan byggandet av pannhuset är det bättre att utarbeta ett projekt för placering av utrustning och ta hänsyn till alla krav som ställs i sådana föreskrifter som SNiP för pannanläggningar II-35-67, Code of Practice för utformning av autonoma värmeförsörjningssystem SP-41-104-2000 och instruktioner för lokalisering av värmegeneratorer MDS 41-2.2000.

Boiler rum med gaspanna

Gaspannor med felaktig installation och drift kan orsaka brand eller explosion.

Vid installation av en gaspanna bör följande funktioner beaktas:

 • rummet där all utrustning ska placeras måste ha en yta på minst 6 m 2;
 • Rummets höjd är inte mindre än 2,5 m;
 • rumsvolym - 15 m 3 och mer;
 • väggarna i pannrummet i anslutning till lokalerna måste ha en brandbeständighet på minst 0,75 timmar;
 • Fönsteröppningens minsta storlek är 0,03 m 2/1 m 3 av rummet;
 • Förekomsten av ett podium under golvkedjan med en höjd av minst 5 cm;
 • Före pannan bör det finnas ett ledigt utrymme på 1 m 2, mellan utrustningen, väggar och andra föremål bör en passage vara minst 70 cm bred, annars kommer åtkomst till pannan svårt;
 • obligatorisk ventilation och avloppsvatten;
 • dörröppningsbredd minst 80 cm, öppnar dörren utåt;
 • För pannor med en kapacitet på mer än 350 kW är det nödvändigt att bygga en separat byggnad.
 • Om pannrummet ligger i en förlängning, är det nödvändigt att det ligger nära tomväggen. Minsta avstånd till närmsta fönstret är 1 m.

Detta förutom det faktum att det är nödvändigt att uppfylla alla allmänna krav.

Boiler rum med bränslepannor

I detta fall bör följande krav beaktas:

 • Avståndet från pannan till närmaste väggar och föremål - från 10 cm;
 • För varje 1 kW kraft är det nödvändigt att tillhandahålla 8 cm 2 av fönsteröppningen;
 • Hela längden på skorstenen ska ha samma diameter och minsta möjliga antal varv;
 • Skorstenens inre yta kan vara plasterad, men det är inte nödvändigt.
 • Det måste finnas en speciell öppning i skorstenen för underhåll.
 • För pannor som kommer att fungera på kol eller trä, måste pannrumsytan vara minst 8 m 2;
 • Vid användning av en koleldad panna är det nödvändigt att göra ledningen av latent typ, eftersom kolstoftet har en hög explosionsrisk.
 • Utrymmet framför pannan måste vara fri så att bränslet kan kastas och askaskan rengörs.
 • Väggar av otillräckligt brandbeständiga material är mantlade med ett 2,5 mm tjockt stålplåt.

Pannrum med dieselpanna

Förteckningen över krav är följande:

 • i pannrummet och bättre ute, är det nödvändigt att placera en tjockväggad metall med en volym på minst 1,5 m 3. Från det kommer bränslet att strömma in i panntanken. Till tanken bör vara fri tillgång
 • från pannans brännare till den motsatta väggen måste vara minst 1 m avstånd.

Pannrum med elpanna

Den elektriska pannan brinner inte bränsle, gör inte ljud och luktar inte. Det är inte nödvändigt att fördela ett separat rum för det, och det finns inga speciella krav på ventilation. Det enda som behöver komma ihåg är att de ledande terminalerna på pannan måste jordas.

№5. Krav på pannrumsskorsten

Förbränningsprodukterna från gas-, vätske- och fastbränslepannan måste avlägsnas utanför pannrummet med hjälp av en skorsten. När du utformar och ordnar det, överväga sådana nyanser:

 • skorstenen måste ligga över taknivå. Detta är en förutsättning för normal dragkraft;
 • tegelstenar, enväggiga och dubbelväggiga stålrör, keramiska, asbestcement och vermikulitrör kan användas som material för skorstenen. Det mest populära alternativet är fortfarande stål, följt av en tegelsten. Ibland placeras enväggiga stålrör i en tegelskorsten;
 • oavsett materialet, är det nödvändigt att tillhandahålla en öppning för inspektion och rengöring;
 • om skorstenen går längs husets vägg måste den vara fast;
 • Det rekommenderas att hålen hos pannan, utformad för att avlägsna rökgas, är mindre än skorstenens diameter.

№6. Ventilationskrav för värmepannor

För en elpanna behövs inte särskilt ventilation, i andra fall är det nödvändigt att noggrant undersöka befintliga krav:

 • Ventilation av pannrummet kan kombineras med den allmänna tvångsventilationen av huset.
 • det är nödvändigt att tillhandahålla 3-faldig luftbyte på 1 timme, d.v.s. Om kammarens rums volym är 15 m 3, så ska 45 m 3 luft på en timme tillföras den. Det är nödvändigt att behålla förbränningsprocessen, en del av den är nödvändig för avgaser.
 • För organiseringen av naturlig ventilation i väggen motsatt pannan, görs ett hål med en diameter av 13-15 cm vid en pannaffekt upp till 40 kW och 17 cm vid högre effekt. Ett speciellt ventilationsrör med en flik och ett nät placeras i hålet;
 • Om pannrummet är ett separat rum, kan ventilationen organiseras på grund av närvaron av louveredgrillar i nedre delen av ingångsdörren. Vid 1 kW elpanna ger 8 cm 2 av avluftningsområdet;
 • Vid användning av bostadsventilation beräknas hålets storlek på grundval av proportionen: per 1 kW pannaffekt 30 cm 2 hål;
 • Tvångsventilation ska fungera mer effektivt, beror inte på olika väderfaktorer, utan förbrukar el. För att spara lite kan du synkronisera pannan och ventilationen så att fläkten slås på endast när pannan är igång. Vid användning av gas- och dieselkedjor placeras fläkten i huset för att förhindra tändning.

№7. Modulära pannrum

Om det är omöjligt att hitta ett lämpligt rum för ett pannrum i huset, verkar förlängningen vara oestetisk, och det finns ingen möjlighet att bygga en separat byggnad, du kan använda speciella modulära pannor. De tillverkas färdiga, har alla nödvändiga element, så installationen tar lite tid.

Det modulära pannrummet är en metallbehållare med en längd av högst 2,5 m. Väggarna i den är dubbla, mellan dem används en speciell filtisolering. Effekten kan vara annorlunda, men vanligen används sådana pannor för uppvärmningsrum med en kapacitet på upp till 1 300 m 3 (med en takhöjd på 2,7 m, det här är ca 480 m 2). Beroende på vilken typ av panna som används, används diesel, kol, ved, etc. som bränsle.

Från det modulära pannrummet till huset leder ett treskiktigt metallrör med isolering. Standardlängd - 6 m, men den kan ökas. Installation av sådan utrustning är enkel. Det behöver bara installeras nära huset (om så behövs, kan pannrummet transporteras till ett annat ställe), ansluten till el och fylla värmesystemet med vatten. I regel tillhandahålls backuputrustning i sådan utrustning.

Sammanfattningsvis

Komma till designen av pannrummet, granska noga hela lagstiftningsramen. Om du planerar att använda kraftfull utrustning, är det bättre att överlämna utarbetandet av projektet till specialister. Om utrustningen inte är särskilt kraftfull, är det önskvärt att visa det projekt som sammanställdes med egen hand till en professionell. Konsulttjänster kommer inte att vara överflödiga.

Top