Kategori

Weekly News

1 Radiatorer
Hur man organiserar fjärrkontrollen av värmare genom wi-fi och sms? Alternativ och priser.
2 Pumps
Vad är en hissenhet i ett vattenvärmesystem?
3 Bränsle
Vätskekällor
4 Radiatorer
Valet av plaströr för uppvärmning
Huvud / Pannor

Elvärmare för uppvärmning


Det finns många sätt att värma ett hus med hjälp av okonventionella metoder. Men inte alla är tillräckligt effektiva, även om det finns de som i praktiken har bekräftat deras effektivitet. En av de mest effektiva och upprepade gånger testade i verkliga livet alternativet är användningen av en elektrisk varmvattenberedare för uppvärmning.

Funktionsprincipen för värmaren vid uppvärmning

Icke-standard vid första anblicken kännetecknas designen av relativ tillgänglighet i installationen, såväl som driftseffektivitet. Även om detta alternativ inte är utan nackdelar, kan det hittas i många inhemska lägenheter.

Huvudegenskaper hos enheten

Huvuduppgiften hos alla pannor är att värma vattnet. Detta kan göras på två sätt:

 • gasbrännare;
 • elvärmeelement.

Den andra metoden är mer acceptabel, eftersom den är lätt att installera och kräver inte många tillstånd. Att använda med maximal effektivitet är en elektrisk varmvattenberedare för uppvärmning möjligt efter att ha studerat dess designfunktioner:

 • Den grundläggande delen i pannan är kroppen, som har flera lager. Den inre håligheten omsluter vatten och utsätts för regelbunden uppvärmning. Ytterskiktet skyddar konsumenterna från den heta ytan, och tanken sparar från de negativa mekaniska effekterna och minskar värmeförlusten.
 • En viktig detalj av uppvärmning genom en varmvattenberedare är värmeelement. De ligger direkt inuti hålrummet där vattnet rinner. De styrs av programmerad automatik;
 • tillverkare ökar de isolerande egenskaperna genom att lägga ut mellan lager av mineralull. Dessutom har vissa modeller i detta gap ett lager av polystyrenskum.

Det finns typer av pannor för ett privat hus, som är flödeskonstruktioner. De skiljer sig från frånvaro inuti lagertanken. Kaviteten där uppvärmningen utförs är en kompakt kolv. Dessa priori hög effektparametrar (5-25 kW för värmeelement), som kombineras med små övergripande egenskaper.

Uppvärmning av vatten i dem utförs inom 30-120 sekunder, vilket vid hög effekt skapar en betydande belastning på hushållets elnät. Vid installationen är det nödvändigt att kontrollera all elfördelning i huset.

Vilka parametrar tas med i beräkningen när du väljer en lagringsenhet

Eftersom det inte kommer att vara möjligt att bilda ett högkvalitativt värmesystem med en värmeväxlare, anses en panna för uppvärmning av ett privat hus med en lagertank och indirekt uppvärmning mer acceptabel. När du väljer den första ska du vara uppmärksam på följande kriterier:

Det beror direkt på kylvätskans uppvärmningsgrad. Det påverkar också elförbrukningen. Huvuddelen av hushållsenheter har en effekt från intervallet 1,5-5,0 kW. Följande villkor beaktas: 10 m2 måste värmas upp med en panna för uppvärmning av ca 1 kW effekt.

Denna parameter påverkar mängden vatten som bildas. En hålighet på 50-10 liter ingår i de flesta håligheterna hos hushållspannor. Industriella enheter använde traditionellt 300 liter. Ju mer det är desto mer tillförlitligt blir systemet.

 1. Det är lämpligt att välja grenröret med inmatningen av vatten på kroppen med det nedre arrangemanget och utloppsröret - vid övre punkten.

Många hushållsrörstillverkare utrusta med diameter ¾ tum. För att installera uppvärmning är det önskvärt att ha hål i konstruktionen upp till 2 tum vid inloppet och vid utloppet.

För att inte skapa en panna med en avsiktligt svag länk, är det nödvändigt att noggrant välja detta element.

Små enheter arbetar med full kapacitet, vilket skiljer sig från de dimensionella motsvarigheterna, som startas / stängs av vid behov, till exempel när du behöver värma upp vattnet.

Indirekt värmepanna

Principen för driften av en sådan anordning sammanfaller till stor del med det kumulativa, med det enda undantaget att det finns ett serpentint rör inuti, vilket är anslutet till värmesystemet.

Huvudkällan för uppvärmning av kylvätska är pannan. Alla pannor, oavsett ackumulativ, genomströmning eller indirekt uppvärmning, är bara en extra enhet.

För att värmaren ska fungera korrekt och effektivast, installeras den innan returledningen går in i pannan, varigenom värmen från varmvattenförsörjningen går till slangröret. Allt detta i komplexet säkerställer optimal drift av hela systemet.

För att minska energiförbrukningen, men för att bibehålla hög effektivitet, var uppmärksam på följande parametrar när man väljer en panna:

 1. Tankkapacitet från 150 liter

Kontaktområdet mellan kylvätskan och spolen beror på denna indikator. Ju större detta område desto snabbare det kommer att värma upp.

Direkt beroende av värmehastigheten på enhetens effekt. Uppskattningen är 2 kilowatt för varje 50 liter vatten.

Och även om alla moderna modeller är utrustade med inre isolering av tanken finns det fortfarande de som inte har någon isolering. Välj en dubbelväggsenhet där ett visst isoleringsmaterial läggs.

Sådana vattenvärmare är mycket dyrare än de klassiska. I genomsnitt kostar en 200-liters panna ca 25 000 rubel. Detta är verkligen mycket bättre än att använda en vanlig vattenvärmare, men den höga kostnaden kan inte heller diskonteras.

Installation av vattenvärmare i systemet

Elpannor har bättre parametrar än pannor, men sistnämnda säljs mycket små och appliceras snävt. Beräkningen av systemet är inte baserat på nominell effekt. Den huvudsakliga baslinjen i en sådan situation är kylmedlets uppvärmningstid. Vissa modeller ger detta värde i nivå med 20-30 minuter och medeltiden är mer än en timme.

Elvärmare för hemuppvärmning får endast användas under installation under vissa förhållanden:

 • Kablarna måste klara av högsta belastning under en längre tid.
 • installationen ska utföras i ett torrt varmt rum, för vilket värmeförlusten kan minimeras
 • Den mest effektiva värmebäraren för detta system är destillerat vatten och inte frostskydd på grund av sin höga värmeledningsförmåga.
 • När man väljer en panna är det lämpligt att välja modeller med slutna värmeelement, eftersom detta kommer att minska bildandet av skalansättningar på sin yta och avsevärt förlänga livslängden.

Praktiken visar att kedjor avsedda för uppvärmning av VEO-märket har en hög grad av effektivitet. De är utvalda för makt.

Med varje enhet finns instruktioner för användning och installation. Det måste noggrant studeras, eftersom det innehåller viktiga nyanser av installationsprocessen. Dokumentationen stavar också ut de tillgängliga alternativen för drift.

Det är nödvändigt att kontrollera konfigurationen av rörledningarna och deras ytterligare utspädning. Vid distribution av motorvägar är det nödvändigt att minimera eller helt eliminera knännas utseende. De minskar egenskaperna hos värmesystemen.

Upphängning av radiatorer utförs exklusivt på nivån för att minska hydroresistans och värmeförluster.

I rummet är det nödvändigt att genomföra värmeisoleringsarbete för att bli av med värmeförlust. Detta förfarande kommer att minska belastningen på värmeelementen, samt minska elförbrukningen. Installation kräver snabb underhåll. Förebyggande åtgärder bör genomföras under den varma årstiden, medan du kan ringa en erfaren specialhydraulik. Den rengjorda och justerade apparaten arbetar med högre effektivitet.

Uppvärmning från vattenvärmaren gör det själv

Installation av en panna i värmesystemet: beskrivning av konstruktion, installation och drift detaljer

Nästan varje hus eller lägenhet har en panna för varmt vatten. Och förr eller senare uppstår en rimlig fråga - är det möjligt att använda den för uppvärmning? För att lösa det måste du veta detaljerna för driften och driften av den här enheten. Låt oss analysera när pannan används i ett privathus värmesystem: system, beräkningar och anslutningar.

Kylare som varmvattenkälla

Den klassiska pannan är en sluten behållare, inuti vilken det finns ett elvärmeelement. För anslutning till VVS-systemet ger designen 2 ankor. Kan en liknande panna användas i ett privathus värmesystem?

Okej, men det har inte de korrekta egenskaperna som är nödvändiga för organisationen av autonom uppvärmning. För normal drift måste pannan för uppvärmning av ett privathus ha mycket hög effekt. I genomsnitt 10 m² boyta behöver 1 kW värmeenergi. dvs För uppvärmning av ett hus på 100 m² krävs en pannmodell med en minsta effekt på 10 kW. Tillverkare producerar helt enkelt inte sådana modeller.

Om du använder en panna för att värma stugor med ett litet område - kan du stöta på följande problem:

 • Hög inertitet. I genomsnitt en 100 liters tank. när värmeelementets effekt på 2 kW värms till en temperatur på + 75 ° C i 1,5-2 timmar. I detta fall kommer omloppet att vara omöjligt, eftersom det bara kommer att öka uppvärmningstiden.
 • Stor tankkapacitet. I teorin gör det möjligt att använda en panna för uppvärmning och varmt vatten. Det konstanta vattenintaget och påfyllningen av systemet från utsidan leder emellertid till ojämn uppvärmning av kylvätskan;
 • Stor strömförbrukning. Innan värmen från kedjan tas ut är det nödvändigt att beräkna dess effekt. Man bör komma ihåg att användningen av det i varmvattenförsörjning leder till varaktighet på värmeelement. Således kommer kostnaden för el att öka.

Så varför i nätverket är allt vanligare system där värmen utförs med en panna? Det är faktiskt mycket mer rationellt att använda elpanna för detta. Det handlar om fel terminologi. Vid vattenuppvärmning är det möjligt att installera så kallade indirekta uppvärmningstankar, som är strukturellt liknar pannor. För att undvika ytterligare förvirring, kommer vi också att kalla dem pannor.

Om du vill installera en klassisk panna som huvudvärmeelement kan det uppstå problem med en garanti från tillverkaren. Detta beror på överträdelsen av enhetens funktion.

Lagertank som ett alternativ till den traditionella pannan

Indirekt uppvärmningstank design

Lagertanken är strukturellt nästan helt lik den klassiska pannan. Skillnaden ligger i den inre rörledningen, som är ansluten till värmesystemet. I det här fallet är det nödvändigt att lösa frågan - vad är pannan i värmesystemet för?

Korrekt organiserad uppvärmning genom en panna förutsätter att detta element kommer att utföra funktionen av en värmeackumulator. Vattnet som finns i tanken tar emot termisk energi genom en intern spole ansluten till värmesystemet. När pannan är avstängd, kommer omvänd process att ske - en ökning av kylvätskans temperatur från vattnet i pannan.

Schema för anslutning av pannan till uppvärmningen

Dessutom, efter att pannan är korrekt ansluten till värmesystemet, kommer den att kunna utföra följande funktioner:

 • Organisation av varmt vatten. Eftersom vätskan från tanken inte är i kontakt med kylvätskan - den kan användas i ekonomin. Men för detta är det nödvändigt att göra en korrekt beräkning av pannans kraft för att värma huset så att det inte påverkar parametrarna för värmeförsörjningen.
 • Uppvärmt vatten med inbyggda värmeelement. Således är det möjligt att bibehålla kylmedlets uppvärmningsnivå även med en inaktiv panna. Detta kan endast göras genom att köpa en elpanna för uppvärmning.

Det är viktigt att initialt bestämma syftet med lagertanken - kommer det att utformas för varmt vatten, fungera som värmeackumulator eller kombinera dessa funktioner. Baserat på beslutet beräknas den optimala volymen och värmeskemat från pannan väljs.

Ackumulativ kapacitet kan tillverkas oberoende. För att minska värmeförlusterna är det nödvändigt att göra isoleringen av fallet.

Beräkning av volymen på lagertanken och elvärmare

Användningsområden för värmeackumulator

Vid första etappen är det nödvändigt att beräkna kraften hos pannan för att värma huset. Det finns flera sätt att lösa detta problem. De mest optimala av dem är att bekanta sig med rekommendationerna från tillverkaren av en viss tankmodell.

Man bör komma ihåg att värmesystemet från pannan direkt beror på kraften i hela systemet. Därför tas detta värde som den ursprungliga parametern. Antag att det är 1 kV / h. Efter att ha installerat pannan i ett privathus värmesystem måste det upprätthålla en optimal vattenuppvärmning under ytterligare 5 timmar. I detta fall är systemets termiska reglering 75/50 (låg temperatur). I detta fall beräknas den optimala volymen hos pannan för uppvärmning och varmvattenberedning med följande formel:

Den resulterande volymen kan minskas om du köper en modell av en panna för uppvärmning av stugan med värmeelement. Då, när man beräknar behovet av att ta hänsyn till denna täthets densitet. För att säkerställa korrekt uppvärmning med pannan och genomsnittlig förbrukning av varmvattenförsörjning (10 l / h) är det nödvändigt att köpa en modell med en volym på ca 400-450 liter.

För att fullt ut beräkna pannkraften för uppvärmning av ett hus är det nödvändigt att ta hänsyn till alla faktorer - värmeförlust i byggnaden, tankens placering i systemet etc.

Installation och drift av en värmepanna

Panna i värmesystemet

När alla nödvändiga beräkningar av pannans kraft och dess volym har genomförts kan enheten integreras i värmesystemet. En viktig uppgift är att bestämma installationsplatsen. Efter att ha bestämt pannans syfte i värmesystemet måste du läsa installationsanvisningarna. Det bästa alternativet är att installera i närheten av pannan. I detta fall är överföringen av termisk energi från kylvätskan till vatten det mest effektiva.

Men du kan möta följande problem med att organisera uppvärmning med en panna:

 • Tillförsel av varmvattenberedning. I ett värmesystem med en bränslepanna är det mest lämpligt att placera pannan direkt i pannrummet. Men då för att leverera uppvärmt vatten till lokalerna behöver du en separat pump och kontrollenheter till den;
 • Stor kapacitet. om uppvärmning planeras genom en panna för stora bostadsområden. Det finns ett problem med placeringen av värmeelementet;
 • Leverans av elnät för att säkerställa värmeelementets arbete. För att pannan ska fungera normalt för uppvärmning rekommenderas även ett privat hus att installera en autonom elkraft.

Efter att ha löst dessa frågor kan du fortsätta direkt till installationen.

Kontroll av vattentemperaturen i värmen genom pannan utförs med hjälp av en installerad termometer. Det ingår inte i standardpaketet och därför är det nödvändigt att köpa denna enhet separat.

Installation av lagringstankuppvärmning

För att installera en värmeackumulator är det nödvändigt att förbereda en platt plattform i förväg. Det är nödvändigt att ta hänsyn till sin stora vikt - om nödvändigt skapas en separat grund eller golv förstärks.

Det bästa monteringsalternativet finns på en separat plattform. Så du kan undvika kontakt med betongytan, vilket minskar värmeförlusten i elpannan för uppvärmning. Nästan alla tillverkare gör kapacitet på speciella ben. I händelse av deras frånvaro på golvet rekommenderas att installera isolering.

Förfarandet för anslutning av pannan till värmesystemet är att utföra följande åtgärder:

 1. När du har installerat behållaren måste du kontrollera sin position i förhållande till horisonten. Avvikelser är inte tillåtna.
 2. Anslut till värmen. Det är viktigt att rörens diameter är lika. Annars kommer det överdrivna hydrauliska motståndet efter anslutning av pannan till värmesystemet.
 3. Om installationen genomförs i ett uppvärmt rum - pannkroppen är isolerad.
 4. Anslutning till varmvattenförsörjning pågår, så att pannan inte bara fungerar för uppvärmning utan också för varmvattenförsörjning.

När du har slutfört arbetet måste du kontrollera tätheten på alla anslutningar och starta värmesystemet. Inom 2-3 veckor rekommenderas mätningar av vattentemperaturen i tanken och kylvätskan i rören efter att pannan är avstängd. Så du kan bestämma den aktuella tiden för att behålla önskad nivå av uppvärmning i värmeskemat från pannan.

För att göra en fullständig uppvärmning från pannan rekommenderas inte att använda frostskyddsmedel. Det kännetecknas av en relativt låg värmekapacitet, vilket kommer att påverka överföringen av värme till vatten och tillbaka till kylvätskan.

Villkor för korrekt drift av pannan

Skala på pannuppvärmningselementet

Underhållet av lagertanken är praktiskt taget ingen annorlunda än de nödvändiga förfarandena för att upprätthålla prestanda hos någon elektrisk panna med värmeelement. Och i det här fallet, för att pannan ska fungera normalt i ett privathus värmesystem, är det nödvändigt att följa tillverkarens rekommendationer.

Detta kan säkerställas även innan värmeledningen från pannan är gjord. Det är bäst att köpa modeller med den så kallade "torrvärmare". På det är bildandet av skalan mycket långsammare. Du bör också förfiltera vattnet innan det går in i tanken.

Förutom dessa procedurer måste du göra följande:

 • En gång i månaden, kontrollera integriteten av isoleringen av strukturen;
 • Kontrollera hur länge kylvätskans temperatur hålls under drift av värmeförsörjningen genom pannan. Skillnaden mellan beräknade och faktiska siffror får inte överstiga 15%.
 • Kontroll av anslutningens täthet. Före varje uppvärmningssäsong rekommenderas att byta packningar. Så du kan uppnå mer tillförlitlig uppvärmning av ett privat hus med panna.

Kontrollenheten hos vissa modeller är känslig för spänningsfall. För att undvika skador på denna dyra apparat, bör du ansluta en stabilisator för pannan i värmesystemet.

För att rengöra värmaren från skalan demonteras den. Men innan det måste du fråga säljaren - för att behålla fabriksgarantin.

Kylare för uppvärmning av egna händer

Det bör noteras att kostnaden för fabriksmodeller av en panna för värmeförsörjningen av ett sommarhus är ganska högt - från 7 000 rubel. och mer. Ett alternativ är att göra själva konstruktionen.

För detta kan du använda vilken stålbehållare som helst. Det är viktigt att dess volym motsvarar den beräknade. För att organisera värmeförsörjningssystem från en improviserad panna behöver du följande komponenter:

 • Buck. Det är bäst att beställa en konstruktion av rostfritt stål eller göra det själv. Höljet ska ha öppningar för lödanslutning och utloppsanslutningar.
 • Coil. Det bästa alternativet är att installera en kopparstruktur. Detta material har optimala parametrar för överföring av termisk energi;
 • Monteringsrör för anslutning till värme och varmvatten.

För att säkerställa värmeisolering rekommenderas att du gör ett dubbelhölje. Glasull eller basaltisolering installeras mellan väggarna. Den rekommenderade tjockleken på mellanskiktet är 5 cm. Installations- och idrifttagningsordningen skiljer sig inte från fabriksmodeller.

Hur effektiv är användningen av pannan i värmeförsörjningen hemma? Allt beror på korrektheten av beräkningarna av parametrarna för hela systemet. Först efter att ha beräknat de optimala egenskaperna och testat dem i praktiken kan vi prata om den verkliga effektiviteten hos pannans installation.

I videofilmen visas ett exempel på att använda en panna i värmesystemet.

Elpanna för uppvärmning: Finns det ett alternativ till pannan

Vid utformning av ett värmesystem försöker många av oss att förenkla sin design så mycket som möjligt, vilket minskar kostnaden för inköp av komponenter, anslutning och drift. Det är dessa överväganden som oftast ligger till grund för idén om att använda en elektrisk panna för att värma en lägenhet eller ett privat hus.

Trots att den olämpliga användningen av elektriska apparater i sig inte är den bästa tanken, försöker vi fortfarande att räkna ut - är det i princip möjligt att montera ett rymdvärmesystem baserat på en inbyggd elpanna?

Elvärmare som värmeanordning

Elvärmare i termiska system

Designfunktioner

Innan vi går vidare till analysen av särdragen hos ett sådant system är det nödvändigt att förstå vad som utgör en elektrisk panna som sådant?

Panna (ackumulativ elvärmare) är en anordning för att ge varmt vatten till ett rum:

 • Det huvudsakliga strukturella elementet - TEN. som ansvarar för uppvärmningsvatten. TEN ligger direkt i tanken med vatten och styrs av ett automatiskt styrsystem.
 • Sådana enheter har som regel dubbelt fall. Vatten uppvärms i innertanken, och den yttre är utformad för att skydda inre tanken mot mekanisk skada och värmeförlust.
 • För att förbättra värmeisoleringsegenskaperna hos strukturen placeras mineralull eller polystyrenskum i mellanrummet mellan inre och yttre tanken.

Mer detaljerat visas kretskonstruktionen i bilden.

En separat kategori av enheter är flödesvärmare. Till skillnad från ackumulerande har de inte en tank, och vattentanken representeras av en ganska kompakt kolv. Kolven rymmer värmeelementet med tillräckligt hög effekt (från 6 till 20 kW), som är ansvarig för uppvärmning av rinnet.

Var uppmärksam!
Vattnet i flödesvärmaren får den nödvändiga temperaturen på kort tid - från 30 sekunder till två minuter.
Men belastningen på det elektriska nätet ökar många gånger, eftersom flödesanordningar endast ska användas om du är helt säker på ledningar och mätare.

Urvalskriterier

Eftersom genomströmningsanordningarna är praktiskt taget oanvändbara för användning i värmesystemet, låt oss dölja de kumulativa modellerna.

Vilka parametrar ska jag vara uppmärksam på när man väljer en elvärmare?

 • Enhetsffekt. Den är ansvarig för hastigheten på uppvärmning av vatten och påverkar kraftigt mängden el som förbrukas av enheten.
  Effekten mäts i watt och i de flesta modeller för hushållsbruk kommer det att vara 1,5 - 3 kW.

Var uppmärksam!
Det finns elektriska pannor, kraften hos värmeelement kan vara från 6 till 10 kW. Sådana enheter är konstruerade speciellt för användning i värmesystem.
Ett exempel på sådana anordningar kan vara några av positionerna i Vesper-produktlinjen.

Vesper värmepanna

 • Tankkapacitet. Ju större volymen desto mer varmt vatten kan du få åt gången, och ju mindre värmeelementet slås på.
  Hushållsmodeller finns med tankar på 50-100 liter, volymen tankar i industriella pannor kan nå 300 liter eller mer.

Val av panna för värmesystemet

Som vi nämnde ovan producerar vissa företag modeller av elvärmare som fokuserar på integration med värmesystemet i ett hus eller lägenhet. Sådana värmepannor har flera skillnader från enheter för vattenuppvärmning - och därför är det nödvändigt att välja den lämpligaste modellen när man utformar värme på grundval av en panna.

Vad är dessa skillnader:

 • Den första skillnaden är placeringen av vatteninlopp och utlopp på vattenvärmaren. I vårt fall borde kallvatteninloppet placeras längst ner, och utloppet ska vara överst på tanken.
  Med detta arrangemang av rör kommer varmt vatten att strömma in i utloppsröret med maximal effektivitet, vilket innebär att rummet kommer att värma upp mycket snabbare.
 • Den andra skillnaden är hushållshålens diameter. Hushållsmodellerna är utrustade med utsläppsdysor med en diameter på en halv tum eller ¾.
  Detta är tydligt inte tillräckligt för anslutning till rör, eftersom värmemodeller av elpannor produceras med inlopp och utlopp minst 2 tum i diameter. Om den modell du valde är sådana anslutningar - du kan säkert stoppa valet på den här enheten.
 • När det gäller tankens volym är allt ganska enkelt: ju större är det desto bättre. En varmvattenberedare med en liten tank för uppvärmning av rummet är praktiskt taget oanvändbar, eftersom det inte bara kommer att arbeta ständigt under mycket höga belastningar, men garanterar inte att den korrekta kylvätskans temperatur upprätthålls.
 • Värmeelementets kraft är också viktigt, och igen - desto större är det desto bättre. Som regel rekommenderar experter att köpa en enhet med en kapacitet på minst 1 kW per 10 m 2 uppvärmd utrymme.
  Det är av dessa skäl att de flesta hushållspannor för uppvärmning helt enkelt inte är lämpliga!

Slutsatsen från allt detta kan göras entydigt: oavsett hur attraktivt priset på hushållsvärmare är, för högkvalitativ hushållsuppvärmning, måste du välja en kraftenhet som är speciellt utformad för detta ändamål.

Funktioner av värmesystemet på marängen elpanna

Så antar vi att vi valde en panna.

Vad som annars behöver beaktas vid utformning av ett rymdvärmesystem:

 • För det första påverkas värmeanordningens effektivitet genom förgreningen av värmepanna. Ju fler grenar och radiatorer som ingår i värmenätet, desto långsammare kommer värmebäraren att flytta, och ju kallare det kommer att vara i ditt hus.

System för integration av pannan i värmesystemet

 • För det andra, om kedjans kapacitet motsvarar rummets dimensioner "vid den nedre gränsen", då kommer uppvärmningseffektiviteten oundvikligen att minska.
  Därför är det nödvändigt att antingen förvärva en effektivare värmare eller installera ytterligare värmekällor.
 • Också din komfort påverkas direkt av kvaliteten på vården av värmeelementet i pannan och tillståndet för rör och radiatorer. Du måste antingen periodiskt kontakta de relevanta tjänsterna eller göra städningen själv.

Om alla dessa faktorer beaktas på rätt nivå, kan systemet monteras och anslutas. Processen med att installera pannan visas i videon som publiceras på vår hemsida, och med anslutning av rörledningar till inlopp och utlopp kommer du sannolikt att klara av utan svårighet.

För att öka värmeförmågan baserat på en värmare, kan en speciell cirkulationspump installeras i rörledningen. Denna anordning ger kontinuerlig rörelse av kylvätskan genom rören, så att rummet värms så jämnt som möjligt.

Installerad cirkulationspump

Var uppmärksam!
Trots att instruktionerna för anslutning av en cirkulationspump för uppvärmning är ganska enkla bör den installeras av specialister med alla funktioner i ditt värmesystem.

Fördelar och nackdelar med uppvärmning vid basen av pannan

Fördelarna med sådan uppvärmning, kanske inte för mycket:

 • Den största fördelen med ett sådant system är enkelheten. Nästan alla befälhavare kan montera konstruktionen på grundval av pannan och ansluta värmepanna till den, eftersom det inte behövs någon speciell kompetens eller avancerad utrustning för detta.
 • En annan fördel är låg kostnad. Kedjor är som regel billigare än elpannor, därför är det mycket möjligt att spara pengar vid utformning av ett lågt energisystem.

När det gäller bristerna pratade vi om dem genom hela artikeln, så det är bara att sammanfatta:

 • Kraften hos inhemska modeller av pannor räcker inte för effektiv uppvärmning av lägenheten. Maximal är uppvärmning av ett hus, och även då, inte på vintern, men på hösten när det inte finns några svåra frost.
 • Uppvärmningselementet i anordningen är ständigt i påslagen tillstånd, vilket tillsammans med den vanliga uppdateringen av vatten accelererar korrosion. Naturligtvis är kostnaden för värmeelement små, men dess ersättning är en mycket arbetskrävande process.

Byte av värmeelement - processen är inte bara tidskrävande utan också smutsig

 • Om systemet är monterat enligt alla regler (dvs vid val av värmaren på den önskade effekten, korrekt ledning av rören, installation av cirkulationspumpen i värmesystemet), är besparingarna jämfört med inköp av pannan svaga.

Sammanfattningsvis alla ovanstående kan vi säga att elektriska värmepannor endast kan användas i vissa situationer. I alla andra fall är det bättre att använda värmeapparater som är mer lämpade för detta ändamål!

Elvärmare

Det finns många sätt att värma ett hus med hjälp av okonventionella metoder. Men inte alla är tillräckligt effektiva, även om det finns de som i praktiken har bekräftat deras effektivitet. En av de mest effektiva och upprepade gånger testade i verkliga livet alternativet är användningen av en elektrisk varmvattenberedare för uppvärmning.

Funktionsprincipen för värmaren vid uppvärmning

Icke-standard vid första anblicken kännetecknas designen av relativ tillgänglighet i installationen, såväl som driftseffektivitet. Även om detta alternativ inte är utan nackdelar, kan det hittas i många inhemska lägenheter.

 1. Huvudegenskaper hos enheten
 2. Vilka parametrar tas med i beräkningen när du väljer en lagringsenhet
 3. Indirekt värmepanna
 4. Installation av pannan i systemet

Huvudegenskaper hos enheten

Huvuduppgiften hos alla pannor är att värma vattnet. Detta kan göras på två sätt:

 • gasbrännare;
 • elvärmeelement.

Den andra metoden är mer acceptabel, eftersom den är lätt att installera och kräver inte många tillstånd. Att använda med maximal effektivitet är en elektrisk varmvattenberedare för uppvärmning möjligt efter att ha studerat dess designfunktioner:

 • Den grundläggande delen i pannan är kroppen, som har flera lager. Den inre håligheten omsluter vatten och utsätts för regelbunden uppvärmning. Ytterskiktet skyddar konsumenterna från den heta ytan, och tanken sparar från de negativa mekaniska effekterna och minskar värmeförlusten.
 • En viktig detalj av uppvärmning genom en varmvattenberedare är värmeelement. De ligger direkt inuti hålrummet där vattnet rinner. De styrs av programmerad automatik;
 • tillverkare ökar de isolerande egenskaperna genom att lägga ut mellan lager av mineralull. Dessutom har vissa modeller i detta gap ett lager av polystyrenskum.

Det finns typer av pannor för ett privat hus, som är flödeskonstruktioner. De skiljer sig från frånvaro inuti lagertanken. Kaviteten där uppvärmningen utförs är en kompakt kolv. Dessa priori hög effektparametrar (5-25 kW för värmeelement), som kombineras med små övergripande egenskaper.

Uppvärmning av vatten i dem utförs inom 30-120 sekunder, vilket vid hög effekt skapar en betydande belastning på hushållets elnät. Vid installationen är det nödvändigt att kontrollera all elfördelning i huset.

Vilka parametrar tas med i beräkningen när du väljer en lagringsenhet

Eftersom det inte kommer att vara möjligt att bilda ett högkvalitativt värmesystem med en värmeväxlare, anses en panna för uppvärmning av ett privat hus med en lagertank och indirekt uppvärmning mer acceptabel. När du väljer den första ska du vara uppmärksam på följande kriterier:

Det beror direkt på kylvätskans uppvärmningsgrad. Det påverkar också elförbrukningen. Huvuddelen av hushållsenheter har en effekt från intervallet 1,5-5,0 kW. Följande villkor beaktas: 10 m2 måste värmas upp med en panna för uppvärmning av ca 1 kW effekt.

Denna parameter påverkar mängden vatten som bildas. En hålighet på 50-10 liter ingår i de flesta håligheterna hos hushållspannor. Industriella enheter använde traditionellt 300 liter. Ju mer det är desto mer tillförlitligt blir systemet.

 1. Det är lämpligt att välja grenröret med inmatningen av vatten på kroppen med det nedre arrangemanget och utloppsröret - vid övre punkten.

Många hushållsrörstillverkare utrusta med diameter ¾ tum. För att installera uppvärmning är det önskvärt att ha hål i konstruktionen upp till 2 tum vid inloppet och vid utloppet.

För att inte skapa en panna med en avsiktligt svag länk, är det nödvändigt att noggrant välja detta element.

Små enheter arbetar med full kapacitet, vilket skiljer sig från de dimensionella motsvarigheterna, som startas / stängs av vid behov, till exempel när du behöver värma upp vattnet.

Indirekt värmepanna

Principen för driften av en sådan anordning sammanfaller till stor del med det kumulativa, med det enda undantaget att det finns ett serpentint rör inuti, vilket är anslutet till värmesystemet.

Huvudkällan för uppvärmning av kylvätska är pannan. Alla pannor, oavsett ackumulativ, genomströmning eller indirekt uppvärmning, är bara en extra enhet.

För att värmaren ska fungera korrekt och effektivast, installeras den innan returledningen går in i pannan, varigenom värmen från varmvattenförsörjningen går till slangröret. Allt detta i komplexet säkerställer optimal drift av hela systemet.

För att minska energiförbrukningen, men för att bibehålla hög effektivitet, var uppmärksam på följande parametrar när man väljer en panna:

 1. Tankkapacitet från 150 liter

Kontaktområdet mellan kylvätskan och spolen beror på denna indikator. Ju större detta område desto snabbare det kommer att värma upp.

Direkt beroende av värmehastigheten på enhetens effekt. Uppskattningen är 2 kilowatt för varje 50 liter vatten.

Och även om alla moderna modeller är utrustade med inre isolering av tanken finns det fortfarande de som inte har någon isolering. Välj en dubbelväggsenhet där ett visst isoleringsmaterial läggs.

Sådana vattenvärmare är mycket dyrare än de klassiska. I genomsnitt kostar en 200-liters panna ca 25 000 rubel. Detta är verkligen mycket bättre än att använda en vanlig vattenvärmare, men den höga kostnaden kan inte heller diskonteras.

Installation av vattenvärmare i systemet

Elpannor har bättre parametrar än pannor, men sistnämnda säljs mycket små och appliceras snävt. Beräkningen av systemet är inte baserat på nominell effekt. Den huvudsakliga baslinjen i en sådan situation är kylmedlets uppvärmningstid. Vissa modeller ger detta värde i nivå med 20-30 minuter och medeltiden är mer än en timme.

Elvärmare för hemuppvärmning får endast användas under installation under vissa förhållanden:

 • Kablarna måste klara av högsta belastning under en längre tid.
 • installationen ska utföras i ett torrt varmt rum, för vilket värmeförlusten kan minimeras
 • Den mest effektiva värmebäraren för detta system är destillerat vatten och inte frostskydd på grund av sin höga värmeledningsförmåga.
 • När man väljer en panna är det lämpligt att välja modeller med slutna värmeelement, eftersom detta kommer att minska bildandet av skalansättningar på sin yta och avsevärt förlänga livslängden.

Praktiken visar att kedjor avsedda för uppvärmning av VEO-märket har en hög grad av effektivitet. De är utvalda för makt.

Med varje enhet finns instruktioner för användning och installation. Det måste noggrant studeras, eftersom det innehåller viktiga nyanser av installationsprocessen. Dokumentationen stavar också ut de tillgängliga alternativen för drift.

Det är nödvändigt att kontrollera konfigurationen av rörledningarna och deras ytterligare utspädning. Vid distribution av motorvägar är det nödvändigt att minimera eller helt eliminera knännas utseende. De minskar egenskaperna hos värmesystemen.

Upphängning av radiatorer utförs exklusivt på nivån för att minska hydroresistans och värmeförluster.

I rummet är det nödvändigt att genomföra värmeisoleringsarbete för att bli av med värmeförlust. Detta förfarande kommer att minska belastningen på värmeelementen, samt minska elförbrukningen. Installation kräver snabb underhåll. Förebyggande åtgärder bör genomföras under den varma årstiden, medan du kan ringa en erfaren specialhydraulik. Den rengjorda och justerade apparaten arbetar med högre effektivitet.

Välja en panna för varmvattenförsörjning - specifikationer, priser, recensioner ► resant.ru

En panna är en vattenvärmare som är utrustad med en integrerad värmeväxlare.
Värmebäraren, som avger värme till det kalla inkommande vattnet, värmer det. Varmvattenberedare kan användas för att leverera hett vatten för att separera privata hus och lägenheter i höghus, kontor och industrianläggningar.

Tekniska egenskaper hos pannor, deras konstruktion och dimensioner är olika, beroende på konsumenternas behov.

Till exempel är volymen av vattenvärmaren i intervallet 80-1000 liter och dess effekt - 25-65 kW. Vattenuppvärmningen till önskad temperatur (40-70 grader) beror på spolen. I konventionella gasvärmare eller el kan det finnas vissa svårigheter. Dessa inkluderar:

 • Elektrisk överbelastning eller svaghet;
 • Brist på gas;
 • Brist på skorsten.

Uppvärmning av vatten i sådana anordningar utförs enligt schemat för direkt uppvärmning.

Indirekt värmepanna - ett bekvämt och mångsidigt alternativ

Men den indirekta värmepannan behöver inte el, gas eller fast bränsle. Det kan fungera på bekostnad av värme, som produceras av andra energikällor (till exempel värmekedjor eller installationer som omvandlar solenergi till elektrisk energi). Därför sägs det att det indirekt värms upp. En sådan anordning är oumbärlig för rum där mycket varmt vatten konsumeras.

Priset på indirekt värmepanna är i genomsnitt 20-35 tusen rubel.

Principen för driften av denna enhet är enligt följande. Den är utrustad med ett värmeelement, som kallas en spole. Kallt vatten, passerar genom det, värmer upp och når önskad temperatur. Detta element, som finns i stålpatronen, är anslutet till strömkällan med en separat styrd krets som är utrustad med en pump.

För att styra graden av vattenuppvärmning är kedjorna utrustade med termostater och temperatursensorer.

Sådana pannor är vägg och golv. Kunderna kan emellertid ofta komma över en butik med elpannor och deras gas "bröder". De tillhör typen av lagringsvärmare för vatten. Vi analyserar dem.

Flöde och kumulativa modeller

Om du bara ska använda elpannor för att tvätta, är 15 liter kapacitet tillräcklig. Om du vill ta en dusch bekvämt, måste tankens volym ökas med ytterligare 35 liter. Och älskare av badtunnor måste installera en 150-liters tank. Därför brukar i lanthus vanligtvis elpanna med värmeelement, vars volym inte är mindre än 200 liter.

Enheter kan fungera från det vanliga nätaggregatet. Kraften hos de flesta elektriska modeller når endast 3 kW. Sällsynta produkter har en kapacitet som är dubbelt så stor. Det betyder att en 150 liter tank uppvärms om tre till fyra timmar.

Elektriska pannor, jämfört med gasmodeller, är mycket billigare, och därför mer populära.

Gasvattenberedare och flödesmätare

Gasmodeller för uppvärmning av vatten i en lägenhet eller i en stuga är överlägsen elektriska brännare. Minsta effekten här är 4 kW, och den genomsnittliga effekten når 7 kW. För att värma 150 liter behöver gasvärmaren bara en timme. Således får ägarna av gaspannor en ökning i uppvärmningstiden. För gasenheter behöver man dock bygga en skorsten. Ja, kom ihåg vilken typ av förbränningskammare (stängd, öppen). Det finns både flöde och kumulativ gaspanna.

Det visar sig på följande situation. Gas är billigare än el, så det är mer lönsamt att driva gasskedjor än elektriska. Men priset för installationen av gasmodeller och deras kostnader är mycket högre än el.

Medelpriset för inhemska momentan vattenvärmare och gasvattenberedare (till exempel Neva, Nevalyuks, etc.) är cirka 5-7.000 rubel. Högkvalitativa importerade gasvattenberedare (Vaillnat, Baxi, Ariston, etc., kostar från 8 000 och uppåt.

Hur man beräknar kedjans volym?

Vi kommer inte att gå in i wilds i beräkningsformlerna, och rita bara den stora bilden hur man väljer en panna. I genomsnitt borde en person välja en 50-liters pannvolym. Därför, om det finns 4 personer i en familj, behöver du en 200-liters tank. Men självklart är beräkningen av tankens volym en rent individuell sak. Om familjen ekonomiskt konsumerar vatten, är det ganska möjligt att göra med 50 eller 120 liter. Vi noterar dock att med en sådan volym kommer alla familjemedlemmar inte att kunna konsekvent ta ett bad. Vi måste vänta tills nästa vattendel värms upp.

Enhet och intern beläggning

För att skydda pannan från hårt kranvatten och korrosion är den täckt:

 • glas porslin;
 • Rostfritt stål;
 • Titanbelagd.

Detta gör att du kan öka kedlarnas livslängd. Mer populärt är enheter som omfattas av glasporslin, vilket är billigare än andra. Steklofarfas känslighet för en kraftig temperaturförändring kan emellertid leda till sprickor i beläggningen. Det är naturligtvis möjligt att använda pannan i ett mildt temperaturläge, men det är regelbundet att värma vattnet till gränsen för att förhindra bakterier i vattnet.

Produkter som omfattas av detta material ges en års garanti. Men för kedjor som är täckta med två andra material är garantin upp till 10 år. Rostfritt stål och titansprutning (används i toppmodeller) är mer pålitliga mot korrosion, därför är priset på sådana produkter dyrare.

Men här finns det en fel. Svetsytor blir utsatta över tiden. Ett "rostfritt stål" som reagerar med vatten med vatten kan orsaka obehag (smak, lukt) när du borstar tänderna eller tvätter ansiktet. Nyligen är det dock praktiskt taget inga sådana klagomål. Tillverkare, med hjälp av den senaste tekniken, försöker eliminera de olika negativa aspekter som uppstår vid användning av pannor.

För ytterligare skydd mot korrosion används ofta en magnesiumanod som måste bytas regelbundet (en gång var 12: e månad).

Under driften av pannan kan olika problem och problem uppstå. Tänk på de viktigaste.

Hur man dränerar vatten från en vattenvärmare

 • Det första sättet. Enligt anvisningarna mellan ventilen och röret måste du installera en tee med en kran. Det är sant att inte alla följer det. Så, om det finns en tee, då blockerar ingången till vattenvärmaren, öppna kranen och dränera vattnet från pannan.
 • Det andra sättet. Om säkerhetsventilen är utrustad med en utlösare, måste den böjas och dräneras. För att dränera bekvämt, rekommenderar vi att du monterar en slang på ventilmunstycket. Vattnet kommer emellertid att slås samman långsamt (timme eller två). Om du inte vill vänta länge måste du använda följande metod.
 • Den tredje vägen. Det är nödvändigt att skruva ut backventilen (moturs) och varmvattenförsörjningen. Det är nödvändigt att ha en slang för att kunna tömma vatten från pannan till avloppet eller på toaletten. Först kommer vattnet att ha ett starkt tryck.

Jag råder dig att titta på videon - hur man dränerar vattnet från pannan:

Varför är vatten droppande från tanken och hur man hanterar läckage

Varför droppar vattnet från vattenvärmaren eller pannan? Faktum är att pannan har ett inlopp (för kallt vatten) och ett utlopp (för varmt vatten). En säkerhetsventil vid förhöjt tryck släpper ut vatten från vattenvärmesystemet (det är stängt). Annars kommer den destruktiva kraften av vatten (när den expanderar, expanderar) att orsaka att pannan brista och i värsta fall exploderar. Det är droppande.

Vad ska man göra för att inte droppa? Du måste ha två val. Den andra kommer att vara att dränera vattnet eller ansluta expansionstanken (hydroaccumulator). Om du redan har en varmvattenberedare med ett utlopp, måste du köpa en tee, koppla den till varmvattenförsörjningen till utloppsröret.

Varför stannar vattenvärmaren uppvärmning?

Det kan finnas många anledningar, men det viktigaste är att bilda skalan på värmeelementet i hårt vatten. Anledningen är hårdhetssalter, som löses i vatten. Du kan använda installationen, renar vatten upp till 99%. Det visar sig destillerat vatten.

Låt oss nu titta på kostnaden för produkter från några globala tillverkare.

Vår utrustning betyg

Hemmamarknaden kan erbjuda kunderna en mängd olika utrustning från olika tillverkare.

Produkterna av sådana märken som "Gorenje", "Thermex" "Electrolux" är utformade för medelklassen av köpare.

Thermex, med en ganska smal specialisering, över 60 års verksamhet, kunde öka omsättningen med tjugo gånger. Populära märkesvaror säljs i 160 länder.

Populära modeller av värmare och värmeelement för Termeks vatten kostar 120-240 dollar, men det finns också dyra modeller som kostar $ 450 (till exempel ID 100V) och billiga (till exempel en elektrisk panna för uppvärmning Stream 350 White) kostar $ 65. 85.

Företaget "Gorenje" är i topp tio av de ledande europeiska tillverkarna av hushållsapparater. Utbudet av billiga och högkvalitativa pannor är det bredaste. Design och specifikationer för produkter kan tillgodose kundernas behov. Medelpriset på en elektrisk momentan vattenvärmare Goren - $ 250-300. Den billigaste modellen, GT 50, kostar 160 dollar och den dyraste, GBK 200 RN - $ 605.

Electrolux vattenvärmare

En annan populär tillverkare av vattenvärmeutrustning är Electrolux.

Genomsnittspriset för elektrolux ackumulatoriska elvärmare är $ 250-400. Den billigaste modellen, Smartfix 3.5 S, kostar $ 58, medan den dyraste, EWH 150 SL, kostar 620 dollar.

I slutet av artikeln vill jag lägga till en video om hur man väljer en vattenvärmare för dina behov:

Jag hoppas att den här artikeln tillåter läsare att göra rätt val.

Urgent högkvalitativ reparation av uppvärmning

LLC DESIGN PRESTIZH 8 (495) 744-67-74

Förutom snabb och högkvalitativ reparation av värmerör tillhandahåller vi professionell installation av nyckelfärdiga värmesystem. På vår sida om ämnet värme> http://resant.ru/otoplenie-doma.html http://resant.ru/uslugi/vodyanoe-otoplenie.html

▼ Eluppvärmning: ▼

Elvärme 8 (495) 744-67-74

Du kan ställa din fråga med feedbackformuläret:

Uppvärmning av huset från pannan för att värma vattnet

En panna för uppvärmning av vatten kan utgöra grunden för ett privathus värmesystem. Denna metod har sina fördelar och nackdelar, men det klarar av den här funktionen. Installationen av systemet kan göras med hand, med tanke på händelsens specifika egenskaper. Det är viktigt att värmepannan är överkomlig och ganska enkel att använda.

Möjligheten att värma med en panna

Pannan är en elektrisk värmeanordning för varmt vatten. I sin kärna är det en tank inom vilken en värmeelektrisk värmare (TEN) är belägen. För att förstå om det är möjligt att värma ett hus med en panna är det nödvändigt att hantera de grundläggande skillnaderna mellan pannan och värmeapparaten. I det första fallet, när kylvätskan (vatten) värms upp, sker dess naturliga cirkulation i tanken (panna). Kallt vatten kommer uppifrån och kommer ut nedanför.

I pannan är båda öppningarna (inlopp och utlopp) på samma sida, vilket inte tillåter vatten att cirkulera oberoende genom värmesystemet. För att en sådan tank ska kunna utföra funktioner på samma sätt som en värmepanna, är det nödvändigt att tillhandahålla tvångsrörelse genom en cirkulationspump.

Effektiviteten av pannuppvärmning bestäms av följande faktorer:

 1. Pannaffekt. Den härleddes från beräkningen av 0,1 kW per 1 m² golvyta.
 2. Pumpen, det korrekta valet av vilket cirkulerar vatten i hela systemet med tillräcklig hastighet.
 3. Förgrening av värmesystemet i huset.

Kylare för uppvärmning av högvatten (3-5 kW) är fullt kapabelt att värma ett litet privat hus eller stuga.

För närvarande tillverkare av värmare, producerar anordningar anpassade för användning i värmesystem (värmepannor). De har ökat tankens volym, inmatad och utmatad mellanrum, ökade sina öppningar och värmeelementens effekt ökade till 7-10 kW.

Fördelar och nackdelar

Den största fördelen med kedjor för hemuppvärmning är systemets enkelhet och låg kostnad. För uppställning av pannuppvärmning behöver ingen särskild utrustning, och installationen kan ske självständigt.

Den största nackdelen med pannor är låg effekt. Vanliga hushållsapparater kan bara värma småhus och villor, och med en måttlig frost ute. Dessutom måste värmeelement i kallsäsongen fungera i kontinuerligt läge, vilket leder till att de ofta misslyckas. Värmarna själva har ett lågt pris, men reparationen är ganska mödosam, vilket under lång tid stannar värmesystemet.

Urvalskriterier

Hur man väljer en panna för hemuppvärmning? För att göra detta, överväga följande faktorer:

 1. Designfunktioner. Det bästa alternativet för en värmepanna är placeringen av inloppet på toppen av tanken och utloppet på botten och deras diameter bör vara mer än 2 tum. När placeringen av inlopp och utlopp på ena sidan är installerad pump.
 2. Kraftapparat. När man använder en panna för värmeanläggningar är det nödvändigt att välja en maskin med maximal effekt - 3,5-5 kW, vilket gör det möjligt att värma upp ett rum på upp till 50 m². En specialvärmepanna måste ha en kapacitet på minst 7-8 kW.
 3. Tankkapacitet. Endast en anordning med en stor tank kommer att vara lämplig för uppvärmning, vilket gör det möjligt att använda värmeelementet i ett sparsamt läge. Den maximala effekten ställs in under den första uppvärmningen (1-1.5 h) för att bilda kylvätskereserven och minskar sedan. I hushållspannor ska tankens volym vara ca 70-120 liter, i specialiserade - mer än 200 liter.
 4. Använda material. Under drift utsätts tankmaterialet för stor korrosion.

När du väljer en panna bör du vara uppmärksam på förekomsten av en skyddande beläggning och materialet som används:

 1. Glasporslin eller emaljbeläggning skyddar endast mot korrosion endast när det är integritet. Under mekanisk verkan och plötsliga temperaturförändringar uppstår sprickor och annan skada, vilket skapar en zon med aktiv korrosion.
 2. Tankkroppen i rostfritt stål eller titan är stark och hållbar, inte utsatt för korrosion. Den största nackdelen är att sådana pannor har en högre kostnad.

Typer av enheter

Alla pannor är uppdelade i 2 huvudtyper:

 1. Flödestyp. I en sådan apparat finns det endast en liten kapacitet, och vattnet uppvärms "per pass". Detta tillhandahålls av en komplett uppsättning pannor med hög effektvärmare. Denna typ kan användas för uppvärmning av små rum, men det kräver en stor strömförbrukning och värmeoperation i kontinuerligt läge.
 2. Ackumulativ typ Det är den mest lämpliga för värmesystemet, sedan innehåller en tank där vatten värms upp. Denna panna har viss inertitet, d.v.s. Utrymmeuppvärmning börjar först när hela tankvolymen är uppvärmd, vilket kommer att ta lite tid. Därefter kan du på grund av skapandet av ett reservkylmedel regelbundet stänga av strömförsörjningen, vilket minskar förbrukningen.

När det gäller pannor, brukar det hänvisas till elektriska apparater som innehåller värmeelement. Det finns emellertid ett annat alternativ när vattnet uppvärms av gas-gaspannor. De används mindre ofta, men de är ganska lämpliga i närvaro av centraliserad gasförsörjning. I det här fallet kan du använda enhetens genomströmningsdesign.

Tänk på att användningen av gaspannor för hemuppvärmning kräver ett särskilt tillstånd från relevanta tjänster och installation av en gasmätare. Vid användning av elektriska hushållsapparater krävs inte tillstånd.

Tekniska specifikationer

En typisk konstruktion av en hushållspanna innefattar följande huvudelement:

 1. Apparatens fall. Detta är ett externt element som skyddar arbetskapaciteten från yttre påverkan.
 2. Arbetsförmåga eller lagertank. Den är belägen inuti kroppen och är skild från den genom ett värmeisolerande skikt. Beroende på modell och destination varierar tankens volym inom intervallet från 10 till 450 liter. Det bästa alternativet för privat uppvärmning - 150-250 liter.
 3. Värmeelement För pannor, beroende på tankens volym, används olika utföranden av värmeelement - stavar, spiraler, runda modeller etc. Deras viktigaste egenskap är makt. I värmepannor för uppvärmning installeras värmepannor 1-5 kW, och i specialvärmepannor - 7-12 kW. Vid val av kapacitet är det nödvändigt att beakta området för det uppvärmda rummet, typen av värmesystem och dess förgrening, rummets höjd och dess värmeisolering samt de yttre klimatförhållandena.
 4. Anslutningar för anslutning. De ger tillträde av kallt vatten från vattenförsörjningen och utgången från det uppvärmda kylvätskan till värmesystemet. Effektiviteten av uppvärmning bestäms av värmeöverföringshastigheten, vilken i stor utsträckning beror på utloppets diameter. I värmepannor är det 1 / 2-2-3 / 4 tum (10-20 mm), och i värmepannor är det 1,5-2 tum (30-48 mm). Ju större hål, desto effektivare är systemet, men med tillräcklig effekt av värmeelementet.
 5. Styrenheter. Ett obligatoriskt element i moderna apparater är temperaturgivaren för vatten i lagertanken. Den ingår i värmarens automatiska effektstyrkrets. När den önskade vattentemperaturen uppnås slocknar värmeelementet och när det faller under den tillåtna nivån slås det på. Detta gör att du kan behålla den nödvändiga värmetillförseln i tanken under regelbunden drift av värmaren. I vissa modeller av enheter är det möjligt att styra effekten av värmeelement, vilket garanterar optimal energiförbrukning.

Den andra viktiga typen av enhet är ett nätverksbelastningsrelä. Långvarig överbelastning i nätaggregatet leder till en stark uppvärmning av ledningarna, vilket medför brandfara. Om överbelastning uppstår stängs reläet av värmaren.

Vid användning av pannor för uppvärmning beaktas även följande egenskaper:

 1. Vattnets temperatur i lagertanken bör bibehållas inom 65-75 grader.
 2. Systemets inerthet beror på typ av panna och värmeelementets effekt. I tankar på 200-250 liter är det 1-2 timmar. I genomflödesanordningar värms vattnet i 0,5-2 minuter.
 3. Hushållsmaskiner bör fungera på 220 V. och lasten får inte överstiga 25-40 A.

Utrustning installation

Arrangemang av sitt eget värmesystem med hjälp av en panna utförs enligt följande:

 1. Valet av plats och dess förberedelse för installationen av lagertanken. För att göra detta ska du förbereda en platt plattform med en storlek på minst 1 × 1 m med möjlighet till obehindrat tillvägagångssätt och underhåll. Graden av amplifiering beror på reservoarens volym och massa. För tankar över 200 l är det nödvändigt att bygga en separat betongfundament, förstärkt med förstärkning. Det bästa alternativet är bildandet av en individuell plattform med värmeisolering. Detta villkor är inte signifikant i närvaron i konstruktionen av installationsbenen.
 2. Tankinstallation. Installation sker i enlighet med anvisningarna. Det är nödvändigt att tillhandahålla en stabil, stabil och pålitlig montering i vertikalt läge. Kantar i någon riktning är inte tillåtna.
 3. Montering av cirkulationspumpen. Den är installerad när den används för uppvärmning av vattenkedjor. I specialuppvärmningsapparaten installeras pumpen endast med en stor rörledning i värmesystemet.
 4. Anslutning av värmesystemet. Lagringstankens utlopp är ansluten till ingången till systemet eller pumpen (om den finns) och ingången till värmeutloppet. För att eliminera utseendet på överdriven hydrostatisk resistans är det nödvändigt att helt följa dimensionerna för tankens utloppsmunstycke och systemets inloppsmunstycke.
 5. Anslutning till vattenförsörjningssystemet tillhandahålls genom lagringstankens inlopp. Var noga med att installera låsningsutrustning för att stänga av vattnet när tanken är fylld.
 6. Strömförsörjning. Pannans matning måste utföras genom en individuell sköld, där en strömbrytare och en RCD är installerade.
 7. Kontrollera anslutningens täthet. Den är gjord utan att värma vattnet.

Vid installation av en panna för uppvärmning bör följande rekommendationer beaktas:

 1. Om lagertanken är installerad i ett speciellt fack utanför det uppvärmda rummet, ska dess kropp värmas ytterligare. För detta är det bättre att använda rullisolering eller skum.
 2. Efter start av systemet är det nödvändigt att övervaka uppvärmningstemperaturen och driften av den automatiska kontrollen i 10-15 dagar. Detta är nödvändigt för att klargöra rätt installation och kvalitet på utrustningen.
 3. För att samtidigt tillhandahålla varmvatten rekommenderas att ett extra utlopp för varmt vatten finns vid tanken.
 4. Uppvärmning med panna har minskat tryck i nätverket, så antalet varv och grenar i systemet bör minimeras.
 5. För att öka systemets hållbarhet och effektivitet krävs kontinuerlig rengöring av tanken från sedimenterande föroreningar och värmeelement från skalan.

slutsats

För att organisera sitt eget värmesystem i huset är kedjor ganska lämpliga. För små rum och att ge kommer att vara tillräckligt hushållsapparater för uppvärmning av vatten. Vid uppvärmning i ett större hus är det bättre att använda specialkedjor för uppvärmning. Kylsystem är lätta att använda och låga kostnader, vilket säkerställer deras popularitet.

Top