Kategori

Weekly News

1 Eldstäder
Uppvärmningssamlare: driftsprincip, installations- och anslutningsregler
2 Pannor
Hur man monterar en hemlagad pyrolyskedja med hjälp av ritningar och videoinstruktioner
3 Eldstäder
klimat
4 Eldstäder
Universella värmepannor för fasta bränslen och el
Huvud / Pannor

Garageuppvärmning: autonom, vatten, el - vi väljer det optimala systemet


Garage - ett tekniskt rum och är främst avsett för lagring och underhåll av bilen. Vad är behovet av att värma garaget? För det första, i ett uppvärmt garage under årets kalla tid, ackumuleras fukt som kommer på bilens kropp och hjul, speciellt när det kommer in i garaget med snö och isfryst på botten. I ett väluppvärmt garage med bra ventilation sover inte fukten från gatan länge, tack vare vilken bilkroppen inte korroderar. För det andra, i ett uppvärmt garage är motorns start mycket enklare, vilket förlänger batteriets livslängd avsevärt och minskar slitage på startmotorn och motorn som helhet. För det tredje är det mycket lättare att reparera bilen i ett varmt rum.

innehåll

Kombinerat eller separat system? ↑

Med det faktum att uppvärmningen i garaget är extremt nödvändig för att bestämma, nu genomförandet av idéen. Som alltid finns det fler frågor än svar. Är det möjligt att utföra uppvärmning av garaget med egna händer eller behöver hjälp av experter? Vad är den bästa uppvärmningen för garaget, eftersom det här eller det här värmesystemet kommer att visa sig i drift, kommer det att vara praktiskt? - När det gäller uppvärmningsanordningen krävs det betydande kontantkostnader, både på värmesystemet och på bränslet för det. För att svara på många frågor kommer vi att överväga alla möjliga alternativ för värmeanordningen i garaget.

Det är mest fördelaktigt att värma garaget inbyggt i huset eller anslutet till det, för detta ändamål används det centrala vattenvärmesystemet i huset. Om garaget är en separat byggnad, är det lämpligt att värma det med ett hemvärmesystem när det inte är längre än 40 meter. En extra vattenpump behövs för att cirkulera kylvätskan. Samtidigt är det viktigt att ta värmeisoleringen av garaget och de underjordiska rörledningarna som läggs på det på allvar. Värmepannans effekt måste beräknas korrekt, med hänsyn till ytterligare energiförbrukning.

Användningen av denna typ av uppvärmning är lämplig ur sikte på säkerhet och energibesparing. På ett stort avstånd ökar värmeförlusterna kraftigt, arrangemanget av ett gemensamt värmesystem är inte ekonomiskt lönsamt, och autonom uppvärmning av garaget blir mycket effektivare.

Sätt att värma garaget ↑

 1. Vattenuppvärmning.
 2. Uppvärmning med trä.
 3. Värme är el.
 4. Uppvärmningsgas.
 5. Uppvärmning av spillolja.
 6. Uppvärmning av portabla värmare.

Vattentyp Värmeförsörjning ↑

Det säkraste och mest praktiska är uppvärmningen av garaget med varmt vatten, som strömmar genom metallradiatorn. Vattnet uppvärms i en värmepanna installerad i ett annat rum. Denna metod för uppvärmning av garaget är möjligt förutsatt att garaget är inbyggt i huset, ingår i huset eller ligger i närheten av huset.

[include id = "1" title = "Annonsering i texten"]

På så sätt kan du värma flera garageplatser i närheten, till exempel i ett garage eller i fabriker. Detta värmesystem ska fungera dygnet runt, när det är avstängt kommer vattnet att frysa vilket gör att systemet blir oanvändbart. Om endast periodisk uppvärmning av garaget är nödvändigt, används frostskyddsvätska som kylvätska, men den här metoden för uppvärmning kan inte kallas kostnadseffektiv på grund av den höga kostnaden för frostskyddsmedel.

Bränslealternativ ↑

Garageuppvärmning med trä eller andra fasta bränslen används när el eller gas inte är tillgänglig. Den främsta fördelen är billigt bränsle, ofta används hushållsapparater av typen "spis". Uppvärmning spis - en tråkig process. Kräver ofta bränsle, låg värmeavledning, uppvärmning är dåligt uppvärmd (nära kaminen är varm, lite längre - kall).

Ofta används färdiga enheter "Buleryan". En sådan spis kräver att man lägger torr ved en gång i 5-12 timmar. Nackdelarna med den buleriska installationen är dess höga kostnader, obligatorisk isolering av hela skorstenen, allvarlig igensättning av skorstenen om den inte är ordentligt isolerad och hög bränsleförbrukning.

Kan vikas tegelugn. Med denna metod för uppvärmning av uppvärmning i garaget är mycket viktig bra ventilation. Om garaget är litet, då är det i fråga om brandsäkerhet, att en vedspis inte är det bästa alternativet. Det är trots allt nödvändigt att arrangera kaminen på ett sådant sätt att eldkammaren är ute och hela bakdelen är inuti. Detta alternativ ger en omstrukturering av väggen för att installera en ugn, och för att få röret att behöva bygga om taket.

Den huvudsakliga nackdelen med ugnsuppvärmning är risken för brand, liksom penetreringen av ugnsgaser i garaget.

Garageuppvärmning med el ↑

Det här är det enklaste sättet att värma ett garage, elektriska värmare är mycket enklare att installera än att installera ett varmvattensystem, springa gas eller lägga i en spis. Det är sant att garaget måste elektrifieras och kablarna måste utformas för den nödvändiga lasten. Elektriskt sätt att värma garaget kan vara stationära och bärbara värmare. Det viktigaste är att ordna värmeanordningar ordentligt i garaget.

Stationära värmare installeras i specialanordnade nischer och täckt med skyddande skärmar för att förhindra dem från oavsiktlig skada, inklusive bilen om entrén misslyckas. Installera elvärmare bör strikt följa säkerhetskraven, medan lagring av bränsle och smörjmedel är förbjudet i garaget, måste bilen vara i gott skick. Vid installation av bärbara värmare måste man komma ihåg att användningen endast är möjlig under en persons överinseende. Sådana apparater ska inte lämnas på natten.

En typ av elvärme är infraröda värmare. På grund av värmarens höga temperatur är det möjligt att använda dem med en garagehöjd på minst 2,5 m, dessutom krävs obligatorisk ventilation, eftersom det är omöjligt att helt eliminera bränsleavdunstning i garaget. Direkt exponering för fordonets lackering bör undvikas. Installera infraröda värmare över ingången till garaget, samtidigt som du anordnar en termisk gardin.

Fördelen med elektrisk garageuppvärmning är möjligheten till periodisk användning, till exempel under reparationsarbetet, är nackdelen den höga kostnaden för el.

Gasvärmeaggregat ↑

Jämfört med andra värmekällor är naturgas det billigaste bränslet. Men för genomförandet av gasuppvärmning i garaget kommer att behöva locka en specialist, är det viktigt att endast använda fabriksvärmeutrustning. Rummet måste uppfylla kraven i sanitära standarder (takhöjd på minst 2m, förekomsten av rök och ventilationskanaler). De flesta privata garageverkningar uppfyller inte befintliga standarder på grund av det lilla området i rummet. Förgasning av anläggningen är mycket besvärlig och dyr, den är förknippad med pappersarbetet för utveckling av projektdokumentation och utfärdande av tekniska villkor.

För gasuppvärmning ett garage är det lämpligt att använda en konvektor, gasen i den bränns i en kammare av sluten typ, penetreringen av kolmonoxid i rummet i detta fall är helt utesluten. Installation av en gaskonvektor kräver ingen konstruktion av en skorsten genom taket, endast ett hål i väggen behövs för lufttillförsel och avlägsnande av förbränningsprodukter. Installation och igångsättning av utrustning utförs endast av gasarbetare.

Fördelen med denna metod för genomförande av uppvärmning är automation av bränsleförsörjning, möjligheten att anordna dygnet runt uppvärmning, hög effektivitet och tillförlitlighet hos uppvärmningsutrustning. Huvudgasen är inte alltid tillgänglig för tillträde till garaget. Denna omständighet kan kallas den största nackdelen med denna metod.

Eventuellt garageuppvärmning med flytande gas. För detta ändamål används speciella värmepistoler, konvektorer, keramiska ugnar, gaspaneler. Detta alternativ för uppvärmning av uppvärmning i garaget anses vara en av de mest prisvärda och enkla. Den keramiska ugnen är kompakt, det behöver inte en skorsten, det är önskvärt att placera cylindern med flytande gas ute, i en speciell låda. Du behöver bara borra ett hål i väggen för slangen.

Hur man värmer spilloljan ↑

Under driften av bilen krävs periodisk byte av oljor. Ackumulerad testning kan användas för uppvärmning av garaget. Användad olja är förrenad och bearbetad i specialvärmeinstallationer. Fördelen med denna metod vid rationell användning av återvinningsbara ämnen.

[include id = "2" title = "Annonsering i texten"]

Brist på arbetsstabilitet (värmeutrustning misslyckas ofta på grund av heterogenitet i bränslekompositionen).

Användning av bärbara enheter ↑

Användningen av bärbara elektriska värmepistoler, värmegeneratorer av direkt och indirekt uppvärmning och olika typer av mobila ugnar är utbredd. Värmesystemet i garaget, organiserat av bärbara värmare, kan inte användas dygnet runt (användningen är endast möjlig i närvaro av en person).

En funktion av bärbara värmare är en låg grad av brandsäkerhet. Olika fläktvärmare med en flytande värmeväxlare är verkligen effektiva: de värmer snabbt luften i garaget. Men det finns vissa begränsningar för användningen av offline länge utan mänsklig kontroll, vilket inte är mycket praktiskt.

Välja alternativet för autonom uppvärmning, kom ihåg att garaget är ett brandfarligt rum, förutom att bilen ofta lagrar brandfarliga material: bränsle, smörjmedel, bilkosmetika, däck för hjul etc. Därför är huvudkravet för uppvärmning brandskydd. Nästa viktiga och nödvändiga förutsättning är ventilation, genom vilken fukt avlägsnas från garaget, olika skadliga och brandfarliga ångor, och ventilation krävs i både uppvärmd och ouppvärmd garage. Metoderna och alternativen för autonom uppvärmning av garaget väljs med hänsyn till tillgången på energibärare, typen av uppvärmning (permanent eller periodisk), storlek och plats för garaget.

Hur man gör uppvärmning i garaget: video ↑

Som du kan se finns det många sätt att värma ett garage. Alla väljer hur man gör uppvärmning i garaget efter eget gottfinnande. Det viktigaste är att väga för och nackdelar. Effektiviteten av någon metod beror till stor del på den korrekta värmeisoleringen.

Uppvärmning av garaget: det mest ekonomiska sättet, fördelarna och nackdelarna

Garaget för bilentusiaster är ett privat utrymme för att göra saker du älskar. Utrymmet är avsett för dina egna behov, vare sig det är en verkstad eller ens en plats att koppla av. Därför är det viktigt att komma med högkvalitativ uppvärmning av garaget. Vi kommer att försöka hitta det mest ekonomiska sättet i den här översynen. Med rätt tillvägagångssätt kommer värmesystemet i garaget att vara ekonomiskt och säkert.

Högkvalitativ uppvärmning gör att du kan skapa bekväma förhållanden i alla garage.

Garageuppvärmning: det mest ekonomiska sättet att välja

Om uthusen ligger bredvid huvudbyggnaden används ofta gasuppvärmning. Samtidigt kan värmesystemet anslutas till den befintliga i huset.

För att göra en garage uppvärmning med egna händer ekonomiskt kan du tillämpa alternativet för uppvärmning med hjälp av olika alternativ av fastbränsleråvara. Som det är möjligt att använda ved, torv, kol och dieselprodukter. Samtidigt kan du spara resurser, men det är viktigt att tänka på lagring av råvaror.

En enkel spis kan tillräckligt värma ett litet rum.

Vilka är uppvärmningsmetoderna för garaget?

Det mest ekonomiska sättet att värma ett garage bestäms av många faktorer: tillgången på bränsleråvaror, ekonomiska möjligheter och avlägsenhet från huvudbyggnaden.

Uppvärmd maskinskydd kan utföras med sådana enheter:

 • mobil utrustning: värmepistoler och fläktar för uppvärmning;

Värmepistoler är ett praktiskt sätt att värma

Relaterad artikel:

Värmepistolen på dieselbränsle. Fördelen med sådan utrustning anses mobilitet. När allt kommer omkring flyttar de helt enkelt vart du behöver. Hur man väljer den här enheten och vad du bör uppmärksamma i artikeln.

 • infraröda värmare

Denna enhet distribuerar inte skadliga förbränningsprodukter i luften.

 • elektrisk panna lämpad för rymliga rum; stationära värmare.

Högkvalitativ värmeutrustning är avgörande för att skapa en gynnsam miljö i garagerummet.

Fördelarna med att värma från el i garaget

Det rekommenderas att betrakta som det mest ekonomiska sättet att värma garaget med el. Han har sådana fördelar:

 • enkel installation och tillgänglighet av el;
 • omfattande urval av enheter av olika slag;
 • Du kan välja en enhet med lämplig ström;
 • snabb värmeavledning.

Konvektorer används som värmeanordningar.

Nackdelarna med denna utrustning är den höga kostnaden. Tänk på att värme kvaliteten beror på det elektriska nätets oavbrutna drift.

Du kan använda dessa metoder:

 • värmepistoler är ett billigt alternativ, där luftmassor efter uppvärmning sprids under påverkan av en fläkt;
 • infraröd utrustning värmer ytan och alla slags föremål, och de ger värme. Infraröd strålar skadar inte målmaskinen;
 • konvektorn värmer sig upp och fördelar värmen runt. Värmer rymden värre än en pistol, men värmen varar länge.
 • De dyraste alternativen inkluderar inverter split-system. De sparar el.

Elektriska modeller av värmepistoler värmer snabbt kompakta rum

Vattenuppvärmning

Om garaget är byggt i närheten med huvudbyggnaden, då är det mest ekonomiska alternativet att värma garaget med hänvisning till huvudvärmesystemet.

Det behöver inte installeras pannan, men du måste sträcka rörledningen. Detta alternativ kommer att leda till belastningar och en ökning av mängden bränsle. Om en separat panna används kan full effekt användas om det behövs, och i andra fall fungerar utrustningen på en nominell nivå.

Vattenuppvärmning kan göras inte bara från pannan, men också från ugnen

Gasuppvärmning

Det mest effektiva alternativet betraktas som gas. Detta är en bra lösning i de fall där det finns en gasledning i närheten. För att installera en sådan värmekälla är det nödvändigt att utfärda projektdokumentation och få ett särskilt tillstånd. Användningen av gas innebär att alla säkerhetsåtgärder följs. Det är förbjudet att använda en improviserad enhet och att ansluta någon utrustning.

Installation alternativ gasuppvärmning

Med hjälp av gas kan du skapa ett komplett värmesystem med panna och rör. Den används också för olika typer av värmare.

Vid användning av flytande gas bör behållaren för förvaring lagras bakom metallväggar.

Fast bränsle - budgetalternativ

I närvaro av fast bränsle kan du till och med göra en hemlagad uppvärmningsdesign i garaget. När det gäller ekonomi, kol och ved är överlägsen andra alternativ. Som bränsle används olika avfall från produktion, brännbart avfall och växtrester. Detta alternativ beror inte på energilinjer.

Det finns en stor mängd eldstäder som fungerar från denna typ av bränsle.

Som värmeanordning kan du göra en ugn med egna händer från plåtmaterial, fat eller fittings. Denna uppvärmningsmetod är mer brandfarlig än andra. Det är nödvändigt att ständigt bibehålla brinnande. Vissa enheter har låg miljövänlighet.

Det ser ut som en kamin i skuren

Kaminen på träet representeras av olika alternativ. Dessa är spisar, långa bränningsanordningar, tegelstrukturer och pyrolysanordningar. Potbellyskaminen är perfekt för små lokaler, och det torkar också luften. Kedjor är ett säkrare alternativ. De kan fungera utan en persons ständiga närvaro.

Arbetsutrustning

Enheter på spilloljor är ett ekonomiskt alternativ. De används inte bara i garage, men även för uppvärmning av privata bilverkstäder. Du kan se hur värmaren är gjord för uppvärmning i garaget med egna händer på videon. För dessa passande metallrör, alla typer av tankar och gasflaskor. Även på grundval av kaminen kan du göra en design med radiatorer och rör.

Principen för driften av utrustningen som arbetar med gruvdrift

Kom ihåg att dessa mönster kräver god vård. De behöver rengöras av sot men - en gång i veckan.

Var uppmärksam! För installation av ugnen krävs en skorsten, vars höjd ska vara ca 4 meter. Dess installation görs under en viss förspänning.

Relaterad artikel:

Kaminen tränar sina egna händer: ritningar, video. En värmeanordning som använder använd motorolja är en ekonomisk och enkel lösning på problemet med att värma ett garage, en verkstad, ett växthus eller till och med ett hus. Hur man gör det själv, vi kommer att titta på artikeln.

Översikt över populära modeller av garageugnar

På marknaderna presenterades en mängd olika alternativ för garageugnar. De skiljer sig åt i principen för uppvärmning och designlösningar. Vissa modeller förtjänar särskild uppmärksamhet:

Autonom värme i garaget

Uppvärmning i garaget är ett ömt ämne för många fordonsägare. Detta beror på det faktum att centraliserad uppvärmning i garagekooperativen inte finns, och även i områden. Alla närmar sig lösningen av detta problem annorlunda: någon är begränsad till uppvärmning, någon tvärtom utför uppvärmning men värmer inte. Hur många människor - så många alternativ, som i de flesta fall, tar bilisterna upp organisationen av att värma garaget med egna händer och från skrotmaterial.

Om du närmar dig frågan mer ansvarsfullt och försöker välja vilken värmemetod som passar in i ditt garage både i kvalitet och kostnad - sker en hitch. Det finns nu en hel del värmesystem, och om du inte tidigare har stött på behovet av att undersöka dem, kan det vara svårt att välja rätt. Vår artikel handlar om detta ämne, nedan hittar du svar på följande frågor:

 1. Vad behöver du veta om oberoende värme till garaget?
 2. Alternativ för uppvärmning av garaget.
 3. Vilken typ av värme att välja?

Egenskaper av autonom värme i garaget

Om du är en bilist med erfarenhet är det osannolikt att du kommer att tveka om behovet av ett varmt garage. Varje garageport vet att låga temperaturer är extremt skadliga för ett fordon och så snart som möjligt är det värt att ge din bil en varm parkeringsplats för vintern. Därför är problemet med uppvärmning i ett stort antal invånares garage ganska akut. Och i de flesta fall för sitt beslut är det inte tillräckligt med banalekonomi. Efter resultaten av denna artikel kommer vi ta reda på vilken uppvärmning som är mest ekonomisk för ett garage. Under tiden får vi se vad som är den autonoma uppvärmningen av garaget.

Att ansluta garaget till uppvärmningsnätet är möjligt i fallenheter, och de flesta förbinder garaget med ett privat hus. Av denna anledning talar vi om autonom uppvärmning, och inte centraliserad.

Autonom uppvärmning av garaget består i regel av tre delar:

 1. Värme generator (spis eller elvärmare).
 2. Värme radiator (batteri, brännare eller luftvärmare).
 3. Värmeöverföringssystem (luft- eller vattenledningar, ledningar).

Nedan finns ett generellt schema av den autonoma uppvärmningen på exemplet av vattenuppvärmning.

Vid första anblicken kan det tyckas att allting är väldigt enkelt: Jag köpte utrustningen, installerade den (eller hyrde personer för att installera den) och njut av värmen i garaget hela vintern. Först och främst är det nödvändigt att ta hänsyn till flera viktiga krav utan vilka uppvärmning kommer att vara ineffektivt, dyrt och farligt.

warming

Uppvärmning av ett uppvärmt garage är detsamma som att helt enkelt uppvärma en gata. Därför måste du se till att rummet hålls så varmt som möjligt innan du väljer och installerar ett värmesystem. Vi kommer inte att överväga detaljerna i isoleringen här, för det här är ett ämne för en separat artikel, men vi kommer påminna dig vilka element i garaget som ska isoleras.

 • Först och främst är det nödvändigt att ta hand om frånvaron av sprickor och lösa delar av porten och fönstren. Om dörrarna är vanlig metall måste de också isoleras, eftersom metallen är en mycket bra ledare för kylan.
 • Väggar av något material vid temperaturer över -10 ° C kommer avsevärt att kyla rummet. Om du inte värmer upp väggarna, kommer du istället för garaget att ha ett stort kylskåp. När det inte finns någon möjlighet till väggisolering ute, är det värt att offra utrymme och göra isolering från insidan.
 • Genom marken kyls rummet också betydligt, även med en betongplatta, så isolering av golvet i garaget är inte den sista uppgiften. Inte för någonting varje år varma golv blir allt mer och mer, särskilt när rummet är deltidsverkstad.
 • Bra isolering bör tillhandahållas och taket, eftersom den uppvärmda luften kommer att stiga upp. Och om det inte är tillräckligt isolerat kommer all värme att gå utanför.

ventilation

Att utrusta garageutrymmet, många ägare undviker att göra ventilation, eftersom genom den lämnar den varma luften. Vi kan inte upphäva fysikens lagar och detta är sant. Och det skulle vara ganska logiskt att avbryta all ventilation och njut av den varma byggnaden. Men inte allt är så enkelt och säkert som det verkar.

Vi vet alla att ett garage är ett relativt osäkert utrymme. Vad som ibland inte bara lagras i garaget: lösningsmedel, syror, olja, bensin. Alla dessa ämnen avger skadliga ångor, och detta ska inte nämna bilens avgaser. Och om du planerar att värma rummet med en fast bränslepanna, som förutom utblåsningen i skorstenen fortfarande ger kolmonoxid inåt, då kommer du helt enkelt att kväva. Och kolmonoxidförgiftning är en helt annan historia.

Av detta följer att ventilation inte bara är en mycket viktig, men också bara en nödvändig del av ett garage vars organisation måste kontaktas med allt ansvar. Det måste snabbt avlägsna förbränningsprodukterna utan att låta dem ackumuleras.

säkerhet

Tyvärr tror inte alla att en bil är ett system av mekanismer som arbetar med energi för snabb förbränning. Åtminstone av denna anledning kan garaget kallas plats för ökad brandrisk. En stor mängd gas kan vara i tanken på en bil, som blir till aska, inte bara din bil och garage, men också ett par närliggande byggnader.

När man tittar på statistiken blir det klart att majoriteten av olyckor i garage inte beror på olycka, men på grund av elementär oansvarighet. Därför bestämde vi oss för att det skulle vara bra att berätta, och till någon, är det möjligt att påminna dig om de grundläggande reglerna för garagearrangemangsäkerhet.

 • Vid byggnadsskedet bör man uppmärksamma klassen av brandfarliga ämnen. För konstruktion är det bättre att använda icke-brännbara (NG) eller lågbrännbara (G1) material.
 • Det är absolut inte rekommenderat att lagra en stor mängd olja och bensin i garaget.
 • Det är inte nödvändigt att ordna ett lager av gamla saker från garaget. Skräp som ackumuleras i ett garage är som regel mycket brandfarligt, vilket i händelse av brand kommer att orsaka att flammen sprids omedelbart.
 • Rökning i garaget är den vanligaste orsaken till brand. Var inte lat för att fly från företag och gå ut för en rökbrytning.
 • Den mest sällan observerade säkerhetsregeln i ett garage är närvaro av en brandsläckare. Du kommer inte tro det, men en dag kan han rädda din egendom, och kanske livet.

Innan du anordnar uppvärmning av garaget med egna händer bör du ägna särskild uppmärksamhet åt ovanstående regler och rekommendationer. Det är nödvändigt att bedöma villkoret för ditt garage och med utgångspunkt från detta, stoppa ditt val på någon form av uppvärmning. Till exempel, om ditt garage är våt, bör elvärme undvikas, och om garaget är byggt av brandfarliga material ska du inte använda en brännare med fast bränsle.

Typer av värme i garaget

Alla autonoma värmesystem i garaget är fundamentalt olika, inte bara när det gäller vilken typ av energi som förbrukas, men också i prispolitiken. Experter rekommenderar inte att fortsätta bara från ekonomiska möjligheter, välja vilken typ av värme att sätta. Ska ta hänsyn till placeringen av garaget och dess skick och hur ofta du kan vara närvarande i garaget för att styra värmesystemet. Nedan ser vi de viktigaste systemen för autonom värme i garaget och deras funktioner.

Fast bränsle

Fast bränsleuppvärmningsmetod i garaget är mycket populärt tack vare låg kostnad, oberoende från kommunikationen och möjligheten att personligen montera systemet. Uppvärmningsdesign för detta använder en mängd olika:

 • pyrolyskedja;
 • ugn "Buleryan";
 • spis;
 • tegel ugnen etc.

Alla dessa ugnar är förenade med en sak: de producerar värme på grund av förbränning av fasta bränslen (trä, kol). Men trots alla fördelar är denna metod ganska brandfarlig och kräver den oumbärliga kontrollen av personen, såväl som regelbundet underhåll och rengöring av systemet. Autonomt kan ett sådant system fungera under en begränsad tid - tills bränslet brinner igenom.

elektriska

Uppvärmning av garage med el har många positiva aspekter, och endast en stor nackdel är kostnaden. Elvärme anses vara den dyraste, men trots detta är det fortfarande efterfrågan. Elvärmare i garaget är en autonom enhet, vars variationer du kan hitta mycket:

 • elektrisk konvektor;
 • värmepistol;
 • infraröda värmare
 • elektrisk panna.

Elvärme kan antingen vara full (till exempel ett uppvärmt golv eller en panna) eller lokalt (värmare). Naturligtvis full uppvärmning kommer att förbruka mycket mer el, men effektiviteten är högre. Vilket alternativ att välja beror på hur mycket värme du behöver.

vatten

Vattenuppvärmning anses vara den vanligaste. Principen för drift av sådan uppvärmning är ett slutet system för cirkulation av vätska genom rören, som värms upp av pannan. Vattenuppvärmning har obestridliga fördelar:

Men nackdelarna med vattenuppvärmning är nog: den höga kostnaden för systemet självt, liksom behovet av underhåll och kontroll. På grund av den höga kostnaden för pannan och andra komponenter i vattensystemet i garaget finns det sällan. Den används om garaget ligger bredvid huset där det redan finns autonom värme eller för flera garageverk.

gas

Gasuppvärmning har blivit populär på grund av den relativt låga bränslekostnaden. Men som i fallet med vattenuppvärmning är själva gasuppvärmningssystemet dyrt. Förutom de välkända och allestädes närvarande pannorna används brännare och gasvärmare också för att värma garaget. De drivs av flytande gasflaskor och kräver ingen centraliserad gasanslutning.

Det är värt att notera att säkerheten hos enheter som arbetar med flytande gas är ganska låg och de rekommenderas endast användas i extrema fall när andra värmealternativ är omöjliga.

Ugnar att arbeta

Med ökningen av priserna på ugnsresurserna på spillolja har ökat popularitet. Sådana system oftast för att rädda gör egna händer. Fördelarna med ett sådant system innefattar:

 • förmågan att arbeta med det material som redan används
 • låga kostnader för konstruktion;
 • tillgänglighet och enkelhet i ordning.

Nackdelarna är arbetets instabilitet, eftersom bränslet är av dålig kvalitet och förstör enheten.

Vilken typ av värme att välja

Valet av uppvärmning är inte en lätt uppgift. Det beror på många faktorer och det är inte alltid möjligt att hitta rätt lösning på egen hand. Därför kommer vi att berätta vilka villkor det är bättre att använda ett visst garagevärmesystem.

Valet av uppvärmning, beroende på platsen för garaget

Inte långt från ett privat hus

Om det garage i vilket du vill ansluta värmen ligger på samma tomt med bostadshuset och inte mer än 60 meter bort, då skulle den bästa lösningen vara att ansluta den till hemvärmesystemet. För detta är det nödvändigt att lägga värmelinjen på ett djup som är större än djupet av frysning. Om det inte går att göra kommunikation hemifrån, så kommer alternativa uppvärmningsmetoder att göra: elvärmeapparater eller en fast bränslepanna.

I källaren eller på bottenvåningen i ett privat hus

Med detta arrangemang är garaget anslutet till det allmänna värmesystemet i huset. Oftast är det vatten eller elvärme. Det enda problemet du kommer att stöta på är behovet av att hålla en lägre temperatur i det tekniska rummet än i vardagsrummen. På vintern kommer temperaturer från + 5 ° C till + 10 ° C att räcka, medan i vardagsrummen kommer det vara bekvämt åtminstone vid + 20 ° C. Problemet löses helt enkelt: för garaget utförs en separat krets där temperaturen kommer att motsvara den önskade.

I samverkan

I ouppvärmda kooperativ i ett våning har granngarager ofta gemensamma väggar, vilket ger ytterligare värmeisolering. Gaskommunikation i kooperativ är sällsynt, men det finns definitivt el. Därför används i sådana ställen oftast elektrisk uppvärmning. Installation av en fast bränslepanna kan sannolikt kräva tillstånd från administrationen och brandtjänsten, så de är sällsynta i kooperativ.

Stå ensam

I garaget, som är separat, verkar det, du kan använda vilken typ av bränsle som helst. Men gasledningar passerar oftast inte i närheten, och det är problematiskt att ansluta vattensystemet. Därför installeras ofta bränsleuppvärmning eller en spilloljekälla i sådana situationer. Det är osannolikt att någon kommer att kräva tillstånd, men det betyder inte att reglerna för brandsäkerhet kan glömmas bort.

Valet av uppvärmning, beroende på närvaro av garaget

Varje dag

Som regel spenderas daglig tid i garaget av dem vars garage är deltidsverkstad. I sådana fall är det bäst att tillhandahålla ett kombinerat värmesystem. Till exempel, på natten kommer temperaturen att bibehållas av konvektorer, och på dagtid, för att spara, kan du värma ugnen. Med tanke på att det ofta finns personer i verkstaden, borde det inte vara några problem med att lägga bränsle. Också perfekt anpassad centraliserad gas- eller vattenuppvärmning med en temperaturregulator (han vände sig på natten, tillade han för närvaro).

regelbundet

En daglig körning till jobbet innebär att bilen är redo att gå i alla minuter. Så temperaturen i garaget får inte falla under + 5 ° C. Detta läge är lätt att uppnå genom att ansluta till uppvärmning av ett privat hus. Om detta inte är möjligt är det värt att gaffla ut för ett helt elvärmesystem eller en gaspanna. Sådana system är de mest automatiserade och ständigt upprätthåller de önskade temperaturförhållandena.

Från tid till annan

Om du använder bilen oregelbundet är det inte nödvändigt att göra full uppvärmning till garaget. I de flesta fall är det tillräckligt att ha högkvalitativ isolering och en autonom värmare för garaget, om du behöver spendera tid inomhus. Värmepistolen är perfekt för sådana ändamål: det snabbt och effektivt värmer upp i garaget.

Valet av uppvärmning till garaget är en viktig uppgift. För att inte misstas med valet bör man ta hänsyn till många faktorer: Garantin, dess skick och syfte, samt din ekonomiska kapacitet och fritid. Värmesystem som används i garage är nu ganska mycket, vilket på något sätt komplicerar beslutet. Men när du tänker på det och väger det, matchar dina önskemål och möjligheter - beslutet kommer av sig själv. Om du väljer att göra värmen i garaget med egna händer, är det värt att börja med din erfarenhet och förmåga.

Vi gör autonom uppvärmning av garaget med egna händer.

Garaget har länge upphört att vara det enda stället att lagra personlig transport. Någon här har ett lager av produkter, lagrar skörden skördad i stugan, skördade pickles, vissa föredrar att utrusta sin egen verkstad, någon kan vända garaget till en mysig stuga för att samla mäns företag. För att allt detta ska vara möjligt är det naturligtvis nödvändigt att ta hand om det för att behålla ett bekvämt mikroklimat på anläggningen, eftersom det inte finns något centralvärmesystem överallt. Oberoende effektiv uppvärmning i garaget gör inte bara din vistelse så bekväm som möjligt utan ger också många andra fördelar.

Förvärvade förmåner

Så det felsökta värmesystemet har en hel uppsättning positiva egenskaper:

 • Om den interna temperaturen överstiger 5 grader och ventilationen är tillräcklig bildas inget kondensat inuti rummet vilket skadar fordonets kroppsdelar.
 • Låga temperaturer gör det svårt att starta motorn, öka oljetätheten, minska batteriets kapacitet. Frost är också skadligt för delar gjorda av gummi och gummi, de förlorar sin ursprungliga elasticitet och driftstid.
 • Att komma in i en varm bil är mycket trevligare, det finns inga svårigheter med att öppna lås, motorn värms upp mjukare och snabbare, vilket direkt bidrar till en ökning av resursen.

Naturligtvis innebär uppvärmningssystemets organisation vissa insatser och finansiella kostnader, men resultatet är dock värt det.

Preliminär förberedelse

Innan du börjar arbeta med uppvärmning, bör du värma ditt garage. Om värmeförlusten genom väggarna, golvet och taket kommer att bli för högt, kommer även användningen av kraftfull utrustning, brinnande stora mängder bränsle, att vara ineffektivt.

 • Kontrollerar tätheten av passform till planen av fönster och dörrar;
 • Väggarna är isolerade, paneler av stenull eller liknande material monteras;
 • Takisolering;
 • Isolering av porten;
 • Värmer golvet. Överraskande, en betydande del av den producerade värmen går också in i marken, och väldigt få bilister vet om det.

Vid beredningsskedet rekommenderas förutom värme att man tar hand om ett effektivt ventilationssystem. Dess uppgift är att bibehålla den optimala luftfuktigheten i rummet, samt att snabbt avlägsna förbränningsprodukter, vilket garanterar säkerhet. Övning visar att det med en ökad fuktighet finns rostiga fläckar på bilkroppen på bara några år.

Vanliga alternativ

Uppvärmning för ett garage kan baseras på användningen av följande system:

 • Källor och spisar för fasta bränslen. Populära alternativ, men ganska farliga, kräver ovillkorlig överensstämmelse med brandsäkerhetsregler. En viktig fördel är bränsleens billighet, det gäller framförallt landsbygden, där man lätt kan hitta ved. Systemet är dock inte lämpligt för konstant uppvärmning, eftersom en person behöver lägga bränsle på några timmar.
 • El. Vi pratar inte bara om elektriska pannor, men också om värmepistoler, konvektorer, infraröda emittrar och filmer. Metoden är bekväm och säker, men för dessa fördelar är det nödvändigt att betala, priset på en kilowatt ökar från år till år.
 • Gasmetoden innebär installation av pannor och konvektionssystem. Den största nackdelen är den höga kostnaden för installationen, men när den är ansluten till motorvägen, betalar det sig själv snabbt. Om cylindrar används, så närmar sig metoden elektricitet.
 • Flytande bränsle. De flesta bilister i garagebutikerna av bensin och diesel, som kan användas för bränning i pannan. Denna teknik kan emellertid inte klassificeras som billig (priset på bränsle och smörjmedel ökar igen från år till år), dessutom kommer det inte att ske utan att stora volymer förbränningsprodukter bildas.

Om det finns ett hus i närheten...

Om garaget ligger nära stugan, kan en enda värmekrets användas för att värma föremålen, vilket är ganska bekvämt och ekonomiskt. Ägare behöver bara ta en ansvarsfull inställning till inställningsprocessen, kom ihåg att i garaget det inte finns något behov av att behålla temperaturen relevant för bostadshus, blir det tillräckligt med 5-10 grader. Men även om från stugan till garaget cirka 50 meter är det möjligt att bilda ett enhetligt system. Vi måste utföra rörets isolering för att minimera värmeförlusten, såväl som att lägga den under marken för frysning. För att säkerställa optimalt tryck används cirkulerande pumpar. Om det inte går att skapa en enda kontur, bör du fokusera på specifika förhållanden:

 • Om garaget är beläget i ett kooperativ som inte har sin egen huvudlinje, är det osannolikt att ledningen kommer att ge framsteg för användningen av flytande eller fasta bränslepannor. Lös problemet måste installera elvärmeanordningar, vare sig det är en värmepistol, en konvektor eller en infraröd emitter. Det är nödvändigt att förbereda på förhand för högre kostnader.
 • I partnerskap där garageplatser ligger vägg till vägg med varandra är det möjligt att montera gemensamma kedjor på gas, el eller fast bränsle. Vi måste ta hand om att få de många nödvändiga tillstånden, men slutresultatet kommer att motivera dessa ansträngningar.

Urval av ett system baserat på objektets intensitet

Varje garage har sin egen syfte och bestämmer hur ofta människor ser ut i det:

 • Fordons kontinuerliga drift under vinterperioden är behovet av att upprätthålla en stabil 5-graders temperatur i rummet.
 • Drift av fordonet från tid till annan. Behovet av att ständigt bibehålla temperaturen är inte längre nödvändigt, ett heltäckande system kan föredra mobila värmesystem, till exempel värmepistoler eller små fasta bränsletorkar.
 • Om garaget används regelbundet som en verkstad, är den mest ekonomiska en kombinerad krets eller ett system med automatisk temperaturreglering. I närvaro av människor stiger temperaturen automatiskt, och i frånvaro minskar den till minsta betyg som förhindrar kylvätskan från att frysa.

Sammanfattningsvis

Så, självuppvärmning garaget, utrustat med egna händer - det här är inte en lyx, men ett måste. Det hjälper verkligen att förlänga bilens livslängd, skyddar mot korrosion, ökat motorkläder under uppvärmning och andra negativa fenomen. När man väljer en teknik, rekommenderas att noggrant väga alla faktorer för och emot, uppehålla sig i ordningen, vars genomförande kommer att vara till nytta både när det gäller utnyttjade medel och uppnådda resultat. Det viktigaste att komma ihåg är strikt överensstämmelse med brandsäkerhetsregler, liksom installationsanvisningar för specifik utrustning.

Hur man gör billig uppvärmning i garaget

Valet av värmemetod för ett garagerum beror på följande huvudfaktorer:

 • Varigheten av värdens vistelse på vintern.
 • tillgänglighet av energi, pris;
 • användbarhet.

Vi föreslår att vi överväger olika lösningar på problemet och räknar ut hur man gör den mest ekonomiska och effektiva uppvärmningen av garaget, som passar dina förhållanden.

Ju bättre att drunkna eller valet av energi

I 99% av fallen är de centraliserade uppvärmningsnätena, och i synnerhet huvudgasen, inte anslutna till garagerna, varför ägarna måste välja en självständig uppvärmningsmetod. Följande energikällor står till ditt förfogande:

 • olika typer av fasta bränslen - ved, kol, briketter, jordbruk och annat brännbart avfall
 • dieselbränsle, spillolja;
 • elektricitet;
 • flytande flaska gas.

Jungelagen. När du börjar hämta ett gynnsamt bränsle för att värma garaget på vintern, överväga ett viktigt mönster: ju dyrare energibäraren, desto lättare och billigare är det att arrangera uppvärmning, vilket är bekvämt att använda. Omvänt kommer billiga eller fria bränslen i form av avfall och sopor att medföra stora besvärskostnader och primära finansiella investeringar.

Fast bränsleförbränning

Trä och olika avfall är det billigaste bränslet för uppvärmning, och i vissa fall går det gratis. I de södra regionerna som inte är rik på skogar används en annan typ av bränsle - små agroindustriella avfall.

För referens. Jordbruksskräp består av små partiklar, utsöndrade från grödor på strömmen. Dessa är bitar av stjälkar, ogräs huggade av en kombination, halm och annat avfall. Priset på energi är mycket attraktivt och börjar från 20 y. e. för 1 ton.

Efter rengöring kvarstår det avfall som används för uppvärmning

Om du bestämmer på vintern att värma garaget med fast bränsle, gör dig redo att lösa sådana frågor:

 • inköp eller tillverkning av en ugn (helst en panna)
 • skorstensinstallation;
 • lagring av ved, kol eller avfall
 • arbetskostnader för skörd, ugn och städning från sot.

Vedlåda i garaget är inte en bekväm lösning.

Att vinna är i pengar och utmärkt uppvärmning av ett rum av vilken storlek som helst, förlorande stunder anges ovan. Lägg här tid för uppvärmning och uppvärmning (0,5-1 timme). Därför slutsatsen: billig uppvärmning med fast bränsle kommer att passa ägare av garage och lådor, som bor 4-6 timmar eller mer dagligen.

Användningen av gruvdrift och diesel

Uppvärmning av en låda eller ett garage med dieselbränsle köpt vid en bensinstation är dyrt och extremt olönsamt. Ett exceptionellt alternativ är att värma ett litet område i rummet där arbetet är gjort, med hjälp av en portabel värmare, vars egenskaper beskrivs i ett separat material.

Oljeraffinering är en mer ekonomisk energikälla ekonomiskt, men inte billigast. Detta alternativ kan betraktas som allvarligt när du kan använda olja till ett reducerat pris. Vad är funktionerna och fallgroparna här:

 1. För bränning av flytande bränslen används hemmagjorda ugnar för att testa olika typer. Den säkraste - spis - dropper, som kan beställas av hantverkare eller gjorda för hand.
 2. Du behöver en skorstenenhet.

Panna för provning av dropptyp

 • Oljetankar tar upp mindre utrymme än ved. Vanligtvis placeras de i källaren.
 • Utarbeta måste försvara och filtrera.
 • De oundvikliga satelliterna av bränsleolja uppvärmning är lukt och smuts, även om detta är okritiskt för ett garage.
 • Hemlagad ugnsavfall olja anses vara brandfarliga.
 • Obs. På grund av deras billighet och enkelhet har oljemirakelkaminerna som visas på bilden blivit särskilt populära. De tenderar att elda när det finns en liten mängd vatten eller frostskydd i bränslet och orsakar brand.

  Fördelarna med att arbeta är hög värmeöverföring, snabb tändning och uppvärmning av garagesatsen, enkel användning (det är lättare att tillsätta olja än att hugga och bära ved). Slutsatsen är: om bränslet blir billigt, eller om du spenderar lite tid i garaget, är flytande bränsle ett bra alternativ. Initiala investeringar är jämförbara med trävärme.

  Vid användning av dieselbränsle är det värt att överväga möjligheten till en dieselvärmare som tillverkats av Planar, som visas på bilden. Vid en bränsleförbrukning på 250 ml på 1 timme, utvecklar enheten värmeöverföring upp till 2 kW. Det finns mer kraftfulla värmare - 3 och 4 kW med dieselförbrukning på 0,37 respektive 0,5 l / h. Pris - inom 330 u. e.

  Elvärme

  Uppvärmning med el är det bekvämaste och billigaste alternativet när det gäller initialinvesteringar. Men i processens gång måste du betala hela kursen - det är meningslöst att sätta en dubbelsons räknare, men du kommer inte att arbeta i garaget på natten.

  Vi listar alla fördelar med elvärme:

  1. Eluppvärmning är bekvämt och säkert. Damm, smuts och lukt är frånvarande, det är inte nödvändigt att bära ved och fat av bränsle.
  2. Det finns ett brett utbud av olika elektriska luftvärmare av typen: konvektorer, oljevärmare, infraröda paneler och värmepistoler.
  3. Du kan göra ett vattenvärmesystem med elpanna (om effektgränsen tillåter).
  4. Uppvärmning av garaget börjar omedelbart efter att värmaren slås på, temperaturen som är bekväm för arbete är nåt på bara en halvtimme (igen när det finns tillräckligt med ström).

  Billig bärbar värmare kan bara värma en del av rummet där arbetet pågår.

  Det finns bara två minuser, men - kritiska: priset på el och begränsningen av strömförbrukningsgränsen, vilket inte tillåter att etablera en effektiv värmekälla. Till exempel, om kontraktet med förvaltningsbolaget anger 3 kW, sätts en konvektor på endast 2 kW, som inte kan värma garaget normalt på vintern.

  För referens. Ibland använder bilister hemmagjorda "getter" och fläktvärmare i groparna, trots begränsningen. Varför det är omöjligt att göra detta: det finns risk för tändning av ledningarna, spänningen sjunker hos grannarna, och vid kontroll av anställda i elnätmen kommer du att möta en stor fin eller avstängning.

  Elvärme - ett alternativ för en kort vistelse i garaget. De kom in - aktiverade värmaren - gjorde det planerade arbetet om 1-2 timmar - stängde av värmen och vänster. Om du förvandlade rummet till en verkstad där du spenderar din arbetstid måste du betala stora summor för elförbrukning.

  Standard väggkonvektor värmer luften i rummet mycket långsammare än fläkten.

  Gasuppvärmning

  Denna metod för uppvärmning av ett utrymme för billagring är acceptabelt för Rysslands invånare, där detaljhandelspriset för flytande gas är ganska lågt. Ukrainare drunkna garage med propan blir för dyrt.

  Autonom uppvärmning från gasflaskor är lika säker och bekväm som elektrisk. Och i Ryska federationen är kostnaden för energi lägre. Men här ligger ett antal fallgropar:

  • Du behöver någonstans för att placera propancylindern för att inte störa arbetet.
  • du måste regelbundet ta tanken till bensinstationen;

  Under driften fryser behållaren över, vilket förorsakar att gasflödet försämras.

 • För förbränning av propan är det nödvändigt att ha fabriksbyggd utrustning, det är absolut inte rekommenderat att göra gasbrännare på egen hand;
 • Du behöver ett rökrör på gatan.
 • Om du lägger till de finansiella kostnaderna, problem med att organisera sådana värme- och tankcylindrar, kommer de negativa punkterna att blockera en del av det positiva från driftens bekvämlighet.

  En jämförelse av kostnaden för 1 kW värme erhållen från olika energikällor under förhållandena i Ryssland och Ukraina publiceras på denna sida.

  Hur man organiserar luftvärme

  Denna uppvärmningsmetod innebär direkt uppvärmning av luft i garagerummet från den valda värmekällan. De kan vara någon av följande enheter:

  • potbelly spis på fast bränsle;
  • ugn - dropp för testning;
  • elvärmare - konvektor, oljevärmare eller värmepistol;
  • gaskonvektor.

  Obs. Vi inkluderar medvetet inte i listan värmeenheter som släpper ut förbränningsprodukter direkt in i rummet - Dieselskålar av Savotypen, direktverkande värmepistoler och gasinfraröda värmare. Bläddra igenom alla fordonsforum och se till att användarna i recensionerna klagar över huvudvärk och känner sig osäkra av att inandas avgaser.

  Sådana värmare avger dieselförbränningsprodukter direkt i rummet.

  Montera ugnen för trä och gruv

  Direkt uppvärmning av luften i garaget genom att bränna billigt bränsle - ved och en mängd avfall - den mest ekonomiska metoden för uppvärmning. Men du måste organisera det klokt, annars värmaren värms ett hörn av rummet, och motsatsen kommer att förbli kallt. Det är uppenbart att du inte kommer att installera en spis i mitten av ett rum, vilket innebär att frågan om värmefördelning måste lösas annorlunda.

  För att göra en effektiv luftuppvärmning av garaget eller lådan med egna händer med en vedspis, använd våra rekommendationer:

  1. Beställ, köp eller gör din egen ekonomisk spis, och inte bara en järnlåda med ett rör. Exempel på ugnar med ritningar, diagram och monteringsanvisningar finns i motsvarande publikation.
  2. Området på värmeväxlingsytan på värmeväggarna måste motsvara rummets dimensioner. Beräkningen är följande: För att spåra loggar med ett intervall på 3-4 timmar och jämnt värma upp i garaget på 20 m², ska värmeytans yta vara 1 m².
  3. Skrovets del runt askpanelen beaktas inte (det värms upp något). Å andra sidan beaktas området av konvektiva revben som är svetsade till ytterväggarna.
  4. Montera kaminen på den valda platsen och var noga med att organisera luftflödet av väskan med alla fläktar - en hushållsapparat, för huvor eller en datorkylare. Tack vare den tvungna rörelsen i luften uppsamlas värmen effektivare från eldstaden och fördelas jämnt runt lådan.

  Alternativ för att blåsa vedspis

 • Innan du lämnar skorstenen till gatan, lägger du horisontellt längs väggen, så det ger mer värme till rummet.
 • Lyft skorstenen till en höjd av 5 m, räkna från gallret och ge den en grind för att justera tryckkraften. I nedre delen, försörja en kondensatfälla, justera locket efter eget gottfinnande.
 • Obs. Beräkningen av kaminens värmeväxlingsyta är hämtad från vår expert Vitaly Dashkos praktiska erfarenhet. Beräkningen är korrekt för garage med en höjd av högst 3 m.

  Det finns mönster av självgjorda spisar, konstruerade för verkstäder för luftvärme, garage och andra uthus. Nedan är ett diagram över en kamin av en gascylinder och utrustad med en separat värmekammare, genom vilken luft blåses av en fläkt. Vid behov kan värmeväxlaren springa och vatten.

  Rådet. Om du nyligen bytte ut en utomhuspanna i ditt hem, skynd dig inte för att kasta bort den. Ta den gamla enheten i garaget, anslut den till skorstenen och värm den med trä, pumpa luft i den tomma vattenjackan med hjälp av en kylare (från bottengrenröret). Då behöver ugnen inte laga mat.

  Allt ovanstående gäller lika med brännarna på spillolja. Den enda skillnaden är placeringen av bränsletanken som matar droppen. Håll tanken borta från ugnen för att orsaka brand. Använd inte en vanlig tvåkammare mirakulös värmare - det är brandfarligt och förbrukar upp till 2 liter test per timme. Använd modeller med en droppbrännare.

  Placering av elvärmare

  Det första som behöver göras är att välja rätt värmeapparater för ström. Om du vill värma hela garaget, mät sedan dess yta och multiplicera den resulterande kvadraten med 0,1-0,15 kW. Det vill säga en 20 m² låda kräver 20 x 0,15 = 3 kW värmeffekt (vilket är lika med el), tillräckligt för att upprätthålla en positiv lufttemperatur.

  Vi vänder nu till rekommendationerna:

  1. Om ditt arbete i garaget är periodiskt och kortlivat är det bättre att spara och köpa en portabel fläkt eller en infraröd panel. Den ligger på rätt ställe och värmer upp endast en del av rummet. Termisk (det är - elektrisk) effekten av enheten - 50% av den beräknade.
  2. Försök att använda värmare som är utrustade med en turbin eller en fläkt för att fördela värmen bättre och snabbare.

  Den suspenderade infraröda enheten värmer ytorna som ligger i dess aktivitetszon

 • En rationell lösning för konvektorer och andra väggmonterade apparater är att installera flera små värmare på olika ställen istället för en stor. Sedan värms garaget jämnt, och vid behov stängs hälften av värmarna av.
 • Led inte av säljare som försöker släppa en dyrare enhet under ledning av en innovativ och högteknologisk produkt. Effektiviteten hos alla elvärmare är densamma och lika med 98-99%, skillnaden är i metoden för värmeöverföring.
 • Olika uppvärmningsmetoder kan kombineras. Till exempel, över arbetsbänken är det meningsfullt att avbryta en infraröd panel som ger lokal uppvärmning. Värm resten av garaget med en spis eller värmepistol - vilket är mer lönsamt. Glöm inte om ventilationen i garaget - det är nödvändigt när du bränner någon form av bränsle.

  Varmuppvärmningssystem

  Du måste förstå att det är vettigt att installera vattenuppvärmning när du ständigt står i garaget. I annat fall kommer kostnaderna inte att motiveras, förutom att det är värme och bränsle som du behöver köpa:

  • gjutjärn eller stålbatterier (som tillval, svetsregister från rör);
  • cirkulationspump;
  • expansionstank;
  • rör på motorvägen;
  • frostfritt kylmedel - frostskyddsmedel.

  För referens. Garageutrymme uppvärms regelbundet, så det är omöjligt att fylla systemet med rent vatten.

  Att känna till behovet av värme för att värma rummet (beräknat i föregående avsnitt), välj effekten av radiatorer eller bestäm längden på rören i det självtillverkade registret i tabellen:

  Obs. I tabellen betyder t1 kylvätskans temperatur, t2 - luft i rummet.

  Metoden för beräkning är som följer. Vi tar ett stålrör DN 80 (Ø89 mm) och finner ut från bordet att 1 m längd är tillräcklig för uppvärmning av ett område på 1,37 m². Vi tar garaget torget, till exempel 20 m² och divideras med denna figur: 20 / 1.37 = 14.6 m - värmedelens totala längd. Vi distribuerar den till 2-3 värmeanordningar och lagar registren enligt ritningen.

  Cirkulationspumpen tar det lägsta trycket (4 m vattenkolonn), expansionstanken - minsta volymen. Rör - Polypropylen, stål eller metallplast DN 15, montera sedan radiatorer på 2 motstående väggar och montera ett enkelt tvårörstängt värmesystem anslutet till värmekällan enligt schemat:

  Istället för en vedeldad spis med vattenkrets sätts en elpanna eller annan värmekälla i kretsen.

  Som varmvatteninstallation kan du ansöka:

  • vedspis på trä eller med vattenkrets, visas ovan i diagrammet;
  • värmeväxlaren - ekonomen av samovar-typen som är etablerad på en rökgas;
  • elvärmare monterad i ett vertikalt stålrör, som visas i diagrammet;
  • full elektrisk panna eller fast bränsleenhet.

  Den enklaste elpannan med ett register

  Rådet. Glöm inte att lägga till ett filter i systemet - sump och kulventiler för att avbryta värmekällan och dränera vattnet från systemet. Vid den högsta punkten sätter du den automatiska luftventilen och på batterierna - Mayevskys kranar för luftfrigöring.

  Varför rekommenderar vi inte att göra i ett garage ett öppet typsystem, som ett enklare och billigare? Anledningen - frostskyddsmedel, som avdunstar från den öppna tanken, vilket är osäkert för hälsan (etylenglykol är giftigt), för att inte tala om kylvätskans pris.

  Västeuropeisk erfarenhet

  Om du skriver in frasen "garageuppvärmning" och tittar på bilderna på engelskspråkiga sajter hittar du inga trä- och oljeugnar i västeuropeiska garage. Än lokala bilister värms upp:

  • elektriska bärbara värmare
  • infraröda uppvärmda värmare;
  • luftvärmare (värmare).

  Uppvärmningsenhet med upphängd luft upptar inte användbar plats i garaget

  De två första alternativen som vi redan har ansett ovan. Den tredje vägen är också långt ifrån ny: det uppvärmda vattnet i pannan passerar genom en radiator som blåses av en kraftfull axialfläkt. Helst är enheten avstängd från taket och fördelar varm luft i hela rummet.

  Fördelarna med detta alternativ är kompaktitet, uppvärmningshastighet och möjlighet till luftkonditionering på sommaren (kallt vatten istället för uppvärmt vatten skickas till kylaren).

  Värmare gjord av bil radiator

  Minus en - ökade utrustningskostnader, eftersom kylvätskan måste värmas upp i pannan och matas genom rör till värmaren. Men om garaget är anslutet till ett privat hus, så är problemet enkelt att lösa genom att ansluta radiatorn till byggnadens vattenvärmesystem.

  Hjälp. Många garagehantverkare använder redan sådan uppvärmning, installerar en hemgjord analog av värmaren, tillverkad av en bilradio och lämplig fläkt. Hur det implementeras, titta på videon:

  Slutsatser och användbara tips

  Av det ovanstående, liksom på grundval av praktiska observationer, föreslås följande slutsatser:

  1. Trots alla svårigheter med att bränna fasta bränslen upptar bränsle och annat avfall en ledande ställning bland energibärarna tack vare ett överkomligt pris.
  2. Av samma skäl har de flesta garageverk luftvärme. Det är enkelt att genomföra och ger dig möjlighet att snabbt värma upp rummet.
  3. Effektiv luftvärme tillhandahålls genom tvångsflöde från värmekällan eller luft som pumpas genom värmekammaren.
  4. Vattenuppvärmning är mer lämplig i verkstäder och bilservice, för ett privat garage är systemet dyrt.
  5. Elektrisk uppvärmning är ett hjälp- och kortsiktigt alternativ som är lätt att implementera, men svårt att betala för under drift.

  Vilken uppvärmningsmetod du väljer i garderobsrummet, kommer byggnadsgraden att spela en stor roll. En järnlåda med slitsar i portens portar håller inte värme alls och kan inte upphettas, därför är det dyrt och meningslöst att värma det. En annan sak - skumblockens väggar eller isolerade med skum ute - i sådana garage är besparingarna ganska möjliga.

  Top