Kategori

Weekly News

1 Pannor
Anordningen av ett gaspanna rum i ett privat hus - krav, föreskrifter
2 Radiatorer
Huvudmodellerna av tegelugnar för huset på träet, deras egenskaper och tillverkningsmetoder
3 Bränsle
Masonry ugnsblandning - typer och syfte
4 Pannor
Vad är billigare att värma ett privat hus?
Huvud / Pumps

Hur man knyter en gaspanna för uppvärmning av ett privat hus - en stegvis guide


För att säkerställa effektiv uppvärmning av bostäder är det nödvändigt att utföra gaspannan för uppvärmning av ett privat hus så kompetent som möjligt. Den består av flera element som ligger i en viss sekvens.

Anslutningstyper

Oberoende uppvärmning kan implementeras med hjälp av:

 1. Väggmonterad enkretspanna med elektronisk tändning, vilket ger tvångscirkulation i radiatorsystemet.
 2. Icke-flyktig vägg eller någon utomhusutrustning.
 3. Icke-flyktig panna som installeras i en öppen krets med naturlig cirkulation.
 4. Modifieringar av värmekontur för värmeisolerade golv. Här kännetecknas av en låg kylvätsketemperatur.
 5. Enkelkedja ansluten till varmvattenanläggningen. Vi talar om ett gaspanna värmesystem med en panna.
 6. Dubbelkretspannan ger uppvärmning och varmvattenförsörjning.
 7. När dhw-kretsen har recirkulerat vatten. På grund av den ständiga rörelsen av vatten i kretsen hålls heta handduksskenor anslutna till varmvattenet varmt. Det ger också en hög flödeshastighet av varmt vatten till blandarna.

Om varmvattenledningarna av betydande längd inte har recirkulation av vatten, måste det tappas kontinuerligt före uppvärmning. Förutom det kända besväret medför detta också ekonomiska förluster. Detsamma gäller för avloppsvattenförsörjning utan recirkulation. I detta fall uppstår upphettningen av handduksstänger uteslutande under vattenintag.

Trimpaket

Bandets sammansättning innefattar följande element:

 • Membran expansionstank. Konstruerad för att kompensera för hopp i volymen kylvätska under uppvärmning. Ett sådant behov uppstår i slutna värmesystem. Inuti tanken finns ett elastiskt membran som delar det i hälften. I en halv är luft eller kväve (i detta fall är tankväggarna inte utsatta för korrosion). När kylvätskans volym ökar, framkallar det gasens kompression: som ett resultat förblir det totala trycket i systemet nästan på samma nivå. Standardvolymen av expansionstanken - 10% av mängden kylvätska. För en grov beräkning används vanligen 15 l / kilowatt effekt av värmepannan.
 • Säkerhetsventil. Det utför utsläpp av överskott av kylvätska när trycket i kretsen stiger till farliga värden. Som ett resultat hålls rör och radiatorer från att bryta. Ett avloppsrör finns för att dränera vatten i avloppet. Om denna ventil arbetar regelbundet, indikerar detta bristen på rymd hos expansionstanken.
 • Luftventilation Vid uppkomst av trafikstockningar matas de ut utomhus i automatiskt läge. Vi talar om luftklyftor som bildas i systemet som ett resultat av kylvätsketillförsel. På grund av dem finns hydrauliska ljud och ytterligare hinder för normal cirkulation i läget för ett litet hydrauliskt tryck.
 • Tryckmätare. Styr arbetstrycket i kretsen. Det ersätts ibland av en termomanometer, som dessutom fixerar temperaturen. Skala av enheten ska märkas upp till 4 atmosfärer.
 • Öppna expansionstanken. Byter expansionsbehållare, luftventil och säkerhetsventil i öppen krets. I det här fallet står systemet inte över problemen med övertryck. För att ansluta tanken som är ansluten till atmosfären till varmvattensystemet används en kran: detta säkerställer att kretsen matas.
 • Indirekt värmepanna. Inuti denna värmeisolerade tank med en värmeväxlare är varmt vatten förberedt. Värme levereras av ett kylmedel som strömmar genom värmeväxlaren från värmesystemet. Detta element ingår i schemat för rörledningssystem med en enda kretsuppvärmningspanna.
 • Cirkulationspump. Tack vare honom, tvingad cirkulation av kylvätskan genom värmekretsen. När man väljer en lämplig pump, uppmärksammar de den nivå av tryck som skapas av dem och prestanda. Effektförbrukningen i moderna modeller regleras inom området 50-200 watt. På grund av detta kan kylvätskans hastighet ändras beroende på situationen.
 • Hydro Arrow. Flera värmekretsar kan bytas till denna tank med anslutningar. Dess uppgift är att kombinera matnings- och returledningar. Som ett resultat blir det möjligt att sammanföra system med olika temperaturer och hastigheter för kylvätskans rörelse, vilket utjämnar deras ömsesidiga inflytande.
 • Grovt filter. Inuti sedimenteringsbehållaren med ett filtreringsnät behålls stora partiklar i vattnet. Oftast talar vi om sand och skalan. Som ett resultat förhindras täppningen av de tunna rören i värmeväxlaren i gaspannan.
 • Två- och tre-pass termostatblandare. Tack vare dem är det möjligt att skapa återcirkulation av kylvätskan, vars temperatur är en storleksordning som är lägre än huvudkretsen. Ett termiskt huvud används för att styra blandningsventilen. Ventilen ändrar sin position som svar på temperaturen hos detekteringselementet.

rör

Med hjälp av rören pendlar gaspannan med värmesystemet och kylmediet späds i rätt riktning.

Om utformningen av ett autonomt värmesystem är korrekt, särskiljas dess parametrar med absolut stabilitet och styrbarhet:

 • Temperatur inuti konvektionskretsar (utrustade med radiatorer eller konvektorer). Bör inte vara mer än + 75-80 grader. Uppvärmning av varma golv överstiger inte + 25-35 grader.
 • Tryck. Tillåtna gränser: 1 -2,5 kgf / cm 2.

Om cirkulationspumpen misslyckas, stoppar termostaten nästan omedelbart brinnningen. Detta skyddar kylvätskan mot överhettning och kokning. Av denna anledning realiseras ofta omkoppling av pannan och fördelning av uppvärmningen av polymer- och metallpolymerrör, vilket sparar på förvärv av dyra metallprodukter.

 • För genomförande av seriella ledningsradiatorer och byte av pannan används oftast metallplaströr med pressbeslag. Ett annat vanligt alternativ - polypropenprodukter med aluminiumförstärkning.
 • Vid montering av gängade beslag för metallplast måste särskild försiktighet vidtas: om tätningsringarna är åtminstone något förskjutna, kommer en läckage att uppstå. En sådan olägenhet kan som regel förväntas redan efter flera värmekylningscykler.
 • För icke-förstärkt polypropen (eller glasfiberförstärkt) kännetecknas en mycket hög förlängningskoefficient. Att öka temperaturen med 50 grader provar förlängning av varje mätare av röret med ca 6,5 ​​respektive 3,1 mm. Det här alternativet är inte heller olämpligt.
 • För att organisera radiell layout eller golvvärme används även metallplaströr vid pressbeslag, rör av tvärbunden polyeten eller termomodifierad polyeten.

Olika uppvärmning av ett privat hus

I den enklaste varianten av pannanordningen är bandningen helt frånvarande. I överväldigande fallen består fabriksutrustning av pannor med elektronisk tändning av följande element: en pump, en expansionstank, en automatisk luftventil och en ventil (med en tryckinställning på 2,5 kgf / cm 2). Placeringen av alla knutar av bandningen är kroppen: som följd blir komplexet omvandlat till ett minikärlrum.

Som ytterligare element kan systemet utrustas med:

 • Genom filter. Dess installationsplats - inloppet. Som ett resultat är värmeväxlaren skyddad mot förorening genom att öka kretsens hydrauliska motstånd. Detta leder till en minskning av kylmedlets hastighet, och själva pumpen upplever ytterligare stress.
 • Kulventiler. De är monterade på in- och utmatningsställen. Detta gör det möjligt att demontera värmeväxlaren eller pannan, samtidigt som värmekretsen bibehålls.

Golvpannor med piezoelektriska

Piezoeldade pannor och golvutrustning hör inte till minikylare: vi talar om värmeanordningar som behöver yttre rörsystem.

Den innehåller:

 • Pump. För val av pumpprestanda används formeln Q = 0.86R / Dt (Q är kapaciteten i m 3 / h, R är värmeproduktionen hos pannan eller en separat krets, Dt är temperaturskillnaden mellan flöde och retur). För att konvektionsvärmesystemet med gaspannor ska fungera normalt måste temperaturskillnaden vara lika med 20 grader (+ 75-80 grader på tillförseln och + 55-60 på returledningen). En pannaffekt på 36 kW förutsätter närvaron av nästa rimliga minsta pumpprestanda - 0.86x36 / 20 = 1.548 m 3 / h.
 • Membran expansionstank.
 • Säkerhetsventil.
 • Automatisk luftventilation.
 • Tryckmätare.

Den optimala platsen för säkerhetsgruppen är pannans utlopp: det är här att temperatur- och tryckvärdena når sina maximala värden. Pumpen placeras framför pannan, i området med lägsta temperatur på kylvätskan (detta gör att du kan förlänga livslängden på pumphjulet och gummitätningarna avsevärt). Expansionsbehållaren kan monteras var som helst i systemet: Huvuddelen är att avståndet till pumphjulet ska vara högst två diametrar (om det är installerat framför pumpen).

Vid installation efter pumpen ökas detta avstånd till åtta diametrar. Detta avstånd är nödvändigt så att tryckstörningarna uppträder under pumpens funktion inte minskar tankmembranets livslängd. För att undvika kondens, är värmeväxlaren ofta utrustad med en extra liten cirkulationsslinga. Om returröret kyls, är tillsatsen av ett hetare kylvätska anordnat inuti det (det avlägsnas från tillförselledningen medelst en blandningsenhet).

Naturlig cirkulation

Tyngdkraftsystemet präglas av fullständigt energibeslut: arbetet ger atmosfärstryck. I stället för en skrymmande säkerhetsgrupp för att koppla en enkretspanna, räcker det med att ha en expansionstank. Det är lämpligt att installera en avlastare för tappning framför pannvärmeväxlaren: det här gör det möjligt att helt tömma vattnet i avloppssystemet eller dräneringsbrunnen. Vanligtvis uppstår ett sådant behov vid en lång avgång, eller när gasförsörjningen stannar. Som ett resultat skyddas systemet från avfrostning.

De enskilda komponenterna i systemet är placerade på följande sätt:

 1. Det rekommenderas att tanken överstiger alla andra element.
 2. Påfyllningen ligger strax efter att pannan är placerad i vertikal riktning (en liten vinkel är tillåten). På grund av den accelererade sektionen stiger det vatten som värms upp i värmeväxlaren till den övre fyllpunkten.
 3. Det är viktigt att observera en konstant förspänning när man fyller påfyllningen efter tanken. Som ett resultat kommer kylvattnet att återvända med gravitation: luftbubblor kommer att kunna gå ut i expansionstanken.
 4. Pannan måste sänkas så låg som möjligt. Det bästa stället att placera en värmare är en grop, bottenvåning eller källare. På grund av höjdskillnaden mellan värmeväxlaren och värmaren, säkerställs en korrekt nivå av hydraultryck, vilket säkerställer cirkulationen av vatten i kretsen.

Några funktioner i arrangemanget av tröghetsvärmesystemet:

 • För fyllnadsindikatorens inre diameter väljs från 32 mm. Om plast- eller metallplaströr används, är ytterdiametern 40 mm. På grund av det signifikanta tvärsnittet uppnås kompensation för det minsta hydrauliska huvudet, på vilket kylmediet rör sig.
 • Ett gravitationssystem inkluderar ibland en pump: det betyder dock inte att kretsen förlorar sin icke-flyktighet. I detta fall är pumpen inte monterad i påfyllningsgapet, men parallell med den. En bolltypsventil används för att ansluta de enskilda ramarna, vilket kännetecknas av en mycket liten flödesmotstånd. Ställ också in kulventilen. Vid pumpstopp överlappas förbikopplingen, vilket bevarar kretsens effektivitet med naturlig cirkulation.

Varm golv

Det finns flera alternativ för att ansluta dem.

Hydro Arrow

Denna nod innehåller båda konturerna:

 1. Den första använder rörelsen av kylvätska mellan hydraulnålen och värmeväxlaren på pannan.
 2. I den andra eller flera värmekretsar med olika värmevärden växlas till den.

Principerna för operationen är följande:

 • Den vertikala hydrauliska nålen låter dig välja kylvätska med olika temperaturer. Den övre sektionen blir varm och den nedkylta.
 • När man tar vatten från toppen av kranen är konvektionsuppvärmning tillåten. Det nedre paret används i det inre konturschemat.
 • Indikatorn på kylvätskans temperatur under kopplingsnivån på kretsens returledning vid anslutningspunkten för hydraulnålen och pannan kan falla betydligt.

återcirkulering

I parallellposition till huvudkonturen av radiatorvärme eller en liten kontur i området från pannan till den hydrauliska nålen utförs arrangemanget av lågtemperaturkonturen. Den har en bypass och en trevägs termostatventil. Tack vare pumpen cirkulerar vattnet ständigt inuti golvvärmerören.

För val av nya portioner varm kylvätska från matningsröret när temperaturen inuti returledningen används, används en trevägsblandare. Den kan bytas ut med en enkel termostatventil utrustad med en värmekänslig fjärrkontroll eller en elektrisk termoelement. Sensorns installationsplats är en nisch på retur golvet på ett uppvärmt golv. Ventilen aktiveras när kylvätskans temperatur minskar.

Seriell radiatoranslutning

Detta alternativ är möjligt om en kondensatorkanna används, eftersom drift av klassisk utrustning är svår vid returtemperaturer under +55 grader. Faktum är att en kylad värmeväxlare samlar kondensat på ytan. Sammansättningen av gasförbränningsprodukter innehåller tillsammans med vatten och koldioxid aggressiva syror. I det här fallet finns det ett verkligt hot om förstörelse av värmeväxlare av stål eller koppar.

Kondenspannor har en annan arbetsprincip. En särskild rostfri värmeväxlare (economizer) används för att samla förbränningsprodukterna. Som en följd av detta finns ytterligare värmeöverföring och en ökning av utrustningens effektivitet. På grund av detta är temperaturen på returröret på + 30-40 grader optimalt. Värmesystemet består av två seriekopplade kretsar - radiator och inre. Returledningen av den första är det andra matningsröret.

Enkretspannor med varmvattenförsörjning

För att tillhandahålla varmvattenförsörjning, tillsammans med säkerhetsgruppen, pumpen och expansionsbehållaren måste rören i enkretsgaspannan innehålla en indirekt uppvärmd panna. Uppvärmning av vatten i detta fall beror på kylvätskan från värmekretsen. Detta leder till utseendet på två cirkulationskretsar - stora (genom värmesystemet) och små (genom pannan). Var och en av dem har avstängningsventiler, vilket gör att de kan slås på separat. För att bryta matningen av matningen används en kedjekedjekrets med en krets, omedelbart efter vilken en bypass med en kran är monterad.

Behöver jag en skytt?

Experter snälla berätta för mig! Och då blir jag paranoid, varje dag ändrar jag min åsikt. Huvudfrågan är om jag behöver en hydraulomkopplare eller jag kan göra det utan det. Huset är 200 kvm. Väggarna är i en och en halv tegelstenar (utan isolering), men det här är Krasnodar, jag tror att jag inte kommer att frysa om jag gör värmen korrekt. Jag är inte själv värmeingenjör. så inte vilka beräkningar gjorde inte. Boiler Vaillant turbo tec 28 kw dual. Redan köpt.
1: a våningen:
1). 40kv m garage Jag vill lägga tre svetsade stålregistren.
2) Kök med ingångshall på 28 kvm Meter, varmt golv (2 gångjärn, 150 höjd, rör m. 16) 1 radiator för 12 sektioner med termiskt huvud. Omedelbart pannan hänger under den. En underknut på TP Jag tänker lägga kombimixen för att trycka TP på andra våningen med samma pump genom att sätta kollektorn på tre slingor på andra våningen.
3). Omklädningsrum 2,2 kvm varmt golv (slinga genom).
4) Ångrummet är inte uppvärmt
5) Lounge 12 kvm TP (1 slinga)
2: a våningen: Jag går upp från pannan, lägger en kam på radiatorer (5 radiatorer och en handdukstork) och en separat kam på ett varmt golv matas från en kombimix (för 3 slingor)
1) Sovrum 16 kvm 1 radiator 14 sektioner med termiskt huvud
2) Sovrum 16 kvm 2 radiator i 8 sektioner ett med ett termiskt huvud
3) Hall 27 kvm. Det finns en stor glasfönster bredd 3 m. Höjd 2,5 m. Glasenhet med energibesparande glas TP (2 gångjärn 16) + 1 radiator 12 sektioner med ett termiskt huvud. En del av värmen från bottenvåningen kommer att stiga (öppet trappsteg).
4) Sovrum 16 kvm 1 radiator 14 sektioner med termiskt huvud
5) Badrum 7 kvm M TP (1 slinga) och handdukstork.
Husplan (skuggat område - TP-område) och kopplingsschema är anslutet
frågor

 1. Behöver jag verkligen en varmvattenpump eller kan jag komma med en pump i pannan, vilket kommer att driva vatten genom radiatorn och pumpen i blandningsenheten för TP?
 2. 1 våning för att montera ett kollektorsystem, eller du kan kasta två rör i garaget?
 3. Behöver jag värma ångrummet?
 4. Under fönstret i glasmålning är det nödvändigt att sätta en golvmonterad radiator eller TP för att klara sig så att fönstren inte svettas.
 5. Är det möjligt att installera radiatorer med ett stort antal sektioner, till exempel 16?
 6. Behöver jag sätta termostaten på TP?
 7. Lägre anslutning till radiatorn minskar kraftigt batteriets effektivitet?
  Kritik, förtydliganden och kommentarer är välkomna.

Polypropylen Hydraulic Arrow - rekommendationer för tillverkning

Om hydrauliska skiljare för uppvärmning på Internet är bokstavligen legender. De krediteras med många "mirakulösa" egenskaper och funktioner. Men syftet med denna artikel är inte att skingra myter, men för att klargöra det verkliga syftet med detta värmeelement och principen om dess funktion. Också älskare av PPR-system, vi kommer att berätta hur den hydrauliska nålen beräknas och installeras från polypropen och om det är möjligt att göra det själv.

Vad är en hydraulisk nål för?

Om du planerar att installera ett enkelt stängd värmesystem i ditt hus, där inte mer än 2 cirkulerande pumpar är involverade, behöver du definitivt inte en hydraulisk separator.


När det finns tre kretsar och pumpar, och en av dem är konstruerad för att arbeta med en panna med indirekt uppvärmning, så kan du utan de hydrauliska pilarna. Det är nödvändigt att tänka på separation av värmekretsar i en situation där systemet ser ut så här:

Obs. Här visas 2 kedjor som fungerar i en kaskad. Men det spelar ingen roll, pannan kan vara en.

Det finns inga hydrauliska pilar i det presenterade systemet, utan det är tydligt att det inte är tillräckligt med det. Det finns 4 kretsar där det finns samma antal pumpar med olika kapacitet. De mest kraftfulla av dem kommer att skapa ett vakuum i tillförselgrenröret och i motsatt riktning - ökat tryck. Vid samtidig drift av en pump med lägre prestanda är det helt enkelt inte tillräckligt med ström för att övervinna detta vakuum och det kommer inte att kunna ta kylvätskan till sin krets. Som ett resultat kommer grenen inte att fungera som pumparna stör varandra.

Är viktigt. Även om pumpenheternas prestanda är densamma, kommer grenarnas hydrauliska motstånd alltid att vara olika. Följaktligen är det faktiska kylvätskeflödet i varje krets fortfarande olika, det är omöjligt att perfekt justera systemet.


För att eliminera tryckfallet ΔР som uppstår mellan uppsamlarna och för att alla pumpar enkelt ska kunna välja önskad mängd kylvätska, ingår hydraulkretsen i kretsen. Den representerar ett ihåligt rör av en designavdelning, vars uppgift är att skapa en zon med nolltryck mellan värmegeneratorn och flera konsumenter. Hur det här elementet fungerar i pannanordningssystemet beskrivs i nästa avsnitt.

Ordningen att binda med pannan

För att förstå hur den hydrauliska nålen i värmesystemet med flera kretsar, föreslår vi att studera systemet med dess bindning med pannan, som presenteras nedan:


Nu är båda grenrören sammankopplade med en hoppare som utjämnar trycket i flödes- och returledningarna. Tack vare detta får varje krets så mycket kylvätska som behövs. Det är viktigt att säkerställa samma kylvätskeflöde från värmegeneratorn, annars kan temperaturen på konsumentsidan bli oacceptabelt låg.


På internet är hydrotree-kretsen (visad ovan) väldigt populär, som visar 3 driftslägen:

 • kylvätskans totala flödeshastighet i konsumenternas kretsar och från pannans sida är densamma;
 • Uppvärmningsgrenar tar mer vatten än det cirkulerar i pannkretsen.
 • flöda i ringen från värmekällan mer.

I själva verket har vattenpistolen endast ett driftläge, det är avbildat i diagram nummer 3. Det är omöjligt att uppnå idealläge (Nr 1), eftersom konsumentgrenarnas hydrauliska motstånd ändras hela tiden på grund av termostaternas funktion och det är orealistiskt att välja pumpar exakt. Under systemet kan nummer 2 inte fungera, för då kommer det mesta av kylvätskan att sätta sig i en cirkel från konsumentens sida.

Detta kommer att leda till en temperaturminskning i värmesystemet, eftersom lite varmt vatten blandas i vattennålen från pannans sida. För att höja temperaturen är det nödvändigt att ta värmegeneratorn till maximalt läge, vilket inte bidrar till den stabila driften av systemet som helhet. Återstår alternativ nummer 3, där reservoaren är en tillräcklig mängd vatten vid önskad temperatur. Och för att sänka det i konturerna är uppgiften med trevägsventiler.

Funktionen hos de hydrauliska pilarna i värmesystemet är bara en - skapandet av en zon med nolltryck, varifrån ett antal konsumenter kan välja kylvätskan. Det viktigaste - att ge det nödvändiga flödet från värmekällan. För att göra detta måste kedelpumpens verkliga prestanda vara lite mer än summan av kostnader på alla grenar av konsumenterna. Mer detaljer om alla nyanser berättas och visas i videon:

Diagram över tillverkningen av hydrauliska pilar med en grenrör

Innan du köper en pistol eller börjar göra det själv gör det inte ont för att studera enheten av detta element. Det är mycket enkelt: ett ihåligt rör med cirkulärt eller rektangulärt tvärsnitt är försedd med flera anslutningar från olika sidor för anslutning till värmenätverket. Dessutom är rören för tillförselanslutningen som regel belägna i rörets övre del och returrören är belägna i nedre delen.

Obs. Denna anslutningsmetod är relevant för vertikal montering av den hydrauliska nålen. Samtidigt kan den installeras i vågrätt läge.


Oftast används för uppvärmning av hydraulisk avskiljare, vars apparat ger installation av en kollektor. De säljs även i en uppsättning och är gjorda av sådana material:

 • lågkol stål;
 • rostfritt stål;
 • från polypropen.

Det finns också mer komplexa modeller, utrustade inte bara med luftluft och avloppsanslutning, men även ärmar för anslutning av styrenheter och sensorer, samt olika maskor och plattor. De tjänar till att rengöra kylvätskan och separera flödet. En sådan hydraulisk skytt, vars apparat visas på ritningen, har en anständig kostnad och kräver periodiskt underhåll:


Bland hantverkare är det vanligt att göra en vattenpistol från ett metallrör, men på grund av polypropylens betydande popularitet och billighet förändras denna trend. Trots allt kostar ett element av PPR tillsammans med en samlare mycket pengar. Därför föredrar fler och fler människor att göra en separator av polypropen hemma än att köpa den i en butik. För detta behöver du ett PPR-rör av lämplig diameter, tees för antal framtida anslutningar och 2 pluggar.


Eftersom rörets diameter för tillverkning av hydrauliska pilar är ganska stor kommer det att vara nödvändigt att köpa lämpligt munstycke för svetsmaskinen och för att upprätthålla en tillräcklig tidsperiod vid hårdlödning. I princip finns ingenting komplicerat, teerna är anslutna till varandra genom rörsegment och pluggar placeras från ändarna. En annan sak är att en sådan separator kanske inte ser väldigt estetiskt tilltalande, och den kan inte utnyttjas i något system.


Faktum är att värmegeneratorer med fast bränsle ofta kan nå det maximala driftsätt där vattentemperaturen ligger nära 90-95 ° C. Självklart kommer polypropen att klara det, men i en nödsituation (till exempel när strömmen är avskuren) kan tilluftstemperaturen hoppa kraftigt upp till 130 ° C. Detta händer på grund av trögheten hos fasta bränslepannor, så alla rörledningar för dem, inklusive den hydrauliska nålen, måste vara metall. Annars väntar du på katastrofala konsekvenser, som i bilden:

Hydroarrowberäkning

Separatorn för något värmesystem väljs eller tillverkas enligt 2 parametrar:

 • Antal anslutningar för alla kretsar;
 • diameter eller tvärsnittsarea av huset.

Om antalet munstycken är lätta att beräkna, så för att bestämma diametern är det nödvändigt att beräkna de hydrauliska pilarna. Det utförs genom att beräkna tvärsnittsarean med hjälp av följande formel:

S = G / 3600 ʋ, där:

 • S-rörsektionsarea, m2;
 • G - kylvätskeflödeshastighet, m3 / h;
 • ʋ - flödeshastighet antas vara 0,1 m / s.

För referens. En sådan låg hastighet av vattenflöde inuti den hydrauliska separatorn på grund av behovet av att tillhandahålla en zon med nästan nolltryck. Om hastigheten ökar kommer trycket att öka.


Värdet av kylvätskeflödet bestäms tidigare baserat på värmeanläggningens erforderliga värmeffekt. Om du väljer att välja eller köpa ett element i en cirkulär sektion, är det ganska enkelt att beräkna diametern på en hydraulisk nål över ett sektionsområde. Ta skolformeln för en cirkel och bestäm storleken på röret:

Vid montering av självtillverkade hydrauliska händer är det nödvändigt att placera munstyckena på ett visst avstånd från varandra och inte så hemskt. Fokusera på de anslutna rörens diameter, beräkna avståndet mellan ramarna, med hjälp av ett av scheman:

slutsats

När du planerar att installera en hydraulisk separator är det viktigt att förstå när det behövs och när det inte är det. När allt kommer omkring, kommer en sådan utrustning att öka kostnaderna för att installera ditt system. När det gäller idén att leverera eller göra en hydraulisk nål av polypropen, är det nödvändigt att förstå att dess gemensamma användning med en fast bränslepanna är omöjlig. Att lösa det från PPR-röret och tejp för en specialist är inte svårt.

Hur man väljer en vattenpistol

Vi har berättat mycket om fördelarna med hydraulswitchen, dess modifieringar och andra utnyttjande tricks, men av någon anledning undviker vi ämnet att välja hydraulkopplare. Faktum är att detta är viktigt, inte bara för att den hydrauliska pilen visas på pannan, vilket är det dyraste elementet i värmesystemet, och därför det mest värdefulla, men också för att det är lättare att installera en väl vald hydraulisk pil. Låt oss arbeta igenom den här frågan tillsammans och slutligen ta reda på hur du väljer en handbrytare.

Från pannan

Det hände sålunda att hydraulbrytaren och andra brytare (kamar, termoseparatorer, balanseringsrör) väljas med hänsyn till kraften hos pannan. Denna egenskap kan enkelt hittas i enhetsmanualen.

Antag att din panna har en maximal effekt på 24 kW. I det här fallet passar du alla hydrauliska pilar, vars märkning har siffrorna 40 och 60.

Omedelbart gör en bokning att vi i denna artikel överväger valet av hydrauliska pilar, med fokus på modellutbudet av produkter Hydrouss.

Som andra exempel visar andra tillverkare, åtminstone de som producerar hydrauliska skyttar i Ryssland, CIS och grannländerna, ett liknande system när de namnger sina produkter.

Här är några exempel.

Därför är det första att göra om du bestämmer dig för att köpa en hydraulisk brytare för att se på din maximala effekt av din panna.

Som vi kommer ihåg, har vår konventionella värmepanna en kraft på 24 kW. Följande hydropiler kommer att passa

GR-40-20 - upp till 40 kW, ingångsutgång 3/4 "

GR-60-25 - upp till 60 kW, ingångsutgång 1 "

TGR-40-20x2 - upp till 40 kW, 2 konsumenter, ingångs-utgång 3/4 "

TGR-60-25x2 - upp till 60 kW, 2 konsumenter, ingångsutgång 1 "

Observera att antalet konturer i de två senaste versionerna inte är slutgiltigt. Det kan finnas 3, 4 eller 5 (du hittar motsvarande märke i titeln). TGR-40-20x4 är till exempel utformad för fyra konsumenter.

Från anslutande storlekar

Med makt är förståeligt. Låt oss nu prata om att ansluta storlekar. Förresten är de direkt beroende av makt.

Hydroarrow värme GR-40-20 har 4 huvud och 2 extra utgångar, som är svetsade till tråden. På de huvudsakliga är en diameter av munstycken DN 20, vilket motsvarar en 3/4 tums rörgänga. Ytterligare utlopp är utformade för att ansluta en automatisk luftventil och en avloppsventil, diameteren av inlopparna på dem är 15 millimeter (DN 15) eller 1/2 tum.

Det är mycket lätt att läsa genom märkning.

20 här indikerar rörets diameter (3/4). Omkring 40 vet vi redan, det här är den maximala effekten av pannan. Det är bara att hantera beteckningen GR, men vi talar lite om det senare.

Och nu lite övning.

25 - Du 25 eller 1 tum. 60 - Pannans maximala effekt

32 - Du 32 1 1/4 tum. 100 - pannaffekt

Lite svårare med vertikala hydraulpilar (termohydrauliska separatorer). Här, förutom effekt och anslutande dimensioner, läggs ett antal konturer till.

Kedeldrift upp till 40 kW, diameter av rör DN 20, 2 kontur.

Kraft upp till 60 kW, munstycken DN 25, 4 kontur

Vi tycker att principen är tydlig för dig.

bandbredd

Hydrauliska skyttar, som trevägsventiler, har olika flödesförmåga, och det är återigen relaterat till kraft.

Hydropilar, som är utformade för höga kraftkedjor, tillåter som regel mer kylmedel att passera genom. Detta beror på det faktum att villkorliga pass för dessa produkter är större respektive deras volym är större.

Detta värde kallas Q och mäts i m3 / h.

På metall

Tidigare lovade vi att berätta om förkortningen GR? Så nu är det dags att prata mer om det.

Således designerar Gidruss designers alla hydrauliska skyttar i modellutbudet (förkortat från latinskt skrivet "gidravlicheskie razdeliteli"). Och nu den roliga delen. Om du ser GR-namnet i titeln utan några tillägg eller tillägg, har du en konventionell svart stål (strukturell stål) hydrauliska pilar.

Om du såg -SS-prefixet i slutet betyder det att den hydrauliska nålen är tillverkad av AISI 304 rostfritt stål. Vi pratade om vilken metallkvalitet som är bättre och varför, och här är det.

Det är naturligtvis mer rationellt att lägga en rostfri pil i pannrummet. Det är hållbart, värmer upp snabbare, behåller värmen längre, och viktigast av allt - korroderar inte.

Men trots detta har stålskyttar sina beundrare.

Med tillstånd från våra kollegor från webbplatsen gidruss-yug.ru, publicerar vi några recensioner på hydrauliska pilar av stål.

George, 10/03/2016

Högkvalitativ hydraulisk shooter och inte dyr, priset var lägre än i många butiker. Jag blev uppmanad att ta en kam i medan jag tror.

Ivan M, 12/23/2016

Det lägsta priset på den hydrauliska nålen. De erbjöd sig att köpa ett rostfritt stål, men jag såg inte mycket av en skillnad. Rost kommer att visas även i super-duper metall. Skillnaden i kostnad är bättre att spendera på en bra avledningsventil, det blir mer tillförlitligt.

olga 07.07.2016

Vi beställde detta hölje till den här pilen. Så ovanligt av kork. Först gav han bort en liten bit från honom, men då försvann allting.

Boris, 11/30/2016

Hydraulik med flänsar - installatörens dröm. Vid vår anläggning är all utrustning stor med lämpliga gångar. Sökningen efter en lämplig separator förde oss till din webbplats. Efter samråd med en senior ingenjör valde vi den här modellen.

Som vi kan se är stålvattenpilen efterfrågade och även några hittar dem ännu bättre än rostfria analoger.

Låt oss sammanfatta. Hydroarrow väljer på

 • Pannaffekt
 • Anslutande storlekar
 • bandbredd
 • Metal stämpel

Den viktigaste egenskapen är pannans kraft eftersom anslutningsdimensionerna och genomströmningen beror på den. När det gäller metallets märke är allting individuellt. Om du inte vill byta sele om några år, så är ditt alternativ en hydraulisk nål av rostfritt stål. Modeller av vanligt stål bibehåller ett perfekt utseende från tre till fem år, efter att produktets insida har utgått, ser rost ut, vilket kan påverka driften av rörliga delar av pumpar, kranar och andra komponenter negativt.

Vi hoppas att vårt lilla utbildningsprogram hjälper dig att få en högkvalitativ hydro-rifleman, som utan problem kommer att vara fastsatt på pannan och andra enheter i kollektorgruppen.

Du kan se hydrauliska skyttar här.

Placera en order via korgområdet eller på telefon +7 (916) 624-73-67

Hydrauliska pilar

Hydro-pilar (hydrauliska delare), grenrör med inbyggda hydrauliska pilar

Till att börja med, låt oss bestämma oss - vad är en hydraulisk shooter för?

För att uppnå vid låg flödeshastighet av kylvätskan i pannkretsen, hög flöde i den andra, till exempel - i radiatorn. Antag att det finns en panna med en flödeshastighet på 50 liter per minut och värmesystemet visade sig vara dubbelt så mycket i förbrukning - 100 liter per minut. För att accelerera pannans kontur till flödet mer än det som tillverkaren tillhandahöll, är det i detta fall inte ekonomiskt möjligt, eftersom det hydrauliska motståndet ökar, vilket antingen inte ger det önskade flödet eller kommer att öka belastningen på cirkulationspumpen och följaktligen till ytterligare energikostnader.
En hydraulisk nål behövs för att eliminera kretsens hydrodynamiska påverkan på varandra och på den totala hydrodynamiska balansen i hela värmesystemet. Om du till exempel har golvvärme, radiatorvärme och varmvattenkrets (indirekt värmepanna), är det vettigt att dela dessa strömmar i separata kretsar så att de inte påverkar varandra.
Frånvaron av hydrodynamiskt inflytande i hydropilen mellan kretsarna är när rörelsen (hastighet och flöde) av kylvätskan i hydropilen inte överförs från en krets till en annan.
Hydroshooters (de kallas ofta hydrauliska separatorer, hydrauliska separatorer) används vanligen i värmesystem som består av flera konsumenter med egna cirkulations- och temperaturförhållanden. Till exempel: systemet består av en panna med indirekt uppvärmning, huvudvärmekrets, golvvärme, i systemet två eller flera pannor etc.
Deras huvudsyfte är att avlägsna onödiga belastningar från cirkulationspumpar, förhindra värmechocker och slutligen spara pengar.

Enkelt uttryckt är huvudändamålet med denna enhet hydraulisk flödesavskiljning. Det gör värmekretsarna dynamiskt oberoende i överföringen av värmeöverföringsvätskans rörelse, men överför också värme från en krets till en annan. Härifrån och annat namn på en hydroshore - en hydraulisk delare.

Fördelar med att använda Hydro-pilar

Behöver jag en hydraulisk nål eller inte i ett visst fall?

Principen för hydrauliska pilar (hydraulisk separator)

Hydroarrowberäkning

Hur man gör en hydrostroke själv?

Hydrauliska grenrör och samlingsskåp

Fördelar med att använda Hydro-pilar

Urvalet av cirkulationspumpar är mycket förenklat. Korrekt val av pumpar för ett komplext uppvärmningssystem är inte en lätt uppgift: Primärpumpar (pannkretsar) kan inte ge den nödvändiga prestandan, till exempel: En primärkretscirkulationspump har en lägre kapacitet än sekundära kretsar (värmepumpar).
Hydro Arrow sparar pengar. I system utan hydraulisk separator kommer lågpumpar att förbruka mycket energi för att övervinna effekten av pumpar med högre effekt, effekten av ytterligare kretsar kan leda till att pumparna fungerar i ett icke-optimalt eller onormalt läge. Till slut kan pumparna misslyckas.
I samband med uteslutning av pumps ömsesidiga påverkan förbättras driftstillståndet och hållbarheten hos pannutrustning.
Värmesystemet arbetar mest av tiden under förhållanden långt ifrån de beräknade som användes i konstruktionen. Till exempel leder användningen av flödesstyrningsanordningar i zonalvärmesystem till obalans. Användningen av hydraulisk skytte ger stabiliteten och balansen i hydraulsystemet.
Hydrauliska pilar hjälper till att undvika parasitiska strömmar som skapas av andra löpande pumpar, på grund av vilka värmningsradiatorer kan värmas upp även när pumparna är stoppade.
De skyddar värmeväxlaren från värmechocker: När några kretsar kopplas från värmesystemet finns det en liten flödeshastighet för värmeöverföringsmediet i pannan, vilket leder till en kraftig ökning av temperaturen i pannan och efterföljande ankomst av ett mycket kallt värmeöverföringsmedium.
Den hydrauliska nålen bidrar till att upprätthålla ett konstant pannflöde, vilket minskar temperaturskillnaden mellan tillförselrör och returrör.
Färdiga hydrauliska separatorer tillgängliga på marknaden kan användas som effektiva slam- och luftavlägsnare från systemet.

Behöver jag en hydraulisk nål eller inte i ett visst fall?

System utan hydraulisk separator

För att bestämma om du behöver en hydraulisk brytare för ditt värmesystem måste du svara på några frågor.
Om ditt värmesystem är byggt på flera pannor, till exempel en golvgaspanna och en väggmonterad, kopplad till ett gemensamt uppvärmningssystem, ja det behövs en hydraulisk separator.
Ett annat exempel: Du bestämde dig för att installera två gas- och elpannor (eller solidt drivmedel och el) så att de fungerar i par för ett värmesystem. Den elektriska pannan är vald som "försäkringsgivaren" vid brist på huvudkraft. Svar: behöver. Varje panna har sin egen pump och att de inte strider mot varandra, de måste vara hydrauliskt separerade.
Om du har ett komplicerat värmesystem används till exempel en indirekt värmepanna samtidigt, ett uppvärmt golv, en krets av värmeelement med egna cirkulationspumpar, ja det behövs en hydraulisk nål.
Det kan helt enkelt sägas: om du har en panna och det finns fler än en konsument (radiatorer, ett uppvärmt golv och en indirekt värmepanna), måste vapnet vara installerat: det ger minimal motståndskraft mot cirkulationen genom pannan med olika eller minsta värmeanalys vid uppsamlaren.
Är en hydraulisk nål (hydraulisk separator) nödvändig för en väggmonterad dubbelkedja, om den bara värmer upp bara radiatorer och varmvatten tas från den andra kretsen?
Svar: Ej nödvändigt.
Behöver jag en vattenpistol vid användning av en fast bränslepanna?
Svaret är: Ja, jag behöver det. Och ju mer volym - desto bättre. Och för vad? För att utjämna temperaturhopparna för värmesystemet! En fast bränslepanna kan ge mycket obehagliga temperatursteg för systemet.

System med en hydraulisk separator

Principen för hydrauliska pilar (hydraulisk separator)

ritning 1

Cirkulationspump H1 skapar en cirkulation av kylvätska genom den hydrauliska nålen på den första kretsen, och pumpen H2 - på den andra kretsen. dvs i den hydrauliska nålblandningen av kylvätskan. Men om flödeshastigheten Q1 = Q2 är det en ömsesidig penetrering av kylmediet från kretsen till kretsen, varigenom en gemensam krets skapas. I det här fallet förekommer inte den vertikala rörelsen i den hydrauliska nålen.
I fall då Q1> Q2 förekommer rör sig kylvätskans rörelse i den hydrauliska nålen från topp till botten och vice versa, i fall då Q1 3 / s)
V-kylvätskeflödeshastighet (m / s)

Vi beräknar till exempel den hydrauliska nålens diameter med den första formeln:
I figur 1 är flödeshastigheten för primärkretsen den maximala flödeshastigheten för pumpen Hl. Ta över 40 liter per minut.
Flödeshastigheten för den andra kretsen är den maximala flödeshastigheten hos pumpen H2. Ta 120 liter per minut.
Då är flödet i den hydrauliska nålen: Q = Q2 - Q1 = 120 - 40 = 80 liter / min (eller 80: 1000: 60 = 0,001333 m 3 / s)
n är en konstant. n = 3,14
Kylvätskans maximala vertikala hastighet i den hydrauliska nålen är vanligen lika med 0,1 - 0,2 m / s. Ta V = 0,1 m / s
Att ersätta värdena i formeln får vi: D = √ (4x0.001333): 3.14: 0.1 = 0.130 meter
Om du använder den andra formeln måste flödet omräknas i m 3 / timme: 80: 1000: 60 = 0,001333 m 3 / s = 0,00133 x 3600 m 3 / timme = 4 7988 m 3 / timme
D = 18,811 x √ (4,7798: 0,1) = 130 mm.

Hur man gör en hydrostroke själv?

Och du tror - är det värt att göra?
Om du hittat pengar för ett komplext uppvärmningssystem, är installationen av vilken utrustning och utrustning som kostar mycket pengar, det värt (i form av tillverkning) att röra med det? Är det inte lättare att köpa färdiga?
Dessutom har färdiga vattenskyttar en högkvalitativ korrosionsbeläggning från fabriken, utrustade med sådana användbara anordningar som slamavskiljare, isolering etc.

Hydrauliska kollektorer (panna samlare)

En av metoderna för högkvalitativt enhetens uppvärmningssystem eller varmvattensystem är kollektoranslutning. Enkelheten, hastigheten och användarvänligheten för installationen av ett sådant system, liksom komforten för ytterligare drift, leder till allt mer frekvent användning. Användningen av CALEFFI-manifoler, kompletta kollektorskåp och extra tillbehör gör att du kan montera ett system med hög tillförlitlighet och hög grad av komfort.

Vad är en pannkollektor för?

Kylrörsrör (kammar, hydrauliska grenrör) används för jämnt fördelning av kylvätskeflöden längs värmesystemets konturer eller längs "trådar", liksom för att förenkla installationen av rörledningssystem av pannor. För kompetent utformning av din kam gör konstruktören en hydraulisk beräkning.
Till exempel i ditt hus finns 2 våningar, det finns ett bad, golvvärme, varmvattenförsörjningssystem (HWS). Var och en av dessa värmekunder behöver sin egen temperaturkontroll. Hur man ska vara om pannan endast har en ingång (returlinje) och en utgång (matning). I det här fallet installerar vi pannanröret (värmekretsens huvudavskiljare), i vårt exempel ställer vi in ​​manifolden till 4 uttag + panna.
Beroende på det uppvärmningssystem som valts av formgivaren väljs ett av huvudelementen i pannrummet - fördelningen kam eller med andra ord pannanröret. Idag, i butiker och på marknaden finns det många alternativ för pannkollektor, men ofta motsvarar deras storlek inte det specifika projektet i ditt pannrum. I sådana fall kan du överväga olika alternativ med kombinationen av flera samlare i en stor, trimning eller stub av onödiga trådar etc.
Värmesystemet bör inte vara förvirrande men logiskt och lätt för alla att förstå, och det är kedeldistributionen som i en nödsituation kommer att hjälpa husägaren (en oerfaren värdinna, akutmottagare, etc.) att orientera sig och inte förstå dina pipelines i timmar.

Specialister på företaget "Termogorod" Moskva hjälper dig att välja, köpa och även montera en hydraulisk nål, de hittar en acceptabel lösning för priset. Ställ frågor som du är intresserad av, telefonsamtal är helt gratis, eller använd formuläret "Feedback"
Du kommer att vara nöjd, samarbeta med oss!

Hydroarrow för uppvärmning: möte + installationsdiagram + parameterberäkningar

Värmesystem i sin moderna form är komplexa termiska enheter utrustade med annan utrustning. Att säkerställa en effektiv drift av sådana noder åtföljs av optimal balansering av alla element som ingår i deras sammansättning.

Det bästa sättet att uppnå balans är hydroargen för uppvärmning. Vad är det Låt oss försöka lista ut det.

Hydraulisk flödesavskiljning

En varmvattenberedare för uppvärmning kallas ofta en hydraulisk separator. Härifrån blir det tydligt att detta system är avsett för genomförande i värmesystem där det är tänkt att använda flera kretsar, till exempel, såsom:

 • linjer med radiatorgrupper;
 • golvvärmesystem;
 • varmt vatten genom pannan.

I avsaknad av en hydraulisk nål för ett sådant värmesystem är det nödvändigt att antingen göra en noggrant beräknad beräkning av varje krets, eller att utrusta varje krets med en individuell cirkulationspump.

Men även i dessa fall finns det ingen fullständig säkerhet för att uppnå optimal balans.

Under tiden löses problemet helt enkelt. Det är bara nödvändigt att applicera en hydraulisk separator i systemet - den hydrauliska nålen. Således kommer alla kretsar i systemet att separeras optimalt utan risk för hydrauliska förluster i var och en av dem.

Hur den hydrauliska separatorn fungerar

Hydroarrow - namnet "varje dag". Det korrekta namnet motsvarar definitionen "hydraulisk separator". Ur en konstruktiv syn ser enheten ut som en del av ett vanligt ihåligt rör (runda, rektangulära sektioner).

Båda änden av röret är anslutna till metallpannkakor, och på varje sida av kroppen finns inlopp / utloppsanslutningar (ett par på varje sida).

Traditionellt är slutförandet av installationsarbetet på värmesystemet början på nästa process - testning. Den skapade konstruktionen av VVS-utrustning är fylld med vatten (Т = 5-15 ° С), varefter värmepannan startas.

Fram till dess att kylvätskan inte värms till önskad temperatur (ges av pannprogrammet), vrider vattendriften med primärkretsens cirkulationspump. Cirkulationspumparna i sekundärkretsarna är inte anslutna. Kylmedlet riktas längs hydropilen från varm sida till den kalla sidan (Q1> Q2).

Under förutsättning att kylvätskan når den inställda temperaturen aktiveras sekundära kretsarna i värmesystemet. Kylmediumflödena hos huvud- och sekundärkretsarna är inriktade. Under sådana förhållanden fungerar den hydrauliska nålen endast som filter och luftutlopp (Q1 = Q2).

Om någon del (till exempel varmvattenkretsen) i värmesystemet når en viss uppvärmningspunkt, stoppas kylvätskans val av sekundärkretsen tillfälligt. Cirkulationspumpen är avstängd med automatik, och flödet av vatten riktas genom den hydrauliska nålen från den kalla sidan till den heta sidan (Q1

Hur man knyter en gaspanna för uppvärmning av ett privat hus - en stegvis guide

För att säkerställa effektiv uppvärmning av bostäder är det nödvändigt att utföra gaspannan för uppvärmning av ett privat hus så kompetent som möjligt. Den består av flera element som ligger i en viss sekvens.

Anslutningstyper

Oberoende uppvärmning kan implementeras med hjälp av:

 1. Väggmonterad enkretspanna med elektronisk tändning, vilket ger tvångscirkulation i radiatorsystemet.
 2. Icke-flyktig vägg eller någon utomhusutrustning.
 3. Icke-flyktig panna som installeras i en öppen krets med naturlig cirkulation.
 4. Modifieringar av värmekontur för värmeisolerade golv. Här kännetecknas av en låg kylvätsketemperatur.
 5. Enkelkedja ansluten till varmvattenanläggningen. Vi talar om ett gaspanna värmesystem med en panna.
 6. Dubbelkretspannan ger uppvärmning och varmvattenförsörjning.
 7. När dhw-kretsen har recirkulerat vatten. På grund av den ständiga rörelsen av vatten i kretsen hålls heta handduksskenor anslutna till varmvattenet varmt. Det ger också en hög flödeshastighet av varmt vatten till blandarna.

Om varmvattenledningarna av betydande längd inte har recirkulation av vatten, måste det tappas kontinuerligt före uppvärmning. Förutom det kända besväret medför detta också ekonomiska förluster. Detsamma gäller för avloppsvattenförsörjning utan recirkulation. I detta fall uppstår upphettningen av handduksstänger uteslutande under vattenintag.

Trimpaket

Bandets sammansättning innefattar följande element:

 • Membran expansionstank. Konstruerad för att kompensera för hopp i volymen kylvätska under uppvärmning. Ett sådant behov uppstår i slutna värmesystem. Inuti tanken finns ett elastiskt membran som delar det i hälften. I en halv är luft eller kväve (i detta fall är tankväggarna inte utsatta för korrosion). När kylvätskans volym ökar, framkallar det gasens kompression: som ett resultat förblir det totala trycket i systemet nästan på samma nivå. Standardvolymen av expansionstanken - 10% av mängden kylvätska. För en grov beräkning används vanligen 15 l / kilowatt effekt av värmepannan.
 • Säkerhetsventil. Det utför utsläpp av överskott av kylvätska när trycket i kretsen stiger till farliga värden. Som ett resultat hålls rör och radiatorer från att bryta. Ett avloppsrör finns för att dränera vatten i avloppet. Om denna ventil arbetar regelbundet, indikerar detta bristen på rymd hos expansionstanken.
 • Luftventilation Vid uppkomst av trafikstockningar matas de ut utomhus i automatiskt läge. Vi talar om luftklyftor som bildas i systemet som ett resultat av kylvätsketillförsel. På grund av dem finns hydrauliska ljud och ytterligare hinder för normal cirkulation i läget för ett litet hydrauliskt tryck.
 • Tryckmätare. Styr arbetstrycket i kretsen. Det ersätts ibland av en termomanometer, som dessutom fixerar temperaturen. Skala av enheten ska märkas upp till 4 atmosfärer.
 • Öppna expansionstanken. Byter expansionsbehållare, luftventil och säkerhetsventil i öppen krets. I det här fallet står systemet inte över problemen med övertryck. För att ansluta tanken som är ansluten till atmosfären till varmvattensystemet används en kran: detta säkerställer att kretsen matas.
 • Indirekt värmepanna. Inuti denna värmeisolerade tank med en värmeväxlare är varmt vatten förberedt. Värme levereras av ett kylmedel som strömmar genom värmeväxlaren från värmesystemet. Detta element ingår i schemat för rörledningssystem med en enda kretsuppvärmningspanna.
 • Cirkulationspump. Tack vare honom, tvingad cirkulation av kylvätskan genom värmekretsen. När man väljer en lämplig pump, uppmärksammar de den nivå av tryck som skapas av dem och prestanda. Effektförbrukningen i moderna modeller regleras inom området 50-200 watt. På grund av detta kan kylvätskans hastighet ändras beroende på situationen.
 • Hydro Arrow. Flera värmekretsar kan bytas till denna tank med anslutningar. Dess uppgift är att kombinera matnings- och returledningar. Som ett resultat blir det möjligt att sammanföra system med olika temperaturer och hastigheter för kylvätskans rörelse, vilket utjämnar deras ömsesidiga inflytande.
 • Grovt filter. Inuti sedimenteringsbehållaren med ett filtreringsnät behålls stora partiklar i vattnet. Oftast talar vi om sand och skalan. Som ett resultat förhindras täppningen av de tunna rören i värmeväxlaren i gaspannan.
 • Två- och tre-pass termostatblandare. Tack vare dem är det möjligt att skapa återcirkulation av kylvätskan, vars temperatur är en storleksordning som är lägre än huvudkretsen. Ett termiskt huvud används för att styra blandningsventilen. Ventilen ändrar sin position som svar på temperaturen hos detekteringselementet.

rör

Med hjälp av rören pendlar gaspannan med värmesystemet och kylmediet späds i rätt riktning.

Om utformningen av ett autonomt värmesystem är korrekt, särskiljas dess parametrar med absolut stabilitet och styrbarhet:

 • Temperatur inuti konvektionskretsar (utrustade med radiatorer eller konvektorer). Bör inte vara mer än + 75-80 grader. Uppvärmning av varma golv överstiger inte + 25-35 grader.
 • Tryck. Tillåtna gränser: 1 -2,5 kgf / cm 2.

Om cirkulationspumpen misslyckas, stoppar termostaten nästan omedelbart brinnningen. Detta skyddar kylvätskan mot överhettning och kokning. Av denna anledning realiseras ofta omkoppling av pannan och fördelning av uppvärmningen av polymer- och metallpolymerrör, vilket sparar på förvärv av dyra metallprodukter.

 • För genomförande av seriella ledningsradiatorer och byte av pannan används oftast metallplaströr med pressbeslag. Ett annat vanligt alternativ - polypropenprodukter med aluminiumförstärkning.
 • Vid montering av gängade beslag för metallplast måste särskild försiktighet vidtas: om tätningsringarna är åtminstone något förskjutna, kommer en läckage att uppstå. En sådan olägenhet kan som regel förväntas redan efter flera värmekylningscykler.
 • För icke-förstärkt polypropen (eller glasfiberförstärkt) kännetecknas en mycket hög förlängningskoefficient. Att öka temperaturen med 50 grader provar förlängning av varje mätare av röret med ca 6,5 ​​respektive 3,1 mm. Det här alternativet är inte heller olämpligt.
 • För att organisera radiell layout eller golvvärme används även metallplaströr vid pressbeslag, rör av tvärbunden polyeten eller termomodifierad polyeten.

Olika uppvärmning av ett privat hus

I den enklaste varianten av pannanordningen är bandningen helt frånvarande. I överväldigande fallen består fabriksutrustning av pannor med elektronisk tändning av följande element: en pump, en expansionstank, en automatisk luftventil och en ventil (med en tryckinställning på 2,5 kgf / cm 2). Placeringen av alla knutar av bandningen är kroppen: som följd blir komplexet omvandlat till ett minikärlrum.

Som ytterligare element kan systemet utrustas med:

 • Genom filter. Dess installationsplats - inloppet. Som ett resultat är värmeväxlaren skyddad mot förorening genom att öka kretsens hydrauliska motstånd. Detta leder till en minskning av kylmedlets hastighet, och själva pumpen upplever ytterligare stress.
 • Kulventiler. De är monterade på in- och utmatningsställen. Detta gör det möjligt att demontera värmeväxlaren eller pannan, samtidigt som värmekretsen bibehålls.

Golvpannor med piezoelektriska

Piezoeldade pannor och golvutrustning hör inte till minikylare: vi talar om värmeanordningar som behöver yttre rörsystem.

Den innehåller:

 • Pump. För val av pumpprestanda används formeln Q = 0.86R / Dt (Q är kapaciteten i m 3 / h, R är värmeproduktionen hos pannan eller en separat krets, Dt är temperaturskillnaden mellan flöde och retur). För att konvektionsvärmesystemet med gaspannor ska fungera normalt måste temperaturskillnaden vara lika med 20 grader (+ 75-80 grader på tillförseln och + 55-60 på returledningen). En pannaffekt på 36 kW förutsätter närvaron av nästa rimliga minsta pumpprestanda - 0.86x36 / 20 = 1.548 m 3 / h.
 • Membran expansionstank.
 • Säkerhetsventil.
 • Automatisk luftventilation.
 • Tryckmätare.

Den optimala platsen för säkerhetsgruppen är pannans utlopp: det är här att temperatur- och tryckvärdena når sina maximala värden. Pumpen placeras framför pannan, i området med lägsta temperatur på kylvätskan (detta gör att du kan förlänga livslängden på pumphjulet och gummitätningarna avsevärt). Expansionsbehållaren kan monteras var som helst i systemet: Huvuddelen är att avståndet till pumphjulet ska vara högst två diametrar (om det är installerat framför pumpen).

Vid installation efter pumpen ökas detta avstånd till åtta diametrar. Detta avstånd är nödvändigt så att tryckstörningarna uppträder under pumpens funktion inte minskar tankmembranets livslängd. För att undvika kondens, är värmeväxlaren ofta utrustad med en extra liten cirkulationsslinga. Om returröret kyls, är tillsatsen av ett hetare kylvätska anordnat inuti det (det avlägsnas från tillförselledningen medelst en blandningsenhet).

Naturlig cirkulation

Tyngdkraftsystemet präglas av fullständigt energibeslut: arbetet ger atmosfärstryck. I stället för en skrymmande säkerhetsgrupp för att koppla en enkretspanna, räcker det med att ha en expansionstank. Det är lämpligt att installera en avlastare för tappning framför pannvärmeväxlaren: det här gör det möjligt att helt tömma vattnet i avloppssystemet eller dräneringsbrunnen. Vanligtvis uppstår ett sådant behov vid en lång avgång, eller när gasförsörjningen stannar. Som ett resultat skyddas systemet från avfrostning.

De enskilda komponenterna i systemet är placerade på följande sätt:

 1. Det rekommenderas att tanken överstiger alla andra element.
 2. Påfyllningen ligger strax efter att pannan är placerad i vertikal riktning (en liten vinkel är tillåten). På grund av den accelererade sektionen stiger det vatten som värms upp i värmeväxlaren till den övre fyllpunkten.
 3. Det är viktigt att observera en konstant förspänning när man fyller påfyllningen efter tanken. Som ett resultat kommer kylvattnet att återvända med gravitation: luftbubblor kommer att kunna gå ut i expansionstanken.
 4. Pannan måste sänkas så låg som möjligt. Det bästa stället att placera en värmare är en grop, bottenvåning eller källare. På grund av höjdskillnaden mellan värmeväxlaren och värmaren, säkerställs en korrekt nivå av hydraultryck, vilket säkerställer cirkulationen av vatten i kretsen.

Några funktioner i arrangemanget av tröghetsvärmesystemet:

 • För fyllnadsindikatorens inre diameter väljs från 32 mm. Om plast- eller metallplaströr används, är ytterdiametern 40 mm. På grund av det signifikanta tvärsnittet uppnås kompensation för det minsta hydrauliska huvudet, på vilket kylmediet rör sig.
 • Ett gravitationssystem inkluderar ibland en pump: det betyder dock inte att kretsen förlorar sin icke-flyktighet. I detta fall är pumpen inte monterad i påfyllningsgapet, men parallell med den. En bolltypsventil används för att ansluta de enskilda ramarna, vilket kännetecknas av en mycket liten flödesmotstånd. Ställ också in kulventilen. Vid pumpstopp överlappas förbikopplingen, vilket bevarar kretsens effektivitet med naturlig cirkulation.

Varm golv

Det finns flera alternativ för att ansluta dem.

Hydro Arrow

Denna nod innehåller båda konturerna:

 1. Den första använder rörelsen av kylvätska mellan hydraulnålen och värmeväxlaren på pannan.
 2. I den andra eller flera värmekretsar med olika värmevärden växlas till den.

Principerna för operationen är följande:

 • Den vertikala hydrauliska nålen låter dig välja kylvätska med olika temperaturer. Den övre sektionen blir varm och den nedkylta.
 • När man tar vatten från toppen av kranen är konvektionsuppvärmning tillåten. Det nedre paret används i det inre konturschemat.
 • Indikatorn på kylvätskans temperatur under kopplingsnivån på kretsens returledning vid anslutningspunkten för hydraulnålen och pannan kan falla betydligt.

återcirkulering

I parallellposition till huvudkonturen av radiatorvärme eller en liten kontur i området från pannan till den hydrauliska nålen utförs arrangemanget av lågtemperaturkonturen. Den har en bypass och en trevägs termostatventil. Tack vare pumpen cirkulerar vattnet ständigt inuti golvvärmerören.

För val av nya portioner varm kylvätska från matningsröret när temperaturen inuti returledningen används, används en trevägsblandare. Den kan bytas ut med en enkel termostatventil utrustad med en värmekänslig fjärrkontroll eller en elektrisk termoelement. Sensorns installationsplats är en nisch på retur golvet på ett uppvärmt golv. Ventilen aktiveras när kylvätskans temperatur minskar.

Seriell radiatoranslutning

Detta alternativ är möjligt om en kondensatorkanna används, eftersom drift av klassisk utrustning är svår vid returtemperaturer under +55 grader. Faktum är att en kylad värmeväxlare samlar kondensat på ytan. Sammansättningen av gasförbränningsprodukter innehåller tillsammans med vatten och koldioxid aggressiva syror. I det här fallet finns det ett verkligt hot om förstörelse av värmeväxlare av stål eller koppar.

Kondenspannor har en annan arbetsprincip. En särskild rostfri värmeväxlare (economizer) används för att samla förbränningsprodukterna. Som en följd av detta finns ytterligare värmeöverföring och en ökning av utrustningens effektivitet. På grund av detta är temperaturen på returröret på + 30-40 grader optimalt. Värmesystemet består av två seriekopplade kretsar - radiator och inre. Returledningen av den första är det andra matningsröret.

Enkretspannor med varmvattenförsörjning

För att tillhandahålla varmvattenförsörjning, tillsammans med säkerhetsgruppen, pumpen och expansionsbehållaren måste rören i enkretsgaspannan innehålla en indirekt uppvärmd panna. Uppvärmning av vatten i detta fall beror på kylvätskan från värmekretsen. Detta leder till utseendet på två cirkulationskretsar - stora (genom värmesystemet) och små (genom pannan). Var och en av dem har avstängningsventiler, vilket gör att de kan slås på separat. För att bryta matningen av matningen används en kedjekedjekrets med en krets, omedelbart efter vilken en bypass med en kran är monterad.

Top