Kategori

Weekly News

1 Eldstäder
20 bästa modellerna av värmningsradiatorer för lägenheter och privata hem
2 Bränsle
Värmesystem med naturlig cirkulation: vanliga vattenkretsar
3 Bränsle
Tegel ugnen för ett trähus. Bränsle och rök, ugnar. Kaminar, valv och valv. Överlappningar av eldstäder och ugnstorkning, efterbehandling
4 Radiatorer
Vattenpanna för uppvärmning
Huvud / Bränsle

Modernisering av fast bränsle KKM


När bränsle (kol, ved) för fasta bränslepannor var tillgängligt till ett rimligt pris tänkte få personer att öka effektiviteten hos dessa värmeanordningar. Men vi lever nu i en tid när energiresurserna blir dyrare för befolkningen varje år, så frågan om att modernisera KCM: s pannor, som fortfarande är bevarade i många byar och stadsbyggnader, är långt ifrån ledig, men sannolikt vital.

De mest enkla och lättanvända alternativen för att öka effektiviteten hos fastbränslepannor i KCM-serien erbjuds besökare på webbplatsen:

 • Sätt in inuti pannans skiljevägg.
 • Luftförsörjning från ovan till pannan.
 • Luftförsörjning underifrån till pannan.

Sätt in inuti partitionsspärren

Kärnan i förfiningen är att få ut det mesta av den heta luften som värmer upp sektionerna i pannan. Tänk dig att du kokar te i en vattenkokare inte på en gasbrännare, utan genom att placera en vattenkokare nära den. Det är klart att vattnet i vattenkokaren i detta fall kommer att koka mycket länge och om det kokar alls. En liknande situation inträffar inuti pannan, där luften först värms upp, och den här heta luften värmer sedan de sektioner där vattnet cirkulerar. Dessutom är en del av värmen verkligen på uppvärmning av vatten, men en stor del går också igenom avgasröret utan någon fördel.

Monteringsschema för skiljeplattor i КЧМ

Sådan orättvisa kan undvikas genom att införa ett metallplåt med en tjocklek av 3 till 5 mm över flammen, vilket kommer att fälla upp värme och rikta den till vattnets sektioner. Men ännu större effekt kan uppnås om du bygger in i en labyrint av insatta ark. Hur det ser ut, kan du ta reda på genom att titta på den bifogade bilden.

Det kan vara en ganska rättvis fråga: hur man gör det praktiskt taget? Det finns redan öppet utrymme för kreativiteten hos varje ägare av ett privat hus. Men som ett alternativ kan du svetsa hörn eller remsor av metall till pannans väggar och fästa partitionsväggar mot dem. Och du kan svetsa arken direkt på väggarna. Men i alla fall är idén viktig, och vem och hur man tar med den till livet är en personlig sak, för det finns många smarta människor.

Luftförsörjning från ovan till pannan

Luftförsörjning i CFC ovanifrån genom rökröret

Vi alla hade mer än en gång för att tända en eld för att värma oss själva, att baka potatis, steka kebab, etc. Och varje gång, för att ved skulle börja, var det nödvändigt att fläta elden med ett platt föremål i form av en scapula. Vad är det gjort för? Och detta görs för att öka syreutrymmet i luften, vilket bidrar till aktiveringen av en kemisk reaktion, som kallas förbränning. Naturligtvis går mer syre till förbränningsprodukterna, desto mer aktiv kommer de att brinna och generera mer värme.

Skivplatta VCM

På liknande sätt är det möjligt att förbättra processen med att bränna fast bränsle i KCM: s panna. Strukturellt kan detta göras genom att svetsa ett rör Ǿ 50 mm med en adapter Ǿ 40 mm i rökröret med hjälp av elektrisk svetsning. Genom detta rör, genom en kompressor eller en enkel dammsugare, tvingas luft in i eldstaden, vilket aktiverar processen för att bränna ved. På det bifogade fotot kan du se var röret är svetsat och hur luften kommer in i ugnen. I en annan bild är ett blockeringsark synligt vilket sparar värme och styr flammen längs sektionens väggar.

Luftförsörjning underifrån till pannan

I analogi med övre lufttillförseln har syreförrådet till gallret moderniserats. För att göra detta kom smarta ägare också med en enhet som bidrar till en bättre bränning av fast bränsle i ugnen. Det skulle vara möjligt att beskriva i detalj denna enkla design, som förresten inte är svårt att göra sig själv, men den bifogade videon introducerar dig tydligare.

Jag skulle vilja erbjuda en video från YouTube, där uppfinnaren delar en apparat som sparar gas i kedjor från КЧМ, som är en värmebärare.

Modernisering av fastbränslepanna med egna händer

Varför rinner pannan?

Hälsningar till dig kära kollegor och likasinnade ägare av privata hus

värma sina bostäder med fast bränsle, i detta material kommer vi att undersöka varför

Största delen av fastbränslepannor har en bra hälft av bränslet

flyger in i röret i form av sot vilket leder till överdriven bränsleförbrukning

försämring av värmeöverföringen i pannan, till tvingade täta rengöringar från

sotpanna och skorsten. Till att börja med bestämmer vi under vilka förutsättningar

normal eller perfekt fullständig förbränning av bränslet är inte början på brinnande eller smoldering.

Och bränningen där den ger alla kalorier som normalt brinner

praktiskt taget fri från partikelformigt material eller sot.

För detta är det tillräckligt att tillämpa på GOST- eller ISO-standarderna för vilka

bestämma bränsleaske och kaloriinnehåll.

GOST 11022-95 (ISO 1171-97) INTERSTATE STANDARD BRÄNSLE

VIKTIGA MINERALMETODER FÖR BESTÄMNING AV ASILITET

INTERSTATE COUNCIL ON STANDARDISERING,

METROLOGI OCH CERTIFIERING

Förtroende, låt oss titta på en annan STANDARD FÖR UNION SSR

PEAK STONE ANGULAR METOD FÖR BESTÄMNING AV ASHITY GOST 7846-73

IPK PUBLISHING HOUSE STANDARDS

Moskva STANDARDEN AV UNIONEN SSR.

Du kan studera vilken GOST som helst och principen kommer att vara densamma.

Vilka är dessa villkor?

Förbränningsprocessen kommer att vara normal vid vissa temperaturer.

För trä och kol 800 ° minimum, med tillräckligt med syre.

För att förstå den normala processen för bränning sker vid höga temperaturer:

för ved 800-900 ° och för kol 900-100 °.

Externa tecken på fullständig förbränning av bränsle är:

strågul färg på flammen i eldröret och vit eller transparent rök.

Vid full förbränning sätts nästan inte sot på värmeväxlaren.

panna och skorsten. Och om din panna har exakt denna bränsleförbränning,

då är jag säker på att han har en normal brinnande och du behöver inte nödvändigtvis

Titta på den här videon till slutet.

Om inte, är det värt att läsa och läsa noggrant!

Det finns en så kallad ofullständig bränning -

brännare och brännskador med röd flamma

avger en stor mängd tjock svart rök

i vilka partiklar av bränsle bärs bort.

Vänligen förväxla inte med antändningstemperaturen hos trä inte lägre än 300 °,

för kol - 600 °. När kolet brinner ofullständigt bildas kolmonoxid.

Denna gas kan brinna vid höga temperaturer. Kolmonoxid är giftigt.

Låga nivåer i inomhusluften kan orsaka allvarlig förgiftning.

och till och med människors död; i vardagen kallas kolmonoxid avfall.

Externa tecken på utsläpp av kolmonoxid är blåa korta ljus.

över ett lager av kol. Det kan vara bränsleförbränning vid höga temperaturer för fullständigt

Återställa kalorier eller värme är inte nödvändigt?

Och med vilken enhet mäter kaloriinnehållet eller mängden värme i olika ämnen.

Detta är en kalorimeter och, som vi ser, är även den enklaste kalorimetern närvarande.


ett sådant väsentligt element som elektrisk uppvärmning av testämnet

till hög temperatur och elektrisk tändning för att börja brinna.

Så vi ser tydligt det normala brinnandet

utan att nå höga temperaturer är omöjligt.

Varför är det inte möjligt att uppnå en hög temperatur i en stålbränslepanna?

Om vi ​​tittar på konstruktionen av en fast bränslepanna ser vi det

På ett eller annat sätt är pannans värmeväxlare i bästa fall ansluten till ett metallhölje.

Och i de flesta fall tillverkaren för att spara material vatten värmeväxlare

pannan installeras i eldstaden. Ett tekniskt pass skriver att temperaturen

Returlinjerna bör inte sänkas under 55-65 grader. Många av er har försökt sänka temperaturen.

returlinor, som på hösten, till exempel är det inte bekvämt att överklocka pannan och värmesystemet.

Och installationen av vattenuppvärmda golv blir i allmänhet en rördröm med en sådan panna.

Och om du nu har bestämt dig för att köpa en fast bränslepanna, rekommenderar jag inte

tillgripa gratis rådgivare säljare bränsle kedjor.


Eftersom pannan som behöver säljas och pannan som du har

Ekonomiskt arbete är två helt olika värmeanordningar.

Det är mycket bättre att samråda med revisionsföretag som praktiskt sett upplever

och testa sådan utrustning för att mäta förbränningstemperaturen i eldstaden,

temperaturen i avgaserna i skorstenen och temperaturen vid flödet, återvända och på kroppen

panna och känner verkligen till kapaciteten hos olika pannor, deras verkliga kraft och effektivitet.

Betala detta företag ett öre för samrådet, vilket kommer att spara dig senare.

tusen gånger mer och rädda dig från plågor.

Ett bra alternativ skulle vara att samråda med människor eller organisationer som producerar

underhåll, rengöring och spolning av pannvärmeväxlaren och ring dig omedelbart

flera framgångsrika mönster och ett dussin typer av pannor som inte ens ska tas

för ingenting. Och pannans huvudindikatorer är temperaturskillnaden i förbränningskammaren eller

eldstuga och rökgas temperatur i skorstenen.

Och här är den enda faktorn som påverkar

Kedlets effektivitet kommer att vara värmeväxlarens område.

Övning visar att vid värmning 100m2, värmeväxlarens arbetsområde,

måste vara minst 1,5 meter. I det här fallet kommer du inte att ständigt fitta med det

Du kommer att kunna komplettera det med ett ackumulerings- och distributionssystem och kommer att trivas med sitt arbete.

Om värmeväxlarens arbetsområde är 1m2 eller mindre, värms du upp

från att springa omkring honom och att göra trä för honom.


Den viktiga punkten kommer att vara tillräckligt stor för eldstaden. Flatform av värmeväxlaren.

och tillgång till att rengöra den.

Det är inte lämpligt att rengöra värmeväxlaren från rören.


Så skiljer sig en modifierad panna från en vanlig panna?

I en konventionell panna överstiger förbränningstemperaturen i eldstaden inte 450 grader,

pannan röker, sot ackumuleras på väggarna i värmeväxlaren på pannan som stör varandra

värmextraktion i värmesystemet vid utloppet av panntemperaturen i skorstenen

Sådana pannor är inte lägre än 400 grader, du kan själv beräkna effektiviteten.


Till skillnad från detta men den modifierade panntemperaturen i eldstaden

inte under 800 grader. Pannan röker inte.

Och med en modifierad värmeväxlare, temperaturen hos rökgaserna

överstiger inte 200 grader. Det är också absolut inte kritiskt

upprätthålla en hög returtemperatur på 55-65 grader,

vilket ger chansen till bekväm drift under hösten vårperioden och

det blir möjligt att ansluta golvvärme

till en sådan modifierad panna.


Kostnaden för material för primär bearbetning av pannan för att uppnå önskad temperatur

brinnande bränsle är 10 dollar.

Kostnaden för material för slutförande av värmeväxlaren är $ 40.

Kostnaden för samråd om standardrevisionen på 20 dollar.

För att få material för slutförandet av pannan behöver du svara på frågor


på den här sidan eller maila mig på [email protected]


för frågor.

För samråd: +380965008815 Kyivstar-nätverket

Vad är ditt pannans värmesystem, uppvärmt område


och så vidare. Det är nödvändigt att förstå om det är möjligt att ändra pannan eller inte.


Källorna i den övre bränsletypen Stropuva och pyrolysen slutförs inte.


Om möjligt betalar du för materialet och får råd.

Primärrevision av pannan för att uppnå den önskade temperaturen

bränna skicka din ändringsrapport

i sitt arbete och få materialet att förfina värmeväxlaren.


Om du inte är nöjd med pannans arbete behöver du inte förklara någonting.

Efter den första översynen skickar du ett foto av det arbete som utförts och

skriv tillbaka pengarna och alla pengar till penny kommer att returneras till dig

På samma sätt som de skickades av dig. Här är en så enkel garanti från mig.


Detta material är endast avsett för praktisk användning.

och inte att fylla huvudet med teorin.


Sammanfattningsvis ovanstående finns det åtminstone tre alternativ för att lösa problemet.


Den första att köpa en ny panna för att få råd om köpet av pannan

i revisorer i reala termer som mäter olika parametrar

fasta bränslepannor eller i kedjor för mankammare.

Den andra är att tillverka en sådan panna själv (acetylensvetsning krävs).

Och för det tredje, få råd om att slutföra pannan.

För att göra detta måste du klicka på orderknappen på den här sidan,

svara på frågor vid ett positivt svar på samråd.


Ändra din panna och håll dig i komfort och värme. Vad jag verkligen önskar dig.


Med dig var Yuri Kolesnik av värme åt dig och ditt hem.

1. Din telefon eller användarnamn i skype för att lägga till i din kontaktlista?

Programmet är helt gratis.

2. Finns det en kamera (om det behövs, ta ett foto av pannan)?

3. Ange pannans kraft och alla egenskaper du känner till.

Eller webbplatser där du köpte det och de egenskaper du har

4. Området i ditt hem. Området av de uppvärmda lokalerna?

5. Vilken typ av bränsle värmer du?

6. Bränsleförbrukning för uppvärmningssäsongen av kol

(typ kol brunkol, sten, antracit). Om värme trädet anger?

7. Arbetsområdet för värmeväxlarens värmare, om du inte vet det

Ange typ av gjutjärnstrålare, rör, varmt golv?

8. Kylvätsketemperatur. (på vintern)?

9. Antal liter värmesystem?

10. Bostadsområde?

Skicka svar på frågor: [email protected]

Om du har några frågor eller förslag på ämnesburken

Vi tillverkar en fast bränslepanna med egna händer

Av alla värmeutrustningar, som används idag i vardagen, är de mest kända fastbränslepannorna. På grund av enkelheten i konstruktionen och driftsprincipen är tillgängligheten av bränsleenheter av denna typ utbredd. Idag, för många boende i privata hem i landsbygden, har denna teknik blivit en slags "trollstav". Det ständigt växande priset på inhemsk gas bidrar svårigheten att få tillstånd för installation av en gasuppvärmare till det faktum att den fasta bränslepannan idag åtminstone inte har förlorat sin relevans bland befolkningen som bor nära skogsområdena - en brännkälla.

Fastbränslepannor: till vänster monterad och skådespelare, till höger - utan anslutning till kretsen, vid monteringssteget.

Idag finns det två alternativ för att lösa problemet med autonom uppvärmning på fast bränsle: Köp en färdig fabriksprodukt eller gör en fast bränslepanna med egna händer. Kostnaden för en modern högteknologisk värmeenhet är ganska hög, men prisklassen är bred - från 3 till flera tiotusentals rubel, vilket gör enheten till en överkomlig kostnad för ett brett utbud av konsumenter.

I närvaro av en viss teknisk utbildning kan en fast bränslepanna monteras oberoende, med hjälp av scheman och rekommendationer för tillverkning av modeller av dessa enheter, vilka är mest populära för montering för hand.

Konceptet med en fast bränslepanna

Den självbyggda autonoma pannan på fast bränsle är i stort sett den vanliga ugnen installerad i ett fat med vatten. Huvuduppgiften för en sådan anordning är att värma pannvattnet, vilket kommer att levereras till värmeväxlare, på grund av värmen från brinnande trä eller kol.

Men en sådan anordning, frestande att självtillverkade på grund av primitivitet, kommer inte att vara effektiv när det gäller uppvärmning och inte kostnadseffektiv på grund av hög bränsleförbrukning. De enklaste pannkonstruktionerna har en effektivitet på endast 10-15%.

Primitiv bränslevattenpanna med skorstensekonomi

Det är viktigt! Funktionen av en värmepannan med fast bränsle beror på dragets kvalitet och därmed inloppsventilationen. Även en välbyggd panna kommer inte att kunna ge effektiv uppvärmning av rummet om ventilationen inte ordnas ordentligt.

Metallkedjor är de enklaste enheterna, vars tillverkning gör det möjligt att använda skrotmaterial och möjligen med hjälp av tillgängliga verktyg. Men det följer inte av detta att deras produktion och installation kan utföras utan, åtminstone skisser av ämnen och sammansättningar, såväl som tydligt utvecklad teknik - en sekvens, metoder för utförande av individuella stadier av förberedande och grundläggande arbeten.

Välj designen av värmepannan

Ugnar för uppvärmning och fastbränslepannor med likadana förbränningsprocesser skiljer sig åt i funktionalitet. Värmepannan, till skillnad från ugnen, får inte bara värma upp rummet på installationsplatsen, bränna ved eller kol, utan även värmekrets med uppvärmt kylvätska. Men för den andra uppgiften är det inte tillräckligt att placera en värmeväxlare i ugnen (sektion av värmekretsen) - det är också nödvändigt att säkerställa kontinuiteten i bränsleförbränning och enhetlig cirkulation av kylvätska genom denna spole.

Rörvärmeväxlare av eldfast eldfast eldstadspanna

Vilken design av pannan ska man välja för att göra det lättare att göra det själv, vilka svårigheter kommer du att behöva möta i processen? Dessa frågor kan besvaras på konstruktionsstadiet. Ritningar av improviserade fastbränslepannor ger en bra uppfattning om hur denna eller den här designen ser ut och vad du bör uppmärksamma under tillverkningsprocessen.

Ett exempel på en schematisk bild av en fast bränslepanna utanför: framsidan, sidan och baksidan.

Varje typ av pannutrustning som drivs på fast bränsle har sina egna designfunktioner och tillverkningsnyanser. Vid planering av en oberoende montering av värmeenheten är det nödvändigt att bestämma vilken konstruktion som ska ge preferens - med nedre eller övre (min) förbränningsmetod.

Nedre bränningsaggregat är utrustning där dörren för att ladda ved finns i övre delen av förbränningskammaren, men bränslet brinner underifrån, med det resultat att flikens övre lager rör sig nedåt under egen vikt och röken brinner ut i övre delen. Beroende på modell sker luftens rörelse genom ugnen från botten upp med kraft (fläkt) eller naturligt (dragkraft), vilket orsakar oberoende från elnätet, men minskad effektivitet och en mindre mängd laddad bränsle.

Schematisk representation i sektion av en bränslepanna med lägre bränsle
I fastbränslepannor i gruvstrukturen görs eldstaden genom dörren, vilken ligger i övre delen av förbränningskammaren. Sådana enheter är utrustade med en tvungen nedåtriktad kraft som riktas uppifrån och ner - det driver rök ner i eldstaden, där det blandas med luft och värms upp längs vägen och torkar vidare bränslet i de nedre nivåerna.

Arbetsschema för en bränsleuppvärmningspanna med en toppmetod för bränsletillförsel

Solid bränslepanna med lägre bränning utan efterbehandling

Det är viktigt! Ju mer komplexa utformningen av utrustningen är desto högre är de tekniska kraven på kvaliteten på prestandan hos komponenterna, som inte bör ha avvikelser från de beräknade parametrarna. Inte mindre ansvarig och monteringsprocessen för en sådan enhet.

Valet av typen av värmeutrustning bestäms i stor utsträckning av typen av fast bränsle med vilket uppvärmningsanordningen kommer att tillföras. Om du har gott om ved på hand, skulle det vara bättre om pannan du gjorde är konstruerad för ved. Med större tillgänglighet av kol kommer en annan modell att göra. Varaktigheten av brinnande bokmärken, kvaliteten på uppvärmningen bestäms av typen av bränslepanna, dess kapacitet och designeffektivitet.

Till noten: kolens brinnstemperatur är mycket högre än ved ved, därför är grindstången, värmeväxlaren och pannkroppen för kol gjorda av tjockare stål. Ett alternativ kan vara skapandet av kroppen och förbränningskammaren hos eldstäder med eldfasta tegelstenar.

Om det inte är möjligt att skapa en yttre kropp av aggregatet av stål med den erforderliga tjockleken, kommer en brick fast bränslepanna att vara den rationella lösningen. Foder med eldfasta tegelstenar kommer att skapa en rymlig, bekväm och motståndskraftig mot förbränningskammare med hög temperatur.

Byggandet av förbränningskammaren av eldfasta tegelstenar med placeringen inuti värmeväxlaren

Valet av en panna med en konstruktion av acceptabel komplexitet måste göras efter att ha analyserat den tekniska prestandan och objektivt utvärderar sin kompetens och kapacitet. Om du är osäker är det bättre att föredra aggregatet av en enkel konstruktion som förstås på ritningarna, för att undanta möjligheten till otillbörlig materiell skada. Även en sådan fast bränslepanna kan ge huset värme under den kalla årstiden.

Grundläggande designkrav för en hemlagad värmare

I den klassiska formen består värmeenheten, från vilken hushållsuppvärmningen ska fungera, av följande element:

 • ugnskammare (bunker) för brinnande ved, kol, bränslebriketter;
 • rista genom vilken luft som tillförs till förbränningskammaren;
 • rörformig värmeväxlare eller lagertank för pannvatten;
 • skorsten för att ta fram bränsleförbränningsprodukterna;
 • dragstyrning.

Ett viktigt krav som måste övervägas, även i pannans konstruktion, är förbränningskammarens dimensioner. Ugnen på en autonom fast bränslepanna måste vara rymlig och rymlig. Konstruktionen av förbränningskammaren beräknas så att bränslet som placeras i det brinner helt utan ytterligare blandning. Tegelstenar i detta avseende är att föredra, eftersom tegelstenen har en lägre värmeledningsförmåga, vilket ger en högre brinnstemperatur i keramikugnen än i en metallenhet.

Förbränningskammaren måste vara anordnad på ett sådant sätt att den maximalt koncentrerar värmeenergi på värmen av värmeväxlaren.

Stålpanna med fast bränslepanna

Den nästa, inte mindre viktiga aspekten i utformningen av värmeutrustningen, är värmeväxlaren hos en fastbränslepanna. Effektiviteten hos pannanläggningen beror på utformningen av detta element, materialets kvalitet och designen. Värmeväxlarens namn bestäms av materialet i tillverkningen av gjutjärn eller stål. Värmeväxlar av dessa enheter - rörformiga konstruktioner med vertikala eller horisontella rör i bruk kallas ofta vattenjackor.

Gjutjärnsvärmeväxlare kommer inte att övervägas, eftersom det är en gjuten konstruktion, vars tillverkning i hemmet är omöjlig. Du kan dock använda färdiga gjutjärn, avlägsnas från de gamla enheterna, demonteras av någon anledning. Sådan ersättning är vanligt när man uppgraderar en fast bränslepanna eller reparerar den.

För tillverkning av stålvärmeväxlare med tjockväggiga rör. Den önskade konfigurationen av röret ger den flexibel under uppvärmning eller användning av kranar eller halva grenar med lämplig diameter, förbunden med fragmenten av spolens elektriska svetsning.

Ett spolinstallationsschema för en traditionell traditionell typ av fastbränsleenhet kommer att ge en komplett bild av hur värmeväxlaren ska se ut och i vilken position det är bättre att installera det.

Skiss av en av varianterna av rörvärmeväxlarens placering i kroppen: sidovyer

Fasad tillverkning av fastbränslepanna. Subtiliteter och nyanser

Du kommer inte att kunna göra den mest ekonomiska hemlagade fastbränslepannan, men du kan skapa en värmare som är ganska lämplig för uppvärmning och varmt vatten. Faktum är att sammansättningen av industriprodukter utförs på industriell utrustning med hög precision från specialutvalda material i enlighet med de tekniska parametrarna. Varje fabrikspannmodell är baserad på exakta termiska beräkningar. Möjligheter att arbeta hemma är oproportionerligt mer blygsamma än produktionen, och när man väljer en modell som ska tillverkas är det därför nödvändigt att fortsätta från befintliga realiteter, inklusive din personliga potential som installatör.

Verktygslåda och material

Med ritningen och specifikationen för värmeenheten kan du bestämma listan över nödvändiga verktyg. Oavsett om du vill göra en stor panna eller planerar att montera en liten uppvärmningsanordning för att ge fast bränsle med egna händer, kommer listan över enheter att vara ungefär desamma.

En uppsättning verktyg för självständig produktion av bränslevärmeenhet

Arbetet kommer att kräva följande verktyg och tillbehör:

 • svetsmaskin;
 • liten bulgarsk med skär och slipskivor (skyddsglasögon);
 • elektrisk borrning med metallborrar;
 • gasnycklar №№ 1,2;
 • en hammare;
 • en uppsättning uttag eller kapslar och skruvmejslar;
 • tång;
 • 90 graders vinkel

Huvudmaterialet i tillverkningen - stål, vars tjocklek för pannan ska vara minst 5 mm, för gallret - från 7 mm.

Dessutom behöver du:

 • stålhörn 50x50 - för pannramen;
 • rostfritt stålplåt - i närvaro i konstruktionen av den kumulativa kapaciteten;
 • stål tjockväggiga rör med en diameter av 32-50 mm - för tillverkning av värmeväxlar-spole.

En fullständig förteckning över material och konsumtion utarbetas i förväg på grundval av tekniska ritningar.

Tillverkning av kropp och värmeväxlare

Pannkroppen, som ofta utför förbränningskammarens roll, är grunden för hela strukturen. För att minska deformationerna av väggarna som påverkas av hög temperatur, är ugnsskyddsstrukturerna gjorda av dubbelskikt med fyllning mellan skikten av torr siktad sand, som spelar rollen som en fixturgeometri. Ugns yttre och inre skal är ram, vilket också ökar konstruktionens styvhet. För att öka förbränningskammarens vägg från utsidan kan den dessutom vara mantlad med ett stålhörn eller profil i form av förstyvningsmedel.

Tillverkning av fastbränslepannkroppen genom svetsning av plåtstål

På framsidan av kvarnen eller gasskäraren enligt ritningen skärs två öppningar ut - för dörren till bunkeren och podzolnik.

Tips! Innan du skär stålplåt är det nödvändigt att göra små markeringar av framtida öppningar med hål av liten diameter (3-4 mm) i hörnen av hålen - detta kommer att möjliggöra skärning med större precision.

Efter skärning av ämnen från stålplåt och profilen för skrovet kan du börja skapa en värmeväxlare. Vi använder snittvattenrör som är svetsade ihop till en enda hermetisk krets. Huvuduppgiften är att skapa ett förseglat flödesfragment med maximal längd för att öka rörets uppvärmningsområde.

Hur man gör en värmeväxlare, placerar rören på rätt sätt och utför svetsning, berättar den video som uppmärksammas.

aggregatet

När alla konstruktionselement är klara, börjar de monteras, vilket är bättre gjort på installationsplatsen. Ibland kan dimensionerna och vikten av den färdiga enheten inte flytta den från monteringsplatsen till den slutliga placeringsplatsen.

Ofta är installationen av pannan gjord på en speciellt konstruerad betongfundament med montering av aggregatet genom svetsning till inbäddade delar - ankare. Installation börjar med installationen av ramen, och sedan utförs komponenternas utrustning och plåtar. Alla svetsade fogar är gjorda med avfasning och bearbetning av svetsar - slaggavlägsnande och slipning.

Till noten: Efter att sätet är monterat utförs en grundlig visuell kontroll av dens täthet, enligt resultaten av vilken ytterligare svetsning av sömmar utförs.

Rattstängerna (stålrist) och värmeväxlare installeras i det färdiga huset, som är svetsade till värmekretsen.

Kroppen på en fast bränslepanna vid installationen av externa förstyvningar

Det är viktigt! Det är bättre att överlåta tillverkningen av en behållare av rostfritt stål med ramarna in i kretsen till proffs, eftersom arbetet med detta material kräver speciell utrustning och praktiska färdigheter.

Vid slutet av aggregatet är pannan för korrosionsskydd målad med två lager värmebeständig färg med preliminär ytbehandling.

Ecoterra värmebeständig färg för ytor med hög temperatur

Den självbyggda värmepannan kännetecknas av dess hållbarhet och enkel underhåll, vilket består i periodisk rengöring av asken från ugnen och underhåll av skorstenen.

slutsats

Efter montering och montering av aggregatet kompletteras med alla nödvändiga element, är det trycktestat med vatten under tryck, vilket resulterar i att fel elimineras och sedan - ett komplex av driftsarbeten. Försum inte bort installationen av en tryckregulator som underlättar driften av en fast bränslepanna under olika väderförhållanden.

Modernisering av KSTG-kedjesystemet för att minska gasförbrukningen och öka effektiviteten med egna händer

Oljepannor. Produktion och leverans i Ryska federationen

on-otrabotke.rf

Hallå Denna artikel kommer att diskutera hur man uppgraderar en gammal värmepanna KSTG (Tolkning: K - panna, C - stål, T - fast bränsle, G - gas) för att öka effektiviteten och minska gasförbrukningen flera gånger. Och det viktigaste är att minimera kostnaden för pannuppgraderingen själv. Hur man gör allt med egna händer!

Pannan KSTG vid arbete förbrukar mycket gas eftersom värmen från det brända bränslet lämnar röret så snabbt att det inte har tid att värma pannans väggar. För att pannan ska värma upp vatten i värmesystemet snabbare och starkare, måste gasförsörjningen ökas. Och disken spinner!

Du kan köpa och sätta en modern panna, nu säljer de en stor mängd. Det finns två-kretsar och enkrets, golv och vägg.

Om vilka, vilka pannor är:

Enkretspannor - pannor som endast tjänar till att värma huset.
Dubbelkrets - kombinera i sig och pannan, värma vattnet i värmesystemet och kolonnen - för varmt vatten.
Dubbelkedja för huset, som regel, går väggmonterad och monterad som en kolonn eller istället för den (om den ändras).
Pannans prispolitik är ungefär som följer:
Nya enkretspannor går från 6000 rubel (beroende på tillverkare, uppvärmd yta och effektivitet).
Dubbelkretspannor (boilers-kolumner), av normal kvalitet - från 16 000 rubel (igen beror på många parametrar och behov).

Om utbyte och installation av en ny panna:

Om du byter pannan till en ny, förutom sin kostnad, kommer det att ta mycket pengar för att återutlämna dokument i GorGaz och du måste fortfarande ingå ett avtal med GorGaz eller ett tredje företag för att betjäna pannan. Detta är ungefär 4.000 till 5.000 rubel. Utan detta kan den nya pannan inte utfärdas, och eventuella andra uppgifter från "spisskärarna" (jag glömde hur organisationen kallas korrekt) att ditt rum där den nya pannan ska placeras uppfyller alla standarder, att huven och skorstenen är av normal höjd, etc..
I allmänhet kommer tid och nerver att ta mycket pengar - upp till 20 000 - 40 000 tusen. på allt om allting.

Hur man sparar på gas och ökar kedjan effektivitet utan att tillgripa att ersätta det med dyrare och ekonomiska pannor?

Med våra egna händer moderniserar vi en enda kretskedja KSTG.

Det finns ett sätt! Det är nödvändigt att sätta in, dvs svetsa rören i vattnet på pannan över brännarna.

Verktyg som behövs:

 • Hammare, tänger
 • Skiftnyckel och gasnycklar
 • Skruvdragare
 • bulgariska
 • Svetsmaskin
 • och så vidare, vilket kan vara användbart.

Här är vad vi gör:

Det är önskvärt att koppla bort pannan från värmesystemet, fördröja vattnet från systemet. Så det blir mycket bekvämare och bekvämare att arbeta. Om pannan står i hörnet eller när det är begränsat är det helt enkelt nödvändigt att ta bort det. Ja, och utföra manipuleringar med pannan måste den vändas från en till den andra sidan.

Därefter algoritmen för handlingar med bilder och beskrivningar:

1. Ta försiktigt bort trimmen från pannan.
2. Ta bort allt som kan störa oss: automation, grate (brännare) med pilotlampa, termostat. Vi transporterade pannan till gården och där utförde vi redan alla manipuleringar.

3. Klipp fönster i sidoväggarna på pannan av samma storlek. Detta görs för att komma till inre väggarna.
4. Klipp 8 hål på varje sida, 40 mm i diameter för ett rör, och mer kan göras - upp till 50 mm.
5. Rör är förberedda och anpassade för att passa storleken.

Tyvärr har jag inte fotograferat processen att skära fönster i pannan och svetsa tvärgående rör, så jag schematiskt avbildade:

Diagrammet visar hur rören är placerade, att vattnet cirkulerar mellan ytter- och innerväggarna, vilket också cirkulerar inuti de tvärgående rören. På grund av rören ökar uppvärmningsområdet, grindstavarna är ordnade under rören och värmer dem.

Så här ser pannans inre utrymme ut innan rören är svetsade in: se genom dörren och se från botten:

Och detta foto visar hur rören ligger i vår panna:

6. Vi svetsar rören med elektrisk svetsning eller halvautomatisk enhet i en skyddsgas av CO2.
7. Vi rekommenderar inte svetsning med gassvetsning, sprickor kan uppstå.
8. Windows som har klippts överlappas 5 mm längs omkretsen. Klipp tallriken inte användas, du måste använda nya lakan.

Ett tunt rör svetsades på båda sidor för att bringa pannan tillbaka till pannrummet (som en båge).

9. Vi lägger pannan, pluggar något i hålen (nedre) och fyller den övre med vatten, kontrollerar läckor.

Efter avslutad svetsning:

Vi lägger pannan på plats och ansluter den till systemet. Som du kan se har överföringsrören redan skurits av en kvarn.

Vi satte trimmen och allt som var på det före och körde.

Som en följd av modernisering av pannan kommer flammen att gå mellan rören rikligt värmer dem.
Förresten måste tändaren förlängas. Även en tändare håller temperaturen 40-60. (Fler artiklar om uppvärmning och uppvärmning i huset)

Det är hela moderniseringen av pannan.

Så tänk! Om du gör en svetsare betalar du 1-2 tusen rubel för kedjebearbetningen, och du kommer att spara mycket mer för uppvärmningssäsongen. Om du kan svetsa själv, sparar du pengar.

Och du kan installera ett 20 meter kopparrör, 10 mm inuti diameter, i överdelen och sidan av pannan. Vrid röret runt röret så att spiralen passar mellan skjortans väggar.

Om det finns fogar bör de expanderas och lödas med mässing och brun (tillsats) acetylenfackla. Tillvägagångssätt och utgång till pannans yttervägg. Här i ditt hus och det var varmt vatten. Under värmesäsongen behöver du inte en kolonn. Och just nu omvandlades din enkelkretspanna till en dubbelkrets.

Nedan läggs fler bilder

På det första fotot - systemet för den moderna pannan KSTG, och som du kan se, kan den också ändras enligt vårt system

Sammanfattningsvis vill jag säga att allt ovan är resultatet av vårt arbete med min pappa på pannan i huset (med föräldrarna). Enligt vår princip har flera grannar också redidat sina pannor, som de är mycket nöjda med.

Om du har några frågor eller förslag - skriv till oss i kommentarerna. Vi svarar gärna på dem!

Uppdaterad 11/21/2014: Frågor och svar från online korrespondens:

sdelay.tv_hmzu: Jag har en fråga om en panna som har kombinerats efter svetsning av rör i en skjorta på en panna, har effektiviteten ökat mycket, tycker jag verkligen att det är värt det.

vasilev.af: Föräldrarnas panna står. Effektivitet mäts inte, men jag säger säkert att effektiviteten har ökat, även om en tändare värmer normalt

sdelay.tv_hmzu: Du vet inte att gasförbrukningen blev mindre?

vasilev.af: Naturligtvis har det. Tidigare arbetade pannan och värmen gick in i röret. Nu värms nu allt snabbare på grund av dessa rör. Ignitorn värmer också dessa rör. Följaktligen är flödet mindre. Våra grannar har också förändrat pannorna :)

sdelay.tv_hmzu: Jag har en eldig skorsten, den passerar genom badrummet. I badrummet finns Tasjkent. Men gas äter nemerenno. Allt flyger in i röret.

vasilev.af: Ändra pannan också - du kommer inte ångra. Jag berättar med 100% säkerhet!

sdelay.tv_hmzu: Senaste fråga. Och hur reagerade gasarbetarna? I princip har jag aldrig varit i våra 7 år när jag bor i detta hus.

vasilev.af: Ja, inget sätt. De kommer regelbundet och de tittar och lämnar...
allt är okej med det. externt på pannan kan inte se någonting. du behöver bara titta in för att förstå vad som händer där. Ja, och dessa förbättringar panna påverkar inte hans arbete.
Endast +++ effektivitet

sdelay.tv_hmzu: Det är klart som överallt. Tack Anton. Denna artikel har varit till stor hjälp för mig.

vasilev.af: snälla! Kom till oss mer på webbplatsen. Det har du inget emot om jag skickar vår korrespondens i kommentarerna till artikeln?

sdelay.tv_hmzu: Jag har inget emot det.
sdelay.tv_hmzu: Jag glömde att fråga varför Windows överlappar, varför inte samma metallskott.

vasilev.af: Samma metall från skärfönstren kommer inte att fungera, eftersom det i alla fall redan kommer att finnas ett mellanrum (tjocklek på kvarncirkeln), plus när du lagar mat kan du bränna det. Generellt kommer sömmen inte att vara av hög kvalitet, troligtvis kommer den att strömma senare.. knä!

Ssdelay.tv_hmzu: Tack igen. Godnatt.

vasilev.af: Vänligen. Med vänliga hälsningar!

Reprinting eller publicering av en artikel på andra webbplatser är endast tillåten vid installation av en aktiv backlink.

Pålitlig och ekonomisk fast bränslepanna med egna händer

För att organisera hushållsuppvärmningssystem är fastbränslepannor det mest ekonomiska alternativet. Men trots alla möjligheter att välja ut utrustning som finns på marknaden och ett relativt brett pris- och funktionsområde, kan inte varje konsument köpa ett aggregat som bäst motsvarar deras behov. Å andra sidan är det ganska möjligt att göra en fast bränslepanna med egna händer. Och samtidigt spara betydande medel som skulle behöva betala för anläggningsutrustning. Allt som behövs för detta är kunskap om enheten och driftsprincipen för denna kategori av uppvärmningsinstallationer, liksom kunskaper i att arbeta med olika verktyg och material, i synnerhet metall.

Välj typ av fastbränslepanna

Hur man förstår vilken panna som är optimal för att betjäna ett visst värmesystem? Självklart är det nödvändigt att bestämma typen av bränsle, enhetens erforderliga krafter och särdrag hos dess konstruktion, installationsprocess och efterföljande funktion samt funktionerna i det anslutna värmesystemet.

Hemlagad fast bränslepanna

Bland de material som kan användas som ett fast bränsle är de mest utbredda:

 • kol;
 • torvbriketter;
 • pelletar;
 • ved;
 • sågspån och annat brännbart avfall.

Typer av fast bränsle för uppvärmningskedjor i bilden

För att förbättra lönsamheten och effektiviteten hos värmesystemet är det möjligt att tillverka en universell enhet som kan fungera med olika typer av bränsle.

Valet av värmepannans typ och utformning beror direkt på vilken typ av bränsle du tänker använda, värmeanläggningens nödvändiga prestanda samt platsen där den ska installeras. Följande modifieringar av fastbränslevärmeenheter är lämpliga för egenproduktion:

Utrustad med en värmeväxlare av stål eller gjutjärn, kan användas för uppvärmning och varmvattenförsörjning. Effektiviteten hos sådana pannor är ca 85%.

Klassisk bränslepanna

 1. pyrolys

Ge separat förbränning av bränsle och flyktiga gaser som emitteras därigenom, varigenom effektiviteten i värmesystemet ökar avsevärt.

Schema för en pyrolysepanna med fast bränsle

 1. pellet

Effektiviteten hos denna typ av värmepannor når 90%. Deras största fördel är den höga automatiseringsgraden av arbetsprocesser, och nackdelen är designens komplexitet.

De kan arbeta kontinuerligt under uppvärmningssäsongen, vilket kräver att bränslet laddas en gång varje flera dagar vilket skiljer dem från de klassiska bränslepannorna.

Design Basics

För att göra rätt - säker, effektiv och lättanvänd - fast bränslepanna, är det nödvändigt att förstå fysiken i processens drift och driften av värmesystemet som helhet.

Principen för drift av en värmepanna på fast bränsle:

 • bränsle laddas in i förbränningskammaren;
 • luft och andra gaser uppvärmda under förbränningsprocessen stiger upp och utmatas genom skorstenen;
 • På vägen till skorstenen värms varmluften värmeväxlaren, som i sin tur värmer upp värmen (i de flesta hushållsuppvärmningssystem är det vatten).
 • det uppvärmda värmemedlet förskjuter det kalla genom att passera genom hela värmesystemet och återvänder efter kylning tillbaka till värmeväxlaren.

Det handlar om allt upphettat medium att stiga över kylan - det här är en av de grundläggande lagarna i termodynamiken.

Principen för driften av vattenvärmesystemet

För att genomföra denna princip utöver fallet, gjord av tjockt (inte mindre än 4-5 mm) värmebeständigt stål ingår följande element i konstruktionen av en fastbränslepanna:

 1. Förbränningskammare

Volymen bestäms av en komplex formel, som dock är ganska lätt att hitta på Internet, samt en färdig lösning - förbränningskammarens volym i förhållande till pannans nominella effekt eller det maximala uppvärmningsområdet.

Placeringen av ugnen fast bränslepanna

I praktiken beror ugnsdimensionerna inte bara på pannans parametrar och bränsleegenskaperna, utan även på värmeanläggningens egenskaper - schematisk, funktionell komplexitet, arbetssäsong, toppar på efterfrågan på varmt vatten etc.

 1. Hot Gas Chamber

Denna nod är en fortsättning av förbränningskammaren och tjänar som en utgångssamlare för utgången av förbränningsprodukter.

Uppvärmt gasutblåsningssystem

 1. Internt system för tillförsel och avlägsnande av kylvätska

Vi talar om en värmeväxlare (värmeväxlaregister), liksom dess huvudanslutningar - inlopp och utlopp, som tjänar till att ta emot ett kylt termiskt medel, uppvärmning och borttagning till värmesystemet.

Kylvätskans cirkulation i systemet med fast bränslepanna

Viktiga punkter

Effektiviteten hos värmepannan på fast bränsle påverkas alltid av två faktorer:

 1. Designegenskaper hos värmeväxlaren

Ju större område med termisk kontakt desto mer energi per tidsenhet kommer att överföras från det brinnande bränslet till värmeämnet - vatten.

Varianter av den hemlagade värmeväxlaren på bilden

 1. Fullständighet och förbränningstid

Om bränslet brinner ineffektivt - det förlorar pyrolysgas eller inte har tid att värma kylvätskan till önskad temperatur, finns det några konstruktionsfel på ansiktet. Därför bör beräknings- och tillverkningsprocessen för den senare tas med högsta ansvar - efter montering blir det omöjligt att byta ut det.

Hemlagad vedkamin: eldstadsdörr

Pannans konstruktion måste vara pålitlig och säker och ansvaret för detta är inget annat än skrovet. Den är gjord av tjockt (minst 5 mm) stål, helst värmebeständigt. Men den senare är mycket dyrare än vanligt, så du bör komma ihåg att ju tjockare metallet, desto långsammare kommer det att värmas upp. Så, för att den genomsnittliga pannan inte brinner i händerna och inte bastar från pannrummet, måste pannkroppen vara ca 8 mm tjock.

Bränslepanna med inbyggd värmeväxlare

Undantaget är gjord med mönster med topplocket från gjutjärn som utför ugnsfunktionen. Tjockleken och dimensionerna på gjutjärnskivan beror på kroppens designparametrar och pannans prestanda (men inte mindre än 8 mm).

För att organisera pannans inre rörledningssystem är det nödvändigt att använda rör med en väggtjocklek på 3-4 mm och en diameter på 50 mm. För att säkerställa flödet av kylvätska är det nödvändigt att tillhandahålla smalning (från 50 till 25 mm) rörledningar i riktning från het till förkylning, till exempel från pannan till radiatorer) och expandera dem på kylvätskans returväg.

Rumsplan och layout av en fast bränslevärmegenerator

Dimensionerna på den fasta bränslepannan beror på dimensionerna och orienteringen i förbränningskammarens utrymme. Vertikala strukturer har blivit mer utbredd, eftersom ett sådant arrangemang sparar utrymme i pannrummet.

Det traditionella systemet med en vertikal fast bränslepanna:

 • en askkälla med en fläkt placeras i den nedre delen;
 • Ett gjutjärnslist är installerat ovanför askhällen;
 • galleren är inbyggd i brännkammarens botten, som måste vara utrustad med en tillförlitlig dörr;
 • ovanför ugnszonen i planet med den största termiska kontakten är värmeväxlarens arbetsdel. Schematiskt diagram över en vertikal fast bränslepanna

För att ställa in och övervaka driften av enheten under drift, behöver du specialutrustning. Dessa inkluderar vattentemperaturgivare vid inloppet och utloppet på värmeväxlaren och komponenterna i värmesystemet, sensorer för att ladda förbränningskammaren, trycket i det och i vissa delar av pannan etc.

Principen om kylvätskans naturliga cirkulation kan inte genomföras med framgång. Därför är ofta värmepannan utrustad med en extra vattenpump, som med våld levererar kylmedel till värmeväxlaren och / eller till värmesystemet.

Pumpen är en flyktig enhet, vilket innebär att det är viktigt att ge möjligheten att leverera kylvätska för att omgå i händelse av strömavbrott. För det första, för att uppvärmningen ska fungera, och för det andra att kedjan eller kommunikationen inte bryts med ånga eller inte skada temperaturen.

Om en pump är påslagen i konstruktionen av en fast bränslepanna, är det nödvändigt att möjliggöra möjligheten att justera driftsparametrarna samt nödstopp. Vid uppdelning av noder och kommunikation i värmesystemet kan den fasta bränsletanken inte stoppas. Därför behövs ett system för att ta bort överflödig värme - en avskrivningstank med kompensationsventil eller annan lösning som passar i ditt fall.

Vad behöver du för att arbeta?

Den första verkstaden, det är den plats där du kommer att vara engagerad i tillverkningen av grundläggande komponenter och montering av enheten. Dessutom behöver du en ganska omfattande lista över verktyg som du säkert kan inkludera:

 • svetsmask, gaiters och overall;
 • hushållsinverter svetsmaskin och elektroder;
 • cirkelsåg med en uppsättning skivor för skärning av metall;
 • elektrisk borr med en uppsättning borrar för metall;
 • roulette, torg, byggnadsnivå.

För att bygga en fast bränslepanna behöver du följande material:

 • stålplåt med en tjocklek av 5 mm;
 • metall hörn;
 • pigjärnstråle;
 • stålvattenrör av olika diametrar;
 • dörrar för ask- och ugnskammare;
 • ugns-typ gasventiler.

Innan man fortsätter till tillverkningen av element och komponenter i pannan, är det nödvändigt att utföra konstruktiva beräkningar, bestämma konceptet och dra en ritning av pannan, inte glömma att ange alla dess strukturella komponenter och deras huvudparametrar.

Avgas av fastbränslepanna: Inom och utanför byggnaden

Och viktigast av allt: observera säkerhetsåtgärder både i arbetsprocessen och i förhållande till kvaliteten på prestanda hos en fast bränslepanna. Det minsta misstaget från din sida kan orsaka allvarliga problem, inkl. ökad risk för brand.

Top