Kategori

Weekly News

1 Eldstäder
Vad rör att välja för uppvärmning?
2 Radiatorer
Vad är den bästa uppvärmningen för trädgården?
3 Pannor
Sätt att soldera aluminium radiatorer
4 Pumps
Hur man gör en ugn för badet av metall
Huvud / Radiatorer

Landsbygdens uppvärmning


Stuga - ett bra ställe att umgås med familj och vänner. Du kan även leva i det på sommaren. Men vissa föredrar att vila på sin sommarstuga, inte bara under den varma säsongen, men också i kylan. Det är här många invånare i sommar och frågan uppstår hur man uppvärmer sommarstugor utan el på vintern, eftersom det inte alltid är möjligt att koppla upp värmesystemet med hjälp av elektrisk utrustning.

Hur man värmer ett hus på landet

För närvarande finns det många sätt att värma ett hus på landet. Om du väljer det här eller det här värmningssystemet, bör du överväga några finesser. Eftersom lanthus byggdes under olika tidsperioder kan byggmaterialen som används för deras konstruktion skilja sig från varandra. Någon spenderade mycket pengar på byggandet av sitt hus, fullt uthöjde en fullfjädrad byggnad, och dacha kostar någon en öre, men det är inte lämplig för permanent bostad.

Uppvärmningen av ett lanthus beror till stor del på byggmaterialet som var inblandade i byggandet av rummet. Om du använder värmebeständiga paneler, plattor, är uppvärmningen mycket enklare att arrangera än med arrangemanget av en förfalskad byggnad.

Vid valet av ett värmesystem är det nödvändigt att ta hänsyn till förekomsten av kommunikation. Som regel ligger de flesta semesterbyar i avlägsna områden från centraliserade gasnät.

När man väljer hur man ekonomiskt värmer en dacha på vintern är det också viktigt att ta hänsyn till närvaron av närmaste värmebärare. Så kan huset värmas upp med kol, ved, diesel, etc.

Ved var och är den mest populära typen av bränsle i Ryssland för uppvärmning av land, by och till och med hus. För det första är deras pris lägre än andra alternativa typer av bränsle, och för det andra - sådana resurser kan alltid finnas till hands.

VIDEO: Elvärme. Billigt sätt att värma ett hus

Varianter av värmesystem

Varianter av värmehus klassificeras beroende på kylvätskan:

Dessutom grupperas värmeenheterna baserat på bränsletyp:

 • flytande bränsle - dieselbränsle, dieselbränsle etc.;
 • gasvärmare för trädgårdsarbete;
 • fast bränsle - trä, kol, pellets, etc.;
 • Förortshusvärme med el.

Var och en av dessa metoder för att binda upp värmeblocket har dess fördelar och nackdelar. Om vi ​​pratar om priset, kommer den dyraste att vara en uppvärmningsanläggning för flytande bränsle. Medan det billigaste värmepannan för kammarhus kommer att vara en gaspanna. Men som nämnts ovan har inte alla bosättningar en centraliserad gasledning.

Dessutom påverkar säsongsförhållandet att bo i det också valet av ett landsbygds uppvärmningssystem:

Sommar alternativ

Ett ganska stort antal lanthus byggdes av trissnitt. Vägglofter i sådana lokaler kan inte hålla värmeenergi inne i byggnaden länge. Därför, om stugan inte är uppvärmd, kommer temperaturförhållandena i rummet att vara nästan identiska med gatuindikatorerna. Träbyggnader kan snabbt värmas med hjälp av elvärmare eller ugnsutrustning. I det här fallet måste du försiktigt isolera fasad av byggnaden, samt använda en kraftfull värmeenhet.

Alla säsong alternativ

Byggnader som är planerade att användas oavsett säsong, även i designstadiet, förbereds för låga temperaturförhållanden. En person som bor i ett lanthus under hela året, säkerställde säkerligen att hans hem var utrustad med all nödvändig kommunikation. I ett sådant rum borde vara, åtminstone ljus och vatten. Sommarmodeller, som tidigare nämnts, är mestadels uppförda av trä- eller paneler, medan byggstenar av kapitaltyp ska använda betongplattor, tegelstenar, kvarnblock och andra byggmaterial med identisk funktionalitet. Och om i ditt sommarhus finns ovannämnda kommunikation, så är elpannan det mest lämpliga sättet att ordna värmesystemet. I avsaknad av el kan du använda gasuppvärmning eller andra alternativ.

Spisvärme

Om du inte vet hur man värmer stugan på vintern utan gas och el, så kommer du säkert att vara intresserad av ett sådant alternativ som en järn- eller stålugn. Den första modellen är att föredra på grund av några av dess egenskaper:

 • hållbarhet;
 • långt underhåll av temperaturen;
 • uppvärmningshastighet

Med tanke på kaminens uppvärmning är det nödvändigt att ta hand om skorstenen i förväg. Faktum är att utan detta strukturella element kommer värmeenheten helt enkelt inte att fungera.

Nackdelen med ugnsuppvärmningsinstallationen: systematisk läggning av bränsleresurser. Och om bränslet inte läggs i tid kommer elden att gå ut och du måste tända ugnen igen. Dessutom finns det ett behov av regelbunden rengöring av ugnen från sönderfallsprodukter av bränsle.

För ugnsuppvärmning är det bästa materialet för eldstaden bok, ek eller hornbjälk. Medan gran och tall inte kommer att ge de nödvändiga temperaturförhållandena för en fullständig vistelse.

Ett utmärkt alternativ för att ge kommer att vara den goda gamla kaminen i modern design. Lätt att använda spis, det klarar av uppgifterna.

Potbelly spis av 21-talet

För närvarande har tekniken för långbrännande pannor utvecklats. Deras arbete är baserat på pyrolysprincipen, när ved eller annat fast bränsle brinner vid låg temperatur med samtidig frisättning av pyrolysegaser. De släpps ut i en separat kammare, där de dessutom brinner igenom med värmefrisättning. Å ena sidan ökar detta kraftigt pannans effektivitet - nästan upp till 85 och till och med upp till 90%, å andra sidan, den tid det tar att en ved brinner genom nästan 8 timmar.

Gasuppvärmning

Strapping med användning av en gaspanna är det mest lönsamma och lättanvända sättet att värma en bostad. Detta alternativ kan dock användas om det är anslutet till en centraliserad gasledning. Gasvärmare anses vara de mest effektiva, eftersom de på relativt kort tid kan värma upp temperaturen i rummet.

Om det inte finns någon anslutning till gasnätet, kan du enkelt ansluta värmeanläggningen till gasflaskor. Trots sin enkelhet är sådana anordningar inte mindre populära än stationära värmare med identisk funktionalitet. Men samtidigt kan de enkelt transporteras från plats till plats. Av denna anledning anses gas-ballongvärmeutrustning vara autonom.

Rörledningens termiska krets kan använda naturlig eller tvungen cirkulation av kylvätskan. Så, om du har ett enhemshus, så kommer ett system med naturlig cirkulation att vara tillräckligt för att ge den nödvändiga temperaturen i rummet. Det krävs ett kraftfullare system för uppvärmningen av ett hus med två våningar, för vilket det är nödvändigt att använda en centrifugalpump.

Infraröd värmeanordning

Det mest primitiva sättet att värma upp ett lanthus. För att göra detta behöver du bara köpa en värmare, placera den i ett rum som behöver värme och anslut det till ackumulatorn. Dessa värmare har som regel kompakta övergripande dimensioner. De kan placeras inte bara på golvet, men också på väggarna, och även på taket.

Infraröda värmesystem är alternativa värmekällor som kan fungera länge från elektroniska lagringsenheter. Allt som krävs är att regelbundet kontrollera batteriets prestanda och ladda det, till exempel, från solpaneler.

Det finns många alternativa uppvärmningsmetoder som möjliggör högkvalitativ och ekonomisk uppvärmning av huset. Dessa inkluderar geotermisk uppvärmning, där uppvärmning av huset utförs med hjälp av naturresurser - vatten, ljus och jord. Elektriska konvektorer, solfångare, luftkonditioneringsapparater etc. - alla dessa sätt att skapa en bekväm temperatur i huset.

Vilken man väljer bara beror på ekonomiska möjligheter. Vi hoppas att vårt råd hjälper dig att göra rätt val och ge din preferens till den mest lönsamma och effektivt fungerande värmeenheten.

Vad är billigare att värma ett privat hus?

För närvarande behöver många ägare av privata hus eller stugor i allt högre grad leta efter alternativ till gas som den huvudsakliga typen av bränsle för att värma sina hem. Orsakerna är olika: för någon naturgas blir för dyr, har någon möjlighet att använda andra energikällor, medan för vissa människor är den huvudsakliga gasen helt enkelt inte tillgänglig på grund av sin fullständiga frånvaro i närheten. Då uppstår frågan - vilken typ av ekonomisk uppvärmning av ett hus utan gas finns och vilken typ av bränsle är bättre att använda då?

Alternativa energikällor

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom det i varje enskilt fall finns nyanser. Till exempel växer på din marktomt många gamla stora träd, som efterfrågas i pannugnen på veden.

Alternativ två: Till skillnad från vissa tjänster är kunden redo att förse dig med diesel eller kol länge. Det är klart att i sådana situationer kommer du att vara benägen för dessa typer av energibärare och att inte uppmärksamma andra. På sikt kommer det att vara ett misstag, eftersom sådana källor snart kommer sluta och det kommer att bli nödvändigt att leta efter andra sätt att värma ett hus eller köpa samma bränsle, men till en allmänt accepterad kostnad.

Vi kommer att försöka utarbeta en viss universell metod för att bestämma den optimala energibäraren för uppvärmning av en bostad, som passar varje enskilt fall. För det första kommer vi att göra en reservation om att metoden kommer att hjälpa till att bestämma sig själv billigast uppvärmning utan gas, vi tar inte hänsyn till det.

Det tar inte heller hänsyn till olika högteknologiska och exotiska typer av värme som är otillgängliga för vanliga medborgare. Här ingår värmepumpar, solpaneler, vindkraftverk och olika typer av motor- och vegetabiliska oljor. Så hur värmer man huset om det inte finns någon gas och ovanstående källor? Till vårt förfogande förblir:

 • vanlig ved;
 • evrodrova;
 • pelletar;
 • kol;
 • dieselbränsle;
 • flytande flaska gas;
 • el.

För var och en av dessa energikällor bör man göra en beräkning av kostnaderna under hela kalla perioden, så är det tydligt att det är billigare att värma ett hus.

Det är viktigt! Innan beräkningarna påbörjas, är det nödvändigt att anpassa måttenheterna för mängden bränsle, det vill säga för att förhindra förvirring av volymen (m3) med massa (kg). Det rekommenderas att alla typer av energi, utom el, leder till enheter i masskilometer.

Beräkning av kostnaden för uppvärmning

För att få reda på vad som är den mest ekonomiska uppvärmningen av ett hus, rekommenderas det för tydligheten att göra ett enkelt tecken på detta formulär:

Beräkning av kostnaden för uppvärmning

I den här tabellen fylls den andra kolumnen utifrån kostnaden för varje typ av bränsle i ditt område, eller ditt individuella pris ingår i det. Den tredje kolumnen för enkelhetsberäkning av beräkningar är redan fylld. Kostnaden för 1 kW värmeenergi bestäms enkelt genom att dividera priset på 1 kg bränsle (kolumn 2) med sitt specifika värmevärde (kolumn 3).

Den femte kolumnen är fylld utifrån det faktum att den genomsnittliga värmeförbrukningen i ett privathus med en yta på 100 m2 per säsong är 5 kW / h och varaktigheten för uppvärmningssäsongen är 180 dagar (5 x 24 x 180 = 21 600 kW / h).

Det är uppenbart att projekten av hus är alla olika och området kommer att vara annorlunda, vilket kan vara säsongens längd i ditt område, så du måste göra lämpliga justeringar. Multiplicera data i kolumn 4 och 5 bestämmer vi de beräknade kostnaderna per säsong.

Emellertid tar dessa värden inte hänsyn till utrustningens effektivitet, vars värden ges nedan. Att fördela de uppskattade kostnaderna med effektiviteten, i sista kolumnen får vi ett direkt svar på frågan - vad är billigare att värma ett annat hus än gas?

För husägare vars gaseldade pannor redan är installerade, kan du lägga till ytterligare en rad nedan för jämförelse, fylla den med data på naturgas baserat på faktisk bränsleförbrukning och dess pris.

Schemat för uppvärmning av ett privathus gasbalong

Det verkar som om allt föll på plats och du kan säkert välja ett eller flera energikällor för ekonomisk uppvärmning. Men detta tillvägagångssätt är ensidigt, eftersom det fortfarande finns en sådan sak som bekvämlighet och komplexitet vid underhåll och drift av ett privathus uppvärmningssystem.

Valet av energi med hänsyn till användarvänlighet

Bekväm drift av pannutrustning som levererar värme till vattenuppvärmning är en liten faktor, eftersom alla onödiga problem och besvär är din tid och pengar. Det vill säga att de totala kostnaderna ökar indirekt beroende på hur mycket ansträngning som görs för att upprätthålla systemet. I vissa fall verkar ekonomiska uppvärmningssystem efter den första säsongen inte så ekonomiskt, och ibland vill du betala extra pengar, för att inte bli involverad i sådana problem.

Till skillnad från finansiella indikatorer, användarvänlighet - värdet för varje bränsle är oförändrat, så du kan ta reda på omedelbart vad som hjälper dig att göra rätt val. Vi kommer att utvärdera bekvämligheten med följande kriterier:

 • Komplexiteten i reparationen eller underhållet av pannanläggningen.
 • behovet och bekvämligheten av lagring;
 • komfort i daglig användning (behov av bränslebelastning och så vidare).

För att ta reda på vilken av energibärarna som kommer att ge en bekväm och ekonomisk uppvärmning av ett privat hus, kommer vi att utarbeta ett andra bord där vi för varje kriterium ska lägga alla typer av bränsle på ett fempunktssystem, varefter vi sammanfattar.

tjänsten

Elektriska pannor behöver inte underhåll, förutom att ibland öppnar locket och dammar bort eller rengör kontakterna, för vilka de får högsta betyg. Vissa åtgärder krävs om du värmer ett hus med flytande gas. En gång vartannat år rekommenderas att kontrollera och vid behov städa tändaren och brännaren. Därför är propan en solid fyra. Pelletskedjor får 3 poäng för vad de behöver flera gånger om året för att rengöra förbränningskammaren och en gång - skorstenen.

Därför måste trä- och kolenheter rengöras ofta som förorening. Värst av allt i detta avseende är situationen med dieselbränsle, så ofta dess kvalitet, dålig, på grund av vad tjänstens frekvens är oförutsägbar.

lagerhållning

Det är uppenbart att el inte kräver lagringsutrymme, medan flytande gas och diesel kan kräva lite utrymme. Men när den ekonomiska uppvärmningen av ett privat hus med trä är organiserat kommer det att ta mycket utrymme för ett lager. Samma sak gäller pellets, eftersom de behöver ett torrt rum eller en speciell silo. När det gäller kol finns det mycket avfall, damm och smuts från den, så den lägsta uppskattningen.

Bekvämlighet i drift

Och här visade sig ekonomisk elektrisk uppvärmning vara bäst, eftersom det inte kräver några ingrepp på jobbet. Pellets och flytande gas måste fyllas regelbundet, 1-2 gånger i veckan, och ännu mindre. Lite mer uppmärksamhet bör ägnas åt dieselbränsle, mer att övervaka arbetet än att lägga till bränsle.

Tja och mest av allt, traditionellt levererar autonom uppvärmning i ett privathus på kol och ved, här behövs laster i förbränningskammaren från 1 till 3 gånger per dag.

I den sista kolumnen sammanfattas resultaten, enligt vilken den mest bekväma och bekväma värmer ett lanthus på vintern med el. Om detta resultat beaktas i samband med finansiella kostnader, så är el kanske inte det sämsta alternativet.

slutsats

Ett integrerat tillvägagångssätt på problemet visar att de mest ekonomiska värmesystemen för ett lanthus och ett lanthus kan vara störst i driften. Skynda inte och noggrant väga och beräkna, och ännu bättre - installera en elektrisk panna i kombination med någon annan.

Billig uppvärmning i huset - välj ordning, läge...

Enkel, pålitlig, ekonomisk uppvärmning för ett litet hus kommer att glädja alla. Vilken typ av uppvärmning till ett lanthus är optimalt?
Ett litet hus är ett bra ställe att tillbringa helgerna.

Men det måste värmas, eller hur? - att spendera det helger inte bara på sommaren utan också på vintern. I ett hus där de inte lever permanent, men mest är från fredag ​​kväll till lördag söndag kan uppvärmning bli enklare.

Prioriteten är ekonomi med tillräcklig komfort. Förutom möjligheten att värma huset utan närvaro av hyresgäster.

Tillbringa en vinterafton nära den uppvärmda ugnen, beundra flammens lek....
Detta är en bra semester som inte kan diskonteras, när man överväger alternativ för hur man värmer ett hus på landet.

Enkel uppvärmningsplan

Det enklaste, pålitliga och billigare sättet att värma ett litet hus är en kombination av en värmeintensiv massiv ugn installerad i mitten av byggnaden och elektriska konvektorer installerade under fönstren på vanligt ställe för radiatorer.

Sådan uppvärmning till ett litet hus (upp till 80 kvm, med speciell planering, när en ugn i mitten kan värma alla rum) kombinerar till synes oförenliga saker - automatisering och programmering, extrem enkelhet, nästan absolut tillförlitlighet. Samtidigt tillhandahålls komfort och tillräcklig lätthet för att tillhandahålla värme utan närvaro av en huvudgas.

Vad är det bästa värmetillståndet för ett lanthus?

Lantgård (stuga) rekommenderas inte att frysa. När frusande material förstörs faller dugg inuti rummen, mögel sprider sig. Dugg uppstår främst eftersom det var hög luftfuktighet i ett uppvärmt hus.

Det förblir på alla föremål och väggar i form av vatten under kylning under övergången genom daggpunkten. Du bör inte frysa huset, du måste alltid behålla minst positiv temperatur på +5 - +7 grader C.

För att göra detta är några elektriska konvektorer några (3 - 5 stycken av antalet stora fönster) tillräckliga. Efter att ha satt dem att slå på +5 grader och stäng av + 7 grader, borde du inte oroa dig för att huset fryser. Trots allt finns det ingen strömavbrott i området i mer än en dag?

Det är inte särskilt lämpligt att dränera vattnet från pannan och hela vattenförsörjningssystemet när du lämnar ett hus på söndagen. Sedan på fredag ​​måste hela systemet tas i ordning igen. Det är bättre att ständigt bibehålla en minimal positiv temperatur i ett lanthus (i landet). Och förutom att värma upp huset från +5 till +20 grnadusy mycket snabbare än från minus tjugo grader.

Hur mycket kostar det för att behålla värmen

Är det dyrt att bibehålla +5 grader C i huset med hjälp av automatiska elektriska konvektorer?
Samtidigt förbrukas inte mer än 20% av energin i denna mängd om vi stöder +20 grader. När temperaturen minskar med en grad, sparas 6% av energibäraren. Skillnaden på 15 grader ger oss så mycket som 90%. Vi tror att vi kommer att spara 80%. Således håller temperaturen från tisdag till morgon fredag ​​med el inte alls dyr.

Och varför från tisdag, var gick måndag? Stor värmekapacitet i ugnen tillåter inte att temperaturen inuti huset faller så snabbt, förutsatt att den är tillräckligt isolerad.

Regelbunden isolering ger inte bara komfort, utan minskar kostnaden för uppvärmning 2-3 gånger. Det är också möjligt att värma ett hus billigare, utan att använda vanligt förekommande dyra värmare - du kan läsa hur billig det är att värma alla strukturer i ett lanthus.

Är ugnsuppvärmning inte bekväm?

En viss minskning av komforten när kaminuppvärmning, när det finns kalla utrymmen på väggarna, kan omgå den första.... förklaring att huset inte är permanent bosatt, och det kan uppfattas som en exotisk utflykt i gamla dagar. För det andra, om kölden nära fönstret saknas, är det väldigt enkelt att neutralisera den med en konvektor påslagen för minimal effekt, dvs utan risk att gå i konkurs.

Så värmer vi ett hus med en eldstad som är enkel, pålitlig, värmer inte upp länge.
Det är viktigt att göra ugnen värmekapacitet, en som skulle hålla värmen i huset under lång tid. Ugnsdesignen är många. Vanligtvis konkurrerar två alternativ för bekvämlighet och effektivitet - den ryska spis och den finska kaminen. Men du kan uppfinna din egen.

Kostnaden för ugnen kommer att jämföras med kostnaden för värmesystemet med en konventionell fastbränslepanna.

Endast pannan och hela systemet på kylvätskan är komplicerade saker, det finns många mekanismer, det finns något att bryta - pumparna stannar, radiatorerna flyter, rören passerar, pannan röker.
Och kaminen bryter inte alls, det kräver endast vård för rengöring av skorstenen årligen.

Samtidigt kommer den speciella atmosfären av vila och firande från en frusen panna installerad i en garderob heller inte ut. I detta förlorar han ugnen på 100%.

För att värmesystemet ska kunna förvärva en värmekapacitet som en ugnsugn, är det också nödvändigt att bygga in en buffertank för en stor mängd kylvätska (frysning), och sedan blir värmepannan dyrare.

Det är möjligt att hitta bra experter på spisar, men du måste vara överens om att göra en samvetsgrann - en stor värmeledande ugn med en lång skorsten med extremt hög effektivitet, vilket ger bort redan kylda gaser.

I allmänhet vad gäller pris / kvalitet / tillförlitlighet / bekvämlighet för ett litet hus vinner kaminen i alla nomineringar. Det förlorar bekvämt, eftersom väggarna och fönstren kan bli svalare, om nivelleringen som tidigare sagts.

Om du bor permanent, kan du också stanna vid eldstaden och elektrokkonvekterakh. Men du kan göra de klassiska alternativen - kraftfull bränslepanna och elpanna, och med dem ett vattenuppvärmt golv - för att skapa en speciell komfort Läs - hur man använder solidt bränsle och elpannor tillsammans.

Ett populärt alternativ för ett litet hus - stugor för helgerna kan värmas inte expensivt men effektivt. Hur man gör detta föreslogs ovan.

5 sätt att vinna frost: värme stugor på vintern. Vad är bättre för ett modernt eller gammalt hus?

Marknaden för HVAC-utrustning innehåller dussintals modeller av värmare, så att ägarna av hus kan välja det bästa alternativet.

Till exempel, om människor bor i ett modernt hus under en längre tid, är det bättre att använda gas-, el-, diesel- och fastbränslepannor.

I äldre byggnader används ofta elektriska värmare, hanterar sina funktioner helt och hållet. De klassiska alternativen är metall- och tegelugnar.

Uppvärmning av hus i gamla byggnader: vad är bättre?

De flesta ägarna av gamla stugor bygger eldstäder eller vanliga tegelstenar. Faktum är att inte varje bosättning är utrustad med gasförsörjning.

I sådana stugor för vinterperioden är elförsörjningen avskuren och för vatten används metallrör som ligger på markytan. Att prata om vattenuppvärmning under den kalla årstiden är inte meningsfullt i det här fallet.

Huvudbränslet i dessa byggnader är ved och kol. Tack vare ugnarna, som måste värmas regelbundet (minst en gång om dagen) är det inte alltid möjligt att snabbt uppnå önskad temperatur. Ofta köper boende i gamla stugor elektriska värmare för att de ska kunna sättas om direkt vid ankomst till dacha och kompensera för brist på värme.

Egenskaper av tegelugnar

För att förstå principen om vilka tegelugnar som arbetar, är det värt att överväga sin centrala plats, nämligen eldstaden för ved. God uppvärmning till önskad temperatur är endast möjlig under följande två förhållanden:

 1. Regelbundet intag av syre som stöder flamman.
 2. Permanent avlägsnande från förbränningsugnsugnen.

Frisk luft levereras till eldstaden tack vare fläktdörren eller askhällen. Förbränningsprodukterna stiger gradvis längs stenstrukturen, går in i en speciell öppning genom förbränningskammaren och lämnar skorstenen till utsidan.

Det finns olika designegenskaper hos tegelugnar, som alla har sina egna specifika nyanser. De vanligaste modellerna för dacha är "holländska", ryska, eldstadskamin och "svenska".

Bland fördelarna med tegelugnar är följande:

 • kompakt storlek;
 • stort urval av mönster;
 • Möjligheten att utrusta stugan med en ugn och spis;
 • brandsäkerhet.

Det finns flera nackdelar i ugnar:

 • arbetskrävande murverk, vilket kräver praktiska färdigheter inom byggandet;
 • hög kostnad för materialet som används.

Specificitet av metallugnar

I sådana ugnar placeras bränslet enligt en särpräglad princip, så att det praktiskt taget inte finns något utrymme mellan elementen. Om vi ​​pratar om trä, placeras de i form av en bur. Den maximala täta fliken kommer att brinna mycket länge (ibland kan temperaturen bibehållas upp till 24 timmar). Ved börjar smolderar och avger termisk energi. Frisk luft utanför levereras till en speciell zon och inte till förbränningskammaren i sig.

Eftersom huvudmaterialet för montering av sådana ugnar är metall, beror de viktigaste egenskaperna hos denna design på den.

Metall ackumulerar dålig värme. Emellertid anses dess värmeledningsförmåga i förhållande till värmekapaciteten vara högre jämfört med rameldade tegelstenar.

För metallugnar är sådana fördelar karakteristiska:

 • utmärkt värmeöverföring (effektivitet är mer än 80 procent);
 • kompakt storlek;
 • tillförlitlighet (idealisk prestanda är karakteristisk för gjutjärn);
 • ovanlig design.

Bland ugnarnas brister är:

 • brist på värmelagringskapacitet;
 • oförmågan att skapa en bekväm temperatur i stora stugor;
 • låg säkerhetsnivå i jämförelse med tegelkonstruktioner.

Vad är värmare

En av de mest populära och eftertraktade gasvärmarena beaktas. De utför sitt arbete från propan-butan eller från rörledningen. I små stugor monteras vanligtvis gaskonvektorer och infraröda värmare. Sådana modeller är lätta att använda, anses vara ekonomiska och har god effektivitet. Den enda nackdelen är förbrukningen av en stor mängd gas, vilket ofta är svårt att ha råd med.

Bäst lämpad för att ge den andra typen - elektriska värmare. De är uppdelade i vissa underarter:

 1. Oljevärmare. Den mest ekonomiska modellen för att ge. Den största nackdelen är den långa processen att värma upp till arbetstemperaturen och produktens stora vikt.
 2. Fläktvärmare. Locka användare med liten storlek och låg vikt En signifikant nackdel är den minsta mängden uppvärmt utrymme.
 3. Elektriska konvektorer. Sådana värmare upptar ett litet område, är säkra, arbetar tyst och perfekt värmer rummet.
 4. Infraröda värmare. De infraröda strålarna värmer inte luftrummet, men närliggande föremål. Den största nackdelen är den snabba kylningen av produkten.

Nyanser av den infraröda filmen

Specificiteten hos den infraröda filmen är att den avger värmestrålar. Denna process är jämförbar med uppvärmning av asfalt på sommaren under påverkan av solen.

Det är viktigt! Användning av denna typ av värmare sparar upp till 25 procent av elförbrukningen i landet.

Nästan alla infraröda filmer präglas av deras tekniska och operativa egenskaper:

 • nätaggregatet är 220 V;
 • strömförbrukningen vid topp är 210 W / kvm. m.
 • per dag förbrukad el vid 20-60 W / kvm. m;
 • Den infraröda filmens maximala temperatur är 55 grader Celsius;
 • filmdimensioner i bredd - 50-100 cm;
 • till maximal temperatur värmer produkten upp på några minuter.

Denna typ av uppvärmning har sådana fördelar:

 • snabb installation;
 • enkel vård;
 • Efter installationen kommer höjden på stugan att vara mindre.
 • möjligheten att lägga på toppen av värmeskiktet på något golv utan att temperaturen sjunker.

Enligt kundrecensioner har sådana värmare negativa aspekter:

 • Systemet kan snabbt misslyckas vid interaktion med tunna eller skarpa föremål.
 • filmen ökar ytlighetens elektrostatiska egenskaper, så att damm konstant lockas till dem.

Hur man värmer om vinteren modern stuga?

I nyare byggnader används sådana system som snabbt värmer upp lokalerna i det erforderliga utrymmet, dränerar vätskan från rörledningen med vattenuppvärmning, har solid effekt för att effektivt värma ett hus med låga värmeisoleringsegenskaper och så vidare. Vi pratar om pannor, som aktivt används av ägarna av moderna stugor.

Med hjälp av sådan utrustning finns en konstant cirkulation av vatten uppvärmd till en viss temperatur genom rören till batterierna och baksidan. Under läggningen av rörledningen användes metall, polypropen eller metallplastprodukter. De betraktas som hållbara och kan bestå i årtionden om pannan används korrekt.

Kylare som grund för värmesystem

Gaspannor är ganska vanliga produkter och lockar kunderna till rimlig kostnad, liksom tillgången på bränsle. De kännetecknas av maximal automation, hög effektivitet och pålitlighet. Vissa modeller installeras dock endast på stugan i områden med bra ventilation och tillgång till gatan.

Foto 1. Diagram av en vattenuppvärmning dacha med en panna med en extra expansionstank.

Elektriska pannor är anmärkningsvärda för det dyraste underhållet, men det höga priset betalas med sådana fördelar som: bekvämlighet och enkel drift, enkel installation, ingen öppen låga (hög säkerhetsnivå). Å andra sidan förbrukar sådana modeller, behåller temperaturen, för mycket el och behöver separata ledningar vid montering av trefasutrustning.

Det svåraste att behålla är en fast bränslepanna. Det används ofta i hus som huvud- eller hjälpvärmeanordning. Bland fördelarna är det otvetydigt att driva bränsle, lätta drift och underhåll. Låg effektivitet och låg produktivitet - nackdelarna med sådana pannor.

Den sista typen är flytande bränslepannor, som har blivit populära på grund av hög effektivitet och god autonomi. Den enda nackdelen är den höga kostnaden för underhåll och priset på förbrukningsmaterial.

Kedjor klassificeras i:

Kedlarnas funktion är ganska enkel. Byggnaden värms upp genom att kylvätskans temperatur stiger i värmeväxlaren i strukturen, varefter vatten börjar strömma från rören till radiatorerna. När värmen matas genom luften, återgår den och återuppvärms till en viss temperatur.

Hjälp! Väggmonterade pannor är ofta utrustade med kopparvärmeväxlare med mindre massa och golvkedjor med gjutjärn och stål.

Anordningarna arbetar med flytande, fasta eller gasformiga bränslen, vissa kedjor använder flera typer samtidigt. I sådana enheter inbyggd universalbrännare. Vid valet av ovanstående enheter rekommenderas att uppmärksamma maximal effekt, temperatur och typ av bränsle som används, närvaron av vissa funktioner, tillverkningsmaterial och andra parametrar.

Användbar video

En video som jämför olika typer av värmare: Vilken låter dig värma huset mest effektivt?

Värmeisolering är en viktig komponent.

Tillförlitlig isolering anses faktiskt som grundkomponent i alla hus och stugor. Med hjälp av detta reduceras värmekostnaderna, utsläppen av damm, gaser och sot minskar vilket bidrar till att förbättra miljön. Den optimala temperaturen på golv, väggar och tak har en betydande inverkan på skapandet av bekväma förhållanden i rummet. Bra värmeisolering gör att du kan behålla byggnaden i gott skick och förbättrar livskvaliteten.

Hur man ekonomiskt värmer ett hus på vintern

Länk till artikeln

Länk till artikeln

På senare tid var vila i dacha endast möjligt under den varma säsongen. Bristen på ekonomiska och bekväma sätt att värma sommarstugor gjorde det omöjligt att aktivt vinter utomhusaktiviteter. Nu kan denna idé enkelt genomföras, ha möjlighet att åka på en släde och åka skidor, andas in tillräckligt med anda av ren, kall luft och ta en paus från de stora städernas liv och rörelse.

För detta är det viktigt att noggrant överväga ett landsbygds värmesystem för att göra det bekvämt och ekonomiskt, enkelt och kortt att genomföra. Castorama-experter berättar hur man ekonomiskt värmer ett lanthus så att du kan njuta av fördelarna med en semester i landet under hela året.

Ditt hem behöver ett plus

Det finns ingen entydig och universell lösning för alla dachas, eftersom valet av värmesystem beror på frekvens och användningsförhållanden, storleken på huset. Huset kan leva permanent eller komma bara för helgen. Men du måste veta att varje cykel med full uppvärmning av ett hus som är fruset genom genom kommer att orsaka allvarliga skador på dess konstruktion på grund av kondensatfuktighet. I det här fallet väljer du den huvudsakliga typen av värme, du måste överväga ett system för att behålla en positiv temperatur i rummen under en kort period av din frånvaro.

Hur man behåller en positiv temperatur på vintern?

En positiv temperatur (lite mer än fem grader) är tillräckligt för att din ankomst för att starta uppvärmningen visade sig vara lugn och bekväm för alla, inklusive hela byggnaden av huset. Det finns flera typer av elektriska värmare som är utrustade med termostatiska sensorer. När du väljer önskat läge, håller värmaren regelbundet den önskade temperaturen före ankomst. Och ju bättre ditt hus kommer att isoleras desto lägre kostar det för en sådan uppvärmningstjänst.

På vintern behöver du inte värma hela huset. Med början av stadigt kallt väder, vindsalar, en veranda och andra rum på bottenvåningen som du inte använder kan lämnas utan konstant uppvärmning. Det är viktigt att tänka på uppvärmning i köket och ett av vardagsrummen, utrustade med öppen spis eller spis. Detta tillvägagångssätt låter dig bekvämt slappna av i landet på vintern och inte spendera mycket pengar på uppvärmningen. Och så att det använda värmesystemet inte skadar resten av huset, måste du ta hand om värmeisoleringen av ouppvärmda rum.

För större effektivitet kan du använda programmerbara veckobrytare, som före ankomst kommer att slå på ytterligare värmare och få temperaturen i huset till ganska bekvämt.

Hur man snabbt värmer upp rummet?

Så i den efterlängtade vinterhelgen kom du till stugan för att tillbringa tiden bekvämt. Om du tar hand om standbyuppvärmningen kommer huset att vara kallt, men utan fuktens känsla - torkar konvektorn luften väl. Värm upp rummet snabbt på flera sätt. Särskilt effektiva är de så kallade högeffektsvärmepistolerna - el eller gas, de kan värma luften i ett rum om några minuter. Detta är det bästa alternativet för att värma ditt hem till en bekväm temperatur, men det kommer inte att bidra till att bibehålla de villkor som skapats i lokalerna länge. Om du vill bo över natten i ett hus, är det värt att tända en eldstad eller en tegelstenskamin. Det kommer att värmas upp länge, men kommer också att kunna behålla en bekväm temperatur i rummet under lång tid.

Välj en typ av värmare

Oljevärmaren är bekväm och praktisk i applikationen, har flera driftlägen. Uppvärmning av ett kylrum är ganska långsamt, men i ekonomiläge upprätthåller apparaten temperaturen från den uppvärmda ugnen och kan värma ett litet rum hela natten.

En elektrisk konvektor värmer rummet genom att cirkulera varm luft som passerar genom tunna värmeelement. Justerbar termostat håller automatiskt inställd temperatur. Konvektorer värmer upp rummet snabbare, men kyler snabbt ner efter avstängning.

Fläktvärmare värmer luften ännu snabbare i ett kallt sommarhus. Du borde inte använda dem under lång tid eftersom de brinner syre och torkar ut luften.

Moderna infraröda värmare ökar popularitet på grund av användarvänlighet och effektivitet. De värmer föremål som ligger inom räckhåll för strålarna, men det rekommenderas inte att vara direkt under en sådan panel under lång tid. Det är bättre att installera en sådan enhet vid dörren eller bort från sängen och matbordet.

Välja en ugn för uppvärmning av ett lanthus

Man tror att endast en stor tegelugn kan värma ett rum under lång tid. Den avgörande nyansen är strukturen, vilket gör att du kan ackumulera värme. Och det här är sant. Med konstant boende värms en sådan ugn under vintersäsongen, vilket inte låter det svalna. Detta är ett århundrads erfarenhet av våra förfäder, som framgångsrikt kan tillämpas i vår tid. Efterfrågan och mer avancerade alternativ - värmepannor för fasta bränslen och gaspannor, om det är möjligt att ansluta till motorvägen. Gas är dock inte tillgänglig i alla semesterbyar, och värmesystemet med flytande värmebärare betraktas som dyrt och ganska inert i tid, eftersom du anländer en eller två dagar. För ett blygsamt hus kan moderna konstruktioner av ekonomiska spisar bli en variant av uppvärmning.

Vad är en lång brännugn?

Förmågan att förlänga bränslet av ved är utrustad med gjutjärnskassettens eldstad med rörliga dörrar av värmebeständigt glas. Deras utseende motsvarar den stängda typen av öppen spis. Till skillnad från tegel eldstäder värmer sådana eldstäder snabbt luften i rummet och håller varm hela natten.

Vi är alla väl medvetna om vilken spis, som räddade många generationer från de svåra år av vår historia. Dess design skilde sig inte i bekvämlighet och praktiska, och effektiviteten var extremt låg: det tog mycket bränsle, och det var nödvändigt att stokas kontinuerligt. Moderna modeller skiljer sig fundamentalt från tidigare design. De är kompakta, bekväma och kan dekorera alla rum. Men deras största fördel anses vara extraordinär energieffektivitet, vilket gör det möjligt att värma ett lanthus utan betydande kostnader.

Detta uppnåddes genom exakta designberäkningar och användningen av de senaste värmebeständiga materialen. De mest framgångsrika modellerna av sådana ugnar är kapabla att bibehålla ekonomiskt bränsleförbränning i 8-10 och till och med 12 timmar. Ett brunnsved kan smolla i huvudbrandlådan hela natten och de brännbara gaserna från en sådan smoldering förångas inte in i skorstenen, men bränns i sekundärkammaren. Askan från en eldkammare kvarstår inte i praktiken. Långa brännkammare är praktiska att använda och multifunktionella. Du kan välja en spis med spishäll för matlagning eller en spis med en glasdörr, vilket ger dig möjlighet att titta på levande eldspel på vinterkvällar. Ingen grund för sådana ugnar krävs - de kan installeras på något lämpligt ställe.

Bekväm sömn i huset

För att skapa bekväma förutsättningar för rekreation och boende i landet kan du använda olika hushållslösningar. Om du efter att ha återvänt från en skidvandring på kvällen till ditt varma hem finner du att sängen ännu inte har värmts upp och arken verkar vara fuktiga, använda en elektrisk madrass eller ett elektriskt ark. De kommer att göra sängen varm och bekväm för att sova på kort tid. Sådana värmare förbrukar bara 40-60 watt elektricitet.

En mycket ekonomisk och bekväm lösning för att bibehålla den optimala temperaturen i rummen på ett lanthus i vinterfilmens infraröda värmare. Belagd direkt under mattan eller linoleum värmer de stora ytor med mjuk och behaglig värme. I ett hus där det ekonomiska uppvärmningssystemet är rationellt ordnat, kan du leva i fullständig komfort även i den mest allvarliga förkylningen, glädje i kommunikationen med ren natur.

Hur man värmer ett hus på landet?

Att välja rätt värmesystem sparar mycket i framtiden.

För närvarande finns det ett stort antal olika system, teknik och utrustning som du kan värma ett trähus eller tegelhus.

De överflöd av moderna metoder för värmeförsörjning och teknik har ännu inte påverkat de ledande ställningarna för vattenvärmesystemet, vilket är det mest effektiva och tillförlitliga värmetillförselsystemet.

Samtidigt är kaminuppvärmning med trä i många fall det optimala alternativet, kännetecknat av enkelhet, tillgänglighet och fullständig autonomi.

Och kanske bättre att föredra elvärme?

Ju bättre att värma (vilken typ av bränsle, med vilken utrustning) hus?

Valet av värmekälla är en mycket viktig händelse som kräver en noggrann analys av alla nyanser.

Spisvärme uppvärmning med trä

Vedeldad värme är ett utmärkt tillfälle att värma ett privat hus, långt ifrån gasnätet. Detta alternativ är också idealiskt när det gäller billighet och tillgänglighet av bränsle, miljövänlighet, enkel drift och underhåll.

Principen för drift av en vedeldad spis är ganska enkel och okomplicerad. Ved brinner i ugnsugnen, värmer ugnsutrustningen. Den uppvärmda ugnen avger värme till omgivande luft och producerar rymmeuppvärmning.

fördelar

En del primitiv design påverkar inte på något sätt listan över obestridliga fördelar med detta system:

 1. Snabb uppvärmning av ugnen.
 2. Inget behov av att köpa och installera extra utrustning (cirkulerande pumpar, rörledningar, radiatorer, expansionstankar, avstängnings- och reglerventiler etc.).
 3. Tillförlitlighet och hållbarhet hos konstruktionen.
 4. Tillgänglighet och cheapness av ved.

Konstruktionsegenskaperna hos moderna ugnar gör det inte bara möjligt att producera mycket värme och arbeta ganska länge från en enda bränslebelastning, men också för att dessutom integrera pannan i det befintliga värmeförsörjningssystemet.

Enhetsvärmeugn. Klicka för att förstora.

I detta fall ges oftast preferensen till pyrolysstypskedjor, i vilka termisk energi genereras på grund av förbränningsprocessen av pyrolysegaser.

Ett trä- eller tegelhus, där en pyrolyskarta installeras tillsammans med en ugn, kan perfekt göra utan elektrisk energi.

brister

Detta värmesystem, som alla andra, förutom fördelarna har dess nackdelar:

 1. Stora övergripande dimensioner och vikt vid ugnsinstallationen.
 2. Behovet av enheten inomhuslagring för ved bredvid huset.
 3. Förbränningsprodukter kan orsaka allvarliga skador om de används felaktigt.
 4. Ojämn uppvärmning av lokalerna.

De befintliga bristerna försvagar de uppenbara fördelarna med ugnsuppvärmning, men de är inte ett allvarligt hinder innan man fattar ett beslut om utformningen av detta system.

Ugnsinstallationen kan inte bara värma ett lanthus, men ger möjlighet till matlagning, bär i sig unika omgivningar och fullständighet i stil.

Kolvärme

Ett bra alternativ till spisvärme är installationen av en koleldad värmepanna. Faktum är att eld i vissa delar av landet är mycket svårare att köpa än kol.

Kol, som används som bränsle, minskar avsevärt den mängd skadliga ämnen och element som härrör från förbränningen.

Ett lanthus (trä eller tegel), där en koleldad panna är installerad, är bättre (jämfört med spisvärme) för att behålla den önskade temperaturen på grund av närvaron av speciella temperatursensorer på utrustningen.

Processen med att bränna kol utförs i ugnen.

Huvudelementen i pannan, som kan tillverkas av gjutjärn eller stål, är en eldstad, en värmeväxlare och ett galler.

Ju bättre (gjutjärn eller stålpanna) för att värma huset?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom gjutjärn är ett mer hållbart material och stål är billigare.

Källans ordning på kol. Klicka för att zooma.

Både stål- och gjutjärnskedjor har en solid säkerhetsmarginal, och det är ganska svårt att skada sina individuella strukturelement eller helt stänga av dem.

De främsta fördelarna med denna variant av värmeförsörjning inkluderar följande:

 1. Hållbarhet.
 2. Styrka.
 3. Möjligheten att kontrollera temperaturen i lokalerna.
 4. Hög värmeavledning.
 5. Möjligheten att fungera utan närvaro av elektrisk energi.

Tydliga nackdelar är behovet av för tidigt inköp av kol för hela uppvärmningsperioden och arrangemang av ett speciellt rum för lagring.

Elvärme

Om stugan är ansluten till elnätet, då kan du använda el för uppvärmning. Uppvärmning av huset, naturligtvis, kommer att vara varmt vatten, inte el.

El kommer att värma vattnet (kylvätskan) till önskad temperatur. Coppers kan vara vägg eller golv.

De senare kännetecknas av stora övergripande dimensioner och fast vikt, därför installeras de exklusivt på horisontella ytor.

I detta system ingår speciella elpannor som kan ha en (för uppvärmningsbehov) eller flera (för uppvärmning och varmvattenbehov) oberoende kretsar.

Sällan är det fall av parallellinstallation av två pannor, varav en manövreras under uppvärmningsperioden för att värma huset och den andra är avsedd att producera varmt vatten som används för hushållens behov.

Principen för drift av elvärme. Klicka för att förstora.

Principen för driften av detta system är inte svårt. Värmebäraren (vatten eller frostskydd) som har gått in i pannan expanderar under uppvärmning, vilket skapar det tryck som behövs för rörelse genom rörledningar och radiatorer.

De uppvärmda batterierna värmer huset och det kylda kylvätskan, på grund av sluten cykel och stadig cirkulation, återgår till värmekällan för uppvärmning.

Installera i vissa fall en panna med tvångsflöde. Detta alternativ innebär installation av extrautrustning (expansionstank och ytterligare cirkulationspump).

I avsaknad av ett vattenvärmesystem och tillgången på el är det möjligt att tänka på användningen av andra uppvärmningsalternativ, inklusive olja eller infraröda värmare.

Oljevärmare kännetecknas av säkerhet och låg förbrukning av elektrisk energi.

Infraröd uppvärmning. Klicka för att förstora.

Infraröda värmare värmer inte hela huset, men dess lokala områden. Detta alternativ, som möjliggör en avsevärd energibesparing, är utmärkt för uppvärmning av hus.

Infraröda emittrar, som för några år sedan orsakade viss misstro bland de flesta husägare, har nu blivit mycket populära.

Faktum är att infraröda strålar inte bara är säkra för människors hälsa, men ger också lite hjälp i kampen mot förkylning.

Är det bättre (med en elektrisk panna, en oljevärmare eller en infraröd radiator) för att värma ett privat hus?

Vart och ett av dessa alternativ har sina egna fördelar och nackdelar, vars optimala förhållande måste beaktas i samband med de enskilda egenskaperna hos huset, innehavets egenskaper, preferenser och ekonomiska förmågor.

Några försiktighetsåtgärder

Varje uppvärmningsmetod innebär att vissa standarder och säkerhetskrav följs för att undvika uppkomsten av olika slags negativa nödsituationer som kan leda till avbrott i värmeförsörjningen och orsaka hälsoskador.

Om ditt privata hus är uppvärmt med elvärmare måste följande säkerhetsåtgärder vidtas:

 1. Torka inte våta kläder på värmeytorna.
 2. Det är nödvändigt att se till att den elektriska ledningen inte kommer i kontakt med brandfarliga föremål.
 3. Det rekommenderas att använda korta förlängningssladdar.
 4. Lämna inte värmaren över natten eller under en långvarig frånvaro.

Om du föredrar att värma ett hus med fasta bränslen (kol eller trä), bör du följa följande regler:

 1. Lämna inte brandfarliga ämnen i närheten av en arbetspanna eller spis.
 2. Det är nödvändigt att fästa en järnplatta på golvet nära ugnsluckan.
 3. För avlägsnande av skadliga förbränningsprodukter i rummet ska ventilationen tillhandahållas.

Överensstämmelse med dessa enkla krav minskar risken för störningar i värmeförsörjningen och hälsorisk.

Hur sparar man på uppvärmning?

Ju bättre att värma ett trä eller tegelhus? Det här är den fråga som vi lägger fram i början av den här artikeln.

Som du redan har sett har alla de mest populära alternativen för uppvärmnings- och varmvattenförsörjningssystem som diskuterats ovan sina egna specifika fördelar och nackdelar som bestämmer dess omfattning.

Vid konstruktion av ett särskilt värmeförsörjningssystem strävar alla efter att minska driftskostnaderna för att leverera huset med värmeenergi.

Är det möjligt att spara på uppvärmning? Yes! Dessutom finns det olika alternativ för sådana besparingar. Låt oss kortfattat diskutera de viktigaste.

För det första kan mätanordningen och gasförbrukningen avsevärt spara genom ett differentierat sätt att betala för förbrukad naturgas (för gasvärmesystem).

För det andra tillåter enkel uppvärmning av väggar, fönster och dörröppningar betydligt (upp till 50%) för att minska värmeförlusterna.

För det tredje kan upp till 5% av värmen räddas genom vanlig folie installerad bakom radiatorerna med en reflekterande yta i rummet.

Värme bör inte bara vara bekvämt och säkert, men också ekonomiskt!

Top