Kategori

Weekly News

1 Eldstäder
Hur man gör uppvärmning på spillolja med egna händer: ordningar och principer för arrangemang
2 Pannor
Hur man sätter mätare på värmen i lägenheten: installation av enskilda apparater
3 Bränsle
Vertikal och horisontell ledning av värmesystemet
4 Radiatorer
Varför spisen röker - möjliga skäl
Huvud / Bränsle

Automatiska värmepannor för ett privat hus på fast bränsle


Inte så länge sedan visste ägare av lägenheter och hus, som installerade fasta bränslen, att de ständigt skulle övervaka närvaron av bränsle i ugnen för att säkerställa kontinuerlig och effektiv uppvärmning. Enig, det är ganska obekvämt.

Till exempel lämnade ett par dagar, var det nödvändigt att helt stänga av värmesystemet, rummet nedkyldes och vid ankomsten måste det uppvärmas på nytt och förbrukar en imponerande mängd bränsle och energi. Men detta problem var också en modern lösning, som utformar automatiska fasta bränslepannor.

Automatiserad fast bränslepanna

Automatiska värmepannor för fasta bränslen

Dessa enheter kan säkert kallas det välskötta "gyllene medelvärdet", vilket gör det möjligt att inte bara minimera människors deltagande i värmesystemet utan också att avsevärt minska kostnaden för uppvärmning och varmt vatten.

Typer av automatiska fastbränsleenheter

Automatiska värmepannor för fasta bränslen är ett bra alternativ till dyra el- och gasapparater, som inte är tillgängliga för många ryska medborgare. Priset för installation och drift av ett gas- eller elvärmesystem är osannolikt att någon kommer att behaga.

Innan vi överväger principen om drift, minus och fördelar med fastbränsletillbehör, låt oss prata om deras typer:

 1. Traditionella pannor är helt oberoende av energi (även om det automatiska läget är konfigurerat med hjälp av mekaniska element). Förbränningstemperaturen här regleras, återigen, av händerna (genom att höja eller sänka specialdämparen, vilket ökar eller minskar luftflödet i ugnen).
  Men den här typen kan fungera på alla fasta bränslen.
 1. Kombinerad automatisk bränslepanna - fungerar på olika typer av bränsle, för vilket det faktiskt är utrustat med flera ugnar eller en extra pelletsbrännare för uppvärmning.

Kombinerad modell med flera bränder

 1. Pyrolysenheter - den mest populära idag, även trots högre kostnad och obligatorisk elektrifiering. Varför är de så populära? Eftersom deras design och driftsprincip är det mest praktiska och effektiva.
  Designens unika karaktär ligger i det faktum att den inte använder förbränningstemperaturen hos pannan själv, men den brännbara gasen som härrör från smörjning av fast bränsle. Plus, en konstant ökning av effektiviteten (upp till 90%).

Det kan inte annat än glädjas och automation av pyrolyser med fast bränslepanna. Bränsle levereras automatiskt, och enhetens autonoma driftstid kan vara från 12 timmar till 1 månad. Det bör också noteras att de specifika indikatorerna för autonom driftstid beror inte på själva pannan utan på bränsleförvaringens kapacitet och därmed dess fullhet.

Princip för verksamheten

Ungefärlig enhet av fastbränslepannor (utrustning kan variera beroende på enhetens modell)

Det finns några funktioner som särskiljer fastbränningsmaskiner från de vanliga gas- och elvärmeanordningarna. Och om du använder de här funktionerna på rätt sätt när du väljer och installerar värmepannan får du en riktigt autonom, bekväm uppvärmning och varmvattenförsörjning. Dessutom praktiskt taget oberoende av politiska, ekonomiska och andra problem.

I allmänhet fungerar fastbränslepannan med automatik på samma princip som den vanliga. Det finns dock en förändring i sin design - närvaron av en speciell bunker för tillförsel av granulerade typer av fast bränsle för automatisk drift.

Pannor och specialförvaring för bränsle

Eventuelt bränsle kan användas i denna bunker - från träavfall (chips, sågspån) till pellets. Det enda som måste beaktas är att olika pannor ställer sina egna krav på bränslestorlekar, vilket, beroende på enhetens modell, kan variera.

Princip för bränsleintag

Varning!
Det är omöjligt att helt enkelt sätta stora stockar eller fags i bunken i en sådan panna - de kommer inte automatiskt matas in i förbränningskammaren.

En automatiserad fast bränsleenhet väljer självfallet de nödvändiga förbränningsförhållandena beroende på bränslet i det och det etablerade programläget, men bränslet måste fortfarande uppfylla vissa dimensioner och tekniska parametrar. Detta är det enda sättet att uppnå maximal jämnhet och effektivitet i värmesystemet.

Efter att ha kommit in i ugnen börjar bränslet att brinna och värmeväxlaren värms upp, där det kan finnas vanligt vatten, frostskyddsmedel eller andra specialiserade värmevätskor. Värmeväxlaren kan värmas direkt från direktkontakt med flamman eller från heta gaser som härrör från förbränning av bränsle - det beror helt på typen av panna.

Sofistikerade automationsenheter

Automatisering för fasta bränslepannor är konstruerad för att ge hög komfort och maximal besparing - du behöver bara ange den temperatur som kettan ska behålla under 24 timmar, oberoende av vädret utanför. När det gäller bränslepåfyllning och askavlägsnande, måste det endast göras 1-2 gånger i veckan, och ännu mindre ofta. Förresten inträffar tändningen automatiskt även utan ägarens deltagande.

På grund av det faktum att du kan ställa in önskad temperatur med dina egna händer, är läget och tiden för uppvärmning, bränsleekonomi och kontantkostnader tillgängliga - upp till 50%! Den senaste automatiska utrustningen för värmekedjor (såväl som automatisk utrustning för gasvärmekedjor) gör det möjligt att styra alla arbetsprocesser hos enheten på ett ganska anständigt avstånd hemifrån.

Kedjekontrollpanel

I en specialbutik visas ett mycket brett modellutbud och kapacitetsområde för fastbränsleenheter (från 10 till 250 kW) före dina ögon. Det bör noteras, och ett omfattande val av bränsle - kol av olika storlekar, pellets, sågspån, fackla, trä.

Tillsammans med ovanstående fördelar har automatiserade fastbränslepannor ett antal andra lika viktiga egenskaper: miljövänlighet, säkerhet, kompaktitet, effektiv drift, bekvämt och enkelt underhåll, samt olika kedjekonstruktioner, bland vilka du kan välja både hem / stuga och och för skol eller industri.

Installationsfunktioner

HDG Compact

Eftersom denna värmeutrustning använder processerna för att bränna fast bränsle för att värma värmeväxlaren finns det några obligatoriska krav för installation och drift.

Här är en kort instruktion:

 1. Kompetent installerad ventilation i pannrummet. Den ska monteras så att det är lätt att avlägsna kolmonoxid som ackumuleras där, som kommer från pannan.
  Och detta är även trots att de flesta av dessa gaser fortfarande kommer ut genom skorstenen.

Mycket viktigt!
Sådana krav på ventilation är uppfunna av en anledning - kolmonoxid är mycket farlig och ibland inte märkbar antingen visuellt eller genom lukt.
Observera att dödsfall på grund av kolmonoxidförgiftning på grund av dålig monterad ventilation observeras regelbundet i Ryssland.

 1. Obligatorisk närvaro av brandbeständig beläggning i rummet där fastbränslevärmesystemet är installerat.
  Och själva pannan rekommenderas inte att placeras nära väggarna, speciellt om de är klara med plast, trä eller annat brännbart material.
 2. Korrekt installation av skorstenen för en viss modell av pannan.

Skorsten planer för fasta bränsleenheter

Här är de allmänna reglerna:

 • Skorstenen för en fastbränslepanna måste vara värmebeständig (minimum +500 ° C) och korrosionsbeständigt material.
 • Minsta höjden på skorstenen är 4 m och minsta diameter är 18 cm (men samtidigt bör dessa parametrar inte vara för stora, eftersom det kan orsaka "luftlås" -effekt när kall luft stör störningen av kolmonoxidgaser).
 • Bra skorsten värmeisolering är också obligatorisk;
 • Överensstämmelse med det minsta tillåtna avståndet vid anslutning av skorstenen till den vertikala kanalen;
 • Vid användning av pannan är det också nödvändigt att övervaka skorstenen - vid bränning av fast bränsle utsätts mycket soda, därför måste det periodiskt avlägsnas från skorstenen. För att göra det är det nödvändigt att tillhandahålla revisionshål i installationsfasen.

Sammanfattningsvis

Automatiserade bränslepannor är en ekonomisk och effektiv lösning för ryska medborgare.

Men för att maximalt använda alla bekvämligheter av sådan uppvärmning kan du bara om du väljer enheten korrekt och ger alla nödvändiga förutsättningar för det. Vi hoppas att vår artikel har blivit användbar för dig. Mer information om detta ämne finns i temat foto och videomaterial.

Översikt över fastbränslepannor med automatisk bränsletillförsel

Bland de stora familjerna av värmegeneratorer som bränner olika typer av biomassa upptar en speciell plats av fasta bränslen med automatisk bränsletillförsel. De blir alltmer populära, eftersom de till fullo uppfyller ett av de viktigaste kraven hos användarna, till skillnad från traditionella enheter på ved, vilket gör det lättare att underhålla och använda dem. I den här artikeln kommer vi att granska de befintliga pannorna med automatiserad lastning och se vilka typer av fasta bränslen som de kan använda för deras arbete.

Typer av automatiska pannor

Den största nackdelen med en fast värmegenerator är den frekventa belastningen av trä eller kol. För att eliminera det måste du automatisera bränsletillförseln, men det är inte så enkelt att enheten för laddning av loggar ännu inte har uppfunnits. Men om bränslet har en lös struktur, är problemet mycket enklare att lösa, vilket gjordes i respektive uppvärmningsenheter. Enligt typerna av brinnande biomassa är de uppdelade i följande typer:

 • pelletskedjor med automatisk bränsleförsörjning;
 • kolautomatiska värmegeneratorer;
 • chipping enheter;
 • universalkedjor.

Överväga var och en av de presenterade arterna mer detaljerat.

Pelletskedjor

Pellets - universell biobränsle, gjord i form av fasta cylindriska granuler. Den är universell eftersom en mängd avfallsprodukter och trävaror används som råvaror för produktion: sågspån, träflis, solrosskal, halm och så vidare. Pelletspannan är i sin tur en komplett, helautomatiserad enhet som kräver mänsklig uppmärksamhet inte mer än 1-2 gånger i veckan. Utöver denna fördel har värmegeneratorn andra:

 • Den högsta driftseffektiviteten bland alla fasta bränslepannor är upp till 90%;
 • hög grad av automatisering, inklusive tändning;
 • fullständig frånvaro av tröghet och risk för överhettning av kylvätskan. När bränsletillförseln och luften till förbränningszonen stannar, dämpar flamman nästan omedelbart;
 • miljövänlighet och renhet i ugnen.

Bland bristerna är det bara två viktiga som bör noteras: det här är den höga kostnaden för utrustning och service, liksom behovet av att lagra granulerna i ett torrt rum så att de inte är fuktiga och inte spridda.

Alla fördelar som pelletspannan medför, är resultatet av den framgångsrika konstruktionen av bränsletillförseln och brännaren. Enheten i sig är inget speciellt - ett förbränningskammare av stål eller gjutjärn med en två- eller trevägs värmeväxlare, omgiven av en vattenjacka. Olika sensorer är integrerade i pannkroppen, vilka fungerar tillsammans med regulatorn och överför information till det om närvaron av tryckkraft, temperatur, tryck, vattenhalt i pannblocket och så vidare.

Obs. Enheter av några utländska tillverkare är konstruerade för att fungera med olika typer av brännare. Det är möjligt att integrera en brännare på naturgas, dieselbränsle eller pellets i samma hus - att välja mellan.

Mycket intressantare är hur den automatiska tillförseln av bränsle till förbränningskammaren hos en pelletspanna är anordnad. Här är huvudelementet en skruvtransportör, som flyttar pellets till förbränningszonen.

Inuti skruven hälls bränsle under egen vikt från behållaren och doseras beroende på kylvätsketemperaturen. Det övervakas av regulatorn med en lämplig sensor och reglerar förbrukningen av pellets, styrning av skruvmotor och fläktarfläkt, varigenom enhetens värmekapacitet ändras. Om tippen ligger nära tömningen informerar regulatorn husägaren om sensorsignalen och stoppar sedan arbetet.

Många automatiserade pelletsmatningssystem kan fjärrstyras via GSM-kommunikation eller en mobilapplikation för en smartphone. Det beror på tillgången på motsvarande funktion i styrenheten.

Automatiska pannor för kol och träflis

Enheten och principen för driften av dessa enheter är inte mycket annorlunda än pelleten. Skruvtransportören på samma sätt levererar kol till eldstaden på styrenhetens styrning, luftinjektion och tändning fungerar också. Skillnaden är i själva konstruktionen av skruven, för kol det görs mer massiv, ökar elmotorns effekt. Dessutom kräver kolbränslepannan med automatisk bränsletillförsel bränsle av viss kvalitet och fuktighet. Detta beror på designfunktionerna hos retortbrännaren som används i sådana värmegeneratorer.

Uppvärmningsaggregat som bränner träflis har ytterligare en funktion i matarskäret. När allt kommer omkring kan längden på flisorna vara annorlunda och skruven under den kan inte förutses. För att göra chipsen lika stor, är en roterande knivhackare inbyggd i matningsnippeln mellan behållaren och skruven. Både transportören och kniven drivs av en kraftfull elmotor. Sådana produkter erbjuds av många europeiska tillverkare, till exempel den österrikiska automatiska fastbränslepannan för chips FROLING.

Lite om de universella enheterna. Deras bekvämlighet är att i händelse av brist på någon typ av bulkbränsle kan du när som helst byta till vanlig ved. För detta ändamål är en ytterligare förbränningskammare anordnad för att lägga träskogar. Naturligtvis är effektiviteten i detta fall avsevärt reducerad (från 90 till 80%), eftersom värmaren arbetar i läget för en enkel bränslepanna. En annan omständighet bör noteras: varje tillverkare av automatiska pannor försöker expandera brännbara bränslen, modernisera försörjningssystemet. Därför kan, förutom pellets, vissa produkter använda kolstoft, ekobitar och jämnt fröskal. Ett exempel på detta är de polska universella pannorna DEFRO DUO UNI.

slutsats

Vi har blivit vana vid tanken att driften av en fastbränslepanna kräver konstant tillsyn, frekvent lastning och underhåll. Men framsteg står inte kvar, varje år visas nya modeller av automatiska enheter på utställningar och på marknaden, vilket räddar oss från en brandman.

Hur man väljer rätt automatisk bränslepanna för lång bränning och bränsle till den

Vid uppbyggnad av ett autonomt system för uppvärmning och varmvatten är det viktigt att välja typen av brännbart bränsle.

Innan du köper en panna måste du bestämma vilken typ av bränsle som ska vara lönsamt och effektivt för ett visst fall.

I icke-förgasade områden har fasta bränslepannor blivit populära.

Automatisk bränning av kedjan: driftsprincipen

Fasta bränslepannor skiljer sig från bränsleförsörjningen till gas och bränsle. På grund av bränslets natur är det automatiska utbudet svårt, så att kedjorna som brinner kol, torv och ved har vanligtvis ett manuellt sätt att ladda bränsle.

För att öka tiden mellan bränslebelastningen har långa bränningsenheter utvecklats.

Långbrännare med manuellt bränslebelastning

Den långa brinnande pannan bränner bränsle i lager. Förbränningsnivån rör sig från topp till botten (eftersom bränslets övre lager brinner ut, flammen flyttas till bottenskikten). Frekvens vid lastning av bränsle från 2 till 7 dagar.

Lagförbränning

Pyrolyskedja

Den mest effektiva fastbränslepannan är en gasgenererande enhet.

Dess driftsprincip bygger på nedbrytning av fasta bränslen i flyktiga komponenter. Denna process utförs på grund av hög temperatur och syrebrist.

Resultatet är en pyrolysgas som bränns i den andra ugnen. Denna design gör att du kan automatisera förbränningsprocessen (som i gasenheter).

Om du, förutom gas, planerar att använda andra typer av bränsle, kommer en flerbränslepanna att passa dig, läs om det här.

Pyrolys (gasgenerator) panna

Pelletspanna med automatisk bränslelastning

För att helt automatisera processen med att leverera fast bränsle till pannugnen, finns ett speciellt bränsleförråd, en transportör för tillförsel och en brännare för bränning i pannan (bränslet måste vara lika stor). Pellets, torkad och komprimerad sågspån i granuler med en diameter av 50 mm, utvecklades som bränsle för en sådan panna.

Pelletspannor är utrustade med ett automationssystem som:

 • ger tillförsel och tändning av bränsle;
 • stöder det inställda temperaturförhållandet;
 • skyddar mot nödsituationer.

Egenskaper av fastbränslepannor med automationssystem

 1. Kylvätskans temperatur regleras av förbränningens intensitet, vilket beror på lufttillförseln till pannugnen.
 2. Kontrollen utförs enligt följande: Temperaturgivaren levererar en elektromagnetisk signal till styrmekanismen och luftdämparen öppnar / stänger.
 3. Luftens temperatur i rummen regleras av en termisk omkopplare och trevägsventiler.
 4. För att kompensera för tryckfall i värmesystemet, skydd mot värmebärarens tryckökning och luftackumulering i rörledningen, levereras pannan med en säkerhetsgrupp (expansionstank, säkerhetsventil med tryckmätare och luftventil).
 5. För att skydda mot överhettning av kylvätskan är pannan utrustad med skyddsgivare och kylkretsar med naturlig cirkulation.
 6. Trycksensorn stannar pannans funktion när intensiteten i tryckkraften i aggregatets eldslåda minskar.
 7. För att säkerställa kontroll över enhetens funktion och temperaturinstallation, är en styrmodul försedd.
 8. När du installerar en extra GSM-modul, kan du skapa en fjärrkontroll och styra värmesystemet via en telefon eller surfplatta.

Värmepannan måste vara säker, ekonomisk, effektiv och automatisk. Valet av värmeenhet påverkas av följande faktorer:

 • Bränsleförbrukningen beror på bränslets kvalitet (kaloriinnehåll, fuktighet, askhalt). Men samtidigt är högkvalitativt bränsle dyrare. Intensiteten av bränsleförbrukningen varierar i enlighet med temperaturen utanför fönstret.
 • Volymen på behållaren påverkar laddningsfrekvensen.
 • Volymen av det uppvärmda rummet bestämmer pannans maximala effekt. Enheten med kraftreserven är inte lönsam att använda. Beräkningen görs enligt formeln: 2 kW pannaffekt per var 10 m av ytan.
 • Två olika pannor kan bränna samma mängd identiskt bränsle, men man kommer att värma kylvätskan bättre.
 • För fasta bränslepannor varierar effektiviteten från 60-85%.
 • Kedlets automatisering ger autonom drift av enheten utan mänsklig intervention.

Översikt över populära modeller av automatiska bränslepannor med lång bränning

Pyrolyskedjor av rysk produktion "BURZHUY-K" arbetar på trä, briketter, kol, vedavfall och torv. Frekvensen av bränslebelastning - 2 gånger om dagen. Effekten varierar i intervallet 10-100 kW termisk energi. Sådana pannor kan inte bara värma rummet, utan även leverera varmt vatten dygnet runt. Effektiviteten hos enheterna 92 ​​och de är helt icke-flyktiga. Priset varierar från 52 000 till 226 000 rubel.

Kombinerade ryskgjorda pannor ZOTA "mix" med en kapacitet på 20-50 kW bränna kol, torv, ved, briketter. Det är möjligt att installera brännare för flytande eller gasbränsle. Det finns montering för montering av elvärmeelement med en kapacitet på 3-9 kW, som ingår i automationssystemet på enheten. Kostnaden för enheter från 33 000 rubel.

På felet av kammare information här.

I tid för att felsöka hjälper du hushållsgasdetektorer, mer om vilken länk http://otoplenie-pro.com/bytovye-signalizatory-gaza/.

De långbrännande pannorna av litauisk produktion Stropuva är populära bland konsumenterna. Detta är motiverat av ett antal fördelar: en stor lastkammare för bränsle, rengöring från asken görs vartannat vecka, frekvensen för att lägga bränslet är 3-8 dagar. Värmeeffekten hos enheterna är 7-40 kW. Deras kostnad är från 83 000 - 121 000 rubel.

Tjeckiska gjorda bränslepannor Dakon FB2 bränner koks, kol, ved. Enheter används i system med naturlig och tvungen cirkulation. Funktionen hos dessa pannor är förmågan att arbeta i lågtemperaturläge utan att skada elementets delar. Källornas kraft varierar från 20 till 42 kW, och kostnaden för 45 000 rubel.

Moderna fastbränslepannor är inte explosiva, de kan helt ersätta gasanaloger utan att behöva ständigt övervaka sitt arbete. Med den senaste tekniken kan du styra processen med att bränna och bibehålla temperaturen på avstånd.

Top